IZVJEŠĆE o radu Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a

27.1.2015 - (2014/2154(INI))

Odbor za razvoj
Izvjestitelj: Charles Goerens


Postupak : 2014/2154(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0012/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o radu Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a

(2014/2154(INI))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica skupine afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja, s jedne strane, i Europske zajednice te njezinih država članica, s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000.[1] (Sporazum iz Cotonoua), kako je prvi put izmijenjen u Luxembourgu 25. lipnja 2005.[2] te drugi put izmijenjen u Ouagadougouu 22. lipnja 2010.[3],

–       uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 13. lipnja 2013. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma o drugoj izmjeni Sporazuma o partnerstvu između članica skupine afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, koji je potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000., kako je prvi put izmijenjen u Luxembourgu 25. lipnja 2005.[4],

–       uzimajući u obzir Poslovnik Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a koji je usvojen 3. travnja 2003.[5], a posljednji put revidiran u Addis Abebi, u Etiopiji 27. studenog 2013.[6],

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 233/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta financiranja za razvojnu suradnju za razdoblje 2014. – 2020.[7],

–       uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 11. prosinca 2013. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta financiranja za razvojnu suradnju[8],

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. ožujka 2013. o pripremi višegodišnjeg financijskog okvira za financiranje suradnje EU-a s afričkim, karipskim i pacifičkim državama i prekomorskim zemljama i područjima za razdoblje 2014. – 2020. (11. europski razvojni fond)[9],

–       uzimajući u obzir svoje odluke od 3. travnja 2014. o davanju razrješnice za izvršenje proračuna Osmog, Devetog i Desetog europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2012. i od 3. travnja 2014. o zaključenju poslovnih knjiga Osmog, Devetog i Desetog europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2012. te svoju Rezoluciju od 3. travnja 2014. sa zapažanjima koja čine sastavni dio odluke o davanju razrješnice za izvršenje proračuna Osmog, Devetog i Desetog europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2012.[10],

–       uzimajući u obzir rezolucije koje je Zajednička parlamentarna skupština donijela 27. studenog 2013. o poštovanju vladavine prava i ulozi nepristranog i neovisnog pravosuđa, o suradnji jug – jug i trostranoj suradnji: mogućnosti i izazovi za države AKP-a, o društvenim i ekološkim učincima nomadskog stočarstva u državama AKP-a i o sigurnosti u regiji Velikih jezera,

–       uzimajući u obzir rezolucije koje je Zajednička parlamentarna skupština donijela 19. lipnja 2013. o opasnostima za demokraciju i političku stabilnost u zemljama AKP-a koje ponovno nastaju zbog vojnih udara i o ulozi međunarodne zajednice, o sporazumima o gospodarskom partnerstvu – sljedeći koraci, o ljudskim potencijalima za zdravstvo u zemljama AKP-a, o situaciji u Republici Gvineji i o situaciji u Srednjoafričkoj Republici,

–       uzimajući u obzir rezolucije koje je Zajednička parlamentarna skupština donijela 29. studenog 2012. o političkoj i humanitarnoj krizi u Somaliji: izazovi za Europsku uniju i skupinu AKP, o poduzetništvu koje se temelji na IKT-u i njegovu učinku na razvoj zemalja AKP-a i o važnosti pristupa energiji radi održivog gospodarskog razvoja i ostvarenja milenijskih razvojnih ciljeva,

–       uzimajući u obzir rezolucije koje je Zajednička parlamentarna skupština donijela 30. svibnja 2012. o političkom utjecaju sukoba u Libiji na susjedne zemlje AKP-a i države članice EU-a, o nestabilnosti cijena, funkcioniranju globalnih tržišta poljoprivrednih proizvoda i njihovu utjecaju na dostupnost hrane u zemljama AKP-a i o utjecaju rudarstva na društvo i okoliš u zemljama AKP-a,

–       uzimajući u obzir komunikaciju donesenu 19. srpnja 2013. u Abuji, u Nigeriji na zapadnoafričkoj regionalnoj sjednici Zajedničke parlamentarne skupštine[11],

–       uzimajući u obzir komunikaciju donesenu 16. veljače 2013. u Santo Domingu, u Dominikanskoj Republici na karipskoj regionalnoj sjednici Zajedničke parlamentarne skupštine[12],

–       uzimajući u obzir komunikaciju donesenu 20. srpnja 2012. u Apiji, u Samoi na pacifičkoj regionalnoj sjednici Zajedničke parlamentarne skupštine[13],

–       uzimajući u obzir komunikaciju donesenu 24. veljače 2012. u Lusaki, u Zambiji na južnoafričkoj regionalnoj sjednici Zajedničke parlamentarne skupštine[14],

–       uzimajući u obzir kodeks ponašanja za članove Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a koji sudjeluju u misijama promatranja izbora donesen 19. lipnja 2013.,

–       uzimajući u obzir Milenijsku deklaraciju Ujedinjenih naroda od 18. rujna 2000. kojom su zadani Milenijski razvojni ciljevi kao zajednički ciljevi međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva,

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije upućenu Europskom parlamentu, Vijeću, Gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija naslovljenu „Povećanje učinka razvojne politike EU-a: plan za promjenu” (COM(2011)0637),

–       uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za razvoj (A8‑0012/2015),

A.     budući da Zajednička parlamentarna skupština AKP-a i EU-a ima jedinstven status jer je jedina multilateralna, međuparlamentarna skupština osnovana na temelju međunarodnog sporazuma, Sporazuma iz Cotonoua;

B.     budući da se Zajednička parlamentarna skupština razvila u stvarnu parlamentarnu skupštinu nudeći priliku za otvorenu i iskrenu raspravu o ključnim pitanjima za razvojnu suradnju te znatno doprinosi ravnopravnom partnerstvu između zemalja AKP-a i EU-a;

C.     budući da je Sporazum iz Cotonoua između članica skupine država AKP-a i EU-a usmjeren k smanjenju i konačnom iskorjenjivanju siromaštva; budući da bi suradnja također trebala pridonijeti održivom gospodarskom razvoju, koji je temelj za trajni mir i sigurnost te demokratsku i političku stabilnost zemalja AKP-a;

D.     budući da su 2013. organizirane misije za prikupljanje informacija u Maliju, kako bi se bolje shvatila nestabilna situacija u zemlji, u Liberiji, kako bi se sudjelovalo u političkom dijalogu kako je predviđeno člankom 8. Sporazuma iz Cotonoua, te na Haitiju, kako bi se ispitao postupak obnove i politička situacija;

E.     budući da je, nakon što je Skupština usvojila Kodeks za svoje članove koji sudjeluju u promatranju izbora, nastala nova dinamika kojom se doprinosi dodanoj vrijednosti, na primjer zajedničkim misijama Zajedničke parlamentarne skupštine na predsjedničkim izborima u Maliju te parlamentarnim izborima i drugom krugu predsjedničkih izbora na Madagaskaru;

F.     budući da je revizijom Sporazuma o partnerstvu iz Cotonoua 2010. osnažena uloga Zajedničke parlamentarne skupštine i njezina regionalna dimenzija;

G.     budući da je potrebno zajamčiti potpunu uključenost Zajedničke parlamentarne skupštine u okviru političkog dijaloga koji se provodi u skladu s člankom 8. Sporazuma iz Cotonoua;

H.     budući da bi bilo važno potaknuti redoviti neformalni dijalog temeljen na ozbiljnoj analizi s različitim kategorijama mjerodavnih službenih i neslužbenih sudionika u kontaktima AKP-a i EU-a (Zajednička parlamentarna skupština, Vijeće AKP-a – EU-a, privatni sektor i dijalozi civilnog društva AKP-a i EU-a) te u drugim krugovima koji nemaju izravni interes na području AKP-a i EU-a;

I.      budući da su se od 2003. do 2013. gotovo sva zasjedanja Zajedničke parlamentarne skupštine u Europi u načelu održala u onoj državi koja je u tom trenutku predsjedala rotirajućim predsjedništvom Vijeća Europske unije; budući da rotirajuće predsjedništvo u tom pogledu mora poštovati obveze preuzete Sporazumom o partnerstvu iz Cotonoua;

J.      budući da brzi rast BRICS-a (Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike) i drugih gospodarstava u usponu na globalnoj razini i u zemljama i regijama AKP-a ima sve veći utjecaj na skupinu AKP-a i trenutačno stanje odnosa AKP- a i EU-a;

K.     budući da se novim pravilima koja je donijelo Predsjedništvo Europskog parlamenta, a kojima se uređuju premještanja akreditiranih parlamentarnih asistenata, spomenutim asistentima više ne dopušta da pomažu zastupnicima tijekom plenarnih sjednica Zajedničke parlamentarne skupštine, što znatno utječe na parlamentarni rad;

1.      pozdravlja činjenicu da Zajednička parlamentarna skupština, kao jedna od zajedničkih institucija proizašlih iz Sporazuma iz Cotonoua, nastavlja pružati okvir za otvoren, demokratski i sveobuhvatan dijalog između zastupnika u Europskom parlamentu i parlamentaraca iz zemalja AKP-a o provedbi tog Sporazuma, uključujući nadzor razvojne suradnje u okviru Europskog razvojnog fonda te sklapanje i provedbu sporazuma o ekonomskom partnerstvu; pozdravlja ulogu Zajedničke parlamentarne skupštine da služi kao forum na kojem se na iskren i otvoren način može raspravljati o teškim i kontroverznim temama; stoga poziva na to da se u budućem sporazumu, koji će zamijeniti Sporazum iz Cotonoua, izričito spomene nediskriminacija na temelju spolne orijentacije ili rodnog identiteta, kao što je Europski parlament zahtijevao u više navrata;

2.      naglašava potrebu za jačanjem političkog dijaloga te u vezi s tim naglašava ulogu Zajedničke parlamentarne skupštine u promicanju i obrani načela postavljenih u članku 9. Sporazuma iz Cotonoua, a posebno onih koja se odnose na vladavinu prava i dobro upravljanje;

3.      naglašava dodanu vrijednost održavanja sjednica Zajedničke parlamentarne skupštine u državi članici EU-a koja predsjeda rotirajućim predsjedništvom Vijeća EU-a i vjeruje da načelo rotacije treba zadržati i u budućnosti; izražava zabrinutost zbog nepovoljnih okolnosti zbog kojih je tijekom irskog predsjedanja odlučeno da Irska neće biti domaćin 25. sjednice; no pohvaljuje dansku vladu zbog toga što je pristala biti domaćinom izuzetno uspješne 23. sjednice u Horsensu, gdje su uspostavljene kulturne i obrazovne poveznice između građana Horsensa i izaslanika AKP-a; žali zbog toga što neke države članice EU-a koje su predsjedale rotirajućim predsjedništvom Vijeća EU-a ili će njime predsjedati u budućnosti ne pokazuju zanimanje za ulogu domaćina sjednice Zajedničke parlamentarne skupštine; poziva svaku državu članicu EU-a koja predsjeda rotirajućim predsjedništvom Vijeća EU-a da se intenzivnije uključi u pripremu, organizaciju i ulogu domaćina sjednice Zajedničke parlamentarne skupštine;

4.      ističe važnost sjednica Zajedničke parlamentarne skupštine, uključujući sjednice stalnih odbora, ali žali zbog toga što sudjelovanje članova iz EU-a i iz AKP-a često nije bilo ravnomjerno te je zabrinut zbog sve slabijeg sudjelovanja zastupnika u Europskom parlamentu, posebno tijekom sjednica na kojima se glasuje; napominje da je sudjelovanje u misijama bilo ravnomjernije, na primjer na regionalnim sastancima, te se nada da će se taj primjer ubuduće slijediti na sjednicama Zajedničke parlamentarne skupštine u Bruxellesu;

5.      podsjeća na obvezu koju je izrazila potpredsjednica/Visoka predstavnica na odlasku prema kojoj Vijeće EU-a treba biti zastupljeno na ministarskoj razini na sjednicama Skupštine te poziva buduću potpredsjednicu/Visoku predstavnicu da poštuje tu obvezu;

6.      podsjeća na obvezu Vijeća AKP-a – EU-a da Skupštini podnese godišnje izvješće o primjeni Sporazuma iz Cotonoua koje treba obuhvatiti političke i društveno-gospodarske elemente te elemente utjecaja na okoliš, a ne samo biti zapisnik s održanih sjednica;

7.      podsjeća da, u skladu s člankom 14. revidiranog Sporazuma iz Cotonoua, zajedničke institucije trebaju nastojati osigurati koordinaciju, usklađenost i komplementarnost kao i učinkovit i uzajaman protok informacija; mišljenja je da bi, s obzirom na to da se predsjednik Europskog parlamenta poziva na sjednice Europskog vijeća, dvojica supredsjednika Zajedničke parlamentarne skupštine trebala dobiti priliku da sudjeluju u sjednicama Zajedničkog vijeća ministara AKP–EU; poziva potpredsjednicu/Visoku predstavnicu da i dalje unaprjeđuje postojeću suradnju i da se pobrine da Zajednička parlamentarna skupština bude pozvana na sljedeće Zajedničko vijeće;

8.      naglašava ključnu ulogu nacionalnih parlamenata zemalja AKP-a, lokalnih vlasti i nedržavnih aktera u pripremnoj fazi i praćenju strateških dokumenata za zemlje i regije te u praćenju provedbe Europskog razvojnog fonda; poziva Komisiju i vlade zemalja AKP-a da zajamče vlastito sudjelovanje tako što će parlamentima zemalja AKP-a pravovremeno dostaviti sve dostupne informacije i pomoći im u vršenju demokratskog nadzora, posebno izgradnjom kapaciteta;

9.      svjestan je rada radnih skupina Odbora za razvoj Europskog parlamenta na nadzoru procjene i praćenja programskih dokumenata zemalja i regija AKP-a u skladu s 11. europskim razvojnim fondom te traži da se uvede postupak izvješćivanja članova Zajedničke parlamentarne skupštine o ishodima toga procesa;

10.    čestita Predsjedništvu Zajedničke parlamentarne skupštine što je svoj rad proširilo i na aktivnosti koje nisu isključivo administrativne prirode te što svoje sastanke rabi i za političke rasprave uključivši u dnevni red sastanaka u Bruxellesu i Addis Abebi sadržajna pitanja od zajedničkog interesa, poput budućnosti odnosa AKP-a i EU-a nakon 2020.; poziva na to da s tom praksom nastavi i u budućnosti;

11.    poziva Predsjedništvo Zajedničke parlamentarne skupštine da poradi na jačanju strateške usmjerenosti radnog programa Skupštine te izbora izvješća njezinih stalnih odbora osiguravajući da su izvješća usko povezana sa strateškim ciljevima Zajedničke parlamentarne skupštine te da posebno doprinose pregovorima o razvojnom okviru nakon 2015. te odnosima EU-a i AKP-a nakon 2020. godine;

12.    ponavlja duboku zabrinutost zbog sve težeg političkog i humanitarnog stanja u nekoliko zemalja i regija AKP-a, uključujući unutarnje i vanjske posljedice tog stanja na različitim razinama, te izražava solidarnost sa zahvaćenim stanovništvom; poziva Zajedničku parlamentarnu skupštinu da nastavi pratiti stanje u zemljama AKP-a koje se nalaze u krizi i posveti veću pozornost nestabilnim državama te da pozove države AKP-a i EU-a da se zajedno bore protiv epidemije virusa ebole u zapadnoj Africi;

13.    pozdravlja to što Zajednička parlamentarna skupština sve više poprima parlamentarni i, u skladu s tim, politički značaj, a njezini su članovi sve aktivniji uza sve kvalitetnije rasprave, zahvaljujući čemu ona daje ključan doprinos partnerstvu AKP-a i EU-a; poziva Zajedničku parlamentarnu skupštinu da osnaži dijalog o ljudskim pravima u skladu s Deklaracijom o ljudskim pravima UN-a i Sporazumom iz Cotonoua te da taj dijalog uvrsti u svoj dnevni red kao redovnu točku;

14.    ustraje u tome da Europski parlament prije davanja suglasnosti ima političku odgovornost da uzme u obzir mišljenja parlamenata AKP-a o ishodu pregovora o Sporazumu o ekonomskom partnerstvu;

15.    skreće pozornost na činjenicu da je rasprava o odnosima AKP-a i EU-a nakon 2020. i o budućnosti skupine zemalja AKP-a u tijeku i naglašava važnost uloge koju bi Zajednička parlamentarna skupština trebala imati u tom procesu; naglašava u tom smislu potrebu za sveobuhvatnim i osnaženim zajedničkim parlamentarnim nadzorom, bez obzira na konačni ishod; naglašava da bi se u budućem sporazumu koji će zamijeniti Sporazum iz Cotonoua trebala izričito spomenuti nediskriminacija na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta, kao što je Europski parlament zahtijevao u više navrata;

16.    ponavlja da je iznimno zabrinut oko donošenja i rasprave o zakonodavstvu kojim se u nekim zemljama AKP-a dodatno kazneno progoni homoseksualnost; poziva Zajedničku parlamentarnu skupštinu da to pitanje uvrsti u dnevni red za svoje rasprave; poziva na jačanje načela prema kojem se o nekim odredbama koje se odnose na ljudska prava ne pregovara i na kazne u slučaju nepridržavanja tih odredbi, između ostaloga u pogledu diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi, spolne orijentacije, rodnog identiteta i prema osobama koje imaju HIV/AIDS;

17.    smatra da bi rasprava o razdoblju nakon isteka Sporazuma iz Cotonoua trebala biti prilika da se temeljito analizira neuspjeh i uspjeh trenutačnog sporazuma u pogledu održivog društveno-gospodarskog razvoja zemalja AKP-a; također smatra da bi svaka buduća razvojna i gospodarska suradnja AKP-a i EU-a te trgovinski i investicijski sporazumi trebali zajamčiti da nijedna zemlja AKP-a ne bude u još lošijoj poziciji;

18.    poziva Predsjedništvo Zajedničke parlamentarne skupštine da u okviru Zajedničke parlamentarne skupštine imenuje dva stalna suizvjestitelja za usklađenost politika u interesu razvoja, koji će blisko surađivati sa stalnim izvjestiteljem Europskog parlamenta za političku usklađenost u interesu razvoja, te da podnese dvogodišnje izvješće o provedbi članka 12. revidiranog Sporazuma iz Cotonoua;

19.    smatra da bi u okviru sjednica Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a trebalo održavati sastanke s organizacijama civilnog društva aktivnima u pojedinim zemljama, s idejom dobivanja šire slike i iskorištavanja njihovih iskustava i aktivnosti uz naglašavanje najboljih praksi te radi stvaranja čvršćih veza s tim organizacijama;

20.    ustraje u tome da sporazumi o ekonomskom partnerstvu sa zemljama AKP-a trebaju služiti razvojnim ciljevima koji odražavaju i nacionalne i regionalne interese te potrebe stanovništva zemalja AKP-a kako bi se smanjilo siromaštvo, postigli milenijski razvojni ciljevi i zajamčilo poštovanje temeljnih ljudskih prava, uključujući društveno-gospodarska prava kao što je pravo na hranu ili pravo na pristup osnovnim javnim uslugama;

21.    poziva Zajedničku parlamentarnu skupštinu EU-a i AKP-a da razvije zajednički pristup u utvrđivanju budućeg razvojnog okvira nakon 2015.; potiče sudjelovanje članova Zajedničke parlamentarne skupštine u pregovorima o novim ciljevima održivog razvoja;

22.    pozdravlja činjenicu da su 2012. i 2013. održani uspješni regionalni sastanci kao što je predviđeno Sporazumom iz Cotonoua i Poslovnikom Zajedničke parlamentarne skupštine; potvrđuje da se na tim sastancima zaista razmjenjuju mišljenja o regionalnim pitanjima, uključujući sprječavanje i rješavanje sukoba, regionalnu integraciju i suradnju te pregovore o sporazumima o ekonomskom partnerstvu usklađenima s WTO-om; pohvaljuje organizatore uspješnih sastanaka u Nigeriji, Dominikanskoj Republici, Samoi i Zambiji;

23.    ističe važnost radionica koje se organiziraju tijekom sjednica Zajedničke parlamentarne skupštine, a kojima se dopunjuju plenarne rasprave; poziva Predsjedništvo, koje je nadležno za praćenje provedbe rezolucija i odluka koje je donijela Skupština, da unaprijedi svoju ulogu i da s predsjednikom i izvjestiteljem nadležnog odbora prati provedbu;

24.    pozdravlja sudjelovanje supredsjednika Zajedničke parlamentarne skupštine iz redova EP-a na neformalnim sastancima ministara za razvoj EU-a i na sedmom sastanku na vrhu šefova država i vlada AKP-a;

25.    poziva Komisiju da nastavi davati pisane odgovore prije usmenih pitanja koja se postavljaju na svakoj sjednici Skupštine;

26.    poziva države koje to još nisu učinile da ratificiraju revidirani Sporazum iz Cotonoua;

27.    pohvaljuje povjerenika Piebalgsa za predano sudjelovanje u radu Zajedničke parlamentarne skupštine te za visoku kvalitetu njegova doprinosa tom radu;

28.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te        Vijeću AKP-a, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Predsjedništvu Zajedničke parlamentarne skupštine, vladama i parlamentima Danske, Surinama, Irske i Etiopije.

EXPLANATORY STATEMENT

In accordance with the terms of the Cotonou Agreement, the Joint Parliamentary Assembly (JPA) met four times, in 2012 and 2013.

The 23th session was held in Denmark from 28 to 30 May and the 24th session in Paramaribo (Suriname) from 27 to 29 November 2012. The 25th session was held in Brussels from 17 to 19 June and the 26th session in Addis Ababa (Ethiopia) from 25 to 27 November 2013.

Andris Piebalgs, the Member of the Commission with responsibility for development, addressed the Assembly and Members held the customary Question Time with him. The successive Presidents-in-office of the ACP and EU Councils attended the sessions.

During 2012 sessions, nine resolutions and a declaration was adopted. During 2013 sessions, nine resolutions were adopted. Regional meetings in 2012 were held in Lusaka (Zambia) and Apia (Samoa). Regional meetings in 2013 were held in Santo Domingo (Dominican Republic) and in Abuja (Nigeria).

23rd session in Horsens (Denmark)

The 23rd session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly adopted three resolutions prepared by the standing committees:

–       the political impact of the Libyan conflict on neighbouring ACP and EU States

–       price volatility, the functioning of global markets for agricultural products and their impact on food security in ACP countries

–       the social and environmental impact of mining in the ACP countries,

as well as an urgent resolution on the situation in Nigeria with regard to security.

The Assembly also adopted a Declaration on the reform of European fisheries policy and its impact on ACP countries.

The Co-Presidents issued three declarations: the situation in Mali; the political situation in Madagascar; the situation in Sudan and South Sudan.

24th session in Paramaribo (Suriname)

The 24th session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly adopted three resolutions prepared by the standing committees:

–         responding to the political and humanitarian crisis in Somalia: the challenges for the European Union and the ACP group;

–         ICT-based entrepreneurship and its impact on development in the ACP countries;

–         the importance of access to energy for sustainable economic development and the achievement of the Millennium Development Goals,

as well as two urgent resolutions on:

–       the situation in Mali and

–       the situation of instability and insecurity in the Great Lakes Region and, in particular, in the east of the Democratic Republic of Congo.

The Co-Presidents issued four declarations: the situation in Mali and in the Democratic Republic of Congo; Millennium Development Goals; beyond the Cotonou Partnership Agreement; and the poaching of African elephants.

25th session in Brussels (Belgium)

The 25th session of the JPA was held in Brussels (Belgium), because Ireland, holding the rotating Presidency of the EU Council, declined to organise it in Ireland despite insistence of ACP and EU Members of the Assembly, hence breaking an old tradition and violating the spirit of the Cotonou Agreement and the JPA Rules of Procedure.

The Assembly adopted three resolutions prepared by the standing committees:

–         the threats posed again by military coups to democracy and political stability in the ACP countries and the role of the international community;

–         the Economic Partnership Agreements – next steps; and

–         human resources for health in ACP countries.

as well as two urgent resolutions on the situation in the Republic of Guinea and in the Central African Republic, amendments to the JPA Rules of Procedure and a code of conduct for members of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly participating in election observation missions.

The Co-Presidents issued two declarations on Eritrea and Madagascar

26th session in Addis Ababa (Ethiopia)

The 26th session of the Joint Parliamentary Assembly was held in Addis Ababa (Ethiopia).

The Assembly adopted three resolutions prepared by the standing committees:

–         the respect for the rule of law and the role of an impartial and independent judiciary;

–         South-South cooperation and triangular cooperation: opportunities and challenges for the ACP countries; and

–         the social and environmental impact of pastoralism in ACP countries.

as well as an urgent resolution on the security in the Great Lakes region.

The Co-Presidents issued four declarations on the tragedy of Lampedusa, the crisis in the Central African Republic, the Republic of Madagascar and the Ninth WTO Ministerial Conference.

Standing committees: Committee on Political Affairs, Committee on Economic Development, Finance and Trade and Committee on Social Affairs and the Environment

The three standing committees met four times, both in 2012 and 2013: in conjunction with the four sessions (in Horsens, Paramaribo, Brussels and Addis Ababa) and twice a year (in Brussels) during the inter-sessions. The main role of the Standing Committees is to draw up reports on the issues of mutual concerns, political, economic and social developments that culminate in resolutions adopted at the plenary sessions (a maximum of six reports per year).

Another important role of the Committee on Economic Development, Finance and Trade is to enable members to monitor the use of an instrument of fundamental importance to the ACP-EU relationship, development cooperation under the European Development Fund (EDF), which helps to redress a democratic deficit as parliamentary scrutiny over the EDF has in the past been notably lacking in ACP countries.

Moreover, the Committees follow up on the implementation of the resolutions by the European Commission which provides for a parliamentary scrutiny and in-depth dialogue on the actions taken.

Due to very low attendance by the members of the European Parliament, ACP members called to reschedule Committee meetings, so that they would not clash with other European Parliamentary business when held in Brussels. The meetings of the inter-sessions were shifted from Wednesday-Thursday to Thursday-Friday, which slightly alleviated the pressure on the interpretation services, but did not lead to an increased attendance of EP Members.

Fact-finding missions

The Bureau of the ACP-EU JPA held a fact-finding mission to the Joint Research Centre of the European Commission in Ispra (Italy) in March 2012 and a mission to Fiji in July 2012 to assess the progress made by the authorities to return the country to constitutional order and parliamentary democracy.

The Bureau of the JPA organised three fact-finding missions in 2013.

The mission to Mali provided an insight on the fragile political situation and an assessment of the preparedness of the Malian authorities to hold elections.

The mission to Liberia contributed to the political dialogue at the parliamentary level as foreseen in Article 8 of the Cotonou Agreement and as suggested by HR/VP Ashton. Discussions with the authorities, Members of Parliament as well as representatives of civil society and international organisations raised issues on good governance, including parliamentary scrutiny on budgetary support and the organisation of the legislature.

The mission to Haiti was a follow-up of the mission of 2010, whose purpose was to verify the status of the reconstruction and political developments, in a country confronted with a political stalemate.

Election observation missions

The Bureau of the JPA also organised two election observation missions, one to the presidential elections of Mali in July 2013 and another to the Parliamentary elections and the second round of the Presidential elections in Madagascar in December 2013.

On 19 June 2013 the Assembly adopted a Code of Conduct for Members of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly participating in election observation missions.

Future developments

Through the quality of its work, the Assembly has succeeded in establishing itself as a key player in ACP-EU relations and cooperation. It has proactively continued to monitor political, economic and social developments in the ACP countries, with a view to promote development goals and the respect for all human rights and fundamental freedoms, including respect for fundamental social rights, democracy based on the rule of law and transparent and accountable governance that are an integral part of sustainable development.

The Assembly has played, and continues to play, a key role in monitoring the negotiations and implementation of the Economic Partnership Agreements (EPAs) in order to ensure that the outcome of the negotiations respect development and economic objectives as stated in the Cotonou (2000) mandate. In this context, particular emphasis is also devoted to regional and sub-regional integration and cooperation.

APC-EU cooperation is underpinned by a legally binding system and the existence of joint institutions. It is important for the JPA to continue to monitor developments extremely closely in order to ensure that its voice will be heard when considering options and alternatives to be put in place after the expiry of the Cotonou Agreement in 2020. Without prejudice to any possible outcome of the ACP-EU post-2020 negotiations, the JPA parliamentary dimension should not be diluted, but it should continue to play its important role in the post-2020 framework.

POIMENIČNO GLASOVANJE NA KONAČNOM GLASOVANJU

Zastupnici koji su glasovali za

PPE: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

 

S-D: Seb Dance, Doru-Claudian Frunzulică, Louis-Joseph Manscour, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira

 

ECR: Nirj Deva

 

ALDE: Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

 

Verts/ALE: Heidi Hautala, Maria Heubuch

 

EFDD: Rosa D'Amato

Zastupnici koji su glasovali protiv

EFDD: Nathan Gill

 

NI: Louis Aliot

Suzdržani zastupnici

GUE/NGL: Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

21.1.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato