BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: James Nicholson

2.12.2014


Förfarande : 2013/0435(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0046/2014
Ingivna texter :
A8-0046/2014
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: