Postupak : 2014/0901(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0070/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0070/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0084

IZVJEŠĆE     *
PDF 138kWORD 63k
15.12.2014
PE 544.348v02-00 A8-0070/2014

o prijedlogu Komisije za imenovanje predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog odbora Jedinstvenog sanacijskog odbora

(C(2014)9456 – C8‑0284/2014 – 2014/0901(NLE))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Roberto Gualtieri

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Komisije za imenovanje predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog odbora Jedinstvenog sanacijskog odbora

(C(2014)9456 – C8‑0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Odobrenje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 5. prosinca 2014. za imenovanje predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog odbora Jedinstvenog sanacijskog odbora (C(2014)9456),

–       uzimajući u obzir treći podstavak članka 56. stavka 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010(1),

–       uzimajući u obzir svoj Poslovnik,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0070/2014),

A.     budući da je člankom 56. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 predviđeno da se predsjednik, potpredsjednik i članovi Upravnog odbora Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB) iz članka 43. stavka 1. točke (b) te Uredbe imenuju na temelju zasluga, vještina, poznavanja bankovnih i financijskih pitanja te iskustva povezanog s financijskim nadzorom, uređenjem i sanacijom banaka;

B.     budući da se člankom 56. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 predviđa da se pri imenovanju članova Upravnog odbora Jedinstvenog sanacijskog odbora poštuju načela ravnoteže između spolova, iskustva i kvalifikacija;

C.     budući da je u skladu s člankom 56. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 Komisija 19. studenoga 2014. usvojila uži popis kandidata za dužnosti predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora SRB-a;

D.     budući da je u skladu s člankom 56. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 Komisija 1. prosinca 2014. usvojila uži popis kandidata za dužnosti članova Upravnog odbora SRB-a iz članka 43. stavka 1. točke (b) te Uredbe;

E.     budući da su u skladu s člankom 56. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 ta dva uža popisa proslijeđena Parlamentu;

F.     budući da je Komisija 5. prosinca 2014. usvojila prijedlog za imenovanje predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog odbora Jedinstvenog sanacijskog odbora i proslijedila ga Parlamentu;

G.     budući da je parlamentarni Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku potom ocijenio kvalifikacije predloženih kandidata za dužnosti predsjednika, potpredsjednika i članova Jedinstvenog sanacijskog odbora, posebno u odnosu na uvjete utvrđene u članku 56. stavku 4. Uredbe (EU) br. 806/2014;

H.     budući da je 8. prosinca 2014. Odbor održao saslušanje Elke König, predložene kandidatkinje za dužnost predsjednice Upravnog odbora SRB-a, na kojemu je dala uvodnu izjavu i potom odgovarala na pitanja članova Odbora;

I.      budući da je 9. prosinca 2014. Odbor održao saslušanje Tima Löyttyniemija, predloženog kandidata za dužnost potpredsjednika Upravnog odbora SRB-a, te Maura Grandea, Antonija Carrascose, Joanne Kellermann i Dominique Laboureix, četvoro kandidata predloženih za dužnost članova Upravnog odbora SRB-a. Svih petoro predloženih kandidata na saslušanju je dalo uvodnu izjavu i potom odgovaralo na pitanja članova Odbora;

1.      odobrava prijedlog Komisije za imenovanje sljedećih predloženih kandidata:

a)      Elke König na dužnost predsjednice Upravnog odbora SRB-a,

b)     Timo Löyttyniemi na dužnost potpredsjednika Upravnog odbora SRB-a,

c)      Mauro Grande na dužnost člana Upravnog odbora SRB-a,

d)     Antonio Carrascosa na dužnost člana Upravnog odbora SRB-a,

e)      Joanne Kellermann na dužnost člana Upravnog odbora SRB-a,

f)      Dominique Laboureix na dužnost člana Upravnog odbora SRB-a;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku proslijedi Vijeću, Komisiji i vladama država članica.

(1)

SL L 225, 30.7.2014., str. 1.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

15.12.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti