Eljárás : 2014/0206(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0017/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0017/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0114

JELENTÉS     ***I
PDF 323kWORD 67k
30.1.2015
PE 541.342v02-00 A8-0017/2015

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2014)0443 – C8‑0087/2014 – 2014/0206(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Andrzej Duda

(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 103. cikke)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2014)0443 – C8‑0087/2014 – 2014/0206(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0443),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8–0087/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(1),

–       tekintettel eljárási szabályzata 103. és 59. cikkére,

–       tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0017/2015),

A.     mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.      elfogadja első olvasatbeli álláspontját, egyetértve a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslatával;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2014. szeptember 17.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:     EURÓPAI PARLAMENT

                                                                     TANÁCS

                                                                     BIZOTTSÁG

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

COM(2014)0443 (2014. július 2.) – 2014/0206(COD)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2014. július 10-én összeült, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által előterjesztett, fent említett javaslatot.

Az ülésen(1) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 2008. július 16-i 594/2008/EK tanácsi rendeletet egységes szerkezetbe foglaló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálata alapján a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag arra a következtetésre jutott, hogy a javaslat a meglévő szövegrészek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos                           jogtanácsos                           főigazgató

(1)

              A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.


ELJÁRÁS

Cím

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazása (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.7.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

15.1.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Andrzej Duda

21.10.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.11.2014

 

 

 

Benyújtás dátuma

30.1.2015

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat