Eljárás : 2014/2170(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0064/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0064/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2014 - 5.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0080

JELENTÉS     
PDF 209kWORD 128k
11.12.2014
PE 541.456v02-00 A8-0064/2014

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2014. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2012/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme)

(COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Daniele Viotti

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2014. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2012/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme)

(COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–       tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet),(1)

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–       tekintettel a 2013. december 2-i háromoldalú egyeztetés eredményére,

–       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–       tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0064/2014),

A.     mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.     mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújt ott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.     mivel az EGAA-ról szóló rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.     mivel az olasz hatóságok az EGF/2014/010 IT/Whirlpool referenciaszámú kérelmet 2014. június 18-án terjesztették elő, miután a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 27. ágazatban (villamos berendezések gyártása) működő Whirlpool Europe S.r.l. korlátolt felelősségű társaság elbocsátott 608 munkavállalót, továbbá 5 beszállítót, illetve a termelési lánc következő szintjein álló termelőt;

E.     mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági kritériumoknak;

1.      megjegyzi, hogy az olasz hatóságok kérelmüket az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely előírja, hogy legalább 500 munkavállalót bocsássanak el, illetve legalább ennyi önálló vállalkozó szüntesse meg tevékenységét egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is; egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.      tudomásul veszi, hogy az olasz hatóságok az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet 2014. június 18-án nyújtották be, és annak értékelését a Bizottság 2014. október 28-án tette elérhetővé; üdvözli, hogy a Bizottság betartotta az EGAA-rendelet által előírt szoros, 12 hetes határidőt;

3.      tudomásul veszi, hogy az olasz hatóságok kijelentései szerint a pénzügyi és gazdasági világválság súlyos hatással volt az olasz háztartások fogyasztási szokásaira, mivel ez utóbbiak újragondolták vásárlási döntéseiket, különösen a tartós fogyasztási cikkek, köztük a háztartási gépek vásárlását illetően;

4.      kiemeli, hogy – mivel a pénzügyi és gazdasági válság a háztartások fogyasztásának jelentős csökkenéséhez vezetett – a háztartási nagygépek olaszországi piaca a 2010-es 3174 milliárd euróról 2013-ra 16,5%-kal, 2649 milliárd euróra csökkent;

5.      egyetért azzal, hogy a villamos berendezések gyártásának erőteljes zuhanása a 2008–2012-es időszakban összefügg a globális pénzügyi és gazdasági válsággal, amellyel az 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) foglalkozik, és hogy Olaszország ezért jogosult a pénzügyi hozzájárulásra;

6.      tudomásul veszi, hogy a „villamos berendezések gyártása” ágazat ez idáig két másik EGAA-kérelmet(5) nyújtott be, amelyek ugyancsak a globális pénzügyi és gazdasági válsággal kapcsolatosak;

7.      megállapítja, hogy az elbocsátások tovább fogják súlyosbítani a munkanélküliség helyzetét Trento tartományban, ahol a munkanélküliségi arány a válság kezdete óta kétszeresére, a 2007-es 2,9%-ról 2013-ra 6,1%-ra nőtt; hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási szint visszaesése az építőipart (-10,3%) és az ipart (-2,4%) egyaránt érintette, és hogy az olasz statisztikai hivatal (ISTAT) 2014 első negyedévében végzett felmérése szerint a munkanélküliek száma Trento tartományban mintegy 18 700 fő, ugyanakkor a tartományi munkaügyi hivataloknál regisztráltak száma körülbelül 41 800 fő;

8.      megállapítja, hogy az elsődlegesen érintett vállalatnak tekintett Whirlpoolnál a referencia-időszakban történt 502 elbocsátás mellett az öt beszállítónál, illetve a termelési lánc következő szintjein álló termelőknél elbocsátott 106 munkavállaló is jogosult a támogatásra, valamennyien az EGAA-intézkedésekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek közé tartoznak;

9.      megjegyzi, hogy a teljes költségek becsült összege 3 150 000 euró, amelyből 126 000 euró a végrehajtásra szánt összeg, és hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása eléri a 1 890 000 eurót, ami a teljes kiadások 60%-a;

10.    üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében az olasz hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. február 4-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat, sőt az EGAA-támogatás iránti kérelem benyújtása előtt megkezdik;

11.    üdvözli, hogy a szociális partnereket bevonták a támogatandó intézkedésekről szóló tárgyalásokba; nagyra értékeli továbbá, hogy a szakszervezeteket bevonták az intézkedések végrehajtásának figyelemmel követésébe és esetleges újratervezésébe és részt vesznek az eredmények értékelésében; szintén üdvözli, hogy a tervezett intézkedéseket, azok tartalmát, valamint végrehajtásuk fő szempontjait (többek között az ütemezést) a 2014. február–március közötti időszakban tartott (összesen 15) találkozó keretében ismertették a Whirlpool gyár Spini di Gardolo-i telephelyéről elbocsátott munkavállalókkal és megvitatták velük, és hogy az ezeken a találkozókon részt vett munkavállalók közül 393-an már jelentkeztek az intézkedésekben való részvételre;

12.    megállapítja, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az alábbi fellépéseket tartalmazza: tájékoztató előadások, felvétel és regisztráció, tanácsadás és útmutatás, képességfelmérés, általános képzés és átképzés, szakmai képzés, foglalkozások, támogatás a munkaerő-piaci visszailleszkedés, valamint az önálló vállalkozások indítása terén, munkahely-keresési, részvételi juttatás, illetve az ingázás költségeihez való hozzájárulás és foglalkoztatási jutalék;

13.    megjegyzi, hogy az intézkedések kedvezményezettjeinek 16,78%-a nem uniós állampolgár; úgy véli, hogy a képzési tevékenység bizonyos komponensei különösen hasznosak lehetnek ezen kedvezményezettek újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésében;

14.    szorgalmazza a résztvevőknek nyújtott képzés, átképzés és szakképzés konkrét eredményeinek értékelését annak érdekében, hogy jobb kép álljon rendelkezésre a végrehajtott intézkedések hatékonyságáról;

15.    üdvözli a munkába történő visszailleszkedést követő kísérő intézkedéseket és a vállalkozásalapításhoz nyújtott támogatást;

16.    úgy véli, hogy a foglalkoztatási támogatás ösztönzőleg hat az új munkáltatók számára a részvevők alkalmazására határozatlan idejű vagy legalább egyéves szerződéssel; megjegyzi, hogy előreláthatólag a kedvezményezettek fele (250 fő) vesz majd részt ezen intézkedésben;

17.    üdvözli, hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

18.    emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

19.    jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

20.    utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

             Az Európai Parlament és a Tanács 546/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.).

(5)

              EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2014. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2012/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy az 546/2009/EK rendelet(4) értelmében a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, vagy egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben;

(2)      az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió EUR;

(3)      Olaszország a Whirlpool Europe S.r.l. vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2014. június 18-án az EGAA igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be, amelyet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészített ki; ez a kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek;

(4)      az EGAA-t tehát az Olaszország által benyújtott kérelem alapján igénybe kell venni 1 890 000 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2014. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 890 000 EUR igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, ……………………..-án/-én.

Az Európai Parlament részéről                    a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

HL L 167., 2009.6.9., 26. o.


INDOKOLÁS

I. Előzmények

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásának célja az volt, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EK rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió EUR maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II. A Whirlpoolra vonatkozó kérelem és a Bizottság javaslata

2014. október 28-án a Bizottság határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Olaszország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 27. gazdasági ágazatban (villamos berendezések gyártása) működő Whirlpool Europe korlátolt felelősségű társaságtól a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2014. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizennyolcadik kérelem, és az EGAA-ból összesen 1 890 000 EUR igénybevételére irányul Olaszország javára. A kérelem összesen 608 kedvezményezettet érint. A kérelmet 2014. június 18-án nyújtották be a Bizottságnak, és 2014. augusztus 13-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás odaítélésének feltételei teljesülnek.

Az olasz hatóságok azzal érvelnek, hogy 2009-ben a pénzügyi és gazdasági világválság következtében teljes uniós szinten és az olasz gazdaságban egyaránt jelentős gazdasági visszaesés történt. A recesszió súlyos hatással volt az olasz háztartások fogyasztási szokásaira, mivel ez utóbbiak újragondolták vásárlási döntéseiket, különösen ami a tartós fogyazstási cikkek vásárlását illeti: az olaszországi háztartási fogyasztás a 2009–2013 közötti időszak öt évéből négyben csökkent az előző év azonos időszakához képest. Következésképpen a háztartási gépek olaszországi piaca a 2010-es 3 174 milliárd EUR értékről 2013-ra 2649 milliárdra csökkent, ami 16,5%-os esést jelent. Ezzel magyarázható, hogy a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 27. ágazatban a termelés a 28 uniós tagállam szintjén 6 egymást követő éven (2008–2013) át esett.

Az elmúlt években a Whirlpool a Spini di Gardolóban található telephelyén befektetéseket eszközölt, amelyek viszont nem térültek meg, mivel a háztartási készülékek iránti kereslet csökkent és ennek következtében a termelés is visszaesett. A Whirlpool Europe csoport, amely 2013 első felében 14 millió USA-dollárnyi veszteséget halmozott fel Európában, üzleti tervet dolgozott ki, hogy termelési struktúráját a piaci kereslethez igazítsa. Ez a terv a svéd Norrköpingben és az olasz Spini di Gardolóban található gyárak bezárását rendeli el.

Az elbocsátott munkavállalók számára nyújtandó személyre szabott szolgáltatások a következőkből állnak: tájékoztató ismertetők, felvétel és regisztráció, tanácsadás és útbaigazítás, képességfelmérés, általános képzés és átképzés, szakmai képzés, foglalkozások, támogatás a munkaerő-piaci visszailleszkedés, valamint az önálló vállalkozások indítása terén, munkahely-keresési, részvételi juttatás, illetve az ingázás költségeihez való hozzájárulás és foglalkoztatási jutalék.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedésnek minősülnek. Ezek az intézkedések nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

Az olasz hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

–      a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

–      a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották;

–      amennyiben az elbocsátó vállalkozás a leépítések után folytatta tevékenységét, eleget tett az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóival szemben is ennek megfelelően járt el;

–      a javasolt intézkedések az egyes munkavállalóknak nyújtanak segítséget, és nem vállalkozások vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányulnak;

–      a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt;

–      a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket;

–      az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

Olaszország értesítette a Bizottságot, hogy a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása az alábbi: a Whirlpool Europe S.r.l. (elsődlegesen érintett vállalat) 1 200 000 EUR összeggel támogatja volt alkalmazottait, valamint az INPS(4) közfinanszírozást nyújt 60 000 EUR összegig.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 1 890 000 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2014-ben ez az alap igénybevételére irányuló tizennyolcadik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

1.      jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

2.      utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.30., 855. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

            az olasz Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ZP/ch D(2014)53726

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Olaszország által benyújtott EGF/2014/010 IT/Whirlpool kérelem esetében történő igénybevételéről (COM(2014)0672)

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja (EGAA-munkacsoport) megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2014/010 IT/Whirlpool ügyben és a következő véleményt fogadta el.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A)  mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul és a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 27. gazdasági ágazatban („villamos berendezések gyártása”) működött Whirlpool Europe S.r.l. cégtől („az elsődlegesen érintett vállalat”), valamint öt beszállítótól és a termelési lánc következő szintjén álló cégtől elbocsátott 608 munkavállalóra vonatkozik; mivel az érintett vállalatoknál az elbocsátások Trento autonóm tartományban történtek (ITH2) a 2013. december 10. és 2014. március 31. közötti referencia-időszakban;

B)  mivel az elbocsátások és a gazdasági és pénzügyi válság közötti kapcsolat megállapítása érdekében Olaszország kifejtette, hogy 2009-ben a válság következtében jelentős gazdasági visszaesés következett be mind az Unió 28 tagállamának szintjén, mind az olasz gazdaságban;

C)  mivel a 2009 és 2013 közötti időszakban az olasz háztartások fogyasztása jelentős mértékben csökkent és a fogyasztás uniós szinten is visszaesett; mivel a recesszió súlyos hatással volt az olasz háztartások fogyasztási szokásaira, mert azok újragondolták vásárlási döntéseiket, különösen a tartós fogyasztási cikkek tekintetében (ahová a háztartási készülékek is tartoznak);

D)  mivel a rendelkezésre álló adatok alátámasztják a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 27. ágazatban történt jelentős termelési visszaesést, amely ágazat magában foglalja a mind az Uniónak, mind Olaszországnak gyártott háztartási készülékek előállítását; mivel a pénzügyi és gazdasági válság a háztartások fogyasztásának jelentős csökkenéséhez vezetett, a háztartási nagygépek olaszországi piaca a 2010-es 3174 milliárd euróról 2013-ra 16,5%-kal, 2649 milliárd euróra csökkent;

E)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 69,41%-a férfi és 30,59%-a nő; mivel az elbocsátott munkavállalók többsége (75,99%) 30 és 54 év közötti, 10,20%-a 55 és 64 év, valamint 13,81%-a 15 és 29 év közötti;

F)  mivel (a térségben bezárásáig a legnagyobb munkaadóként működő) Whirlpool Europe S.r.l. vállalatnál, beszállítóinál és a termelési lánc következő szintjén álló cégeknél történt elbocsátások jelentős negatív hatással lesznek a térség gazdaságára és tovább súlyosbítják a munkanélküliség helyzetét Trento tartományban, ahol a válság kezdete óta a munkanélküliek aránya kétszeresére, a 2007-es 2,9%-ról 2013-ra 6,1%-ra nőtt.

Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az olasz kérelemről szóló állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megjegyzi, hogy a kérelem az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul; egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  megjegyzi, hogy a villamos berendezések gyártása ágazatban a mostani az elbocsátott munkavállalókra vonatkozó harmadik EGAA-kérelem, amelyek közül az összes a pénzügyi és gazdasági világválsághoz kapcsolódó kritériumokon alapult;

3.  megjegyzi, hogy az intézkedések kedvezményezettjeinek 16,78%-a nem uniós állampolgár; úgy véli, hogy a képzési tevékenység bizonyos komponensei különösen hasznosak lehetnek e munkavállalók újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésében;

4.  szorgalmazza a résztvevőknek nyújtott képzés, átképzés és szakképzés konkrét eredményeinek értékelését annak érdekében, hogy jobb kép álljon rendelkezésre a végrehajtott intézkedések hatékonyságáról;

5.  üdvözli a munkába történő visszailleszkedést követő kísérő intézkedéseket és a vállalkozásalapításhoz nyújtott támogatást;

6.  úgy véli, hogy a foglalkoztatási támogatás ösztönzőleg hat az új munkáltatók számára a részvevők alkalmazására határozatlan idejű, de legalább egyéves szerződéssel; megjegyzi, hogy előreláthatólag a kedvezményezettek fele (250 fő) vesz majd részt ezen intézkedésben;

7.  emlékeztet, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

8.  üdvözli, hogy a szociális partnereket bevonták a támogatandó intézkedésekről szóló tárgyalásokba; nagyra értékeli továbbá, hogy a szakszervezeteket bevonták az intézkedések végrehajtásának figyelemmel követésébe és esetleges újratervezésébe és részt vesznek az eredmények értékelésében.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG,

megbízott elnök, első alelnök


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS

a Költségvetési Bizottság elnöke

Európai Parlament

ASP 09 G 205

1047 Brüsszel

Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Három különböző, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot terjesztettek a Regionális Fejlesztési Bizottság elé véleményezés céljából. Tudomásom szerint a javaslatokról szóló jelentéseket a Költségvetési Bizottság egyik következő ülésén fogja elfogadni.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja tartalmazza.

-          a COM(2014)0630 javaslat 1 426 800 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a finnországi Raumában található STX Finland Oy társaságtól elbocsátott 634 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0662 javaslat 918 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a franciaországi GAD egyszerűsített részvénytársaságtól elbocsátott 760 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0672 javaslat 1 890 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik az olaszországi Whirlpool Europe S.r.l. társaságtól, illetve öt beszállítójától és a termelési lánc következő szintjén álló cégétől elbocsátott 608 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0699 javaslat 1 259 610 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a lengyelországi Fiat Auto Poland társaságtól és 21 beszállítójától elbocsátott 1079 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0701 javaslat 25 937 813 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a franciaországi Air France társaságtól elbocsátott 5213 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0702 javaslat 6 444 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a görögországi Odyssefs Fokas S.A. társaságtól elbocsátott 600 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatokat, és felkértek engem, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetekben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összegek odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat