Postopek : 2014/0190(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0051/2014

Predložena besedila :

A8-0051/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/03/2015 - 9.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0054

POROČILO     ***I
PDF 461kWORD 67k
4.12.2014
PE 541.609v02-00 A8-0051/2014

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani (kodificirano besedilo)

(COM(2014)0374 – C8-0035/2014 – 2014/0190(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Andrzej Duda

(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani (kodificirano besedilo)

(COM(2014)0374 – C8-0035/2014 – 2014/0190(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0374),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0035/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil(1),

–       ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0051/2014),

A.     ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.      kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 102, 4.4.1996, str. 2.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 17. septembra 2014

MNENJE

                                                        ZA  EVROPSKI PARLAMENT

                                                              SVET

                                                              KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani

COM(2014)0374 z dne 25.6.2014 – 2014/0190(COD)

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem delovnem postopku za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, zlasti z odstavkom 4, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala dne 10. julija 2014, da bi med drugim preučila predlog, ki ga je predložila Komisija.

Skupina je na sestanku(1) preučila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodifikaciji Uredbe Sveta (ES) št. 140/2008 z dne 19. novembra 2007 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani in je soglasno sklenila, da gre pri predlogu zgolj za kodifikacijo obstoječih besedil brez sprememb njihove vsebine.

F. DREXLER                                   H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Pravni svetovalec                               Pravni svetovalec                               Generalni direktor

(1)

             Posvetovalna delovna skupina je delala na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirni jezik obravnavanega besedila.


POSTOPEK

Naslov

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani (kodificirano besedilo)

Referenčni dokumenti

COM(2014)0374 – C8-0035/2014 – 2014/0190(COD)

Datum predložitve EP

25.6.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

20.10.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Andrzej Duda

11.11.2014

 

 

 

Datum sprejetja

2.12.2014

 

 

 

Datum predložitve

5.12.2014

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov