Eljárás : 2014/2183(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0063/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0063/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2014 - 5.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0082

JELENTÉS     
PDF 215kWORD 133k
11.12.2014
PE 541.646v02-00 A8-0063/2014

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelme)

(COM(2014)0702 – C8‑0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Monika Vana

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET:A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelme)

(COM(2014)0702 – C8‑0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–       tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–       tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–       tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0063/2014),

A.     mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és elősegítse újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.     mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.     mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, az Európai Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.     mivel a görög hatóságok 2014. július 29-én benyújtották az „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelmet azt követően, hogy 551 munkavállalót elbocsátottak az Odyssefs Fokas S.A. vállalattól, amely a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 47. gazdasági ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) működött;

E.     mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.      üdvözli, hogy a görög hatóságok tudatában vannak e költségvetési eszköz nagy előnyeinek, és már több alkalommal igénybe vették mint a pénzügyi és gazdasági válságból eredő negatív hatások kezelésének eszközét;

2.      megjegyzi, hogy a görög hatóságok kérelmüket az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely a támogatást a következőkhöz köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló vagy tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

3.      megállapítja, hogy a görög hatóságok 2014. július 29-én nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2014. november 11-én tette hozzáférhetővé; üdvözli, hogy az értékelési folyamat gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

4.      megjegyzi, hogy a görög hatóságok szerint az elbocsátásokra elsősorban két okból került sor: csökkent a háztartások rendelkezésére álló jövedelem – az adóterhek növekedése, a fizetések csökkenése (mind a magán-, mind az állami szektorban) és a munkanélküliség fokozódása miatt –, aminek következtében rendkívüli mértékben visszaesett a vásárlóerő; valamint a görög bankok likviditási problémái miatt drámai mértékben beszűkültek a vállalkozások és a magánszemélyek rendelkezésére álló hitelforrások;

5.      egyetért azzal, hogy ezek a tényezők az 546/2009/EK rendelet(4) értelmében összefüggenek a globális pénzügyi és gazdasági válsággal, és hogy ezért Görögország jogosult az EGAA-hozzájárulásra;

6.      megjegyzi, hogy a kiskereskedelmi ágazatra vonatkozóan a mai napig három másik EGAA-kérelmet is benyújtottak – kettőt közülük Görögország –, amelyek szintén a globális pénzügyi és gazdasági válságon alapulnak;

7.      megjegyzi, hogy ezek az elbocsátások tovább fogják súlyosbítani a munkanélküliségi helyzetet egy olyan országban, ahol a 2008–2013 közötti időszakban a munkanélküliek száma a négyszeresére nőtt és ahol a tagállamok közül a legmagasabb, a világon pedig az ötödik legmagasabb a munkanélküliségi ráta; különösen aggódik Attika és Közép-Makedónia régiók miatt, amelyeket az elbocsátások 90%-a érint, és amelyekben a munkanélküliségi ráta már jelenleg is a 27,5%-os országos átlag fölött van;

8.      megjegyzi, hogy a referencia-időszakban elbocsátott 551 főn kívül még a négy hónapos referencia-időszak előtt elbocsátott 49 munkavállaló is a támogatható kedvezményezettek közé sorolható, így a támogatható személyek száma összesen 600 főre tehető; megjegyzi, hogy az EGAA-támogatásra jogosult elbocsátott munkavállalók 89,17%-a nő.

9.      üdvözli, hogy a görög hatóságok ezenfelül az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat fognak nyújtani akár 500 olyan nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) számára, akik a kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötték be 30. életévüket, tekintettel arra, hogy a 8. bekezdésben említett valamennyi elbocsátásra a NUTS 2 szintű Κεντρική Μακεδονία (Közép-Makedónia) (EL12), Θεσσαλία (Thesszália) (EL14) és Aττική (Attika) (EL30) régiókban került sor, amelyek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásra jogosultak, ezért a kedvezményezettek teljes száma 1100;

10.    tudomásul veszi, hogy a görög hatóságok úgy határoztak, hogy akár 500 harminc év alatti NEET-fiatal számára is nyújtanak az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat; tudomásul veszi, hogy a kérelem szerint egyéb kritériumok között a görög hatóságok az ifjúsági garancia görög végrehajtási tervében szereplő kritériumokhoz (azaz a kirekesztés veszélye által fenyegetett fiatalok, a háztartás jövedelmi szintje, oktatási szint, a munkanélküliség időtartama stb.) igazított kritériumokat fognak alkalmazni, valamint pályázati felhívást is közzé fognak tenni; felhívja a görög hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a szociális kritériumokat és biztosítsák, hogy az EGAA-támogatások kedvezményezettjeinek kiválasztása során teljes mértékben érvényesüljön a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség elve;

11.    támogatja a görög hatóságok által az EGAA-intézkedések által megcélzandó NEET-fiatalok azonosítására alkalmazott szociális szempontokat, amelyek keretében figyelembe veszik a háztartások jövedelmét, a képzettségi szintet és a munkanélküliség időtartamát; a támogatandó személyek kiválasztásánál kéri a megkülönböztetésmentesség elvének teljes körű tiszteletben tartását annak érdekében, hogy lehetőséget kapjanak azok is, akiknek a legkisebb esélyük van a munkaerő-piaci visszailleszkedésre;

12.    felszólítja a görög hatóságokat, hogy a bevált gyakorlatok megosztása érdekében nyújtsanak részletes tájékoztatást a támogatott intézkedésekről és az eredményekről, különös tekintettel a NEET-fiatalok kiválasztására és a számukra nyújtott támogatásra;

13.    megjegyzi, hogy az EGAA végrehajtására fordítható teljes költségvetés 10 740 000 euró, amelyből 210 000 euró a megvalósításra szánt összeg, és hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása eléri a 6 444 000 eurót, ami a teljes kiadások 60%-a;

14.    megállapítja, hogy az előkészítő, irányítási, tájékoztatási, népszerűsítési, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekhez nyújtott hozzájárulás a teljes költségvetés 1,96%-át teszi ki; továbbá megjegyzi, hogy e költségvetés csaknem felét tájékoztatásra és népszerűsítésre kívánják felhasználni;

15.    üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a görög hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. október 20-án, a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

16.    megjegyzi, hogy a görög hatóságok jelezték, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját az érintett kedvezményezettek képviselőivel (a Fokas korábbi munkavállalóival és a munkavállalók ügyvédjeivel), továbbá a magánalkalmazottak görögországi szövetségével egyeztetve alakították ki;

17.    megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatásokat úgy alakították ki, hogy azok vegyék figyelembe a NEET-fiatalok sajátos igényeit, és azok a következő intézkedésekből állnak: pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás, képzés, átképzés és szakképzés, vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás, álláskereséshez és képzéshez nyújtott anyagi támogatás, mobilitási támogatás;

18.    hangsúlyozza a személyre szabott szolgáltatások jelentőségét, amelyek célja a megcélzott kedvezményezettek segítése abban, hogy felmérjék készségeiket és reális karrierterveket alakítsanak ki saját érdeklődésük és végzettségük alapján;

19.    üdvözli, hogy a nyomon követés szerepel a javasolt intézkedések között, ami a résztvevők nyomon követését jelenti az intézkedések végrehajtását követő hat hónap során;

20.    tudomásul veszi, hogy a kért támogatás nagy része vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás (3 000 000 euró) és képzési intézkedések (2 960 000 euró) támogatására szolgál;

21.    megjegyzi, hogy a legmagasabb odaítélhető összeget, 15 000 eurót legfeljebb 200 kiválasztott munkavállaló és NEET-fiatal kapja meg saját vállalkozás létrehozásához való hozzájárulásként; hangsúlyozza, hogy ennek az intézkedésnek a célja a vállalkozókészség előmozdítása az életképes üzleti kezdeményezések finanszírozása révén, ennek pedig középtávon további munkahelyek teremtéséhez kell vezetnie; megjegyzi, hogy a legmagasabb odaítélhető összeg nyújtása külön feltételekhez és a támogatott induló vállalatok életképességéhez van kötve;

22.    hangsúlyozza a valódi hozzáadott érték fontosságát, és javasolja aktív munkaerő-piaci intézkedések felkínálását; megjegyzi, hogy a tervezett támogatások mintegy egyharmada anyagi támogatásokból, azaz passzív munkaerő-piaci intézkedésekből áll;

23.    megjegyzi, hogy a jelen kérelemben szereplő képzési intézkedések költségszintje Görögország korábbi kérelmeihez hasonló; rámutat, hogy ezek a költségek más tagállamok hasonló kérelmeiben eltérőek;

24.    kéri, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) új programozási időszakára tervezett ESZA-intézkedések egészítsék ki az EGAA-tervet, és könnyítsék meg a munkavállalók számára a jövőorientált és fenntartható gazdasági ágazatokba való visszailleszkedést; emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony gazdaság felé történő elmozdulásnak;

25.    üdvözli, hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

26.    jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

27.    utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

28.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

HL C 167., 2009.6.29., 26. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Görögország „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy az 546/2009/EK rendelet(4) értelmében a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, vagy egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

(2) Az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió euró.

(3) Görögország az Odyssefs Fokas S.A. vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2014. július 29-én az EGAA igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be, amelyet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében további információkkal egészített ki. Ez a kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4) Görögország úgy határozott, hogy az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti, az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) számára is biztosítja.

(5) Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Görögország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 6 444 000 euró összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 6 444 000 euró összeget kell igénybe venni kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok biztosítására.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

HL L 167., 2009.6.29., 26. o.


INDOKOLÁS

I. Háttér:

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell indítani.

II. Az Odyssefs Fokas-kérelem és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2014. november 11-én határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Görögország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 47. gazdasági ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) működő Odyssefs Fokas S.A. vállalattól a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2014. évi költségvetés keretében vizsgálandó huszonegyedik kérelem, és az EGAA-ból összesen 6 444 000 euró igénybevételére irányul Görögország javára. A kérelem összesen 600 kedvezményezettet és 500 NEET-fiatalt érint. A kérelmet 2014. július 29-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2014. szeptember 23-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás feltételei.

A görög hatóságok azzal érvelnek, hogy a görög gazdaság hat egymást követő éve (2008–2013) mély recesszióban van. Az ELSTAT, a görög statisztikai hivatal szerint Görögország GDP-je 2008 óta 25,7 százalékponttal csökkent, az állami fogyasztás 21 százalékponttal, a magánfogyasztás pedig 32,3 százalékponttal esett vissza, míg a munkanélküliség 20,6 százalékponttal nőtt. A görög háztartások fogyasztása a pénzügyi és gazdasági válság kezdete óta csökken, és az adatok évről évre egyre rosszabbak.

A görög hatóságok szerint az elbocsátásokra két fő ok miatt került sor: (1) csökkent a háztartások rendelkezésére álló jövedelem – az adóterhek növekedése, a fizetések csökkenése (mind a magán-, mind az állami szektorban) és a munkanélküliség fokozódása miatt –, aminek következtében rendkívüli mértékben visszaesett a vásárlóerő; (2) a görög bankok likviditási problémái miatt drámai mértékben beszűkültek a vállalkozások és a magánszemélyek rendelkezésére álló hitelforrások.

A gazdasági és pénzügyi válság kezdete óta, a görög gazdaság visszaesését követően hatalmasat zuhant a görög háztartások vásárlóereje, aminek következtében jelentősen csökkent a nem alapvető termékek iránti kereslet, és az Odyssefs Fokas forgalma ennek megfelelően hanyatlásnak indult. A fogyasztás visszaesése miatt bekövetkező forgalomcsökkenés, valamint a hitellehetőségek szűkülése következtében az Odyssefs Fokas megoldásra tett kísérletei nem jártak sikerrel. 2013 novemberében, egy évvel a hitelezőivel szembeni védelemre irányuló kérelem benyújtását és számos kilakoltatást követően a vállalat csődöt jelentett, ami maga után vonta a jelen kérelemben szereplő elbocsátásokat.

Az elbocsátott munkavállalóknak és a NEET-fiataloknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az alábbi fellépéseket tartalmazza: pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás, képzés, átképzés és szakképzés, vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás, álláskereséshez és képzéshez nyújtott anyagi támogatás, mobilitási támogatás.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. Ezek a tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A görög hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

–           a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

–           a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották;

–           a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozást pedig megelőzik;

–           a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket;

–           az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

Görögország értesítette a Bizottságot, hogy a pénzügyi hozzájárulás irányítását és ellenőrzését ugyanazok a szervek fogják végezni, mint az Európai Szociális Alap (ESZA) esetében. Az ESZA-intézkedések koordinációját és nyomon követését végző EYSEKT jár el irányító hatóságként, az EDEL (pénzügyi auditálási bizottság) ellenőrző hatóságként, a különleges kifizető hatósági szolgálat pedig igazoló hatóságként.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 6 444 000 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2014-ben eddig ez az alap igénybevételére irányuló huszonegyedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban elindul a háromoldalú egyeztetés.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.30., 855. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET:A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ZP/ch D(2014)56458

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Görögország „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelme esetében történő igénybevételéről (COM(2014)0702)

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A)  mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul és a korábban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 47. gazdasági ágazatban („Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár”), főleg Közép-Makedónia, Attika és Thesszália régiókban működő Odyssefs Fokas S.A. cégtől elbocsátott 600 munkavállalóra vonatkozik; mivel a referencia-időszak 2014. február 3-tól 2014. június 3-ig tartott; mivel a kérelem továbbá 500 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalra (NEET-fiatalok) is vonatkozik;

B)  mivel a görög hatóságok azzal érvelnek, hogy a görög gazdaság hat egymást követő éve (2008–2013) mély recesszióban van; az ELSTAT, a görög statisztikai hivatal szerint Görögország GDP-je 2008 óta 25,7 százalékponttal csökkent, az állami fogyasztás 21 százalékponttal, a magánfogyasztás pedig 32,3 százalékponttal esett vissza, míg a munkanélküliség 20,6 százalékponttal nőtt; mivel a GDP visszaesésével tovább nőtt a szakadék Görögország, illetve az EU egy főre jutó GDP-je között, ami semmissé tette a Görögország által az 1995–2007 közötti időszakban a gazdasági konvergencia irányába tett előrelépést;

C)  mivel Görögországban a háztartások fogyasztása a pénzügyi és gazdasági válság kezdete óta csökken, és az adatok évről évre romlanak;

D)  mivel az intézkedések által érintett munkavállalók túlnyomó többsége (89,17%-a) nő és 10,83%-a férfi; mivel az elbocsátott munkavállalók túlnyomó többsége (84,83%) 30 és 54 év közötti, 6,50%-a 55 és 64 év, valamint 8,5%-a 15 és 24 év közötti;

E)  mivel a görög hatóságok érvelése szerint az Odyssefs Fokasnál bekövetkezett létszámleépítés tovább fogja súlyosbítani a foglalkoztatási helyzetet, amely már egyébként is romlott a gazdasági és pénzügyi válság következtében, és különösen instabilnak tűnik;

F)  mivel Görögország munkanélküliségi rátája a legmagasabb az Unióban, és az ötödik legmagasabb a világon;

G)  mivel az elbocsátások döntően Attika és Közép-Macedónia régiót érintették (az összes elbocsátás 90%-a), míg Thesszáliában kevesebben veszítették el munkájukat (az összes elbocsátás 10%-a); mivel 2013 negyedik negyedévében a munkanélküliségi ráta Attikában (28,2%) és Közép-Makedóniában (30,3%) a nemzeti átlag (27,5 %) felett volt;

H)  mivel Attika termeli Görögország GDP-jének 43%-át; ezért az ebben a régióban bekövetkező vállalatbezárások az egész görög gazdaságra kihatnak.

Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a görög kérelemre vonatkozó állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Görögország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  üdvözli, hogy a nyomon követés szerepel a javasolt intézkedések között, ami a résztvevők nyomon követését jelenti az intézkedések végrehajtását követő hat hónap során;

3.  tudomásul veszi, hogy a görög hatóságok úgy határoztak, hogy akár 500 harminc év alatti NEET-fiatal számára is nyújtanak az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat; tudomásul veszi, hogy a kérelem szerint egyéb kritériumok között a görög hatóságok az ifjúsági garancia görög végrehajtási tervében szereplő kritériumokhoz (azaz a kirekesztés veszélye által fenyegetett fiatalok, a háztartás jövedelmi szintje, oktatási szint, a munkanélküliség időtartama stb.) igazított kritériumokat fognak alkalmazni, valamint pályázati felhívást is közzé fognak tenni; felhívja a görög hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a szociális kritériumokat és biztosítsák, hogy az EGAA-támogatások kedvezményezettjeinek kiválasztása során a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség elve teljes mértékben érvényesüljön;

4.  tudomásul veszi, hogy a kért támogatás nagy része vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás (3 000 000 euró) és képzési intézkedések (2 960 000 euró) támogatására szolgál;

5.  megjegyzi, hogy a legmagasabb odaítélhető összeget, 15 000 eurót legfeljebb 200 kiválasztott munkavállaló és NEET-fiatal kapja meg saját vállalkozás létrehozásához való hozzájárulásként; hangsúlyozza, hogy ennek az intézkedésnek a célja a vállalkozókészség előmozdítása az életképes üzleti kezdeményezések finanszírozása révén, ennek pedig középtávon további munkahelyek teremtéséhez kell vezetnie; megjegyzi, hogy a legmagasabb odaítélhető összeg nyújtása külön feltételekhez és a támogatott induló vállalatok életképességéhez van kötve;

6.  megjegyzi, hogy a jelen kérelemben szereplő képzési intézkedések költségszintje Görögország korábbi kérelmeihez hasonló; rámutat, hogy ezek a költségek más tagállamok hasonló kérelmeiben eltérőek;

7.  megállapítja, hogy az előkészítő, irányítási, tájékoztatási, népszerűsítési, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekhez nyújtott hozzájárulás a teljes költségvetés 1,96%-át teszi ki; továbbá megjegyzi, hogy e költségvetés csaknem felét tájékoztatásra és népszerűsítésre kívánják felhasználni.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG,

megbízott elnök, első alelnök


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS

a Költségvetési Bizottság elnöke

Európai Parlament

ASP 09 G 205

1047 Brüsszel

Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Három különböző, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot terjesztettek a Regionális Fejlesztési Bizottság elé véleményezés céljából. Tudomásom szerint a javaslatokról szóló jelentéseket a Költségvetési Bizottság egyik következő ülésén fogja elfogadni.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja tartalmazza.

-          a COM(2014)0630 javaslat 1 426 800 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a finnországi Raumában található STX Finland Oy társaságtól elbocsátott 634 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0662 javaslat 918 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a franciaországi GAD egyszerűsített részvénytársaságtól elbocsátott 760 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0672 javaslat 1 890 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik az olaszországi Whirlpool Europe S.r.l. társaságtól, illetve öt beszállítójától és továbbfeldolgozó cégétől elbocsátott 608 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0699 javaslat 1 259 610 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a lengyelországi Fiat Auto Poland társaságtól és 21 beszállítójától elbocsátott 1079 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0701 javaslat 25 937 813 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a franciaországi Air France társaságtól elbocsátott 5213 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          COM(2014)a COM(2014)0702 javaslat 6 444 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a görögországi Odyssefs Fokas S.A. társaságtól elbocsátott 600 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatokat, és felkértek engem, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetekben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összegek odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat