Proċedura : 2014/2216(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0023/2015

Testi mressqa :

A8-0023/2015

Dibattiti :

PV 11/03/2015 - 15
CRE 11/03/2015 - 15

Votazzjonijiet :

PV 12/03/2015 - 8.6
CRE 12/03/2015 - 8.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0076

RAPPORT     
PDF 525kWORD 631k
20.2.2015
PE 541.530v03-00 A8-0023/2015

dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

(2014/2216(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Pier Antonio Panzeri

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp
 OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 ANNEX I
 ANNEX II
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

(2014/2216(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u trattati u strumenti oħra tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) dwar id-drittijiet tal-bniedem,

–       wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Novembru 2014 dwar il-25 anniversarju tal-konvenzjoni(1),

–       wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-NU tat-8 ta' Settembru 2000(2), l-Aġenda għall-Iżvilupp tan-NU ta' wara l-2015 u r-riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU,

–       wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

–       wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–       wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–       wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija(3), kif adottati mill-Kunsill Affarijiet Barranin fil-25 ta' Ġunju 2012,

–       wara li kkunsidra r-Rapport Annwali  tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013, adottat mill-Kunsill fit-23 ta' Ġunju 2014,

–       wara li kkunsidra r-Rapport Annwali dwar l-Aspetti Ewlenin u l-Għażliet Bażiċi tal-PESK fl-2013, approvat mill-Kunsill fit-22 ta' Lulju 2014,

–       wara li kkunsidra r-Rapport Annwali 2014 tal-Kummissjoni dwar il-politiki ta' żvilupp u għajnuna esterna tal-Unjoni Ewropea u l-implimentazzjoni tagħhom fl-2013 (COM(2014)0501), adottat fit-13 ta' Awwissu 2014, u d-dokumenti ta' akkumpanjament,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar ir-Rapport Annwali 2012 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(4),

–       wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-23 ta' Ġunju 2014 fl-għaxar anniversarju tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar il-politiki tal-UE favur id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem(5),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet urġenti kollha tiegħu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2014 dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-25 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU(6),

–       wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-2 ta' April 2014 dwar id-69 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti(7),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Novembru 2011 dwar l-appoġġ tal-UE għall-QKI: naffaċċjaw l-isfidi u negħlbu d-diffikultajiet(8),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Lulju 2014 dwar id-delitt tal-aggressjoni(9),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2011 dwar il-politiki esterni tal-UE favur id-demokratizzazzjoni(10),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar il-libertà tal-istampa u tal-midja fid-dinja(11),

–       wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kumissjoni u tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Siġurtà tat-8 ta' Marzu 2011 bit-titlu "Sħubija għad-Demokrazija u l-Prosperità Komuni fin-Nofsinhar tal-Mediterran" (COM(2011)0200),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-20 ta' Diċembru 2012 dwar moratorja fuq l-użu tal-piena kapitali(12),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2014 dwar il-qerda tat-tortura fid-dinja(13),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra(14),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 1325, 1820, 1888, 1889 u 1960 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,

–       wara li kkunsidra r-rapport dwar l-indikaturi tal-Unjoni Ewropea (UE) għall-Approċċ Komprensiv għall-implimentazzjoni mill-UE tar-riżoluzzjonijiet 1325 u 1820 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà, adottat mill-Kunsill fit-13 ta' Mejju 2011,

–       wara li kkunsidra l-"Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem: L-implimentazzjoni tal-Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti 'Ipproteġi, Irrispetta u Rrimedja'", approvati mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fir-Riżoluzzjoni tiegħu 17/4 tas-16 ta' Ġunju 2011,

–       wara li kkunsidra l-Gwida tas-Settur tal-ICT (teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni) dwar l-Implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, ippubblikata mill-Kummissjoni fis-17 ta' Ġunju 2013,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tas-26 ta' Ġunju 2014 li titlob għal twaqqif ta' grupp ta' ħidma intergovernattiva indefinit bil-għan li jfassal "strument internazzjonali ġuridikament vinkolanti dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħrajn fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem",

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabbiltà soċjali tal-kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali(15),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2006 dwar il-klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fi ftehimiet tal-Unjoni Ewropea(16),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fi Ftehimiet ta' Kummerċ Internazzjonali(17),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar il-Politika dwar il-Kummerċ Internazzjonali fil-kuntest tal-imperattivi marbuta mat-tibdil fil-klima(18),

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta' Mejju 2012 dwar "Żieda fl-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla",

–         wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2014 dwar l-UE u l-qafas tal-iżvilupp globali wara l-2015(19),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2013 dwar diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta(20),

–       wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni u tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tal-5 ta' Marzu bit-titolu "Il-Provenjenza Responsabbli ta' minerali li joriġinaw f'żoni affettwati minn kunflitti u f'żoni ta' riskju għoli: Lejn Approċċ integrat tal-UE" (JOIN(2014)0008),

–       wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni (UNCAC),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2013 dwar il-korruzzjoni fis-settur pubbliku u f'dak privat: l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi(21),

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2014 dwar l-approċċ komprensiv tal-UE,

–       wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-18 ta' April 2013 dwar il-prinċipju tan-NU tar-responsabbiltà ta' protezzjoni ("R2P")(22),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–       wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0023/2015),

A.     billi l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) saħħaħ aktar l-impenji tal-UE biex tiżviluppa politika estera u ta' sigurtà komuni ggwidata mill-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji tal-ugwaljanza u s-solidarjetà, u l-prinċipju li jiġu avvanzati d-dritt internazzjonli u l-ġustizzja, b'rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u d-dritt internazzjonali; billi, skont l-Artikolu 6 TUE, "[l-]Unjoni għandha taderixxi għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali";

B.     billi l-Artikoli 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedi li l-politika kummerċjali tal-UE tkun ibbażata fuq il-prinċipji u l-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni;

C.     billi r-rispett u l-promozzjoni u s-salvagwardja tal-universalità u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem huma s-sisien tal-politika estera u ta' sigurtà; billi l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem hija mhedda b'mod serju minn għadd ta' reġimi awtoritarji, b'mod partikolari f'fora multilaterali;

D.     billi aktar minn nofs il-popolazzjoni dinjija tgħix taħt reġimi mhux demokratiċi, u billi l-libertà globali naqset b'mod kontinwu matul dawn l-aħħar ftit snin;

E.     billi reġimi demokratiċi huma definiti mhux biss mill-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet iżda wkoll mir-rispett għall-istat tad-dritt, il-libertà tal-espressjoni, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, l-indipendenza tas-sistema ġudizzjarja u amministrazzjoni imparzjali;

F.     billi l-kredibilità tal-UE fir-relazzjonijiet esterni tagħha u fix-xena internazzjonali tissaħħaħ billi tiżdied il-konsistenza bejn il-politiki interni u esterni tagħha fir-rigward tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem;

G.     billi l-Viċi President il-ġdida tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) iddikjarat li d-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu fost il-prijoritajiet globali tagħha u li għandha l-ħsieb li tużahom bħala boxxla fir-rigward tar-relazzjonijiet kollha tagħha ma' pajjiżi terzi; billi hija tenniet ukoll l-impenn tal-UE li tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem fl-oqsma kollha tar-relazzjonijiet barranin "mingħajr eċċezzjoni"; billi l-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija u t-tiġdid tal-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem se jkunu fuq l-aġenda tal-UE fil-bidu tal-2015;

H.    billi fit-23 ta' Ġunju 2014 il-Kunsill adotta r-Rapport Annwali 2013 tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja, li jkopri l-ewwel sena sħiħa tal-implimentazzjoni tal-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; billi l-2013 kienet ukoll l-ewwel sena sħiħa tal-mandat il-ġdid tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem; billi l-persuna li ngħatat din il-kariga għandha taħdem sabiex tassisti lill-Unjoni fil-koordinament tal-attivitajiet tagħha sabiex tikkjarifika aktar, u żżid il-viżibilità tal-ħidma tagħha fil-promozzjoni tal-osservanza tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha, u b'mod partikolari d-drittijiet tan-nisa;

I.      billi r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-avvenimenti wara l-perjodu tar-rapportar tiegħu, iservu biex ifakkru b'mod ċar il-prezz qares imħallas mill-bnedmin minħabba n-nuqqas ta' osservanza tad-drittijiet tal-bniedem; billi n-nuqqas ta' osservanza tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi ħalla impatt negattiv fuq l-UE, fejn in-nuqqas ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem u n-nuqqas ta' parteċipazzjoni demokratika leġittima wasslu għall-instabbiltà, stati falluti, kriżijiet umanitarji u kunflitti armati, fenomeni li l-UE hija obbligata twieġeb għalihom;

J.      billi l-impenn tal-UE favur multilateraliżmu effikaċi, bin-NU fil-qalba tiegħu, huwa parti integrali mill-politika esterna tal-Unjoni u għandu l-għeruq tiegħu fil-konvinzjoni li sistema multilaterali bbażata fuq regoli u valuri universali hija l-aktar adattata biex tindirizza kriżijiet, sfidi u theddid globali;

K.     billi l-UE u l-Istati Membri tagħha ilhom alleati affidabbli tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) sa mill-bidu tagħha, jipprovduha b'appoġġ finanzjarju, politiku, diplomatiku u loġistiku filwaqt li jippromwovu l-universalità tal-Istatut ta' Ruma u jiddefendu l-integrità tagħha bil-għan li jsaħħu l-indipendenza tal-Qorti;

L.     billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Lulju 2014 il-Parlament tenna l-appoġġ b'saħħtu tiegħu għall-adozzjoni tal-Emendi ta' Kampala għall-Istatut ta' Ruma tal-QKI, inkluż l-emenda dwar id-delitt ta' aggressjoni, u talab lill-Istati Membri kollha tal-UE biex jirratifikawhom u jinkorporawhom fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom; billi l-emenda għad-delitt ta' aggressjoni tikkontribwixxi għall-istat tad-dritt f'livell internazzjonali u għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali billi taġixxi ta' deterrent għall-użu illegali tal-forza u b'hekk proattivament tikkontribwixxi għall-prevenzjoni ta' tali delitti u għall-konsolidazzjoni ta' paċi dejjiema;

M.    billi l-fokus tad-59 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa, li se ssir fi New York bejn id-9 u l-20 ta' Marzu 2015, se tkun is-segwitu għad-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin, inkluż l-isfidi attwali li jimpedixxu l-implimentazzjoni tagħha u għalhekk il-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa, u anke l-opportunitajiet għall-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa fl-aġenda tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju wara l-2015;

N.     billi edukazzjoni primarja b'xejn għat-tfal kollha hija dritt fundamentali stabbilit fil-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-1989; billi l-edukazzjoni tat-tfal u l-adulti tgħin biex jitnaqqsu l-faqar u l-mortalità tat-trabi u tippromwovi prattiki ambjentali tajba; billi l-aċċess għall-edukazzjoni għal kulħadd hija intrinsikament marbuta mal-Għan ta' Żvilupp tal-Millennju dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, b'mod partikolari f'termini li titlesta l-edukazzjoni primarja; billi dan l-għan fadallu biex jitlaħaq;

O.     billi fi żminijiet ta' kunflitt armat, nisa u tfal, inklużi nisa u tfal rifuġjati, persuni li jfittxu ażil u persuni mingħajr Stat, huma fost l-aktar gruppi vulnerabbli fis-soċjetà, u billi r-riskji għal tfajliet spostati matul il-kriżijiet umanitarji jogħlew notevolment;

P.     billi kull tip ta' diskriminazzjoni u vjolenza fuq in-nisa, inklużi l-abbuż sesswali, il-mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwieġ furzat, l-hekk imsejħa reati għall-unur, l-isfruttar sesswali tan-nisa għal skopijiet kummerċjali u l-vjolenza domestika, m'għandhom qatt jiġu ġġustifikati minn ebda raġuni politika, soċjali, reliġjuża jew kulturali, jew abbażi ta' rabta ma' kwalunkwe tradizzjoni popolari jew tribali;

Q.     billi teżisti relazzjoni ċara bejn il-korruzzjoni u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-korruzzjoni fis-setturi pubbliċi u privati twettaq u taggrava l-inugwaljanza u d-diskriminazzjoni, u konsegwentement timpedixxi t-tgawdija ugwali tad-drittijiet ċivili, politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali; billi huwa ppruvat li atti ta' korruzzjoni huma spiss marbuta mal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, l-abbuż ta' poter u n-nuqqas ta' responsabbiltà;

R.     billi d-drittijiet tax-xogħol u d-drittijiet tat-trade unions huma taħt attakk serju madwar id-dinja, filwaqt li l-modi kif joperaw il-kumpaniji għandhom impatt qawwi fuq id-drittijiet tal-ħaddiema, il-komunitajiet, u l-konsumaturi kemm fi ħdan kif ukoll barra l-Ewropa; billi l-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem timponi fuq l-istati l-obbligu li jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem, li jiżguraw li l-attivitajiet tal-korporazzjonijiet taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom ma jiksrux id-drittijiet tal-bniedem, u li jiżguraw li jkunu disponibbli forom effikaċi ta' rimedju għall-vittmi;

S.     billi l-komunità kummerċjali għandha rwol importanti fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u billi dawn l-isforzi huma mixtieqa ħafna u għandhom ikunu appoġġjati minn istituzzjonijiet pubbliċi madwar id-dinja; billi l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem għandha tkun pjattaforma ta' kooperazzjoni bejn il-gvern u s-settur privat;

T.     billi klawsola dwar il-konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tax-xogħol hija rekwiżit tas-sistema ta' preferenzi ġeneralizzati msaħħa (SĠP+) għall-pajjiżi terzi

U.     billi l-Artikolu 16 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR) tiddikjara li l-irġiel u n-nisa li għandom l-età, għandhom id-dritt li jiżżewġu u li jwaqqfu familja, mingħajr ebda xkiel minħabba r-razza, in-nazzjonalità jew ir-reliġjon, u huma intitolati għad-drittijiet indaqs taż-żwieġ, kemm fiż-żwieġ u kif ukoll fix-xoljiment taż-żwieġ, u li ż-żwieġ m'għandux isir mingħajr il-kunsens ħieles u sħiħ taż-żewġ għarajjes;

V.     billi l-Artikolu 14 tal-UDHR jirrikonoxxi d-dritt tal-persuni li jfittxu l-ażil mill-persekuzzjoni f'pajjiżi oħra; billi l-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Istatus tar-Refuġjati tiddikjara b'mod ċar li r-refuġjati kollha huma intitolati għal protezzjoni speċjali u li l-ebda stat m'għandu jkeċċi jew jibgħat refuġjat lura lejn territorju fejn huwa jiffaċċja persekuzzjoni jew theddid fuq il-ħajja jew il-libertà;

W.    billi l-Artikolu 18 tal-UDHR jirrikonoxxi d-dritt għal libertà tal-ħsieb, kuxjenza u reliġjon; billi n-numru ta' inċidenti relatati mal-libertà ta' reliġjon jew twemmin żdied f'daqqa, fost l-oħrajn minħabba l-konsegwenza tan-numru dejjem jiżdied ta' kunflitti b'dimensjoni reliġjuża;

X.     billi l-Artikolu 25 tad-UDHR jirrikonoxxi d-dritt ta' kull persuna għal "standard ta' għajxien xieraq għas-saħħa u l-benessri tiegħu u ta' familtu", fejn il-maternità u t-tfulija huma intitolati għal attenzjoni u assistenza speċjali, u li tinkludi kura medika; billi huwa l-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU għad-Drittijiet tat-Tfal, li huwa l-aktar trattat dwar id-drittijiet tal-bniedem li ġie rratifikat; billi r-Riżoluzzjoni 26/28 tal-UNHRC titlob li l-laqgħa li jmiss tal-Forum Soċjali tal-UNHRC tiffoka fuq l-aċċess għall-mediċini fil-kuntest tad-dritt li kulħadd igawdi l-ogħla livell possibbli ta' saħħa fiżika u mentali; billi l-kostituzzjoni tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa (WHO) tiddikjara li t-tgawdija tal-ogħla standard ta' saħħa possibbli huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali ta' kull bniedem mingħajr ebda distinzjoni ta' razza, reliġjon, twemmin politiku, u kundizzjoni ekonomika jew soċjali;

Y.     billi l-effetti tat-tibdil fil-klima, bħaż-żieda fit-temperaturi, iż-żieda fil-livelli tal-baħar, u kundizzjonijiet iżjed estremi tat-temp, għandhom jintensifikaw l-isfidi tal-instabbiltà globali u, konsegwentement, it-theddida ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem;

Z.     billi l-aċċess għall-ilma tajjeb għax-xorb u s-sanità huwa dritt tal-bniedem, li joħroġ mid-dritt għal standard ta' għajxien adegwat u huwa intrinsikament marbut mad-dritt tat-tgawdija tal-ogħla standard ta' saħħa mentali u fiżika possibbli, kif ukoll mad-dritt għall-ħajja u d-dinjità tal-bniedem; billi madwar 2,6 biljun persuna – nofs il-popolazzjoni tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw – għandha nuqqas ta' anke sempliċi latrina "imtejba" u 1,1 biljun persuna m'għandhiex aċċess għall-ebda tip ta' ilma tajjeb għax-xorb;

Aa.   billi dan ir-rapport, filwaqt li ġie mfassal b'reazzjoni għar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-2013 adottat mill-Kunsill, huwa analiżi progressiva tal-attivitajiet tal-UE fil-qasam ta' politika inkwistjoni; billi l-Parlament, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar ir-Rapporti Annwali preċedenti u dwar ir-rieżami tal-istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, enfasizza l-ħtieġa għal riflessjoni kontinwa dwar il-prattiki fir-rigward tal-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-attivitajiet tiegħu, u fis-segwitu tar-riżoluzzjonijiet urġenti tiegħu dwar il-ksur tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt, u għal monitoraġġ tal-konformità mal-klawsoli tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet kollha konklużi mill-UE ma' pajjiżi terzi;

Iċ-ċentralità tad-drittijiet tal-bniedem fil-politiki esterni tal-UE

1.      Ifakkar li l-preambolu għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jafferma li l-UE "tqiegħed il-persuna fil-qalba tal-attivitajiet tagħha";

2.      Jitlob lill-istituzzjonijiet u l-Istati Membri kollha tal-UE, inkluż is-sħab strateġiċi tagħha, iqiegħdu d-drittijiet tal-bniedem fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha u fl-istqarrijiet u l-laqgħat ta' livell għoli kollha; jenfasizza l-importanza ta' implimentazzjoni effikaċi, konsistenti u koerenti tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, f'konformità mal-obbligi ċari stabbiliti fl-Artikolu 21 TUE u fil-Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; ifaħħar lil VP/HR il-ġdida talli pubblikament iddikjarat l-impenn dirett tagħha għall-implimentazzjoni ta' dawn il-prinċipji;

3.      Jenfasizza l-importanza li l-Istati Membri jitkellmu b'vuċi waħda f'appoġġ għall-indiviżibilità, l-invjolabbiltà u l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem u, b'mod partikolari, għar-ratifika tal-istrumenti internazzjonali kollha dwar id-drittijiet tal-bniedem stabbiliti min-NU; jitlob lill-UE tappoġġja l-indiviżibilità u l-invjolabbiltà tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi dawk minquxa fil-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, f’konformità mal-Artikolu 21 TUE; jappella lill-UE tippromwovi iżjed l-istandards universali tad-drittijiet tal-bniedem bħala l-bażi tal-involviment tagħha ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet reġjonali, kemm f'djalogi politiċi kif ukoll dwar id-drittijiet tal-bniedem, u f'negozjati kummerċjali;

4.      Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tpoġġi l-istat tad-dritt fil-qalba tal-proċess tat-tkabbir; iħeġġeġ lill-UE tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jħarsu d-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet ta' persuni li jappartjenu għal minoranzi, fil-fażijiet kollha tal-proċess ta' tkabbir;

5.      Iwissi, madankollu, dwar il-konsegwenzi mhux maħsuba tat-tkabbir kontinwu tal-lista tad-drittijiet tal-bniedem u l-inklużjoni ta' kwistjonijiet ideoloġiċi jew politiċi kontroversjali, billi dan jista' fl-aħħar mill-aħħar inaqqas l-appoġġ ġenerali għall-idea stess tal-universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem;

6.      Jindika li, minbarra t-tbatija umana, l-UE għandha tqis ukoll il-konsegwenzi tan-nuqqas ta' osservanza tad-drittijiet tal-bniedem fejn in-nuqqas ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem u n-nuqqas ta' parteċipazzjoni demokratika leġittima jwasslu għal instabbiltà, korruzzjoni, stati falluti, kriżijiet umanitarji jew kunflitti armati, fenomeni li jimminaw l-isforzi tal-UE fil-politika tagħha għall-iżvilupp, u li għaliha l-UE jew l-Istati Membri tagħha huma obbligati li jwieġbu fid-dominju tal-politika estera u ta' sigurtà; jilqa', f'dan ir-rigward, l-isforzi riċenti tal-UE biex tinkludi l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-matriċi ta' twissija bikrija tagħha marbuta mal-prevenzjoni tal-kriżijiet; jitlob, madankollu, għal azzjoni preventiva iżjed b'saħħitha, u jħeġġeġ lill-VP/RGħ, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw element għall-prevenzjoni tal-kriżijiet ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem li għandu jiżdied mal-approċċ komprensiv tal-UE għall-kunflitti u l-kriżijiet esterni, u li għandu jkun inkluż fl-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà riveduta li jmiss;

7.      Huwa tal-fehma li l-UE, inkluż id-Delegazzjonijiet tagħha, għandha tidentifika sinjali bikrija ta' twissija, bħar-repressjoni tal-minoranzi u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, li jindikaw kunflitti u katasrofi umanitarji potenzjali; jitlob lill-UE tfassal l-aħjar prattiki għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'sitwazzjonijiet ta' wara d-diżastri u l-kunflitti, tagħti attenzjoni speċjali għal persuni b'diżabbiltà, in-nisa u t-tfal u gruppi vulnerabbli oħra, billi tipprovdi data u tieħu l-miżuri rilevanti fir-rigward ta' referenzi konkreti għal persuni b'diżabblità, id-disponibbiltà ta' pjanijiet għat-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri favur l-inklużjoni ta' persuni b'dizabbiltà, taħriġ għall-persunal tas-servizzi rilevanti kollha u l-proporzjon ta' aċċessibbiltà għax-xelters ta' emerġenza u siti għall-għajnuna f'każ ta' diżastru, b'enfasi fuq l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fi sforzi ta' għajnuna, irkupru u rikostruzzjoni, filwaqt li jiġu rispettati l-prinċipji umanitarji, l-imparzjalità, in-newtralità u l-indipendenza u l-approċċ ibbażat fuq il-ħtiġijiet għall-għajnuna umanitarja;

8.      Iħeġġeġ lill-UE tiżgura li jkun hemm sinerġija bejn l-opportunitajiet għall-appoġġ mogħti skont l-Istrument għall-Istabbiltà, l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) u l-Fond Ewropew għad-Demokrazija;

9.      Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar in-numru li qed jikber ta' każijiet ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem li jirriżultaw mit-terroriżmu madwar id-dinja; jirreferi għal rapport 2014 li juri żieda ta' 62 % fl-attività terroristika mill-2012 sal-2013 u żieda fin-numru ta' pajjiżi li esperjenzaw it-terroriżmu li kkawża aktar minn 50 imwiet, minn 15 għal 24; iħeġġeġ lill-VP/RGħ u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), b'referenza għaż-żieda fl-attività terroristika, jikkooperaw aħjar u b'mod aktar effiċjenti mal-gvernijiet fil-ġlieda kontra kull forma ta' terroriżmu;

10.    Isostni li ċaħdiet ta' ġenoċidju u reati oħra kontra l-umanità, kif ukoll atti ta' razziżmu, ksenofobija u mibegħda reliġjuża, jikkostitwixxu ksur ċar tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, u għalhekk għandhom jiġu kkundannati;

11     Jitlob lill-VP/RGħ, Federica Mogherini, u lill-Ministri għall-affarijiet barranin tal-UE ipoġġu fuq l-aġenda tal-Kunsill Affarijiet Barranin b'mod regolari id-diskussjoni dwar l-isforzi tal-UE biex issegwi r-rilaxx ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ġurnalisti, attivisti politiċi u oħrajn li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod paċifiku;

Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja bħala l-għodda ta' rapportar għall-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija

12.    Jilqa' l-adozzjoni mill-Kunsill tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013; jistieden lill-VP/RGħ il-ġdida tagħmel impenn għall-ġejjieni biex tipparteċipa f'żewġ dibattiti annwali f'seduti plenarji tal-Parlament rigward il-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, tippreżenta r-rapport tal-UE, u twieġeb għar-rapport tal-Parlament;

13.    Iqis li huwa ta' dispjaċir li l-Kummissjoni ma tatx tweġiba bil-miktub għar-riżoluzzjoni tal-Parlament imsemmija hawn fuq dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2012, u jqis li tali tweġibiet bil-miktub huma estremament importanti għall-kooperazzjoni interistituzzjonali f'dan il-qasam u ma jistgħux jiġu sostitwiti b'dibattitu fil-plenarja, li jippermetti anqas żmien ta' riflessjoni u għal tweġiba sistematika għall-punti kollha mqajma mill-Parlament;

14.    Ifaħħar lill-SEAE u 'l-Kummissjoni għar-rapportar komprensiv u ċar tagħhom dwar l-azzjoni tal-UE matul il-perjodu tar-rapportar; itenni, madankollu, l-opinjoni tiegħu li r-rapporti tal-pajjiż b'mod partikolari għandhom jippermettu ħarsa ġenerali lejn ix-xejriet pożittivi u negattivi ewlenin u jevalwaw l-effiċjenza tal-azzjonijiet tal-UE; jinnota li rappurtar pubbliku aktar bir-reqqa, ibbażat b'mod partikolari fuq il-prijoritajiet u l-indikaturi identifikati fl-istrateġiji tal-pajjiż tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, li s'issa għadhom kunfidenzjali, iħeġġeġ konsistenza akbar fl-implimentazzjoni tal-kundizzjonalità tad-drittijiet tal-bniedem u fil-valutazzjoni tal-impatt tal-politiki tal-UE fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem;

15.    Jibqa' tal-opinjoni li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jaħdmu flimkien biex itejbu l-format tar-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja bil-ħsieb li jilħaq parti kbira mill-pubbliku, filwaqt li tinżamm in-natura komprensiva tiegħu bħala rapport ta' implimentazzjoni dwar il-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; itenni li huwa lest li jkun parti minn kooperazzjoni attiva u kostruttiva bejn l-istituzzjonijiet tal-UE għat-tħejjija ta' rapporti fil-ġejjieni; itenni t-talba tiegħu li r-Rapport Annwali jinkludi taqsima dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni mill-Istati Membri;

L-implimentazzjoni tal-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni

16.    Itenni l-apprezzament tiegħu għall-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, adottat mill-Kunsill fl-2012, bħala pass importanti li jiftaħ prospettivi ġodda fil-politika għall-iżvilupp u li jikkonferma mill-ġdid l-impenn tal-UE għall-obbligu tat-Trattat li tintegra d-drittijiet tal-bniedem fil-politiki esterni kollha tal-UE "mingħajr eċċezzjoni";

17.    Ifakkar li d-drittijiet tal-bniedem saru komponent essenzjali tal-azzjoni esterna tal-UE u element reali tal-identità tagħha fir-relazzjonijiet bilaterali, multilaterali u istituzzjonali;

18.    Japprezza l-isforzi tas-SEAE u tal-Kummissjoni biex jirraportaw lura lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni tal-ewwel Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; jitlob lill-VP/RGħ u lis-SEAE jinvolvu lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew, lis-soċjetà ċivili u lill-organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali fir-rieżami u fil-konsultazzjonijiet li jwasslu għall-adozzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni ġdid, li jidħol fis-seħħ fil-bidu tal-2015; jilqa' d-diskussjonijiet immirati lejn il-kisba ta' prijoritizzazzjoni aħjar tal-objettivi fil-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid, u biex titjieb iċ-ċarezza, l-effikaċja u l-koerenza ta' din l-għodda ta' politika esterna tal-UE, iżda jwissi kontra t-tnaqqis fl-ambitu tal-Pjan ta' Azzjoni jew fil-livell ta' ambizzjoni f'termini tal-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-oqsma tal-politika tal-UE;

19.    Jinkoraġġixxi lill-partijiet kollha involuti fl-azzjoni esterna tal-UE iħaddnu l-politika esterna tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-diversi għodod assoċjati magħha, u jiżguraw li d-drittijiet tal-bniedem jiġu kkunsidrati b'mod ġenerali, fost oħrajn billi jagħmlu arranġamenti sabiex l-uffiċjali kkonċernati jirċievu taħriġ regolari dwar id-drittijiet tal-bniedem;

20.    Jesprimi t-tħassib partikolari tiegħu dwar l-implimentazzjoni tal-impenn li sar fil-Qafas Strateġiku biex "id-drittijiet tal-bniedem jitqiegħdu fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha, inkluż is-sħab strateġiċi tagħha"; iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-VP/RGħ u lis-SEAE jagħtu attenzjoni bir-reqqa għall-implimentazzjoni ta' dan l-impenn u biex jiżguraw l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fir-relazzjonijiet tal-UE mas-sħab strateġiċi tagħha f'kuntesti ċentrali bħal summits u konklużjonijiet tal-Kunsill; jirrakkomanda wkoll li, kull meta jkun hemm ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem minn pajjiż sieħeb li miegħu jkun ġie konkluż ftehim, l-UE tieħu passi aktar effikaċi biex twettaq sanzjonijiet xierqa kif stipulat fil-klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-ftehim, inkluża l-possibbiltà ta' sospensjoni (temporanja) tal-ftehim;

21.    Jitlob lill-VP/RGħ, f'koordinazzjoni mal-Kummissarji l-oħra kollha, tabbozza programm li jintegra d-drittijiet tal-bniedem f'attivitajiet varji tal-UE, b'mod partikolari fl-oqsma tal-iżvilupp, il-migrazzjoni, l-ambjent, l-impjiegi, il-protezzjoni tad-data fuq l-internet, il-kummerċ, l-investiment, it-teknoloġija u n-negozju;

22.    Jilqa' l-fatt li l-VP/RGħ iddikjarat pubblikament il-ħtieġa għal rieżami tal-istrateġija tal-UE fil-konfront tas-sħab strateġiċi kollha tagħha, inklużi ċ-Ċina u r-Russja, u jitlobha li tipprijoritizza d-drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi matul il-mandat tagħha billi tiċċara li ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem huwa theddida għal relazzjonijiet bilaterali bejn l-UE u s-sħab strateġiċi tagħha;

Mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem

23.    Jirrikonoxxi l-importanza tal-mandat mogħti lill-ewwel Rappreżentant Speċjali tal-UE (RSUE) għad-Drittijiet tal-Bniedem u jifraħ lill-persuna li attwalment għandha l-mandatgħall-ħidma li saret sa issa; iħeġġeġ lir-RSUE ikompli jżid il-viżibilità u l-impenn tal-UE mal-organizzazzjonijiet multilaterali u mal-mekkaniżmi reġjonali tad-drittijiet tal-bniedem rilevanti (in-NU, il-Kunsill tal-Ewropa, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja, l-Unjoni Afrikana u l-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Iżlamika), jippromwovi l-prijoritajiet tematiċi ewlenin tal-UE skont il-Linji gwida dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-UE, jaħdem għat-tisħiħ ta' soċjetà ċivili fid-dinja kollha, u jikkontribwixxi għall-integrazzjoni, il-koerenza, il-konsistenza u l-effikaċja tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u joħloq il-bilanċ ġust bejn diplomazija silenzjuża u dik pubblika; jirrikonoxxi l-ħtieġa għal viżibilità akbar biex ir-rwol tar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem, filwaqt li jkun megħjun minn servizzi differenti fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE fl-interess tal koordinazzjoni tajba, jeħtieġ li jkollu setgħat ta' inizjattiva proprja u d-dritt li jitkellem pubblikament;

24.    Jitlob lill-Kunsill jadotta bħala prinċipju ġenerali l-prattika tal-inklużjoni tal-kooperazzjoni mar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem b'mod sistematiku fil-mandat ta' RSUE ġeografiċi futuri;

25.    Jitlob li l-pożizzjoni ta' RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem tkompli bil-għan li din tinbidel f'funzjoni permanenti, b'mezzi adegwati biex tapprova bis-sħiħ ir-rwol, inkluż l-użu ta' diplomazija pubblika;

Koerenza interna/esterna fil-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija

26.    Jenfasizza li l-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem teħtieġ li tkun konsistenti f'konformità mal-obbligi tat-Trattat, filwaqt li tiżgura l-koerenza bejn il-politiki interni u esterni, u tevita standards doppji; jitlob, għalhekk, għall-adozzjoni tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar id-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-isħab strateġiċi; jitlob, f'dan il-kuntest, għat-twaqqif ta' limiti komuni għall-Istati Membri u għall-uffiċjali tal-UE f'termini tat-tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem li huma għandhom iqajmu, bħala l-minimu, mal-kontrapartijiet sħab strateġiċi tagħhom, filwaqt li jikkunsidraw iċ-ċirkustanzi tas-sitwazzjoni ta' kull pajjiż;

27.    Jenfasizza li l-azzjoni tal-UE fir-rigward ta' pajjiżi terzi għandha tkun konsistenti biex tkun kredibbli u għalhekk effikaċi, u li diskrepanzi u inkonsistenzi jagħmlu l-azzjoni tagħha tkun inqas effikaċi u xi drabi jwasslu li l-fehmiet tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem ma jinstemgħux; ifakkar li, minkejja l-ħafna problemi li nqalgħu, il-konsistenza għadha prijorità għall-politika esterna u għandha tkun fil-qalba tal-mandat ta' dawk kollha involuti f'din il-politika;

28.    Iqis li huwa essenzjali, barra minn hekk, li r-rekwiżiti dwar id-drittijiet tal-bniedem stabbiliti mill-UE fir-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi terzi japplikaw b'mod ugwali għall-Istati Membri; ifakkar, għalhekk, li l-Parlament jadotta rapport annwali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, imfassal mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern;

29.    Jitlob lis-SEAE issaħħaħ il-ġestjoni, il-kontroll u l-kontabbiltà tal-fondi tal-UE għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem;

30.    Jinnota l-isfidi konsiderevoli minħabba l-annessjoni tal-Krimea mar-Russja u l-involviment militari kontinwu fil-Lvant tal-Ukraina; jenfasizza li din il-politika ta' aggressjoni hija kontinwazzjoni tat-triq tar-Russja lejn tmexxija awtoritarja, flimkien mas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż li sejra għall-agħar; jenfasizza li r-Russja issa hija "sfida strateġika" għall-UE, u m'għadhiex konformi mal-kriterji għal sħubija strateġika;

31.    Jitlob li l-UE tindirizza b'mod effikaċi l-isfidi interni tad-drittijiet tal-bniedem, bħas-sitwazzjoni tar-Rom, it-trattament tar-refuġjati u l-migranti, id-diskriminazzjoni kontra persuni LGBTI, il-kundizzjonijiet ta' detenzjoni u l-libertà tal-midja fl-Istati Membri, sabiex iżżomm il-kredibilità u l-konsistenza fil-politika esterna tagħha tad-drittijiet tal-bniedem; iqis li huwa ta' dispjaċir li l-minoranza tar-Rom baqgħet soġġetta għal diskriminazzjoni, razziżmu u esklużjoni soċjali, kemm fi ħdan l-UE kif ukoll fil-pajjiżi kandidati fil-Balkani tal-Punent u t-Turkija; jinnota f'dan ir-rigward li r-rispett tad-drittijiet tal-minoranzi huwa wieħed mill-isfidi ewlenin identifikati fl-istrateġija ta' tkabbir tal-Kummissjoni għall-2014-2015;

Għodda tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE

L-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem u r-rwol tad-Delegazzjonijiet tal-UE

32.    Ifaħħar lis-SEAE għat-twettiq b'suċċess tal-ewwel ċiklu tal-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem, li ġew żviluppati b'enfasi qawwija fuq ir-responsabbiltà fil-livell tad-Delegazzjoni tal-UE; jiddispjaċih, madankollu, għan-nuqqas kontinwu ta' trasparenza fir-rigward tal-kontenut tal-istrateġiji tal-pajjiż, b'mod partikolari n-nuqqas biex il-Parlament ikun informat b'mod xieraq, u jitlob, għal darb'oħra, għad-divulgazzjoni pubblika, tal-inqas, tal-prijoritajiet ewlenin ta' kull strateġija tal-pajjiż, u sabiex il-Parlament ikollu aċċess għall-istrateġiji, b'mod adegwat, ħalli jingħata lok għal livell xieraq ta' skrutinju; jinkoraġġixxi lis-SEAE jadotta indikaturi biex jevalwa l-effikaċja tagħhom, u biex iqis it-taqsimiet tal-pajjiż fir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija b'mod iżjed espliċitu minħabba li jikkostitwixxu rapporti ta' implimentazzjoni dwar l-istrateġiji tal-pajjiżi; ifakkar l-impenn tal-UE li tiżgura li l-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem jiġu kkunsidrati fil-livelli kollha tat-tfassil tal-politika ma' pajjiżi terzi, inkluż djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u djalogi politiċi;

33. Jenfasizza l-ħtieġa li d-Delegazzjonijiet tal-UE iħejju rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

34.    Jilqa' n-netwerk kważi komplut tal-punti fokali dwar id-drittijiet tal-bniedem u tal-uffiċjali ta' kollegament għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem f'Delegazzjonijiet tal-UE; jitlob lill-VP/RGħ u lis-SEAE jiżviluppaw linji gwida operattivi ċari dwar ir-rwol tagħhom fid-Delegazzjonijiet sabiex jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tagħhom, joħolqu standards kredibbli u jevitaw inkonsistenzi bejn id-Delegazzjonijiet tal-UE;

35.    Iħeġġeġ aktar kooperazzjoni bejn in-netwerks diplomatiċi tal-Istati Membri u d-Delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja bil-għan li jingħata kontribut għad-diskussjonijiet minn gruppi ta' ħidma dwar id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi;

36.    Jitlob lis-SEAE jiżgura li l-każijiet ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jinsabu l-ħabs jitqajmu fil-laqgħat kollha ta' livell għoli bejn l-UE u pajjiżi terzi, inklużi laqgħat tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni / Kunsill ta' Assoċjazzjoni; jinsisti li kull strateġija tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u pajjiżi terzi għandha tinkludi taqsima dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jinsabu l-ħabs;

37.    Ifakkar l-impenn li d-drittijiet tal-bniedem ikunu integrati f'kull valutazzjonijiet tal-impatt tal-UE; jisħaq fuq l-importanza ta' dan l-impenn biex ikun żgurat li l-UE tirrispetta, tħares u tissodisfa d-drittijiet tal-bniedem u li l-politiki u li l-attivitajiet esterni tagħha jkunu mfassla u implimentati b'tali mod li jikkonsolidaw id-drittijiet tal-bniedem barra mill-UE; jitlob lill-UE, permezz ta' konsultazzjoni aħjar u koordinazzjoni mas-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet tal-UE, ittejjeb il-kwalità u s-sistema tal-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha fuq id-drittijiet tal-bniedem;

Djalogi u konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem

38.    Itenni l-appoġġ tiegħu għal djalogi speċifiċi dwar id-drittijiet tal-bniedem bħala għodda tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE, sakemm dawn ma jikkostitwixxux għan proprju, iżda jkunu mezz li bih ikunu żgurati impenji u kisbiet speċifiċi mingħand il-kontroparti; jirrikonoxxi l-valur tal-involviment fid-djalogu speċifiku dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari ma' pajjiżi bi problemi serji tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa li l-UE tfassal konklużjonijiet politiċi ċari meta d-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem ma jwassalx għal riżultati pożittivi, minħabba n-nuqqas tal-kontroparti li tiddiskuti b'rieda tajba jew in-nuqqas ta' impenn ġenwin favur ir-riformi, u tpoġġi enfasi fuq id-diplomazija pubblika bil-ħsieb li tiżgura li l-kredibilità pubblika tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem ma tkunx mhedda; iwissi, barra minn hekk, kontra d-diverġenza tad-diskussjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem lil hinn mid-djalogi politiċi ta' livell għoli; jinsisti li każijiet individwali ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li huma f'riskju jew jinsabu l-ħabs, u ta' priġunieri politiċi, jitqajjmu mill-UE b'mod effikaċi, responsabbli u trasparenti; jitlob, f'każ ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, biex din il-kwistjoni titqiegħed fil-qalba tad-djalogu politiku fil-livelli kollha;

39.    Iħeġġeġ lis-SEAE jiżviluppa mekkaniżmu ta' rieżami komprensiv li jgħin fl-evalwazzjoni tad-djalogi fid-dawl tan-nuqqas tagħhom li jiksbu riżultati sinifikattivi u tanġibbli; Iħeġġeġ ukoll lill-UE ssaħħaħ il-valuri referenzjarji bil-ħsieb li tgħin sabiex jitkejjel is-suċċess u tagħmel lid-djalogi aktar effikaċi, b'hekk tikkontribwixxi biex pajjiżi bi problemi serji tad-drittijiet tal-bniedem jersqu eqreb lejn l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ lill-UE, fid-dawl, pereżempju, tal-falliment tad-djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina dwar id-drittijiet tal-bniedem li jikseb riżultati tanġibbli u sinifikanti, u tal-iżviluppi riċenti f’Ħong Kong, biex teżamina mill-ġdid l-istrateġija tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem u tadotta approċċ iżjed koerenti, unifikat u strateġiku fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem;

40.    Jiddispjaċih li, minħabba l-varjetà tal-istrutturi, formati, tal-frekwenza u l-metodi użati, u n-natura kunfidenzjali ta' dawn l-iskambji, ma hemm l-ebda mekkaniżmu reali għall-monitoraġġ u reviżjoni ta' djalogi bħal dawn, u lanqas ma hemm xi indikaturi tal-progress; jirrakkomanda li l-għanijiet ta' kull djalogu jkunu ċari u jiġu riveduti mill-ġdid ir-riżultati b’konsultazzjoni mal-Parlament;

41.    Iħeġġeġ lis-SEAE ikompli jimpenja ruħu aktar mal-pajjiżi kollha li attwalment għandu djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem billi jitlob impenji konkreti mill-awtoritajiet rispettivi u regolarment isegwi t-talbiet li tqajmu matul il-konsultazzjonijiet;

Linji gwida tal-UE dwar id-drittjiet tal-bniedem

42.    Jilqa' l-adozzjoni mill-Kunsill tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem għall-persuni leżbjani, omosesswali, bisesswali, transġeneri u intersesswali u l-Linji Gwida tal-UE dwar il-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin, matul is-sena tar-rapportar 2013, kif ukoll il-Linji Gwida tal-UE dwar il-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline, fl-2014;

43.    Itenni li l-adozzjoni ta' linji gwida m'għandhiex twassal għall-introduzzjoni ta' selettività fis-sistema tad-drittijiet tal-bniedem, hekk kif il-prinċipji tal-universalità u l-indiviżibbiltà jeħtieġ li jibqgħu ċentrali; jitlob lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi, flimkien mal-Parlament u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, il-kriterji biex jintgħażlu s-suġġetti koperti minn dawn il-linji gwida, sabiex il-proċess tal-għażla jkun aktar ċar;

44.    jitlob lill-Kummissjoni tiffinalizza l-linji gwida, li għandhom jistabbilixxu objettivi, kriterji, mezzi, skedi ta' żmien u indikaturi, u tinkludi rieżami perjodiku, permezz ta' standardizzazzjoni tal-kontenut u tal-format tagħhom u b'hekk isiru aktar ċari; ifakkar, f'dan ir-rigward, li reċentement il-Parlament irrakkomanda l-implimentazzjoni "effikaċi u orjentata lejn ir-riżultati" tal-linji gwida dwar it-tortura;

45.    Jitlob għal parteċipazzjoni akbar tal-atturi tas-soċjetà ċivili fl-iżvilupp, fl-evalwazzjoni u fir-reviżjoni tal-linji gwida;

46.    Iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Kunsill jieħdu azzjoni xierqa biex jimplimentaw u jevalwaw il-linji gwida tal-UE fil-livell tal-pajjiżi; jinkoraġġixxi lis-SEAE u lill-Istati Membri biex ukoll jinvolvu ruħhom f'taħriġ kontinwu u sensibilizzazzjoni fost il-persunal tas-SEAE u tad-Delegazzjoni tal-UE, kif ukoll fost id-diplomatiċi tal-Istati Membri, sabiex jiġi żgurat li l-linji gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem ikollhom l-effett maħsub fuq it-tfassil tal-politiki attwali fil-post;

Politiki tal-UE għall-appoġġ tad-demokratizzazzjoni u l-elezzjonijiet

47.    Jenfasizza li r-reġimi demokratiċi huma definiti mhux biss mill-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet iżda wkoll mir-rispett għall-istat tad-dritt, il-libertà tal-espressjoni, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, l-indipendenza tas-sistema ġudizzjarja u amministrazzjoni imparzjali; jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jappoġġjaw il-proċessi demokratiċi li għaddejjin f'pajjiżi terzi; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza tas-segwitu tar-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali billi dawn jintużaw bħala parti mill-impenn tal-UE b'appoġġ għad-demokrazija mal-pajjiż ikkonċernat u billi jingħata mandat lill-kap osservatur biex jeżerċita rwol speċjali fil-monitoraġġ ta' segwitu tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet, bħala parti koerenti mill-approċċ ta' appoġġ għad-demokrazija komprensiva tal-Parlament u bl-appoġġ tal-korpi permanenti tal-Parlament; jinnota r-rwol pożittiv li l-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali tal-UE jista' jkollhom biex tiġi żgurata l-kredibilità tal-UE bħala sieħba;

48.    Jitlob lill-UE tkompli taħdem għad-definizzjoni tal-aħjar prattiki f'dan il-qasam sabiex tappoġġja u tikkonsolida l-proċessi ta' demokratizzazzjoni; jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' għodod kemm politiċi kif ukoll operattivi biex jiġu applikati f'pajjiżi ta' prijorità bil-għan li jiġu integrati l-miżuri ta' appoġġ għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, inkluż il-miżuri għall-prevenzjoni ta' kunflitti u l-medjazzjoni, fl-approċċ tal-UE b'mod koerenti, flessibbli u kredibbli;

49.    Jenfasizza li t-tranżizzjoni politika u d-demokratizzazzjoni jeħtieġ li jiġu marbuta mar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-promozzjoni tal-ġustizzja, it-trasparenza, ir-responsabilità, ir-rikonċiljazzjoni, l-istat tad-dritt u t-twaqqif ta' istituzzjonijiet demokratiċi; jitlob għal appoġġ sistematiku tal-UE għal parlamenti eletti b'mod ħieles u ġust; jenfasizza l-ħtieġa li jsir investiment fi djalogi politiċi bejn il-partiti fil-gvern u fl-oppożizzjoni;

50.    Ifakkar li, wara r-Rebbiegħa Għarbija, l-Unjoni Ewropea ddefiniet mill-ġdid il-politika tal-viċinat tagħha fir-rigward tan-Nofsinhar tal-Mediterran u insistiet fuq ir-rwol tas-soċjetà ċivili u fuq il-prinċipju ta' "aktar għal aktar" bil-għan li tiżviluppa aktar sħubijiet sodi mal-ġirien tagħha u tiggwida r-riformi u t-tranżizzjonijiet demokratiċi tagħhom;

51.    Iqis li l-approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni "aktar għal aktar" għandu jiggwida r-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha, u li l-UE għandha biss tagħti lill-pajjiżi sħab status avvanzat f'każ li jintlaħqu rekwiżiti ċari ta' drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija, u li m'għandhiex toqgħod lura milli tiffriża dan l-istatus jekk dawn ir-rekwiżiti ma jibqgħux jiġu ssodisfati;

52.    Jitlob għall-użu effikaċi ta' teknoloġiji ġodda u tal-internet sabiex l-informazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, kif ukoll dwar programmi tal-UE, tkun aċċessibbli kemm jista' jkun għan-nies fid-dinja kollha;

53.    Jilqa' l-ħidma tal-pajjiż pilota mwettqa sa issa minn disa' Delegazzjonijiet tal-UE bil-għan li tinkiseb iżjed koerenza fl-appoġġ demokratiku fir-relazzjonijiet esterni tal-UE, kif mibdija fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-2009 u tal-2010 u kif integrata fil-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-2012;

54.    Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE isaħħu l-koordinazzjoni mal-Parlament fir-rigward tal-pajjiżi pilota tat-tieni ġenerazzjoni sabiex jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet kollha tal-UE jipparteċipaw u jikkombinaw il-ħiliet esperti tagħhom f'segwitu effikaċi ta' appoġġ għad-demokrazija f'pajjiżi terzi;

55.    Jifraħ lill-Fond Ewropew għad-Demokrazija għax-xogħol effiċjenti tiegħu fil-promozzjoni tad-demokrazija fil-viċinat tagħna, u jappoġġja t-twessigħ bir-reqqa tal-mandat tiegħu lil soċjetajiet oħra li qed jiġġieldu għad-demokratizzazzjoni; jitlob lill-Istati Membri, fi spirtu ta' solidarjetà u impenn, jipprovdu lill-baġit tal-Fond b'finanzjament suffiċjenti biex jiżguraw l-aktar appoġġ flessibbli u effikaċi għall-atturi lokali tal-bidla demokratika;

56. Jisħaq fuq l-importanza li jissaħħaħ ir-rwol tan-nisa fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u r-riforma demokratika, li jappoġġja l-prevenzjoni tal-kunflitt u l konsolidazzjoni tal-parteċipazzjoni u r-rappreżentanza politika; jikkonstata wkoll, f'dan ir-rigward, li għandhom jitqiesu r-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali tal-UE li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali tan-nisa fil-proċess elettorali, u għandha tittieħed azzjoni fuqhom;

57.    Ifakkar li t-tkabbir kien l-aktar sforz ta' demokratizzazzjoni ta' suċċess tal-UE u jenfasizza li n-negozjati mal-Balkani tal-Punent jibqgħu l-istrument ewlieni li jgħin lil dawn il-pajjiżi jistabbilixxu soċjetajiet demokratiċi kompleti;

Appoġġ tal-UE għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

58.    Jilqa' l-konklużjonijiet iddedikati tal-Kunsill dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-għaxar anniversarju tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem; ifaħħar, barra minn hekk, lill-Kummissjoni għall-użu ikbar tal-finanzjament tal-EIDHR biex tipprovdi għotjiet ta' emerġenza lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li huma taħt theddida imminenti, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli tesplora modi ġodda ta' appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; ifakkar, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija bħala għodda biex tippromwovi u tħares attivisti, bloggers u ġurnalisti madwar id-dinja li huma favur id-demokrazija;

59.    Jiddeplora l-fatt li l-persekuzzjoni u l-marġinalizzazzjoni ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem baqgħu tendenza mifruxa fid-dinja kollha, b'mod partikolari f'pajjiżi li ma jaċċettawx l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem;

60.    Jitlob lill-UE tpoġġi enfasi partikolari fuq il-kwistjoni ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jinsabu l-ħabs madwar id-dinja u l-ħtieġa li l-UE kollettivament iżżid l-azzjoni tagħha sabiex jinkiseb il-ħelsien ta' dawn l-individwi billi, fost strateġiji oħra, twaqqaf grupp ta' ħidma intern tal-Parlament Ewropew li jżomm ruħu aġġornat, permezz ta' kollaborazzjoni mill-qrib mas-soċjetà ċivili, dwar każijiet ta' attivisti li jinsabu l-ħabs madwar id-dinja;

61.    Itenni t-talba tiegħu lis-SEAE biex ikompli jħares lill-NGOs, lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, lill-attivisti tas-soċjetà ċivili, lill-ġurnalisti u lill-avvukati billi jtejjeb l-effikaċja tad-djalogi tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u jippromwovi l-prijoritajiet tematiċi tal-UE u l-linji gwida dwar id-drittijiet tal-bniedem; jinkoraġġixxi, f'dan il-kuntest, l-organizzazzjoni ta' kampanji mmirati biex jilħqu lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż fiż-żoni l-aktar remoti ta' pajjiżi terzi, sabiex jgħin fl-implimentazzjoni tal-objettivi tal-politika tal-UE;

62.    Jitlob lis-SEAE u lill-Kummissjoni jiżguraw li l-għotjiet tal-UE u programmi oħra ma jkunux disponibbli biss għal NGOs kbar imma jibnu wkoll kapaċità lokali; iħeġġeġ, għalhekk, għal tnaqqis fil-piż burokratiku filwaqt li tinżamm ir-responsabilità fl-applikazzjoni u proċeduri ta' kontabilità, u jinkoraġġixxi li titqies il-pressjoni li qiegħda tiżdied fuq is-soċjetà ċivili minn reġimi repressivi; jitlob għal approċċ aktar pragmatiku fir-rigward ta' soċjetajiet fi tranżizzjoni lejn id-demokrazija, bil-għan li jiġi żgurat li l-organizzazzjonijiet u individwi xierqa jiġu appoġġjati;

63.    Jitlob lis-SEAE u lid-Delegazzjonijiet tal-UE jinvolvu ruħhom mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-NGOs fi djalogu politiku ġenwin u prammatiku mmirat biex jinstabu l-aħjar modi ta' kif jiġi appoġġjat ambjent li jagħti lok għall-ħidma tagħhom; jitlob lill-UE ttejjeb id-diplomazija attiva tagħha f'pajjiżi terzi u ssaħħaħ il-pożizzjoni tal-punti fokali tad-drittijiet tal-bniedem sabiex dawn jiġu integrati fil-ħidma politika ta' kuljum tad-Delegazzjoni tal-UE rilevanti, billi sistematikament telenka l-ismijiet ta' priġunieri politiċi u tkun involuta fil-monitoraġġ tal-kawżi u fiż-żjarat fil-ħabsijiet, u billi ssegwi l-każijiet inkwistjoni; jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tuża d-diplomazija pubblika biex tappoġġja lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u biex titlob għal ħelsien ta' attivisti favur id-drittijiet tal-bniedem li jinsabu l-ħabs; jinsisti li rappreżentanti għolja tal-UE, inklużi r-RGħ/VP, il-President tal-Kunsill, il-Kummissarji, ir-Rppreżentanti Seċjali tal-UE u uffiċjali tal-gvern mill-Istati Membri, b'mod sistematiku jiltaqgħu mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment meta jivvjaġġaw f'pajjiżi fejn is-soċjetà ċivili tinsab taħt pressjoni;

64.    Jitlob lill-VP/RGħ u lill-ministri għall-affarijiet barranin tal-UE jlaqqgħu Kunsill Affarijiet Barranin għal diskussjoni annwali dwar l-isforzi tal-UE fir-rigward tal-ħelsien ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ġurnalisti, attivisti politiċi u oħrajn li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod paċifiku, u jagħtu attenzjoni partikolari għal każijiet li tqajmu fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar dibattiti fuq każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt;

Appoġġ tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem universali u għall-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem multilaterali

65.    Ifakkar l-impenn tal-Parlament u tas-Sottokumitat tiegħu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem li jappoġġjaw sistema b'saħħitha għad-drittijiet tal-bniedem multilaterali taħt il-patronaġġ tan-NU, inkluż it-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali, il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem, u l-ħidma ta' aġenziji speċjalizzati relatati tan-NU bħall-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), kif ukoll tal-Proċeduri Speċjali tan-NU;

66.    Ifakkar l-importanza tad-deċiżjonijiet mogħtija mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-implimentazzjoni tagħhom mill-pajjiżi kkonċernati, fir-rigward tar-rispett għal, u l-konsolidazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem bħala l-valuri u l-prinċipji bażiċi;

67.    Ifakkar fil-pożizzjoni inekwivokabbli tiegħu li tistituzzjonalizza l-preżenza tiegħu fis-sessjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, kif espressa fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2013 dwar il-prijoritajiet fil-UNHRC, u jqis li huwa indispensabbli li titkompla l-prattika li tintbagħat delegazzjoni tal-Parlament Ewropew f'sessjonijiet rilevanti tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, u jiddispjaċih li din il-prattika twaqqfet fl-2014;

68.    Itenni l-importanza li l-UE tipparteċipa b'mod attiv fil-mekkaniżmi kollha tan-NU tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari fit-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali u fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri tal-UE jagħmlu dan billi jisponsorjaw flimkien u jmexxu riżoluzzjonijiet, jipparteċipaw b'mod attiv f'dibattiti u fi djalogi interattivi, u joħorġu stqarrijiet; jappoġġja bis-sħiħ il-prattika li qed tikber fl-UE ta' inizjattivi transreġjonali;

69.    Jerġa' jisħaq fuq l-importanza ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni effikaċja bejn is-SEAE, il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Istati Membri tal-UE dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem; jinkoraġġixxi lis-SEAE, b'mod partikolari permezz tad-Delegazzjonijiet tal-UE fi New York u f'Ġinevra, iżid il-koerenza tal-UE permezz ta' konsultazzjoni f'waqtha u sostantiva sabiex jippreżenta l-pożizzjoni tal-UE b'vuċi waħda;

70.    Ifakkar fl-importanza li l-Unjoni Ewropea taġixxi fi ħdan l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) fi żmien meta l-organizzazzjoni qed tħejji biex tfakkar l-40 sena anniversarju; iħeġġeġ it-tisħiħ tar-rabtiet bejn l-UE, l-OSKE u l-Kunsill tal-Ewropa;

71.    Ifakkar, barra minn hekk, l-importanza tal-ħidma mwettqa mill-Kunsill tal-Ewropa f'dan il-qasam, kif ukoll il-ħtieġa li l-UE tissieħeb malajr mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem skont it-Trattati;

72.    Jafferma mill-ġdid l-importanza tal-integrazzjoni tal-ħidma li qed issir fi New York u f'Ġinevra fil-kuntest tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, tat-Tielet Kumitat u tal-Kunsill dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fl-attivitajiet interni u esterni rilevanti tal-UE sabiex tiġi żgurata l-koerenza;

Il-politika tal-UE dwar il-ġustizzja kriminali internazzjonali u l-Qorti Kriminali Internazzjonali

73.    Itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-ħidma tal-Qorti Kostituzzjonali Internazzjoni (QKI) fir-rwol tagħha biex tintemm l-impunità għal min iwettaq l-aktar delitti gravi li huma ta' tħassib għall-komunità internazzjonali, li tagħmel ġustizzja mal-vittmi ta' delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità u ġenoċidju; jibqa' viġilanti rigward kwalunkwe attentat biex tiġi mminata l-leġittimità jew l-indipendenza tagħha; ifakkar ir-rwol vitali tagħha fil-proċessi doppji tal-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni; iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri jikkooperaw mal-QKI u jipprovdulha appoġġ politiku u diplomatiku qawwi fir-relazzjonijiet bilaterali u fil-fora kollha, inkluż in-NU; jesprimi t-tħassib tiegħu li diversi mandati ta' arrest għandhom ma ġewx eżegwiti; jitlob lid-delegazzjonijiet tal-UE u lir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE jippromwovu b'mod attiv il-QKI, l-infurzar tad-deċiżjonijiet tagħha, u l-ġlieda kontra l-impunità għad-delitti elenkati fl-Istatut ta' Ruma; iqis in-numru dejjem jikber tal-Istati Partijiet bħala żvilupp importanti fit-tisħiħ tal-universalità tal-QKI; jilqa' r-ratifika tal-Istatut ta' Ruma mill-Côte d'Ivoire fi Frar 2013, iżda jiddispjaċih li l-ebda stat ma rratifika l-Istatut fl-2014; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jippromwovu r-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Istatut ta' Ruma bil-għan li jitwessa' l-aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi ta' delitti serji skont id-dritt internazzjonali; jitlob lill-Istati Membri tal-UE, bħala Stati Partijiet għall-Istatut ta' Ruma tal-QKI, jagħtuha r-riżorsi li teħtieġ biex teżerċita l-mandat tagħha b'mod ġust u effikaċi; jinkoraġġixxi lill-UE tkompli tipprovdi assistenza lill-ġustizzja kriminali internazzjonali u l-QKI, inkluż billi tappoġġja atturi tas-soċjetà ċivili permezz tal-EIDHR;

74.    Itenni t-talba tiegħu għall-ħolqien ta' Rappreżentant Speċjali tal-UE dwar il-Ġustizzja Internazzjonali u d-Dritt Umanitarju Internazzjonali sabiex tagħti lil dawn is-suġġetti l-prominenza u l-viżibilità li jistħoqqilhom, tavvanza l-aġenda tal-UE b'mod effikaċi u tintegra l-ġlieda kontra l-impunità fl-azzjonijiet esterni kollha tal-UE;

75.    Jiddispjaċih li l-Istatut ta' Ruma tal-QKI għadu mhuwiex inkluż fil-lista ta' konvenzjonijiet tar-Regolament SPĠ il-ġdid meħtieġa għall-istatus SPĠ+; jikkonstata li numru ta' applikanti tal-SPĠ+ (eż. l-Armenja u l-Pakistan) mhumiex Stati Partijiet għall-Istatut jew għadhom ma rratifikawhx; itenni r-rakkomandazzjoni tiegħu li l-Istatut ta' Ruma jiżdied ma' lista futura ta' konvenzjonijiet;

76.    Itenni t-talba tiegħu lill-UE biex tadotta pożizzjoni komuni dwar id-delitt ta' aggressjoni u l-Emendi ta' Kampala, u jitlob lill-Istati Membri tal-UE biex jallinjaw malajr il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom mad-definizzjonijiet tal-Emendi ta' Kampala, kif ukoll ma' obbligi oħra taħt l-Istatut ta' Ruma, sabiex ikunu jistgħu jsiru investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet nazzjonali mill-Istati Membri u tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-QKI;

77.    Jitlob, qabel il-100 anniversarju tal-ġenoċidju Armen, lill-Istati Membri kollha jirrikonoxxu legalment dan il-fatt, u jħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE jikkontribwixxu iktar għal dan ir-rikonoxximent;

78.    Iħeġġeġ lis-SEAE ixerred prattiki tajbin fir-rigward tad-drittijiet, il-protezzjoni u l-appoġġ ta' vittmi tal-kriminalità u l-vjolenza f'pajjiżi terzi, u għal skambju ta' politiki kontra l-korruzzjoni ma' pajjiżi terzi, minħabba li l-korruzzjoni spiss hija dak li jwassal għall-impunità u l-għerq tal-inġustizzja għall-vittmi;

Azzjoni tal-UE kontra l-piena tal-mewt

79.    Itenni l-oppożizzjoni univokali tiegħu għall-piena tal-mewt, u jinkoraġġixxi lill-UE u lill-Istati Membri jżommu politika ta' livell għoli mmirata lejn l-abolizzjoni globali tal-piena tal-mewt; iħeġġeġ lis-SEAE jibqa' viġilanti fir-rigward tal-iżviluppi fil-pajjiżi kollha, u juża l-mezzi kollha ta' influwenza għad-dispożizzjoni tiegħu;

80.    Jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu lir-riżoluzzjoni ta' Diċembru 2014 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar il-"Moratorju dwar l-użu tal-piena tal-mewt"(23);

81.    Jitlob lill-UE tkompli tuża l-kooperazzjoni u d-diplomazija fil-fora kollha possibbli madwar id-dinja kollha lejn l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt, f'konformità mal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Piena tal-Mewt, u tiżgura li d-dritt għal proċess ġust jiġi rrispettat bis-sħiħ għal kull persuna li tiffaċċja eżekuzzjoni, mingħajr l-użu ta' tortura u trattament ħażin ieħor użati sabiex jinkisbu konfessjonijiet;

82.    Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar iż-żieda rrappurtata fl-għadd ta' eżekuzzjonijiet globali bejn l-2012 u l-2013, minkejja l-fatt li l-eżekuzzjonijiet huma limitati għal minoranza dejjem tiċkien ta' pajjiżi; jitlob lill-UE tieħu azzjoni xierqa rigward ir-rata kontinwament għolja ta' eżekuzzjonijiet fiċ-Ċina u fl-Iran, l-issoktar tal-eżekuzzjonijiet fl-2013 fl-Indoneżja, il-Kuwajt, in-Niġerja u l-Vjetnam, l-eżekuzzjonijiet ta' minuri fl-Iran, fl-Arabja Sawdija u l-Jemen fl-2013, kif ukoll iż-żieda notevoli fl-eżekuzzjonijiet irrappurtati fl-Iraq u fl-Arabja Sawdija;

83.    Jilqa' b'sodisfazzjon id-diskussjoni li reġgħet tqajmet fl-Istati Uniti dwar in-natura arbitrarja u suxxettibbli għall-iżbalji tal-piena kapitali, il-kampanja biex twaqqaf il-fluss ta' sustanzi użati għall-eżekuzzjoni mill-Ewropa għall-Istati Uniti, u l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt fl-2013 fl-istat ta' Maryland; iħeġġeġ lill-VP/RGħ, ir-RSUE u lis-SEAE jaħdmu mal-Gvern Federali tal-Istati Uniti u mal-gvernijiet tal-istat bil-għan li jiġi aċċellerat it-tmiem tal-piena tal-mewt fl-Istati Uniti, biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni transatlantika biex tavvanza d-drittijiet tal-bniedem, il-ġustizzja internazzjonali u d-demokrazija internazzjonalment b'mod kredibbli,

84.    Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża l-flessibbiltà l-ġdida li toffri l-EIDHR sabiex tesplora modi ġodda kif tagħmel kampanja għall-abolizzjoni tal-piena tal-mewt u tappoġġja l-azzjonijiet immirati biex jevitaw is-sentenzi ta' mewt jew l-eżekuzzjonijiet;

85.    Jisħaq fuq l-importanza li l-UE tkompli l-monitoraġġ tal-kundizzjonijiet li skonthom jitwettqu eżekuzzjonijiet f'dawk il-pajjiżi li għad għandhom il-piena tal-mewt, u li tappoġġja riforma legali u kostituzzjonali lejn abolizzjoni sħiħa u totali;

86.    Ifakkar mill-ġdid il-fehma b'saħħitha tiegħu li l-piena tal-mewt, bħala ksur tad-dritt għall-integrità personali u d-dinjità umana, hija inkompatibbli mal-projbizzjoni ta' piena krudili, inumana jew degradanti skont id-dritt internazzjonali u jitlob lis-SEAE u lill-Istati Membri jirrikonoxxu formalment din l-inkompatibbiltà u jadattaw il-politika tal-UE dwar il-piena kapitali skont dan; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu interpretati b'mod wiesa' l-Linji Gwida tal-UE dwar il-piena tal-mewt u t-tortura;

L-azzjoni tal-UE kontra t-tortura u trattamenti jew pieni oħra krudili, inumani u degradanti

87.    Iħeġġeġ lill-VP/RGħ u lis-SEAE, fid-dawl tal-għadd kontinwu ta' rapporti riċenti tal-prattika mifruxa ta' tortura u abbuż madwar id-dinja, iżidu l-isforzi tal-UE fil-ġlieda kontra t-tortura u trattamenti jew pieni oħra krudili, inumani u degradanti; itenni t-tħassib tiegħu li l-azzjoni tal-UE f'dan il-qasam baqgħet fil-biċċa l-kbira insuffiċjenti u ma tissodisfax l-impenji tagħha skont il-Linji Gwida tal-UE dwar it-tortura; jitlob, b'mod partikolari, għal aktar appoġġ tal-UE għat-twaqqif u t-tisħiħ ta' mekkaniżmi ta' prevenzjoni tat-tortura reġjonali u nazzjonali; jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Jannar 2014 għal regolament li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, u b'hekk twieġeb għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-17 ta' Ġunju 2010;

88.    Jirrimarka li, kif previst fl-Artikoli 7 u 8 tal-Istatut ta' Ruma tal-QKI, it-tortura mwettqa fuq bażi sistematika jew fuq skala kbira, tista' tikkostitwixxi delitt tal-gwerra jew delitt kontra l-umanità; jenfasizza li l-prinċipju "responsabbiltà ta' protezzjoni" jagħti lill-komunità internazzjonali responsabbiltà speċifika li fuqha għandha taġixxi;

89.    Iħeġġeġ lis-SEAE jagħti attenzjoni dettaljata għall-konklużjonijiet tal-pajjiż tal-Kumitat tan-NU kontra t-Tortura, tas-sottokumitat stabbilit skont il-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni kontra t-Tortura, u tal-Kumitat tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Prevenzjoni tat-Tortura, u jqajjem dan it-tħassib b'mod sistematiku fid-djalogi politiċi mal-pajjiżi kkonċernati u f'dikjarazzjonijiet pubbliċi; jitlob lis-SEAE, b'mod speċjali d-Delegazzjonijiet tal-UE, u lill-Istati Membri, u speċjalment l-ambaxxati tagħhom fil-post, biex iżidu ukoll l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Pieni, Tortura u Trattamenti oħra Krudili, Inumani jew Degradanti; iħeġġeġ lill-Istati Membri jaċċelleraw il-monitoraġġ ta' kummerċ f'oġġetti li jistgħu jintużaw biex jitwettqu atti ta' tortura jew li jikkawżaw trattamenti inumani u degradanti, kif ukoll il-monitoraġġ ta' kummerċ ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju;

90.    Jenfasizza li membri ta' gruppi vulnerabbli bħal minoranzi etniċi, lingwistiċi u reliġjużi, huma esposti aktar ta' spiss għal tortura jew trattament ħażin fid-detenzjoni, u għalhekk jeħtieġu attenzjoni speċjali;

91.    Jikkundanna l-esportazzjoni mill-kumpaniji Ewropej ta' prodotti u armi li jistgħu jintużaw għal pieni, tortura, jew trattamenti oħra krudili, inumani jew degradanti, inkluż bħala parti minn repressjoni vjolenti fuq il-protesti; jagħti l-appoġġ tiegħu, f'dan il-kuntest, lill-proċess ta' reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1236/2005;

92.    Itenni l-importanza ta' mekkaniżmi effikaċi ta' kontroll fuq l-esportazzjoni ta' ċerti drogi li jistgħu jintużaw għal eżekuzzjonijiet u tagħmir li jista' jintuża għat-tortura; jitlob lill-Kummissjoni tindirizza l-lakuni li għadhom jeżistu fir-regolament billi tintroduċi klawsola ta' użu finali li tinkorpora kollox u li tipprojbixxi l-esportazzjoni ta' kwalunkwe droga li tista’ tintuża għat-tortura jew l-eżekuzzjonijiet;

93.    Iħeġġeġ lill-Unjoni u l-Istati Membri jaħdmu biex jiżguraw li l-pajjiżi terzi kollha jirratifikaw il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat tal-20 ta' Diċembru 2006;

Id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE u ftehimiet internazzjonali oħra

94.    Jitlob lill-UE tiżgura li ftehimiet kummerċjali iffirmati ma' pajjiżi terzi jiffaċilitaw l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom u jiżguraw li r-riżorsi naturali tagħhom – fosthom l-art u l-ilma – huma ġestiti b'mod tajjeb; itenni t-talba tiegħu għall-inklużjoni sistematika ta' klawsoli vinkolanti, eżekutorji u mhux negozjabbli dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet internazzjonali kollha tal-UE, inkluż ftehimiet kummerċjali u ta' investiment konklużi jew li għandhom jiġu konklużi ma' pajjiżi terzi, u jitlob għal titjib fil-konsultazzjoni mal-Parlament fl-istadji bikrija tal-proċess ta' negozjati ta' ftehimiet kummerċjali u ta’ investiment, għal monitoraġġ effikaċi tal-applikazzjoni tal-klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem u rapportar lura lill-Parlament rigward l-aspetti tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet;

95.    Jirrimarka li l-politika tal-kummerċ tikkontribwixxi lejn il-kisba tal-għanijiet ġenerali tal-UE u li, skont l-Artikolu 207 tat-TFUE, il-politika kummerċjali tal-UE għandha titwettaq "fil-kuntest tal-prinċipji u l-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni"; jirrimarka, barra minn hekk, li skont l-Artikolu 3 TUE, l-Unjoni għandha "tikkontribwixxi għall-paċi, is-sigurtà, l-iżvilupp sostenibbli tal-pjaneta, is-solidarjetà u r-rispett reċiproku bejn il-popli, il-kummerċ liberu u ġust, il-qerda tal-faqar u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem b'mod partikolari dawk tat-tfal, kif ukoll għar-rispett sħiħ u għall-iżvilupp tad-dritt internazzjonali, partikolarment ir-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti";

96.    Jitlob lill-Kummissjoni tqis, meta tkun qed tfassal l-istrateġija kummerċjali tagħha għall-ġejjieni, ir-rwol importanti ta' ftehimiet ta' kummerċ u ftehimiet internazzjonali fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem internazzjonalment;

97.    Jenfasizza l-ħtieġa li jissoktaw il-kooperazzjoni multilaterali u d-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u, b'mod partikolari, l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u n-NU, sabiex jiġi żgurat qafas multilaterali ta' kummerċ li jikkontribwixxi għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem;

98.    Ifakkar li s-SĠP hija mfassla b'tali mod li tiżgura li l-pajjiżi benefiċjarji jirrispettaw il-prinċipji tal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards fundamentali tax-xogħol, u tinkludi sistema speċjali ta' preferenzi tariffarji supplimentari biex tippromwovi r-ratifika u l-implimentazzjoni effikaċi tal-konvenzjonijiet internazzjonali ewlenin dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol, il-protezzjoni ambjentali u l-governanza tajba; itenni li n-nuqqas ta' konformità ma' dawn il-kundizzjonijiet jista' jwassal biex arranġament ta' kummerċ jiġi sospiż; jenfasizza l-importanza ta' monitoraġġ u valutazzjoni regolari tal-implimentazzjoni tal-konvenzjonijiet internazzjonali minn pajjiżi li jibbenefikaw mis-SĠP+;

99.    Jilqa' d-dħul fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014 tal-Ftehim rivedut tas-SĠP; jinnota li s-SĠP+ inżamm fis-Sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati u li jirrikjedi li l-pajjiżi li qed jitolbu biex jibbenefikaw minnu, jimpenjaw ruħhom li jikkoperaw totalment u kompletament ma' organizzazzjonijiet internazzjonali fir-rigward tal-konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema;

In-negozju u d-drittijiet tal-bniedem

100.  Jikkunsidra li hi xi ħaġa ta' dispjaċir li għad m'hemmx approċċ olistiku għall-mod kif il-korporazzjonijiet josservaw l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem fuq livell globali, u li dan qed jippermetti lil ċerti stati u kumpaniji jduru mar-regoli; jisħaq fuq il-ħtieġa, għalhekk, li jiġu adottati regoli ġuridikament vinkolanti fir-rigward tar-responsabilità soċjali korporattiva; jappoġġja b'mod qawwi l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; jappella b'mod partikolari lill-Kummissjoni biex tintroduċi miżuri effikaċi biex il-qafas "Ipproteġi, Irrispetta u Irrimedja" tan-NU propost minn John Ruggie, ir-Rappreżentant Speċjali tan-NU dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem isir operattiv; ifakkar fl-importanza li jiġu promossi l-prinċipji tar-responsabilità soċjali korporattiva, anke fl-operazzjonijiet kummerċjali barra mill-UE, u li jiġi żgurat li dawn jiġu rispettati matul il-katina ta' forniment kollha, b'mod partikolari fir-rigward tal-kummerċ ta' injam illegali, it-traffikar ta' organiżmi salvaġġi u l-kummerċ ta' minerali minn żoni ta' kunflitt; jinsab konvint li l-kumpaniji Ewropej u s-sussidjarji u s-sottokuntratturi tagħhom għandhom jiżvolġu rwol ewlieni fil-promozzjoni u d-disseminazzjoni tal-istandards internazzjonali dwar in-negozju u drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja;

101.  Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jinkoraġġixxu lid-Delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja biex jinvolvu ruħhom man-negozji tal-UE sabiex jippromwovu r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u sabiex jiżguraw li t-tema "in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem" tiġi inkluża fost it-temi ta' enfasi fis-sejħiet lokali għall-proposti taħt l-EIDHR; jappella lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-kumpaniji li jaqgħu taħt id-dritt nazzjonali tagħhom ma jinjorawx id-drittijiet tal-bniedem jew l-istandards fl-oqsma soċjali, tas-saħħa u ambjentali li għalihom ikunu soġġetti meta jiċċaqilqu lejn pajjiż terz jew jagħmlu attività kummerċjali fih;

102.  Jiġbed l-attenzjoni għall-istrateġija tal-UE dwar ir-responsabilità soċjali korporattiva għall-2011-2014, li appellat lill-Istati Membri biex ifasslu pjanijiet nazzjonali għall-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tirrapporta fuq bażi regolari dwar l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem mill-Istati Membri, inkluż il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom; jikkunsidra li hu xi ħaġa ta' dispjaċir in-nuqqas ta' progress min-naħa tal-Kummissjoni biex tagħti segwitu għat-talba tal-Parlament li tipproponi leġiżlazzjoni li tirrikjedi li l-kumpaniji tal-UE jiżguraw li t-tranżazzjonijiet tagħhom ma jappoġġjawx lil min iwettaq konflitti jew ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem;

103.  Jafferma mill-ġdid li n-negozji Ewropej għandhom jimplimentaw id-diliġenza dovuta adegwata sabiex jiżguraw li l-operazzjonijiet tagħhom jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, kull fejn jitwettqu; jisħaq fuq l-importanza ta' rapportar sinifikanti dwar l-impatt fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u l-aspetti soċjali u ambjentali tal-proġetti appoġġjati mill-istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej; jinsisti fuq il-ħtieġa li dawn l-istituzzjonijiet jiżguraw li l-attivitajiet tagħhom jikkonformaw mal-Artikolu 21 TUE, li jinkludi, inter alia, obbligu li jiġu rispettati d-drittijiet tal-bniedem;

104.  Jinnota li, aktar milli bħala sfida, il-kumpaniji dan għandhom iqisuh bħala opportunità biex jinħoloq potenzjal kummerċjali ġdid fir-reġjuni li l-aktar jeħtieġu investiment sostenibbli u responsabbli, u bħala mezz biex jikkontribwixxu għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

105.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw li l-kumpaniji li sidhom ikunu ċittadini ta' pajjiż terz jew stati terzi u li jkunu stabbiliti fl-Istati Membri ma jappoġġjawx lil min iwettaq kunflitti u ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-forom moderni ta' skjavitù bħat-traffikar tal-persuni u l-impjieg tagħhom f'kundizzjonijiet ripunjanti;

106.  Jappella lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex jieħdu inizjattivi b'saħħithom biex itejbu l-aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem marbut ma' operazzjonijiet kummerċjali barra mill-UE; jinsisti wkoll fuq il-ħtieġa li jiġu introdotti rimedji effikaċi bħala sanzjoni għall-korporazzjonijiet li huma ħatja ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u li jiġi pprovdut mezz ta' riparazzjoni għall-vittmi ta' tali ksur;

107.  Jappella lill-UE biex tinvolvi ruħha fid-dibattitu emerġenti dwar strument internazzjonali ġuridikament vinkolanti dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem fi ħdan is-sistema tan-NU;

108.  Ifakkar fl-erba' standards tax-xogħol fundamentali u universali kif inhuma radikati fl-istrumenti tal-ILO, speċifikament: il-libertà ta' assoċjazzjoni u d-dritt għal negozjar kollettiv; l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' xogħol furzat, sfruttament u skjavitù; l-abolizzjoni tat-tħaddim tat-tfal; u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi,

109.  Jindika, b'mod partikulari, il-ħtieġa urġenti li jiġu rispettati l-libertà ta' assoċjazzjoni u l-ġlieda kontra l-forom kollha ta' repressjoni, inkluż il-qtil ta' trejdjunjonisti;

110.  Jinnota bi tħassib kbir li skont l-ILO madwar 21 miljun raġel, mara, tifel u tifla madwar id-dinja qegħdin f'xi forma ta' skjavitù; jevidenzja l-ħtieġa li d-drittijiet tal-bniedem jiġu indirizzati b'mod olistiku u indiviżibbli billi jiġi enfasizzat u jittieħed impenn b'saħħtu u vinkolanti kemm għad-drittijiet ċivili u politiċi kif ukoll għal dawk ekonomiċi, soċjali, kulturali u ambjentali, peress li mingħajr dawn id-drittijiet ma jista' jkun ebda żvilupp; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-kawżi li huma l-għeruq tal-faqar; jevidenzja l-obbligu li jiġu rispettati l-istandards internazzjonali tax-xogħol, bi qbil mat-twettiq tal-Aġenda tax-Xogħol Diċenti tal-ILO, u jitlob li titwaqqaf bażi ta' protezzjoni soċjali universali; hu tal-fehma li l-kwistjonijiet soċjali għandu jkollhom rwol aktar ċentrali fir-relazzjonijiet esterni tal-UE; jikkunsidra li hi xi ħaġa ta' dispjaċir, f'dan il-kuntest, li l-UE ma għandhiex format standard għal "klawżola soċjali" biex tiddaħħal fil-ftehimiet kummerċjali esterni kollha; iħeġġeġ għaldaqstant lill-UE tinkorpora kapitolu dwar l-iżvilupp u klawżola soċjali li tirrifletti l-istandards tax-xogħol fundamentali tal-ILO fil-ftehimiet kummerċjali esterni kollha tagħha;

111.  Jinnota li s-sitwazzjoni tas-sigurtà dinjija li qed tiddeterjora u l-kriżi finanzjarja dejjem sejra għall-agħar sa mill-kollass tal-2008 wasslu għal żieda fir-rati ta' tħaddim tat-tfal fl-ifqar pajjiżi tad-dinja u jista' jkollhom implikazzjonijiet ġuridiċi u reputazzjonali għall-kumpaniji li jakkwistaw prodotti mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw; iħeġġeġ ulterjorment lill-VP/RGħ u lis-SEAE jippromwovu l-Programm Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tat-Tħaddim tat-Tfal, b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, fejn numru deplorabbli ta' tfal jiġu mħaddma biex jissupplementaw l-introjti tal-familji;

L-azzjoni tal-UE biex tiżgura d-drittijiet tal-libertà ta' espressjoni online u offline u biex tillimita l-impatt tat-teknoloġiji ta' sorveljanza fuq id-drittijiet tal-bniedem

112.  Jirrikonoxxi li l-evoluzzjoni rapida tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni ttrasformat l-ambjent għall-eżerċizzju tal-libertà ta' espressjoni madwar id-dinja, waqt li ġġenerat kemm vantaġġi profondi, kif ukoll tħassib serju; jilqa', f'dan il-kuntest, l-adozzjoni mill-Kunsill f'Mejju 2014 tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline;

113.  Jenfasizza li l-libertà ta' espressjoni u l-libertà, l-indipendenza u l-pluraliżmu medjatiċi huma elementi essenzjali ta' demokrazija sostenibbli, peress li jimmassimizzaw l-involviment tas-soċjetà ċivili u jagħtu s-setgħa liċ-ċittadin u huma għaldaqstant indispensabbli għall-iżgurar tat-trasparenza u r-responsabilità fil-ħajja pubblika;

114.  Jappella għal iżjed appoġġ fl-oqsma tal-promozzjoni tal-libertà medjatika, il-protezzjoni tal-ġurnalisti u l-bloggers indipendenti, it-tnaqqis tad-distakk diġitali u l-iffaċilitar ta' aċċess mingħajr restrizzjonijiet għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni u aċċess mingħajr ċensura għall-internet (libertà diġitali);

115.  Jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jsaħħu l-monitoraġġ tagħhom ta' kwalunkwe restrizzjoni tal-libertà ta' espressjoni, inkluż l-użu aggressiv ta' liġijiet dwar il-malafama kriminali u liġijiet restrittivi oħra, ta' kriterji restrittivi jew proċeduri ta' piż għal aċċess għar-reġistrazzjoni bħala ġurnalist jew kwalunkwe waħda mill-professjonijiet relatati mal-media, għat-twaqqif ta' kumpaniji f'dan il-qasam u dan kollu jikkundannawh b'mod ċar u rapidu, u biex jieħdu inizjattivi li jappoġġjaw aċċess aħjar għall-informazzjoni li tkun fl-interess pubbliku;

116.  Jikkundanna kull restrizzjoni fuq il-komunikazzjoni diġitali, inklużi l-għeluq ta' websajts u l-ibblokkar ta' kontijiet personali, immirata lejn is-soċjetà ċivili, l-attivisti fil-qasam tal-libertajiet ċivili u l-media ħielsa;

117.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-proliferazzjoni u t-tifrix tat-teknoloġiji ta' monitoraġġ, sorveljanza, ċensura u filtraġġ, li jirrappreżentaw theddida dejjem tikber għall-attivisti fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija f'pajjiżi awtokratiċi u anke jqajmu mistoqsijiet inkwetanti rigward id-drittijiet għall-privatezza fil-pajjiżi demokratiċi, anke meta jintużaw bil-pretest ta' għanijiet leġittimi bħall-ġlieda kontra t-terroriżmu jew l-infurzar tal-liġi;

118.  Jirrikonoxxi li xi produtturi importanti ta' teknoloġiji ta' hacking u ta' sorveljanza, li jistgħu jintużaw biex jinkisru d-drittijiet tal-bniedem u biex tiġi attakkata l-infrastruttura diġitali Ewropea, jinsabu fl-Ewropa; jappella lill-Kummissjoni biex tirrevedi s-sistema ta' kontroll tal-esportazzjoni Ewropea sabiex ma tħallix li teknoloġija perikoluża taqa' f'idejn ħżiena;

119.  Ifaħħar lill-Kummissjoni għall-pubblikazzjoni tagħha f'Ġunju 2013 tal-Gwida għas-Settur tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni dwar l-Implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; jibqa' mħasseb, madankollu, dwar il-kummerċ fil-prodotti u s-servizzi intenzjonati biex iċaħħdu l-aċċess għall-internet, jippermettu s-sorveljanza tal-massa u l-monitoraġġ tat-traffiku fuq l-internet u tal-komunikazzjonijiet bil-mobile, jiffiltraw ir-riżultati ta' tiftix jew jidħlu fuq konverżazzjonijiet privati; jiġbed l-attenzjoni għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta' April 2014 bit-titolu "L-analiżi tal-politika ta' kontroll tal-esportazzjoni: niżguraw sigurtà u kompetittività f'dinja li qed tinbidel" (COM(2014)0244), li, fost affarijiet oħra, tirrikonoxxi l-problemi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem li jinqalgħu fl-esportazzjoni ta' ċerti tipi ta' teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni; jappella lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tirrifletti dwar kif ittejjeb din is-sitwazzjoni fil-prospettiva tal-possibilità li jiġu adottati linji gwida aġġornati dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet;

120.  Jappella lill-Kummissjoni biex tkompli tappoġġa l-inizjattivi relatati mal-iżvilupp u d-disseminazzjoni tat-teknoloġiji fil-qasam tas-sigurtà diġitali sabiex, billi jipprovdu mekkaniżmi siguri għal ġbir, kriptaġġ u ħżin għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, dawn jingħataw is-setgħa li jevitaw il-monitoraġġ minn gvernijiet ripressivi;

L-appoġġ tal-UE għas-soċjetà ċivili u għal-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni

121.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-ispazju li qed jinxtorob tal-azzjoni leġittima tas-soċjetà ċivili f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja; jikkunsidra li soċjetà ċivili ħielsa hija wieħed mill-pedamenti għall-protezzjoni u l-appoġġ tad-drittijiet tal-bniedem u tal-valuri demokratiċi fis-soċjetajiet kollha; jilqa', f'dan ir-rigward, il-programmi kollha tal-UE mmirati lejn it-taħriġ ta' professjonisti żgħażagħ minn pajjiżi terzi u s-semplifikazzjoni tal-programmi ta' skambju ta' studenti għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi, peress li dawn irawmu l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fil-bini tad-demokrazija u jikkontribwixxu b'mod effikaċi għall-iżvilupp tas-soċjetà ċivili;

122.  Jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jsaħħu l-monitoraġġ tagħhom tar-restrizzjonijiet kollha fuq il-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni, inklużi kull projbizzjoni fuq organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, użu aggressiv tal-liġijiet dwar il-malafama kriminali u liġijiet restrittivi oħra, rekwiżiti eċċessivi ta' reġistrazzjoni u rapportar, regoli restrittivi żżejjed dwar il-finanzjament barrani, u projbizzjonijiet fuq l-NGOs milli jinvolvu ruħhom f'attivitajiet politiċi jew ikollhom kuntatt mal-barranin, u dan kollu jikkundannawh b'mod ċar u rapidu;

123.  Jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha iqajmu l-ksur tal-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni f'kull livell ta' djalogu politiku, inkluż fl-ogħla livell, meta forom oħra ta' djalogu, inkluż id-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem, ma jġibux titjib konkret fuq il-post; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jużaw dawn id-djalogi sabiex iqajmu każijiet ta' tħassib individwali, b'mod partikolari dawk kollha li jinvolvu nies li jinsabu l-ħabs biss talli eżerċitaw id-dritt tagħhom ta' għaqda u assoċjazzjoni paċifiċi;

124.  Iħeġġeġ lir-rappreżentanti tad-delegazzjonijiet tal-UE u l-ambaxxati tal-Istati Membri jimmonitoraw il-proċessi tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u dawk kollha miżmuma biss talli eżerċitaw id-dritt tagħhom ta' għaqda u assoċjazzjoni paċifiċi, u, meta rilevanti, jikkundannaw pubblikament in-nuqqas ta' rispett għad-drittijiet għal proċess ġust;

125.  Jappella biex l-UE tagħmel ir-rispett għall-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni, u l-protezzjoni tagħhom, prijorità kruċjali fil-Pjan ta' Azzjoni ġejjieni tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u biex tistabbilixxi azzjonijiet speċifiċi f'dak il-qasam, peress li l-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni huma elementi vitali għad-demokrazija u għal soċjetà miftuħa;

126.  Itenni s-sostenn tiegħu biex il-maġġoranza tal-finanzjament tal-EIDHR tiġi allokata bħala appoġġ għall-azzjonijiet tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tas-soċjetà ċivili madwar id-dinja, u jappoġġja l-iżvilupp ta' fondi għad-difiża legali bħala għajnuna għall-ġurnalisti u l-attivisti ppersegwitati biex jiksbu aċċess għal avukat u proċess ġust;

127.  Jissottolinja l-importanza tal-Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem fil-livell nazzjonali fil-monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem u s-sensibilizzazzjoni, u fl-iżgurar ta' mezz ta' riparazzjoni għall-vittmi ta' ksur; jappella biex l-UE tiżviluppa politika b'appoġġ għall-Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem, bi qbil mal-prinċipji ta' Pariġi, u biex tagħmilha prijorità fl-assistenza esterna, b'mod partikolari taħt l-Istrument Ewropew ta' Viċinat;

Libertà ta' ħsieb, ta' kuxjenza, u ta' reliġjon jew twemmin

128.  Jikkundanna kull tip ta' vjolenza u diskriminazzjoni abbażi ta' ideoloġija, reliġjon jew twemmin, kif preskritt mill-Artikolu 10 TFUE; jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar ir-rapporti kontinwi ta' vjolenza u diskriminazzjoni kontra minoranzi reliġjużi madwar id-dinja, inkluż fil-Lvant Nofsani; jisħaq fuq il-fatt li d-dritt għal-libertà ta' ħsieb, ta' kuxjenza, u ta' reliġjon jew twemmin huwa dritt fundamentali tal-bniedem, interrelatat ma' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali oħrajn u li jħaddan id-dritt għal kulħadd li jemmen jew li ma jemminx, li jimmanifesta jew li ma jimmanifestax kwalunkwe reliġjon jew twemmin, u li jadotta, jibdel jew jabbanduna twemmin tal-għażla tiegħu jew jerġa' lura għalih, kif minqux fl-Artikolu 18 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem;

129.  Japella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jiżguraw li l-minoranzi reliġjużi jkunu rispettati madwar id-dinja, b'mod partikolari fil-Lvant Nofsani, fejn l-Insara, inklużi l-Kattoliċi, l-Armeni Appostoliċi, il-Kopti u l-Jeżidi, kif ukoll il-minoranzi Musulmani qed jiġu ppersegwitati minn ISIS u minn gruppi terroristiċi oħra;

130.  Jikkundanna b'mod qawwi l-attakki kontra l-Insara f'diversi pajjiżi madwar id-dinja u jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-familji tal-vittmi; jinsab profondament imħasseb dwar l-għadd dejjem jikber ta' episodji ta' ripressjoni, diskriminazzjoni, intolleranza u attakki vjolenti kontra komunitajiet Insara, b'mod partikolari fl-Afrika, fl-Ażja u fil-Lvant Nofsani; jappella ulterjorment lill-gvernijiet biex dawk kollha responsabbli jinġiebu quddiem il-ġustizzja; jinsab profondament imħasseb dwar is-sitwazzjoni attwali tal-Insara fil-Korea ta' Fuq, is-Somalja, is-Sirja, l-Iraq, l-Afganistan, l-Arabja Sawdija, il-Pakistan, l-Uzbekistan, il-Jemen, in-Niġerja u ħafna pajjiżi oħra, fejn l-Insara jgħixu fil-biża' li jinqatlu, jiffaċċjaw tortura, jiġu stuprati u jinħatfu u li jaraw il-knejjes tagħhom iġarrbu ħsara jew jinqerdu;

131.  Jesprimi tħassib profond dwar is-sitwazzjoni tal-persuni li jappartjenu għall-minoranza Musulmana Rohingya f'Burma/il-Mjanmar, li huma mċaħħda miċ-ċittadinanza Burmiża u qed jiffaċċjaw ksur tad-drittijiet tal-bniedem u persekuzzjoni sistematiċi; Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar is-sitwazzjoni tal-Musulmani Rohingya(24);

132.  Jilqa' l-adozzjoni matul is-sena ta' rapportar 2013 tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew twemmin, u jappella lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri biex jagħtu attenzjoni partikolari lill-implimentazzjoni ta' dawn il-linji gwida, f'forums kemm internazzjonali kif ukoll reġjonali u fir-relazzjonijiet bilaterali ma' pajjiżi terzi, waqt li jagħtu kas partikolari tal-qagħda vulnerabbli tal-apostati; ifaħħar lill-VP/RGħ il-ġdida talli ddikjarat li l-libertà ta' reliġjon jew twemmin hija waħda minn tliet prijoritajiet tad-drittijiet tal-bniedem; jinkoraġġixxi lill-VP/RGħ u lis-SEAE biex jinvolvu ruħhom fi djalogu permanenti mal-NGOs, mal-gruppi reliġjużi jew ta' twemmin u mal-mexxejja reliġjużi;

133.  Jilqa' l-impenn tal-UE li tippromwovi d-dritt għal-libertà ta' reliġjon jew twemmin fi ħdan forums internazzjonali u reġjonali inklużi n-NU, l-OSKE, il-Kunsill tal-Ewropa u mekkaniżmi reġjonali oħrajn; jinkoraġġixxi lill-UE tkompli tressaq ir-riżoluzzjoni annwali tagħha dwar il-libertà ta' reliġjon jew twemmin fl-Assemblea Ġenerali tan-NU u tappoġġja l-mandat tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-libertà ta' reliġjon jew twemmin;

Id-drittijiet tan-nisa u l-bniet

134.  Jilqa' l-appoġġ tal-UE għar-riżoluzzjonijiet tan-NU dwar kwistjonijiet ta' ġeneru, notevolment dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, dwar id-diskriminazzjoni kontra n-nisa, dwar ir-rwol tal-libertà ta' espressjoni u l-opinjoni fl-għoti tas-setgħa lin-nisa, u għall-istqarrijiet tan-NU dwar iż-żwieġ bikri u furzat u dwar il-mutilazzjoni ġenitali femminili;

135.  Jappella biex l-UE tipparteċipa b'mod attiv fid-59 sessjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa, u tkompli bil-ġlieda kontra kull tentattiv biex tiddgħajjef il-Pjattaforma għal Azzjoni tan-NU ta' Beijing li tikkonċerna, fost elementi oħra, l-aċċess għall-edukazzjoni u għas-saħħa bħala drittijiet bażiċi tal-bniedem, u d-drittijiet sesswali u riproduttivi;

136.  Iqis li hu xi ħaġa ta' dispjaċir il-fatt li l-ġisem tan-nisa u l-bniet, b'mod speċifiku f'dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi tagħhom għadhom s'issa jikkostitwixxu kamp ta' battalja ideoloġika, u jappella biex l-UE u l-Istati Membri jirrikonoxxu d-drittijiet inaljenabbli tan-nisa u l-bniet għall-integrità fiżika u għal teħid ta' deċiżjonijiet awtonomu fir-rigward, fost affarijiet oħra, tad-dritt għall-aċċess għall-ippjanar tal-familja volontarju u servizzi ta' abort sikuri u legali, u li jkunu ħielsa mill-vjolenza, inkluża l-mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ prekoċi u furzat u l-istupru fiż-żwieġ;

137.    Jafferma mill-ġdid il-kundanna tiegħu tal-forom kollha ta' abbuż u vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, l-aktar l-użu tal-vjolenza sesswali bħala arma tal-gwerra u l-vjolenza domestika; jappella lill-istati membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa, għaldaqstant, biex jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa; jappella biex l-UE għalhekk tieħu passi biex taderixxi mal-konvenzjoni sabiex tiżgura l-koerenza bejn l-azzjoni interna u esterna tal-UE fir-rigward tal-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet;

138.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar il-gvernijiet li qed idawru wiċċhom biex ma jarawx il-każi inumani ta' abbuż sesswali tan-nisa, fi żmien meta mara minn kull tlieta madwar id-dinja se tesperjenza vjolenza f'ħajjitha; Iħeġġeġ ulterjorment lis-SEAE biex jistabbilixxi prattiki tajba għall-ġlieda kontra l-istupru u l-vjolenza sesswali kontra n-nisa f'pajjiżi terzi bil-ħsieb li jiġu indirizzati l-kawżi fl-għeruq ta' din il-problema;

139.  Jisħaq fuq l-importanza li l-awtoritajiet jimpenjaw ruħhom sabiex joħolqu kampanji edukattivi indirizzati lejn l-irġiel, u b'mod partikolari lejn il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ, bil-għan li jipprevjenu u b'mod gradwali jeliminaw kull tip ta' vjolenza sessista; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-professjonisti fil-qasam tas-saħħa, l-uffiċjali tal-pulizija, il-prosekuturi u l-imħallfin, kemm fl-UE kif ukoll f'pajjiżi terzi, ikunu adegwatament imħarrġa sabiex jassistu u jappoġġjaw lill-vittmi tal-vjolenza;

140.  Jenfasizza l-fatt li l-vjolenza sessista, inklużi prattiki konswetudinarji u tradizzjonali dannużi, hija ksur tad-drittijiet bażiċi, u b'mod speċjali tad-dinjità umana, id-dritt għall-ħajja u d-dritt għall-integrità tal-persuna;

141.  Jindika l-fatt li l-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika hija strument internazzjonali importanti u vinkolanti u, għaldaqstant, l-adeżjoni ta' aktar u aktar pajjiżi mal-Konvenzjoni kkonċernata se tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-iżvilupp ta' politika integrata għall-protezzjoni u l-għoti tas-setgħa lill-vittmi u għall-promozzjoni ta' kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam;

142.  Jappella lill-Kunsill biex jinkludi l-kwistjoni ta' abort immotivat mis-sess tal-fetu fil-linji gwida tal-UE dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jiżviluppaw metodi għall-ġbir ta' data u indikaturi dwar dan il-fenomenu, u jinkoraġġixxi lis-SEAE biex jinkludi din il-kwestjoni fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

143.  Jisħaq fuq l-importanza li jiġu organizzati kampanji ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni fil-komunitajiet li jipprattikaw il-mutilazzjoni ġenitali femminili, l-abbuż sesswali ta' tfajliet, iż-żwiġijiet prekoċi u furzati, il-femminiċidju u ksur ieħor tad-drittijiet tal-bniedem abbażi tal-ġeneru, kif ukoll l-importanza li jiġu involuti d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li diġà qegħdin jiġġieldu sabiex dawn il-prattiki jintemmu fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' dawn il-kampanji; itenni l-fatt li ż-żwieġ tat-tfal, prekoċi u furzat u n-nuqqas ta' infurzar ta' età minima legali għaż-żwieġ jikkostitwixxu mhux biss ksur tad-drittijiet tat-tfal, iżda wkoll ostaklu għall-għoti ta' setgħa lin-nisa;

144.  Jikkundanna b'mod qawwi l-użu tal-vjolenza sesswali kontra n-nisa u l-bniet bħala tattika tal-gwerra, inklużi delitti bħalma huma l-istupru tal-massa, l-iskjavitù sesswali, il-prostituzzjoni furzata, forom ta' persekuzzjonijiet fuq il-bażi tal-ġeneru inkluża l-mutilazzjoni ġenitali femminili, it-traffikar, it-turiżmu sesswali, iż-żwieġ prekoċi u furzat, il-qtil tal-unur u kwalunkwe forma oħra ta' vjolenza sesswali ta' gravità komparabbli; jibqa' partikolarment imħasseb, f'dan ir-rigward, dwar is-sitwazzjoni fir-reġjun tal-Lagi l-Kbar tal-Afrika u fis-Sirja, pereżempju; jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-ħidma mwettqa minn UN Women, ir-Rapporteur Speċjali tan-NU għall-vjolenza kontra n-nisa, il-kawżi u l-konsegwenzi tagħha, u r-Rappreżentant Speċjali tan-NU għall-Vjolenza Sesswali marbuta mal-Konflitti; jilqa' l-fatt li, fl-2014, il-Premju Sakharov ingħata lil Dr Denis Mukwege għall-ġlieda li għadha għaddejja tiegħu biex jipproteġi lill-bniet u lin-nisa li sfaw vittmi ta' vjolenza sesswali matul kunflitti armati;

145.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li delitti relatati mal-ġeneru u delitti ta' vjolenza sesswali huma kklassifikati fl-Istatut ta' Ruma bħala delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità jew atti kostituttivi fir-rigward tal-ġenoċidju jew it-tortura; jilqa', f'dan il-kuntest, ir-Riżoluzzjoni 2106 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-prevenzjoni ta' vjolenza sesswali fil-kunflitti adottata fl-24 ta' Ġunju 2013, li tafferma mill-ġdid li l-QKI tiżvolġi rwol ewlieni fil-ġlieda kontra l-impunità għal delitti sesswali u bbażati fuq il-ġeneru; jappella lill-UE biex tappoġġja għal kollox l-implimentazzjoni ta' dawn il-prinċipji;

146.  Ifakkar fl-impenn tal-UE li tintegra d-drittijiet tal-bniedem u l-aspetti dwar il-ġeneru fil-missjonijiet tal-politika ta' sigurtà u difiża komuni bi qbil mar-Riżoluzzjonijiet 1325 u 1820 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU li jservu ta' punt ta' riferiment importanti fir-rigward tan-nisa, il-paċi u s-sigurtà; itenni, f'dan ir-rigward, l-appell tiegħu biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jappoġġjaw, fil-proċess tal-bini ta' rikonċiljazzjoni sostenibbli, il-parteċipazzjoni sistematika tan-nisa bħala komponent vitali fil-proċessi tal-paċi, u jirrikonoxxu l-ħtieġa li jiġu integrati l-perspettivi tal-ġeneru fil-prevenzjoni ta' konflitti, fl-operazzjonijiet ta' żamma tal-paċi, fl-għajnuna umanitarja u fir-rikostruzzjoni wara konflitt u fil-proċessi ta' tranżizzjoni demokratika;

147.  Jikkunsidra li s-sottorappreżentanza tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi hija kwistjoni ta' drittijiet fundamentali u ta' demokrazija, il-valuri li għandhom jissottolinjaw il-kapaċità tal-gvernijiet li jiddedikaw l-attenzjoni tagħhom, bl-aktar mod sħiħ, lill-bini tad-demokrazija u l-proċessi ta' manutenzjoni; jilqa' s-sistemi ta' parità leġiżlati u l-kwoti tas-sessi, u jappella biex f'dan ir-rigward jingħata bidu mill-aktar fis possibbli għall-proċess leġiżlattiv meħtieġ;

148.    Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jappoġġjaw il-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, b'mod partikolari fil-proċessi tal-bini tal-paċi, fi tranżizzjoni demokratika u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jiffokaw fuq l-emanċipazzjoni ekonomika u politika tan-nisa fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, billi jippromwovu l-involviment tagħhom fil-kumpaniji u fl-implimentazzjoni ta' proġetti reġjonali u proġetti ta' żvilupp lokali;

149.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat li n-nisa fl-Ewropa u l-bqija tad-dinja jkollhom id-dritt li jkunu jistgħu jagħmlu l-għażliet tagħhom b'mod liberu, bl-istess kundizzjonijiet bħall-irġiel, mingħajr impożizzjonijiet ideoloġiċi, politiċi jew reliġjużi;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-korruzzjoni

150.  Ifakkar li l-korruzzjoni hija ksur tad-drittijiet tal-bniedem u li l-UE ddikjarat li għandha l-kompetenza esklużiva biex tiffirma l-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni (UNCAC);

151.  Jikkunsidra li hi xi ħaġa ta' dispjaċir li sa issa ma ngħatax segwitu għat-talba tal-Parlament lill-VP/RGħ biex tippreżenta Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra l-korruzzjoni sabiex isir monitoraġġ effikaċi tar-rakkomandazzjonijiet tal-UNCAC, inkluż l-obbligu fuq l-Istati Partijiet li jippubblikaw u jiddesseminaw l-informazzjoni dwar il-korruzzjoni, jistabbilixxu mezzi biex jiġi rrapportat il-ksur, u biex joħoloq qafas ġuridiku xieraq għall-protezzjoni tax-xhieda u għall-attivitajiet tas-soċjetà ċivili f'dan il-qasam;

152.  Iħeġġeġ lill-Europol biex jiżviluppa aktar sħubijiet strateġiċi u operattivi ma' pajjiżi terzi fil-prospettiva tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata b'mod aktar effikaċi;  

153.  Jappella lill-Kummissjoni biex tiżviluppa mekkaniżmi finanzjarji innovattivi biex timplimenta riformi fiskali u ssaħħaħ il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-flussi finanzjarji illeċiti u l-evażjoni tat-taxxa; jinkoraġġixxi, f'dan il-kuntest, il-konsiderazzjoni ta' sħubiji pubbliċi-privati, it-taħlit ta' għotjiet u self, u l-għajnuna lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw għal mobilizzazzjoni aħjar tar-riżorsi domestiċi tagħhom;

154.  Jinnota li l-pajjiżi terzi b'governanza dgħajfa u flussi kbar ta' għajnuna għandhom ukoll rata ogħla ta' korruzzjoni, li bħala konsegwenza tiżvija l-għan maħsub tal-għajnuna għall-iżvilupp u ddgħajjef l-iżvilupp tad-drittijiet tal-bniedem; jappella lis-SEAE biex jappoġġja l-programmi ta' żvilupp li fihom l-għajnuna umanitarja u t-trasparenza jimxu id f'id, sabiex javvanzaw id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi;

155.  Itenni l-appell tiegħu biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jappoġġjaw il-ħatra ta' Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-kriminalità finanzjarja, il-korruzzjoni u d-drittijiet tal-bniedem;

It-traffikar tal-bnedmin

156.    Jikkundanna n-negozju illeċitu tat-traffikar tal-bnedmin, it-traffikar tal-bnedmin għal skopijiet ta' tneħħija ta' organi u kwalunkwe negozju ta' sfruttament ieħor relatat mal-ksur tad-dritt għall-integrità fiżika u t-twikkija tal-vjolenza; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi indirizzat it-traffikar tal-bnedmin, li l-biċċa l-kbira tal-vittmi tiegħu huma nisa li jiġu sfruttati għal skopijiet sesswali;

157.  Jappella biex l-UE tagħti prijorità għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin kemm fil-politiki interni tagħha u kemm f'dawk esterni, waqt li tiffoka b'mod partikolari fuq il-protezzjoni tal-vittmi; jappella għal sforzi aktar intensivi mill-UE li b'mod regolari jerġgħu jiġu eżaminati; jisħaq fuq il-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fir-rigward tal-iskambju ta' prattiki tajba u ż-żarmar tan-netwerks ta' traffikar internazzjonali, li jagħmlu użu wkoll mill-internet sabiex isibu vittmi ġodda; itenni l-ħtieġa li l-Istati Membri kollha tal-UE jimplimentaw id-Direttiva 2011/36/UE u l-Istrateġija tal-UE lejn il-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin 2012-2016;

Id-diskriminazzjoni abbażi tal-kasti

158.  Jikkundanna l-ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem kontra persuni li jsofru ġerarkiji ta' kasti u diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti, inkluż iċ-ċaħda tal-ugwaljanza u ta' aċċess għas-sistema ġuridika u għax-xogħol, is-segregazzjoni li għadha għaddejja u l-ostakli indotti mill-kasti għall-ksib tad-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp bażiċi; jappella biex l-UE tadotta politika mmirata biex tindirizza l-azzjoni għall-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti u tinkludi objettivi politiki dwar id-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti fil-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid tagħha dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija;

Id-drittijiet tal-persuni LGBTI

159.  Jikkunsidra li hu xi ħaġa ta' dispjaċir il-fatt li 78 pajjiż għadhom iqisu l-omosesswalità bħala reat, inklużi 7 li jiddisponu mill-piena tal-mewt (l-Arabja Sawdija, in-Niġerja, il-Mawritanja, is-Sudan, is-Sierra Leone, il-Jemen, l-Afganistan, l-Iran, il-Maldivi u l-Brunej), u li 20 pajjiżi għadhom jikkriminalizzaw l-identitajiet transġeneri; jikkundanna bis-sħiħ iż-żieda riċenti f'liġijiet diskriminatorji u jemmen li l-prattiki u l-atti ta' vjolenza kontra individwi abbażi tal-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru tagħhom m'għandhomx jitħallew mhux ikkastigati; jinkoraġġixxi monitoraġġ mill-qrib tas-sitwazzjoni fin-Niġerja, l-Uganda, il-Malawi, l-Indja u r-Russja, fejn liġijiet ġodda jew żviluppi ġuridiċi riċenti qed jheddu b'mod serju l-libertà tal-minoranzi sesswali; jerġa' jafferma l-appoġġ tiegħu għall-ħidma kontinwa tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem biex jiġu miġġielda dawn il-liġijiet u l-prattiki diskriminatorji u għall-ħidma tan-NU b'mod aktar ġenerali fuq din il-kwistjoni;

160.  Jappoġġja l-idea li s-SEAE għandu jipprijoritizza l-azzjonijiet tiegħu f'dan il-qasam u jqiegħed enfasi partikolari fuq is-sitwazzjonijiet fejn il-piena tal-mewt tinsab fis-seħħ, u/jew fejn persuni LGBTI huma soġġetti għal tortura u trattament ħażin, billi jikkundanna dawn il-prattiki f'konformità mal-linji gwida tal-UE dwar il-Piena tal-Mewt u l-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tortura u Trattament jew Kastig Krudili, Inumani jew Degradanti;

161.  Jilqa' l-adozzjoni fl-2013 tal-Linji Gwida tal-UE għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tat-Tgawdija tad-Drittijiet tal-Bniedem kollha minn Persuni Leżbjani, Omosesswali, Bisesswali, Transġeneri U Intersesswali (LGBTI); jappella lis-SEAE u lill-Kummissjoni biex iqajmu l-kwistjoni tad-drittijiet tal-persuni LGBTI fid-djalogi politiċi u dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi u fil-forums multilaterali; jenfasizza li hu importanti li l-Kummissjoni u s-SEAE jkomplu jqajmu l-kwistjoni tad-drittijiet tal-persuni LGBTI fid-djalogi politiċi u dwar id-drittijiet tal-bniedem u li jużaw l-EIDHR bħala appoġġ għall-organizzazzjonijiet li jiddefendu d-drittijiet tal-persuni LGBTI billi jingħataw is-setgħa li jikkontestaw il-liġijiet omofobiċi u transfobiċi u d-diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBTI, iqajmu kuxjenza fost il-pubbliku ġenerali dwar id-diskriminazzjoni u l-vjolenza esperjenzata minn persuni b'orjentazzjonijiet sesswali differenti, u jiżguraw l-għoti ta' assistenza ta' emerġenza (inklużi l-għajnuna psikosoċjali u medika, il-medjazzjoni u l-assistenza għall-integrazzjoni mill-ġdid) lil dawk fil-bżonn ta' appoġġ ta' dan it-tip;

162.  Jieħu nota tal-legalizzazzjoni taż-żwiġijiet bejn persuni tal-istess sess jew tal-unjonijiet ċivili bejn persuni tal-istess sess f'għadd dejjem jikber ta' pajjiżi – 17 sal-lum – madwar id-dinja; jinkoraġġixxi lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri biex jikkontribwixxu ulterjorment għar-rikonoxximent taż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess jew unjonijiet ċivili bejn persuni tal-istess sess bħala kwistjoni politika, soċjali u dwar id-drittijiet ċivili u tal-bniedem;

163.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex ineħħu d-diżordnijiet tal-identità tal-ġeneru mil-lista tad-diżordnijiet mentali u tal-imġiba; jappella lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-isforzi tagħha biex tintemm il-patoloġizzazzjoni tal-identitajiet trans; jinkoraġġixxi lill-Istati biex jiżguraw proċeduri għar-rikonoxximent tal-ġeneru li jkunu rapidi, aċċessibbli u trasparenti u li jirrispettaw id-dritt għall-awtodeterminazzjoni;

164.  Jilqa' l-appoġġ politiku dejjem jikber biex l-sterilizzazzjoni bħala rekwiżit għar-rikonoxximent legali tal-ġeneru ssir illegali, kif esprima r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar it-tortura, u jappoġġja l-fehma li rekwiżiti ta' dan it-tip għandhom jiġu ttrattati u ppersegwitati bħala ksur tad-dritt għal integrità fiżika u tad-drittijiet tas-saħħa sesswali u riproduttiva;

165.  Jilqa' l-annullament f'Ottubru 2013 tal-liġi tal-Moldova li tipprojbixxi "l-propagazzjoni ta' kwalunkwe relazzjoni oħra għajr dawk relatati maż-żwieġ jew il-familja", u jappella lil-Litwanja u lir-Russja biex isegwu l-eżempju tal-Moldova; jikkunsidra li hu xi ħaġa ta' dispjaċir ir-riżultat tar-referendum Kroat f'Diċembru 2013, li approva projbizzjoni kostituzzjonali fuq żwieġ ugwali; jinidika li referendum simili se jsir fis-Slovakkja fi Frar 2015; jikkunsidra li hu xi ħaġa ta' dispjaċir il-fatt li f'dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja attwalment fil-Parlament qed jiġi kkunsidrat abbozz ta' liġi li tipprojbixxi b'mod kostituzzjonali ż-żwiġijiet bejn l-istess sessi; jisħaq fuq il-fatt li l-iżviluppi ta' dan it-tip jikkontribwixxu għal klima ta' omofobija u diskriminazzjoni; jisħaq fuq il-fatt li hemm ħtieġa qawwija għal protezzjoni mtejba tad-drittijiet u l-libertajiet bażiċi għall-persuni LGBTI, anke permezz ta' leġiżlazzjoni rigward ir-reati ta' mibegħda u leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni, u jitlob lill-awtoritajiet nazzjonali jikkundannaw il-mibegħda u l-vjolenza abbażi tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru jew l-espressjoni tal-ġeneru; jikkunsidra li huwa aktar probabbli li d-drittijiet fundamentali tal-persuni LGBTI ikunu mħarsa jekk ikollhom aċċess għal istituzzjonijiet legali bħall-koabitazzjoni, sħubijiet reġistrati jew żwieġ;

Id-drittijiet tal-persuni li jappartjenu għal minoranzi nazzjonali

166.  Jenfasizza li l-komunitajiet minoritarji nazzjonali għandhom ħtiġijiet speċifiċi, u li ugwaljanza sħiħa u effikaċi bejn il-persuni li jappartjenu għal minoranza nazzjonali u dawk li jappartjenu għall-maġġoranza għandha għalhekk tiġi promossa f'kull qasam tal-ħajja ekonomika, soċjali, politiċi u kulturali;

Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità

167.  Jilqa' r-ratifiki tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità; itenni l-importanza ta' implimentazzjoni effiċjenti kemm mill-Istati Membri u kemm mill-istituzzjonijiet tal-UE u jisħaq, b'mod partikolari, fuq il-ħtieġa li l-prinċipju ta' aċċessibilità universali u d-drittijiet kollha ta' persuni b'diżabilità jiġu integrati fil-politiki rilevanti kollha tal-UE, inkluż fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, u jenfasizza n-natura preskrittiva u orizzontali ta' din il-kwistjoni; jisħaq fuq l-importanza li l-UE taġixxi f'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali rilevanti u mas-soċjetà ċivili, u b'mod partikolari mal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabilità, sabiex jiġi żgurat li l-programmi ta' żvilupp internazzjonali jqisu l-ħtiġijiet ta' aċċessibbiltà tal-persuni b'diżabilità;

168.  Jinkoraġġixxi lill-VP/RGħ tkompli tappoġġja l-proċess ta' ratifikazzjoni u implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità minn dawk il-pajjiżi li għadhom ma rratifikawhiex jew ma implimentawhiex sa issa;

169.  Jinkoraġġxxi lis-SEAE jagħti attenzjoni dettaljata lejn l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż ippubblikati mill-Kumitat dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, u lir-rapporti tal-istati, u biex iqajjem dan it-tħassib b'mod sistematiku fid-djalogi politiċi mal-pajjiżi kkonċernati u fid-dikjarazzjonijiet pubbliċi; jappella lill-Kummissjoni biex tħejji u tabbozza Prinċipji Gwida tal-UE għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem kollha minn persuni b'diżabilità, sabiex tiġi żgurata politika sistematika u koerenti f'dan ir-rigward, inkluż fid-djalogi u fin-negozjati tagħha ma' pajjiżi terzi;

170.  Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex jinkoraġġixxu lid-Delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja jinvolvu ruħhom mas-soċjetà ċivili b'mod li jippromwovu t-tgawdija effikaċi tad-drittijiet tal-bniedem mill-persuni b'diżabilità;

Id-drittijiet tat-tfal

171.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tipproponi Strateġija u Pjan ta' Azzjoni ambizzjużi u komprensivi għad-Drittijiet tat-Tfal għall-ħames snin li ġejjin, kif talab fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Novembru 2014 dwar il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal(25);

172.  Jilqa' l-koperazzjoni tal-UE mal-UNICEF u organizzazzjonijiet oħra u l-NGOs impenjati għad-drittijiet tat-tfal, li rriżultat f'sett ta' għodda għall-integrazzjoni tad-drittijiet tat-tfal fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp u fl-appoġġ tal-għanijiet ta' żvilupp tal-millenju u l-programmi għall-protezzjoni tat-tfal fundamentali bil-għan li jitwettqu d-drittijiet tat-tfal, speċjalment f'kuntesti fraġli; jilqa' b'mod partikolari il-Manifest tad-Drittijiet tat-Tfal, u jinkoraġġixxi lil aktar Membri tal-PE u parlamentari nazzjonali biex jippromwovu l-Manifest u jsiru "difensuri" tad-drittijiet tat-tfal; jilqa' l-użu tal-flus tal-Premju Nobel mogħti lill-UE biex jassistu lit-tfal f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt; ifakkar fl-importanza li jingħata appoġġ psikoloġiku lit-tfal kollha li jkunu ġew esposti għal ġrajjiet vjolenti jew tfal li jkunu vittmi tal-gwerra; jissottolinja l-importanza li jiġi żgurat aċċess għall-edukazzjoni għat-tfal milqutin minn kunflitti; jilqa' l-parteċipazzjoni tal-UE fit-Tielet Konferenza Globali dwar it-Tħaddim tat-Tfal li saret fi Brasilia f'Ottubru 2013, u l-parteċipazzjoni tagħha fin-negozjati tad-dikjarazzjoni tripartitika dwar it-tħaddim tat-tfal;

173.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jkunu miġġielda l-forom kollha ta' xogħol tat-tfal furzat u ta' sfruttament tat-tfal; jappella għal implimentazzjoni aħjar tal-leġiżlazzjoni eżistenti nazzjonali u internazzjonali li trawwem is-sensibilizzazzjoni tal-abbuż tat-tfal fis-suq tax-xogħol;

174.  Jappella lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex ikomplu jieħdu azzjoni rigward id-drittijiet tat-tfal, waqt li jagħtu attenzjoni speċifika lill-vjolenza kontra t-tfal, inkluża t-tortura, peress li dan l-aħħar ġew irrapportati każijiet ta' tortura u detenzjoni tat-tfal; jappella biex tingħata attenzjoni partikolari għall-kwistjonijiet ta' xogħol tat-tfal furzat, faqar fost it-tfal u malnutrizzjoni tat-tfal, u, f'dan ir-rigward, dwar l-għanijiet ta' edukazzjoni primarja universali, tnaqqis fil-mortalità tat-tfal, iż-żwieġ tat-tfal u prattiki dannużi, id-diżarmament, ir-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid sussegwenti tat-tfal ingaġġati fi gruppi armati, u t-tqegħid tal-kwistjoni ta' ritwali maġiċi kontra t-tfal fuq l-aġenda tad-djalogi mal-pajjiżi kkonċernati dwar id-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq l-importanza li tingħata prijorità lid-drittijiet tat-tfal fil-politika esterna, fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja tal-UE, sabiex jiġi żgurat finanzjament adegwat u jiżdied il-livell ta' protezzjoni għat-tfal f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza; jappella lill-VP/RGħ biex kull sena tirrapporta lill-Parlament dwar ir-riżultati li nkisbu f'dak li għandu x'jaqsam mal-azzjoni esterna tal-UE ffokata fuq it-tfal; jenfasizza li t-tfal u l-adolexxenti għandhom jipparteċipaw biss f'xogħol li ma jaffetwalhomx is-saħħa u l-iżvilupp personali tagħhom u li ma jfixkilx l-edukazzjoni tagħhom; jisħaq fuq l-importanza li tingħata prijorità lid-drittijiet tat-tfal fil-politika esterna tal-UE;

175.  Jinnota li l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tappella għal miżuri leġiżlattivi, amministrattivi, soċjali u edukattivi dwar it-tħaddim tat-tfal, filwaqt li tirrikonoxxi l-ħtieġa għal approċċ multidimensjonali; jevidenzja l-ħtieġa, sabiex jiġu applikati b'mod effikaċi, li l-liġijiet ikunu akkumpanjati minn interventi politiki li jipprovdu alternattivi fil-forma ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, flimkien ma' miżuri għal protezzjoni soċjali li jibbenefikaw lit-tfal u lill-familji;

176.  Jappella biex l-UE tkompli tippromwovi ambjent faċilitattiv għall-prevenzjoni u l-eliminazzjoni tat-tħaddim tat-tfal, djalogu soċjali u azzjoni konċertata bejn is-setturi pubbliċi u privati madwar l-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-tfal; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi pprovdut appoġġ għall-ġlieda kontra x-xogħol tat-tfal fil-pajjiżi f'kunflitt u wara kunflitt u biex tinbena l-kapaċità għaliha;

177.  Itenni l-ħtieġa biex jiġu intensifikati l-isforzi għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Implimentazzjoni Riveduta għal-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tfal u l-Kunflitti Armati; jappella, f'dan il-kuntest, biex isir użu aktar effikaċi tar-riżorsi disponibbli taħt l-Istrument għall-Istabilità u l-EIDHR b'mod li jiġi indirizzat il-fenomenu ta' tfal suldati; jinkoraġġixxi lill-UE tapprofondixxi aktar il-kooperazzjoni tagħha mar-Rappreżentant Speċjali tan-NU għat-Tfal Affettwati minn Kunflitti Armati, waqt li tappoġġja l-pjanijiet ta' azzjoni assoċjati u l-mekkaniżmi ta' monitoraġġ u rrapportar; jappella għar-ratifika universali tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, u b'mod partikolari tat-tielet protokoll fakultattiv għaliha, li għandu jippermetti li t-tfal jippreżentaw l-ilmenti tagħhom lill-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal; jappella lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ biex ifittxu mezzi biex l-UE taderixxi b'mod unilaterali mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

178.  Jindika li n-nutrizzjoni inadegwata u l-malnutrizzjoni tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw iqajmu tħassib serju; jilqa', f'dan ir-rigward, il-Qafas għal Azzjoni li ġie adottat waqt it-Tieni Konferenza Internazzjonali dwar in-Nutrizzjoni ta' dan l-aħħar, li jistabbilixxi l-objettiv globali ta' tnaqqis ta' 40 % fin-numru ta' tfal taħt il-ħames snin fid-dinja li l-iżvilupp tagħhom twaqqaf;

179.  Itenni li l-aċċess għall-edukazzjoni huwa dritt fundamentali għat-tfal kollha, kif stabbilit fl-Artikolu 28 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal; jisħaq fuq il-ħtieġa li jittieħdu l-miżuri kollha meħuda mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha biex jittejjeb l-aċċess tat-tfal għal servizzi tas-saħħa u kura tas-saħħa ta' kwalità għolja;

180.  Jiddeplora l-fatt li mad-dinja kollha għad hemm pajjiżi li qed isibuha bi tqila biex jiffirmaw il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li jipprovdu gwida ddettaljata dwar l-iżvilupp ta' soċjetajiet inklużivi għall-protezzjoni tat-tfal b'diżabilità;

181.  Jappella biex l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jimplimentaw politiki konċertati dwar l-għajnuna umanitarja u l-iżvilupp fi sforz biex jiġġieldu kontra l-malnutrizzjoni tat-tfal;

Id-drittijiet tal-popli indiġeni

182.  Jinnota bi tħassib li l-popli indiġeni huma f'periklu partikolari li ssir diskriminazzjoni kontrihom, u li huma speċjalment vulnerabbli għall-bidliet u t-taqlib politiċi, ekonomiċi, ambjentali u dawk marbuta max-xogħol; jinnota li ħafna jgħixu taħt il-linja tal-faqar u jew m'għandhomx aċċess jew għandhom aċċess limitat għal rappreżentanza, teħid ta' deċiżjonijiet politiċi jew is-sistemi ġudizzjarji; jinsab partikolarment imħasseb dwar il-problemi rapportati għall-akkapparrar tal-art, l-ispostament furzat u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem li qed jirriżultaw b'mod mifrux mill-kunflitti armati;

L-azzjoni tal-UE dwar il-migrazzjoni u r-refuġjati

183.  Jikkundanna l-għadd drammatiku ta' mwiet fuq il-baħar fil-Mediterran, li hu stmat mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni fir-rapport tagħha "Fatal Journeys" li fl-2013 kien ta' 3 000, biex b'hekk dan il-baħar sar l-iktar reġjun mortali fid-dinja għall-migrazzjoni irregolari; jinsab estremament imħasseb dwar ir-rapporti ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem kontra l-immigranti u dawk li jkunu qed ifittxu l-ażil fi triqthom lejn l-UE; jappella biex l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jikkooperaw man-NU, il-mekkaniżmi reġjonali, il-gvernijiet u l-NGOs biex jaffrontaw dawn il-kwistjonijiet; jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li jiġu żviluppati politiki aktar b'saħħithom u aktar integrati li jkunu radikati aktar mill-qrib fil-prinċipju ta' solidarjetà fil-livell tal-Unjoni, b'mod li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet urġenti dwar il-migranti, ir-rifuġjati u dawk li jfittxu l-ażil b'manjiera konsistenti mad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u mad-dinjità fundamentali tal-bniedem, u jappella lill-UE biex tintroduċi sistema Ewropea komuni tal-ażil u biex tiggarantixxi standards komuni effikaċi għal proċeduri ta' akkoljenza fl-Unjoni kollha b'mod li jiġu protetti l-minorenni mhux akkumpanjati u dawk l-aktar vulnerabbli; jistieden lill-VP/RGħ, lill-Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza u lis-SEAE jżidu l-koperazzjoni u kondiviżjoni ekwa tar-responsabilitajiet fost l-Istati Membri, inkluż fl-ospitar u r-risistemazzjoni tar-rifuġjati u fil-kontribuzzjoni għas-servizzi ta' tiftix u salvataġġ biex jassistu lill-migranti f'diffikultà fil-baħar waqt li jkunu qed jippruvaw jilħqu x-xtut tal-UE; ifakkar, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jiġi rispettat il-prinċipju ta' non refoulement fl-ibħra Ewropej u internazzjonali, kif ikkonfermat mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; ifakkar fl-impenn tal-Kummissjoni biex tiżviluppa mezzi adegwati għal migrazzjoni legali; jappella, għalhekk, lill-Istati Membri biex jimplimentaw bis-sħiħ il-pakkett komuni dwar l-ażil komuni li l-UE adottat dan l-aħħar u l-leġislazzjoni komuni dwar il-migrazzjoni; jappella lill-Istati Membri biex jieħdu sehem fil-programmi ta' risistemazzjoni u biex jintensifikaw l-iżvilupp ta' programmi ta' protezzjoni reġjonali fiż-żoni l-aktar milquta; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-għeruq tal-migrazzjoni illegali; jinkoraġġixxi lis-SEAE u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni dettaljata lill-pajjiżi minn fejn joriġinaw it-traffikar jew il-kuntrabandu ta' bnedmin, il-pajjiżi tal-passaġġ u l-pajjiżi ta' destinazzjoni; jappella lill-VP/RGħ u lill-Istati Membri biex isaħħu aktar id-dimensjoni esterna tal-Unjoni, waqt li jaħdmu b'mod konġunt mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu, inkluż fil-pajjiżi sħab tal-UE, b'mod partikolari fir-reġjun tal-Mediterran, iqajmu dawn il-kwistjonijiet sistematikament fid-djalogi politiċi mal-pajjiżi kkonċernati u fid-dikjarazzjonijiet pubbliċi, u jintensifikaw il-kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi sal-ogħla livell sabiex iżarmaw in-netwerks illegali użati għat-traffiku ta' migranti u jiġġieldu kontra l-mafji illegali li japprofittaw mit-traffikar ta' bnedmin u l-kuntrabandu ta' bnedmin;

184.  Jikkunsidra li t-tfal migranti huma partikolarment vulnerabbli, speċjalment meta ma jkunux akkumpanjati; ifakkar li t-tfal mhux akkumpanjati huma fuq kollox tfal u li l-protezzjoni tat-tfal, aktar milli l-politiki tal-immigrazzjoni, trid tkun il-prinċipju ewlieni fit-trattament ta' dawn it-tfal, biex b''hekk jiġi rrispettat il-prinċipju fundamentali tal-aħjar interessi tat-tfal;

185.  Iħeġġeġ lill-VP/RGħ jkomplu jappoġġjaw il-proċess ta' ratifikazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali, il-Protokoll għaliha għall-Prevenzjoni, is-Soppressjoni u l-Ikkastigar tat-Traffikar tal-Persuni, speċjalment tan-Nisa u t-Tfal, il-Protokoll kontra l-Kuntrabandu tal-Migranti bl-Art, bil-Baħar u bl-Ajru u l-Protokoll kontra l-Manifattura Illeċita ta' Armi tan-Nar, il-Partijiet u l-Komponenti tagħhom u l-Munizzjon u t-Traffikar fihom;

186.  Jappella biex l-UE tiżgura li n-negozjazzjoni u l-implimentazzjoni tal-ftehimiet kollha dwar il-kooperazzjoni u r-riammissjoni fil-qasam tal-migrazzjoni ma' stati li mhumiex fl-UE jikkonformaw mad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali, mad-dritt dwar ir-rifuġjati u mad-dritt marittimu internazzjonali, u jitlob li jiġi kkonsultat qabel ma dawn jiġu konklużi; jeżiġi aktar trasparenza fin-negozjati tat-tali ftehimiet u l-integrazzjoni ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ biex jiġi vvalutat l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem ta' kooperazzjoni fil-qasam tal-migrazzjoni ma' stati li mhumiex fl-UE u ta' miżuri ta' kontroll fil-fruntieri, inklużi Frontex u Eurosur; jinsisti li hemm bżonn li d-drittijiet tal-bniedem jiġu integrati u mmonitorati fl-attivitajiet kollha mwettqa minn Frontex;

187.  Jappella lill-Kummissjoni biex twettaq evalwazzjoni indipendenti tal-programmi tagħha dwar il-migrazzjoni u l-kontroll tal-fruntieri fl-istati tal-UE dawk li mhumiex fl-UE fil-prospettiva li tipproponi miżuri mtejba għall-prevenzjoni tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

188.  Iħeġġeġ lill-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil jibni sħubijiet ma' pajjiżi terzi fil-prospettiva li tissaħħaħ il-protezzjoni internazzjonali għal dawk li qed ifittxu l-ażil;

189.  Jilqa' iż-żieda tal-kriterju ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali mal-lista tal-kriterji fundamentali li għandhom jitqiesu qabel il-ftuħ tan-negozjati dwar ftehimiet għall-eżenzjoni minn viżi ma' pajjiżi terzi(26); jappella lill-Kummissjoni biex tuża dan il-kriterju ġdid bħala lieva biex tipperswadi lill-pajjiżi terzi jaċċettaw djalogu aktar sinifikanti dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest strateġikament u ekonomikament sinifikanti tan-negozjati dwar il-viżi;

190.  Jikkundanna l-kriminalizzazzjoni dejjem tiżdied tal-migrazzjoni illegali fl-UE għad-detriment tad-drittijiet tal-bniedem tal-persuni kkonċernati; iħeġġeġ biex issir dispożizzjoni mingħajr dewmien għall-istabbiliment tas-salvagwardji dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-obbligu li jingħata rendikont u l-mekkaniżmi ta' infurzar meħtieġa;

191.  Jitlob li l-Kummissjoni u s-SEAE jipparteċipaw b'mod attiv fid-dibattitu dwar it-terminu "rifuġjat minħabba l-klima", inkluż dwar id-definizzjoni legali possibbli tiegħu fid-dritt internazzjonali jew fi kwalunkwe ftehim internazzjonali ġuridkament vinkolanti;

192.  Jirrikonoxxi li l-apolidija hija sfida sinifikanti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jiġġieldu l-apolidija fl-azzjonijiet esterni kollha tal-UE, b'mod partikolari billi jindirizzaw id-diskriminazzjoni fil-liġijiet dwar in-nazzjonalità abbażi ta' sess, reliġjon jew status minoritarju, billi jippromwovu d-dritt għal nazzjonalità tat-tfal u billi jappoġġjaw il-kampanja tal-Aġenzija tan-NU għar-Refuġjati (UNHCR) immirata biex l-apolidija tintemm sal-2024;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp

193.  Jisħaq fuq il-fatt li r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ekonomiċi, kulturali, soċjali u ambjentali, l-aċċess għall-ikel, il-governanza tajba, il-valuri demokratiċi, il-paċi, is-sigurtà u l-aċċess għal sistema ġudizzjarja ġusta u effiċjenti, huwa prerekwiżit biex jitnaqqsu l-faqar u l-inugwaljanzi u jinkisbu l-għanijiet ta' żvilupp għall-millenju; hu tal-fehma li d-drittijiet tal-bniedem iridu jkunu fattur trasversali tal-għanijiet, il-miri u l-indikaturi kollha fl-aġenda għal wara l-2015; jenfasizza wkoll li l-implimentazzjoni ta' dik l-aġenda trid tkun ibbażata fuq trasparenza u mekkaniżmi ta' responsabilità qawwija; jasserixxi li l-impenji dwar il-governanza u d-drittijiet tal-bniedem iridu jkunu miżurabbli u jista' jingħatalhom segwitu;

194.  Ifakkar li n-NU rrikonoxxiet li mingħajr approċċ għall-iżvilupp ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, l-għanijiet ta' żvilupp ma jistgħux jintlaħqu kompletament; jappella biex l-UE tibqa' attenta ħalli tiżgura li l-kwistjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-ispazju għas-soċjetà ċivili jiġu espliċitament integrati fid-diskussjonijiet għal wara l-għanijiet ta' żvilupp tal-millenju;

195.  Jenfasizza l-interdipendenza bejn il-faqar estrem u n-nuqqas ta' drittijiet tal-bniedem, u jevidenzja l-bżonn li jiġi żviluppat sett ta' prinċipji dwar l-applikazzjoni ta' standards u kriterji relatati mad-drittijiet tal-bniedem fil-ġlieda kontra l-faqar estrem;

196.  Jevidenzja l-importanza tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp biex jinkiseb ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem; itenni għal dan il-għan il-ħtieġa li jiġu adottati b'mod effikaċi linji gwida, valutazzjonijiet tal-impatt, mekkaniżmi ta' monitoraġġ u rapportar b'mod li l-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp issir realtà fil-politiki tal-Unjoni u f'dawk tal-Istati Membri, b'mod speċjali fil-kummerċ u l-agrikoltura; hu tal-fehma li l-UE għandha żżomm it-tmexxija politika fir-rigward ta' din il-kwistjoni; jappella għalhekk lill-UE biex taħdem flimkien ma' pajjiżi sħab impenjati biex tniedi inizjattivi internazzjonali (fil-kuntest tan-Nazzjonijiet Uniti, il-G20, eċċ.) sabiex il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp tinbidel f'aġenda universali;

197.  Jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jikkoordinaw aħjar l-aġendi ta' żvilupp tagħhom fl-ispirtu tat-Trattat ta' Lisbona, billi jqiegħdu l-politika għall-iżvilupp fuq quddiem tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni, b'mod li l-prijoritajiet nazzjonali u l-aġendi Ewropej għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem jiġu kkoordinati aħjar permezz tal-iżvilupp, filwaqt li jitqiesu l-kumplessitajiet inkorporati fil-politika għall-iżvilupp tal-UE;

198.  Jappella lis-SEAE biex, taħt il-koordinament tal-VP/RGħ, jorbot aħjar il-politika barranija u ta' sigurtà mal-politika għall-iżvilupp bil-għan li jinbnew is-sinerġiji u jiġi żgurat approċċ koerenti mmirat lejn applikazzjoni universali tad-drittijiet tal-bniedem permezz tal-politika għall-iżvilupp tal-UE; jappella ulterjorment lill-UE biex tikkoordina aħjar f'livell estern mal-ekonomiji emerġenti, bħall-pajjiżi BRICS, fil-forums multilaterali b'mod li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet tal-governanza globali u jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem permezz tal-koordinament tal-aġendi għall-iżvilupp differenti tagħhom;

199.  Iħeġġeġ lill-UE tintegra d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija b'mod aktar effikaċi fil-kooperazzjoni kollha għall-iżvilupp u tiżgura li l-programmi ta' żvilupp tal-UE jikkontribwixxu biex il-pajjiżi sħab jissodisfaw l-obbligi internazzjonali tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

200.  Jenfasizza l-importanza li l-għajnuna għall-iżvilupp tiġi konnessa ma' sforzi kredibbli ta' demokratizzazzjoni;

201.  Jappella lill-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt biex, taħt is-superviżjoni tal-President tal-Kummissjoni, jiżgura li jitqies l-impatt fuq is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedemi meta jkunu qed isiru d-diskussjonijiet dwar il-proġetti tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u viċi versa;

202.    Jirrikonoxxi l-importanza li jkun hemm involviment attiv mill-NGOs fl-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem sabiex ikun żgurat l-aktar involviment estensiv possibbli tas-soċjetà ċivili fit-tfassil tal-politiki, u fl-iżgurar tal-effikaċja tad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem;

203.  Jilqa' l-inizjattiva l-ġdida tal-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE li mill-2014-2020 se toħloq opportunitajiet għal madwar 18 000 persuna mill-UE u minn pajjiżi terzi biex jipparteċipaw fl-operazzjonijiet umanitarji madwar id-dinja fejn ikun hemm l-aktar bżonn urġenti għall-għajnuna u biex juru solidarjetà billi jgħinu lill-komunitajiet milquta minn diżastri naturali jew ikkaġunati mill-bniedem;

204.  Jappella għal azzjoni Ewropea kkonċertata biex tindirizza l-problema tal-akkapparrament tal-art permezz tal-promozzjoni ta' salvagwardji adegwati għall-prevenzjoni tagħha fil-pajjiżi kkonċernati u fost il-kumpaniji tal-UE u l-kumpaniji Ewropej oħrajn preżenti f'dawk il-pajjiżi; jinnota li ċ-ċaħda tal-aċċess għall-art u r-riżorsi naturali għall-fqar rurali u urbani hija waħda mill-kawżi ewlenin tal-ġuħ u l-faqar fid-dinja, peress li jkollha impatt fuq it-tgawdija mill-komunitajiet lokali tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom, u b'mod partikolari fuq id-dritt tagħhom għal ikel adegwat; jappella għal valutazzjoni tal-impatt tal-politika kummerċjali tal-UE fuq l-akkapparrament tal-art; jilqa' l-involviment tal-UE fl-iżvilupp tal-Linji Gwida Volontarji globali rigward il-Governanza Responsabbli tal-Pussess tal-Art, is-Sajd u l-Foresti fil-Kuntest tas-Sigurtà Alimentari Nazzjonali, adottati taħt il-patroċinju tan-NU, u jappella għall-implimentazzjoni tagħhom u għall-adozzjoni ta' linji gwida vinkolanti għall-prevenzjoni tal-akkapparrament tal-art; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa urġenti li l-kunsiderazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u t-tnaqqis tal-faqar jiġu integrati fit-teħid tad-deċiżjonijiet rigward l-akkwist jew il-lokazzjoni fit-tul ta' żoni kbar ta' art minn investituri; jikkunsidra li r-rispons tal-UE għal din il-kwistjoni hu test importanti tal-impenn tagħha li timxi lejn approċċ ibbażat fuq id-drittijiet għall-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħha, kif previst fit-Trattat ta' Lisbona u li, permezz tiegħu, il-politika għall-iżvilupp tal-UE tkun tikkontribwixxi ulterjorment għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali sostenibbli tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bl-għan primarju li jinqered il-faqar fid-dinja; jappella biex l-UE, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-dritt għall-Ikel, timpenja ruħha favur bidla fundamentali lejn l-agroekoloġija bħala mezz li jiggarantixxi d-dritt għall-ikel;

205.  Jinnota bi tħassib kbir li l-popli indiġeni huma partikolarment milqutin minn ksur tad-drittijiet tal-bniedem relatati mal-estrazzjoni ta' riżorsi; jappella lis-SEAE biex jappoġġja oqfsa ġuridiċi rigorużi u inizjattivi mmirati lejn it-trasparenza u l-governanza tajba fis-settur tal-minjieri u f'setturi ta' riżorsi oħra, li jkunu jirrispettaw il-kunsens liberu, minn qabel u informat tal-poplu lokali u d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni;

206.  Jinnota bi tħassib kbir li l-gruppi vulnerabbli huma partikolarment milqutin minn ksur tad-drittijiet tal-bniedem relatat mad-degradazzjoni ambjentali, peress li l-espansjoni tal-pjantaġġuni monokulturali, il-qtugħ tas-siġar, l-infrastruttura u l-appoġġ għall-iżvilupp tal-gass u taż-żejt, il-bijofjuwils, il-minjieri jew l-idroenerġija fuq skala kbira kollha qed jikkawżaw id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti; jappella lill-Kummissjoni biex timplimenta s-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali u tistabbilixxi pjan komprensiv biex taffronta d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti u l-impatti tagħhom fl-oqsma ambjentali, soċjali u tad-drittijiet tal-bniedem;

207.  Jindika li l-implimentazzjoni tal-programmi għall-iżvilupp, l-edukazzjoni u s-saħħa tikkontribwixxi mhux biss għall-ġlieda kontra l-faqar, iżda wkoll għall-ġlieda kontra t-terroriżmu internazzjonali; jappella biex l-UE tiżviluppa strateġiji ulterjuri fuq il-linji tal-istrateġija tas-SEAE għas-sigurtà u l-iżvilupp tas-Saħel;

208.  Jisħaq fuq il-fatt li, minkejja l-progress li diġà nkiseb fir-rigward tal-aċċess għall-ilma għax-xorb u s-sanità, għad hemm madwar 2,6 miljun persuna li tonqoshom latrina u 1,1 biljun persuna mingħajr ebda tip ta' aċċess għall-ilma għax-xorb; jargumenta li dan huwa dovut għal nuqqas mhux biss ta' riżorsi iżda wkoll ta' rieda politika; jappella, għalhekk, lill-gvernijiet biex jiggarantixxu aċċess għal ilma għax-xorb sigur u għas-sanità, b'attenzjoni partikolari lin-nisa u lit-tfal;

209.  Jappella għal strateġija politika fit-tul ambizzjuża u pjan ta' azzjoni dwar is-saħħa pubblika, l-innovazzjoni u l-aċċess għall-mediċini li, inter alia, jesplora skemi ta' inċentivi ġodda għar-riċerka u l-iżvilupp kif deskritti fir-rapport tal-2012 tal-Grupp ta' Ħidma Espert Konsultattiv tad-WHO dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp: Finanzjament u Koordinament, b'mod li jiġi salvagwardjat id-dritt għal standard ta' għajxien adegwat għas-saħħa u l-benesseri ta' kull bniedem mingħajr l-ebda distinzjoni ta' razza, reliġjon, twemmin politiku, u kundizzjoni ekonomika jew soċjali; jisħaq fuq il-fatt li n-nisa u l-bniet jibqgħu dawk l-aktar milquti mill-pandemija tal-HIV, u huma wkoll dawk li huma l-aktar involuti biex jieħdu ħsieb pazjenti fil-komunitajiet tagħhom;

L-avvenimenti kulturali u sportivi internazzjonali u d-drittijiet tal-bniedem

210.  Jikkundanna l-prattika dejjem tikber minn stati awtoritarji li jospitaw avvenimenti sportivi jew kulturali enormi sabiex isaħħu l-leġittimità internazzjonali tagħhom filwaqt li jrażżnu ulterjorment id-dissens domestiku; jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jinvolvu ruħhom mal-federazzjonijiet sportivi nazzjonali, l-atturi korporattivi u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fir-rigward tal-modalitajiet ta' parteċipazzjoni tagħhom f'dawn l-avvenimenti, inkluż fir-rigward tal-ewwel Logħob Ewropew f'Baku fl-2015 u t-Tazza tad-Dinja tal-FIFA fir-Russja fl-2018; jappella għall-iżvilupp ta' qafas ta' politika tal-UE dwar l-isport u d-drittijiet tal-bniedem, u għall-inklużjoni tal-impenji rilevanti fil-Pjan ta' Azzjoni ġejjieni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

Tisħiħ tal-azzjoni tal-Parlament Ewropew rigward id-drittijiet tal-bniedem

211.  Itenni l-impenn tiegħu favur titjib kontinwu tal-proċeduri, il-proċessi u l-istrutturi proprji tal-Parlament b'mod li jiġi żgurat li d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija jkunu fil-qalba tal-azzjonijiet u l-politiki tiegħu; jiġbed l-attenzjoni lejn l-impenn fit-tul tiegħu favur id-drittijiet tal-bniedem, kif rifless fl-għoti tal-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb; jikkunsidra, barra minn hekk, li huma rikjesti koperazzjoni effikaċi fil-Parlament kollu u l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-politiki u l-azzjonijiet predominanti biex is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem ikun jista' jissodisfa l-missjoni tiegħu, kif speċifikata fir-Regoli ta' Proċedura, li "jiżgura koerenza bejn il-politika esterna kollha tal-Unjoni u l-politika tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem";

212.  Jappella għal implimentazzjoni aħjar tal-Linji Gwida għad-Delegazzjonijiet Interparlamentari tal-Parlament Ewropew dwar il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u jħeġġeġ biex isir rieżami tal-linji gwida li għandu jitwettaq mill-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet, f'kooperazzjoni mas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem; jirrakkomanda, f'dan il-kuntest, prattika aktar sistematika u trasparenti kif jitqajmu kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment il-każijiet individwali msemmija fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament u l-każijiet tar-rebbieħa tal-Premju Sakharov u dawk innominati għalih li qegħdin f'riskju, matul żjarat ta' delegazzjonijiet f'pajjiżi terzi, u kif tiġi rrapportata lis-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem l-azzjoni meħuda bil-miktub u, fejn ikun iġġustifikat politikament, permezz ta' sessjoni speċifika ta' tgħarrif;

213.  Jenfasizza l-ħtieġa għal riflessjoni kontinwa dwar il-mezzi l-aktar xierqa għall-massimizzazzjoni tal-kredibilità, il-viżibilità u l-effikaċja tar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt u l-ħtieġa ta' sinkronizzazzjoni xierqa bejn l-istituzzjonijiet Ewropej kollha u d-Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija, u li dawn jagħtu segwitu xieraq; jisħaq, b'mod partikolari, fuq il-ħtieġa għal segwitu istituzzjonali tal-kwistjonijiet imqajma fir-riżoluzzjonijiet ta' urġenza tal-Parlament;

214.  Jinkoraġġixxi d-diskussjoni dwar l-inklużjoni tal-għodda differenti disponibbli għall-Parlament rigward l-appoġġ għal u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'dokument ta' strateġija uniku, li għandu jiġi adottat mill-Parlament fil-plenarja; jappella għall-ħolqien ta' sit fuq l-internet li jiġi aġġornat regolarment u li jelenka d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem imsemmija fir-riżoluzzjonijiet ta' urġenza tal-Parlament u għat-twaqqif ta' grupp ta' ħidma intern tal-Parlament li jkun isegwi l-każijiet ta' dawn id-difensuri elenkati madwar id-dinja, biex id-delegazzjonijiet li jivvjaġġaw lejn pajjiżi terzi jitħeġġu jiltaqgħu magħhom;

* * *

215.  Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-President tad-69 Assemblea Ġenerali tan-NU, lill-President tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, u lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-UE.

22.1.2015

(1)

Testi adottati, P8_TA(2014)0070.

(2)

A/RES/55/2.

(3)

Dokument tal-Kunsill 11855/2012.

(4)

Testi adottati, P7_TA(2013)0575.

(5)

ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 69.

(6)

Testi adottati, P7_TA(2014)0252.

(7)

Testi adottati, P7_TA(2014)0259.

(8)

ĠU C 59 E, 28.2.2012, p. 150.

(9)

Testi adottati, P8_TA(2014)0013.

(10)

ĠU C 33 E, 5.2.2013, p. 165.

(11)

Testi adottati, P7_TA(2013)0274.

(12)

A/RES/67/176.

(13)

Testi adottati, P7_TA(2014)0206.

(14)

ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 107.

(15)

ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 101.

(16)

ĠU C 290 E, 29.11.2006, p. 107.

(17)

ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 31.

(18)

ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 94.

(19)

Testi adottati, P8_TA(2014)0059.

(20)

Testi adottati, P7_TA(2013)0420.

(21)

Testi adottati, P7_TA(2013)0394.

(22)

Testi adottati, P7_TA(2013)0180.

(23)

A/RES/69/186.

(24)

Testi adottati, P7_TA(2013)0286.

(25)

Testi adottati, P8_TA(2014)0070.

(26)

Regolament (UE) Nru 509/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa, ĠU L 149, 20.5.2014, p. 67.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp

għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

(2014/2216(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Heidi Hautala

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jenfasizza li r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ekonomiċi, kulturali, soċjali u ambjentali, l-aċċess għall-ikel, il-governanza tajba, il-valuri demokratiċi, il-paċi, is-sigurtà u l-aċċess għal sistema ġudizzjarja ġusta u effiċjenti, huwa prerekwiżit biex jitnaqqas il-faqar u l-inugwaljanzi u jinkisbu l-MDGs; huwa tal-fehma li d-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu fattur trasversali tal-għanijiet, il-miri u l-indikaturi kollha fl-aġenda għal wara l-2015; jenfasizza wkoll li l-implimentazzjoni tal-aġenda għandha tkun ibbażata fuq trasparenza qawwija u l-mekkaniżmi ta’ responsabbiltà; jiddikjara li l-impenji dwar il-governanza u d-drittijiet tal-bniedem jistgħu jitkejlu u jistgħu jiġu segwiti;

2.  Jistieden lill-UE tirdoppja l-isforzi tagħha biex tiżgura, matul in-negozjati intergovernattivi li ġejjin, li l-approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem (HRBA) u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi jsiru kunċetti li jirfdu l-iżvilupp globali wara l-2015 u jiġu inklużi wkoll b'mod konkret fl-għanijiet u l-miri stess; jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li l-aġenda wara l-2015 tinkludi, fost l-oħrajn, id-drittijiet tan-nisa u tat-tfal, il-governanza tajba, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, il-libertà tal-assoċjazzjoni u tal-espressjoni, il-kopertura tas-saħħa universali u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, bħala elementi ewlenin għall-iżvilupp; jenfasizza li r-rabta bejn il-migrazzjoni u l-iżvilupp għandu jkun qasam importanti fl-aġenda għal wara l-2015;

3.  Jissottolinja li l-isforzi ta’ żvilupp globali, inklużi l-isforzi tal-UE u l-azzjoni esterna tagħha, għandhom ikunu mmirati lejn l-iżgurar tar-rispett tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u d-dinjità tal-bnedmin kollha indaqs;

4.  Jinnota bi tħassib kbir li skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) madwar 21 miljun raġel, mara, tifel u tifla madwar id-dinja huma f’forma ta’ skjavitù; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati d-drittijiet tal-bniedem b’mod olistiku u indiviżibbli billi jiġi enfasizzat u jsir impenn b’saħħtu u vinkolanti kemm għad-drittijiet ċivili u politiċi kif ukoll dawk ekonomiċi, soċjali, kulturali u ambjentali, peress li mingħajr dawn id-drittijiet ma jistax ikun hemm żvilupp; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali tal-faqar; jenfasizza l-obbligu li jiġu rrispettati l-istandards internazzjonali tax-xogħol, f'konformità mat-twettiq tal-aġenda tal-ILO dwar ix-xogħol diċenti, u jitlob li titwaqqaf bażi ta' protezzjoni soċjali universali; huwa tal-fehma li l-kwistjonijiet soċjali għandu jkollhom rwol aktar ċentrali fir-relazzjonijiet esterni tal-UE; jiddispjaċih, f’dan il-kuntest, li l-UE ma għandhiex format standard għall-“klawżola soċjali” biex tiddaħħal fil-ftehimiet kummerċjali esterni kollha; għaldaqstant, iħeġġeġ lill-UE biex tinkorpora kapitolu dwar l-iżvilupp u klawżola soċjali li tirrifletti l-istandards tax-xogħol ewlenin tal-ILO fil-ftehimiet kummerċjali esterni tagħha kollha;

5.  Jinnota li s-sitwazzjoni tas-sigurtà dinjija li qed tiddeterjora u l-kriżi finanzjarja dejjem teħżien mill-kollass tal-2008 ikkawżaw żieda fir-rati ta' tħaddim tat-tfal fl-ifqar pajjiżi tad-dinja u jista’ jkollhom implikazzjonijiet legali u ta’ reputazzjoni għal kumpaniji li jakkwistaw prodotti mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; iħeġġeġ lill-VP/RGħ u lis-SEAE sabiex jippromwovu aktar il-Programm Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tat-Tħaddim tat-Tfal, b’mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, fejn numru deplorabbli ta' tfal jiġu mħaddma biex jissupplementaw id-dħul tal-familji;

6.  Jenfasizza l-fatt li jeħtieġ li jsiru aktar sforzi biex jiġu integrati d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp; jissottolinja l-ħtieġa li l-UE u d-delegazzjonijiet tagħha jimplimentaw l-approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-programmi u l-politiki tal-UE u permezz ta’ assistenza teknika f’għajnuna għall-iżvilupp, b’mod partikolari għodod ġodda; jinkoraġġixxi wkoll lill-Istati Membri jadottaw approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-politiki tal-iżvilupp u l-għajnuna tagħhom, billi pereżempju jenfasizzaw l-importanza tat-trasparenza, tad-drittijiet tal-bniedem, tal-governanza tajba, tad-demokrazija u tal-parteċipazzjoni politika fid-djalogi dwar l-appoġġ baġitarju u settorjali; fl-istess ħin, jistieden lill-UE tirrispetta, tippromwovi u tiddefendi s-sjieda demokratika, il-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili u t-trasparenza tal-għajnuna għall-iżvilupp (dan tal-aħħar taħt il-Garanzija ta’ Trasparenza tal-UE);

7.  Jinnota li pajjiżi terzi b'governanza dgħajfa u flussi kbar ta’ għajnuna għandhom ukoll rata ogħla ta’ korruzzjoni, li bħala konsegwenza tiżvija l-għan maħsub tal-għajnuna għall-iżvilupp u ddgħajjef l-iżvilupp tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lis-SEAE jappoġġja programmi ta’ żvilupp li fihom l-għajnuna umanitarja u t-trasparenza jimxu id f’id, sabiex javvanzaw id-drittijiet tal-bniedem f’pajjiżi terzi;

8.  Jistieden lill-UE tgħin fit-tisħiħ ta' mekkaniżmi ta' resposabbiltà nazzjonali, reġjonali u internazzjonali, bħall-Qorti Kriminali Internazzjonali, awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, parlamenti, u istituzzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tad-drittijiet tal-bniedem nazzjonali, fl-attivitajiet tal-politika barranija;

9.  Jirrikonoxxi l-importanza tal-involviment attiv tal-NGOs fl-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem sabiex ikun żgurat involviment mifrux kemm jista' jkun tas-soċjetà ċivili fit-tfassil tal-politika, u fl-iżgurar tal-effikaċja tad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem;

10. Jistieden lill-Kummissjoni taġixxi b’aktar saħħa u b'mod iktar koerenti fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni kontra l-gruppi l-aktar żvantaġġati u dawk li huma l-aktar diskriminati u esklużi għal raġunijiet bħal razza, diżabilità, status ta' migranti jew indiġeni, l-età, l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru;

11. Jiddispjaċih li approċċ ħolistiku għall-mod li bih il-korporazzjonijiet jaderixxu għall-istandards tad-drittijiet tal-bniedem globalment għadu nieqes, u li dan qed jippermetti lil ċerti Stati u kumpaniji jduru mar-regoli; jenfasizza l-ħtieġa, għalhekk, li jiġu adottati regoli vinkolanti dwar ir-responsabbiltà soċjali korporattiva; b'mod partikolari, jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi miżuri effikaċi biex tibda tħaddem il-Qafas ta' Protezzjoni, Rispett u Rimedju tan-NU propost minn John Ruggie, ir-Rappreżentant Speċjali tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; jinsisti wkoll fuq il-ħtieġa li jiġu introdotti rimedji effikaċi biex korporazzjonijiet li huma ħatja ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem jiġu ssanjzjonati u li jingħata mezz ta’ ġustizzja lill-vittmi ta’ tali vjolazzjonijiet;

12. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-istrateġija tal-UE dwar ir-responsabbiltà soċjali korporattiva għall-2011-2014, li appellat lill-Istati Membri biex ifasslu pjanijiet nazzjonali għall-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem;

13. Jinnota li, minflok sfida, il-kumpaniji għandhom iqisu dan bħala opportunità biex jinħoloq potenzjal ġdid tan-negozju fir-reġjuni li l-aktar jeħtieġu investiment sostenibbli u responsabbli, u mezz biex jikkontribwixxu għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

14. Jenfasizza l-importanza tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD) biex jinkiseb ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem; għal dan il-għan, itenni l-ħtieġa li jiġu adottati b'mod effikaċi linji gwida, valutazzjonijiet tal-impatt, mekkaniżmi ta' monitoraġġ u rappurtar biex jagħmlu l-PCD realtà fil-politiki tal-Unjoni u f'dawk tal-Istati Membri, partikolarment fil-kummerċ u l-agrikoltura; huwa tal-fehma li l-UE għandha żżomm it-tmexxija politika dwar din il-kwistjoni; għalhekk, jistieden lill-UE taħdem flimkien ma’ pajjiżi sħab impenjati li jvaraw inizjattivi internazzjonali (fil-kuntest tan-Nazzjonijiet Uniti, il-G20, eċċ.) sabiex jikkonvertu l-PCD f’aġenda universali;

15. Jenfasizza li l-ksur ripetut tal-istandards tax-xogħol ewlenin ġie rrappurtat f’diversi pajjiżi bi status ta’ SĠP+, iżda li dan ma wassalx għas-sospensjoni tal-preferenzi, li jikkontradixxi l-prinċipju tal-Iżvilupp tal-Koerenza tal-Politiki; iħeġġeġ, għalhekk, li l-infurzar ġenwin tal-SĠP+ jiġi implimentat flimkien ma' mekkaniżmu ta' rappurtar trasparenti xieraq u finanzjament għall-monitoraġġ tas-soċjetà ċivili; jiddispjaċih ukoll li l-ftehimiet tal-kummerċ preferenzjali tal-UE ma jipprovdux għal mekkaniżmi ta’ infurzar ġenwini; b'hekk, jenfasizza kemm huwa importanti li klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem ikunu sistematikament inklużi fi ftehimiet ta' kummerċ u l-ħtieġa li jiġi inkluż mekkaniżmu għall-ilmenti f'dawk il-klawżoli;

16. Jitlob li jkun hemm sforz Ewropew ikkonċentrat kontra l-ħtif tal-art permezz tal-promozzjoni ta’ salvagwardji adegwati, biex dan jiġi evitat, fil-pajjiżi kkonċernati u fost l-UE u kumpaniji Ewropej oħrajn preżenti f’dawk il-pajjiżi; jitlob għal valutazzjoni tal-impatt tal-politika kummerċjali tal-UE dwar il-ħtif tal-art, l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida Volontarji globali dwar il-Governanza Responsabbli tal-Pussess tal-Art, is-Sajd u l-Foresti fil-Kuntest tas-Sigurtà Alimentari Nazzjonali, u l-adozzjoni ta' linji gwida vinkolanti biex jiġi evitat il-ħtif tal-art; jitlob lill-UE, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-Dritt għall-Ikel, timpenja ruħha għal bidla fundamentali lejn l-agroekoloġija bħala mezz li jiggarantixxi d-dritt għall-ikel;

17. Jinnota bi tħassib kbir li l-popli indiġeni huma partikolarment affettwati minn ksur tad-drittijiet tal-bniedem relatati mal-estrazzjoni ta’ riżorsi; jistieden lis-SEAE jappoġġja oqfsa u inizjattivi legali rigorużi u inizjattivi mmirati lejn it-trasparenza u l-governanza tajba fit-tħaffir u f’setturi oħra tar-riżorsi li jirrispettaw il-kunsens liberu, minn qabel u informat tal-poplu lokali u d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-drittijiet tal-Popli Indiġeni;

18. Jinnota bi tħassib serju li gruppi vulnerabbli huma partikolarment affettwati minn ksur tad-drittijiet tal-bniedem relatati mad-degradazzjoni ambjentali, peress li l-espansjoni tal-pjantaġġuni ta' monokultura, il-qtugħ tas-siġar, l-infrastruttura u l-appoġġ għall-iżvilupp tal-gass u taż-żejt, il-bijofjuwils, it-tħaffir jew l-idroenerġija fuq skala kbira kollha qed jikkawżaw id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta s-7 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali u tistabbilixxi pjan komprensiv biex jiġu megħluba d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti u l-impatti ambjentali, soċjali tagħhom kif ukoll l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem;

19. Huwa tal-fehma li l-UE, inklużi d-delegazzjonijiet tagħha, għandha tidentifika sinjali bikrija ta' twissija, bħar-repressjoni tal-minoranzi u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, li jindikaw kunflitti potenzjali u katasrofi umanitarji; jistieden lill-UE tfassal l-aħjar prattiki għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f’sitwazzjonijiet ta’ wara l-kunflitti u d-diżastri, b’attenzjoni speċjali għal persuni b’diżabilità, in-nisa u t-tfal u gruppi vulnerabbli oħra, billi tipprovdi data u tieħu l-miżuri rilevanti fir-rigward ta’ referenzi konkreti għal persuni b’diżabilità, id-disponibbiltà ta’ pjanijiet għat-tnaqqis tar-riskju ta’ diżastri favur l-inklużjoni ta' persuni b'dizabilità, taħriġ għall-persunal tas-servizzi rilevanti kollha u l-proporzjon ta’ aċċessibilità għal postijiet ta’ kenn ta’ emerġenza u siti għall-għajnuna f’każ ta’ diżastru, b’enfasi fuq l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fi sforzi ta’ għajnuna, irkupru u rikostruzzjoni, filwaqt li jiġu rispettati l-prinċipji umanitarji tal-umanità, l-imparzjalità, in-newtralità u l-indipendenza u l-approċċ ibbażat fuq il-ħtiġijiet għall-għajnuna umanitarja;

20. Itenni kemm huwa importanti li jkunu eliminati l-forom kollha ta' diskriminazzjoni u vjolenza kontra n-nisa u l-bniet; jistieden lill-UE tistabbilixxi l-eliminazzjoni ta’ kull forma ta’ vjolenza, bħall-vjolenza domestika, it-traffikar, l-isfruttament sesswali u l-fastidju sesswali, kif ukoll kull prattika ta’ ħsara, inkluż iż-żwieġ fost it-tfal, dak bikri jew furzat u l-mutilazzjoni ġenitali femminili, bħala waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-azzjoni esterna tagħha;

21. Jisħaq fuq l-importanza li jkun hemm rabta bejn is-sigurtà, l-iżvilupp u d-drittijiet tal-bniedem; f'dan ir-rigward, jikkundanna b'qawwa l-użu tal-vjolenza sesswali f'kunflitti armati, l-iktar kontra n-nisa u t-tfal żgħar, li hija prattika kontinwa f'ċerti stati fraġli li qed jiżviluppaw, bħar-Repubblika Demokratika tal-Kongo u b'mod partikolari fi provinċji tal-Lvant, bħal ma ilu diġà ddenunzjat għal snin min-NU, l-awtoritajiet lokali u l-NGOs u mit-tabib Denis Mukwege, ir-rebbieħ tal-Premju Sakharov 2014 tal-Parlament; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jiżguraw li l-implimentazzjoni min-naħa tagħhom tal-politiki dwar l-asil, il-migrazzjoni u l-kontroll fil-fruntieri jsegwu d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

22. Jinnota b'dispjaċir, fir-rigward tar-Rapport Annwali tal-UE, li l-153 paġna tal-parti ġenerali tiegħu ma jinkludux kapitolu speċifiku dwar l-iżvilupp, iżda żewġ nofs paġni biss huma speċifikament iddedikati għas-suġġett.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

21.1.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

21

1

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Seb Dance, Louis-Joseph Manscour

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Rosa D’Amato


OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (4.2.2015)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

(2014/2216(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Jana Žitňanská

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-Pjan Direzzjonali tal-UE kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi ta' orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru(1),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2014 dwar l-UE u l-qafas tal-iżvilupp globali wara l-2015(2),

–   wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni finali tar-Raba' Kungress Dinji kontra l-Piena tal-Mewt li tappella għall-abolizzjoni tal-piena tal-mewt, organizzat f'Ġinevra mill-24 sas-26 ta' Frar 2010,

A. billi l-UE għandha Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-persuna li ngħatat din il-kariga għandha taħdem sabiex tassisti lill-Unjoni fil-koordinament tal-attivitajiet tagħha sabiex tikkjarifika aktar u żżid il-viżibilità tal-ħidma tagħha fil-promozzjoni tal-osservanza tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha, u b'mod partikolari d-drittijiet tan-nisa;

B.  billi l-vjolenza sessista, u b'mod partikolari l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet, tikkostitwixxi ksur tad-dritt tal-mara għall-integrità fiżika u tista' jkollha konsegwenzi permanenti serji fuq is-saħħa tal-vittma;

C. billi l-konsegwenzi tal-vjolenza sessista jolqtu l-benessri tal-vittmi fl-isferi kollha ta' ħajjithom;

D. billi l-eżerċizzju tad-demokrazija jippresupponi li n-nisa u l-irġiel igawdu minn drittijiet u stat ċivili ugwali;

E.  billi, fi żminijiet ta' kunflitt armat, nisa u tfal, inklużi nisa u tfal rifuġjati, persuni li jfittxu asil u persuni mingħajr Stat, huma fost l-aktar gruppi vulnerabbli fis-soċjetà, u r-riskji għal tfajliet adoloxxenti spostati matul il-kriżijiet umanitarji jogħlew notevolment;

F.  billi l-vjolenza u/jew id-diskriminazzjoni kontra n-nisa ma tistax tiġi ġġustifikata permezz ta' raġuni politika, reliġjuża jew kulturali;

G. billi l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet, u b'mod partikolari l-vjolenza domestika, hija l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem l-aktar mifrux fid-dinja, u taffettwa l-livelli kollha tas-soċjetà, irrispettivament mill-età, l-edukazzjoni, l-introjtu, il-pożizzjoni soċjali u l-pajjiż ta' oriġni jew ta' residenza, u tirrappreżenta ostaklu kbir għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

H. billi l-vjolenza sessista hija ddefinita bħala vjolenza diretta kontra persuna abbażi tal-ġeneru, l-identità tal-ġeneru jew l-espressjoni tal-ġeneru ta' dik il-persuna, jew li tolqot lil persuni ta' ġeneru partikolari b'mod sproporzjonat;

I.   billi nisa u bniet b'diżabilitajiet jinsabu f'riskju akbar ta' vjolenza, abbuż u trattament negliġenti, speċjalment f'ambjenti istituzzjonalizzati, u dan spiss iwassal biex din il-kwistjoni tiġi injorata;

J.   billi l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa għandhom ikunu komponenti bażiċi u kruċjali tad-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u pajjiżi terzi; billi l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) għandu rwol pożittiv; billi f'sitwazzjonijiet li fihom jimpenjaw ruħhom f'kooperazzjoni ma' kwalunkwe pajjiż, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Kummissjoni għandhom iwettqu identifikazzjoni f'waqtha tal-problemi ta' prijorità li għandhom jiġu indirizzati, bil-għan li l-finanzjament u r-riżorsi jkunu jistgħu jiġu adegwati aħjar għall-objettivi;

K. billi l-aċċess għas-servizzi bażiċi tal-kura tas-saħħa u s-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva huma aspetti fundamentali tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u billi dawn għadhom mhumiex iggarantiti fid-dinja kollha;

L.  billi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi huma msejsa fuq id-drittijiet bażiċi tal-bniedem u huma elementi essenzjali tad-dinjità tal-bniedem(3);

M. billi kull tip ta' diskriminazzjoni u vjolenza fuq in-nisa, inklużi l-abbuż sesswali, il-mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwieġ furzat, l-hekk imsejħa reati għall-unur, l-isfruttament sesswali tan-nisa għal skopijiet kummerċjali u l-vjolenza domestika, m'għandhom qatt jiġu ġġustifikati minn l-ebda raġuni politika, soċjali, reliġjuża jew kulturali, jew raġuni b'rabta ma' kwalunkwe tradizzjoni popolari jew tribali;

1.  Jisħaq fuq l-importanza li l-awtoritajiet jimpenjaw ruħhom sabiex joħolqu kampanji edukattivi maħsuba għall-irġiel, u b'mod partikolari għall-ġenerazzjonijiet żgħażagħ, bil-għan li jipprevjenu u jeliminaw b'mod gradwali kull tip ta' vjolenza sessista; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-professjonisti fil-kura medika, l-uffiċjali tal-pulizija, il-prosekuturi u l-imħallfin, kemm fl-UE kif ukoll f'pajjiżi terzi, jitħarrġu adegwatament sabiex jassistu u jappoġġaw lill-vittmi tal-vjolenza;

2.  Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jappoġġaw il-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, b'mod partikolari fil-proċessi tal-bini tal-paċi, it-tranżizzjoni demokratika u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti; iħeġġeġ lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jiffokaw fuq l-emanċipazzjoni ekonomika u politika tan-nisa f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, billi jippromwovu l-involviment tagħhom fil-kumpaniji u fl-implimentazzjoni ta' proġetti reġjonali u proġetti ta' żvilupp lokali;

3.  Jenfasizza l-importanza partikolari, f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp ta' soċjetajiet demokratiċi u vijabbli, li titnaqqas l-inugwaljanza bejn is-sessi, tiġi miġġielda l-vjolenza sessista u jiġu promossi l-ugwaljanza u d-drittijiet tan-nisa;

4.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat li n-nisa fl-Ewropa u l-bqija tad-dinja jkollhom id-dritt li jkunu jistgħu jagħmlu l-għażliet tagħhom b'mod liberu, taħt l-istess kundizzjonijiet tal-irġiel, mingħajr impożizzjonijiet ideoloġiċi, politiċi jew reliġjużi;

5.  Jistieden, għaldaqstant, lill-istati membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa biex jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa; jitlob, b'rabta ma' dan, li l-UE tieħu passi sabiex taderixxi mal-Konvenzjoni bil-għan li tiżgura l-koerenza bejn l-azzjoni interna u esterna tal-UE f'dak li għandu x'jaqsam mal-vjolenza kontra n-nisa;

6.  Jisħaq fuq il-fatt li sabiex il-vjolenza fuq in-nisa tiġi miġġielda b'mod effikaċi, jeħtieġ li ssir bidla fl-attitudini lejn in-nisa u l-bniet fis-soċjetà, minħabba l-fatt li n-nisa ħafna drabi huma rappreżentati fi rwoli subordinati u li l-vjolenza fuqhom spiss tiġi tollerata jew ma tingħatax l-importanza xierqa; jisħaq fuq il-fatt li l-istereotipi tas-sessi huma fost il-kawżi ewlenin tal-ksur tad-drittijiet tan-nisa u l-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa; jinnota li għandha tingħata attenzjoni partikolari lid-dispożizzjonijiet kostituzzjonali, leġiżlattivi u regolatorji li jiddiskriminaw lin-nisa abbażi tas-sess tagħhom, pereżempju f'dak li għandu x'jaqsam mal-aċċess għall-ġustizzja, il-proprjetà, il-kreditu, il-kura tas-saħħa jew l-edukazzjoni; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jenfasizzaw l-importanza tal-involviment min-naħa tal-irġiel f'kampanji ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa;

7.  Jinsab imħasseb ħafna dwar iż-żieda fil-każijiet ta' vjolenza sessista f'bosta partijiet tad-dinja, li tirrappreżenta waħda mis-sintomi tal-kriżi globali, u b'mod speċjali dwar iż-żieda fir-rata ta' femminiċidju (il-qtil ta' nisa u bniet) fil-Messiku u f'pajjiżi oħra tal-Amerika Ċentrali u l-Amerika t'Isfel, li qed isseħħ f'kuntest ta' vjolenza ġeneralizzata u diskriminazzjoni strutturali; jikkundanna bil-qawwa kull tip ta' vjolenza sessista, ir-reat orribli tal-femminiċidju u l-impunità li tiddomina għal dawn ir-reati, fatt li jkompli joħloq preċedent u jħeġġeġ lill-qattiela;

8.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jsir aktar sabiex jiġi ggarantit id-dritt u l-aċċess għall-edukazzjoni, speċjalment għall-bniet; jilqa' l-għoti tal-Premju Nobel għall-Paċi lil Malala Yousafzai u Kailash Satyarthi għall-ġlieda tagħhom għad-drittijiet tat-tfal; jinnota li l-aċċess għall-edukazzjoni huwa, parzalment, prekondizzjoni għall-eżerċizzju sħiħ ta' drittijiet tal-bniedem oħra, bħal-libertà tal-kuxjenza u r-reliġjon u l-parteċipazzjoni fil-ħajja politika;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni, is-SEAE u l-Istati Membri jieħdu azzjonijiet speċifiċi sabiex jindirizzaw is-sitwazzjoni tan-nisa u jiggarantixxu l-libertà tagħhom u r-rispett għall-aktar drittijiet fundamentali tagħhom, u jistedinhom jadottaw miżuri sabiex jipprevjenu l-isfruttament, l-abbuż u l-vjolenza fuq in-nisa u t-tfal;

10. Iħeġġeġ lin-NU, b'mod partikolari r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-Vjolenza fuq in-Nisa, Rashida Manjoo, sabiex jagħmlu l-akbar sforz possibbli biex jindividwaw il-vittmi tal-abbużi u l-vjolenza fuq bniet u nisa, u jinvestigaw u jistabbilixxu l-fatti u ċ-ċirkostanzi marbuta ma' dawn il-każijiet, bil-għan li jipprevjenu l-impunità u jiżguraw l-obbligu sħiħ ta' rendikont; jappoġġa l-ħidma tar-Rappreżentant Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Vjolenza Sesswali fil-Kunflitti, Zainab Hawa Bangura;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jindirizzaw il-vjolenza fuq in-nisa u d-dimensjoni relatata mal-ġeneri tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem b'mod internazzjonali, b'mod partikolari fil-kuntest kemm tal-ftehimiet ta' assoċjazzjoni bilaterali u l-ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali li huma fis-seħħ kif ukoll dawk li qed jiġu nnegozjati;

12. Jilqa' r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat għall-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni kontra n-Nisa fir-rigward tal-prevenzjoni tal-kunflitt u s-sitwazzjonijiet ta' kunflitt u ta' wara kunflitt, f'konformità mar-riżoluzzjonijiet ta' importanza kbira tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU nru 1325 u nru 1820 dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà; ifakkar lill-komunità internazzjonali, barra minn hekk, dwar is-salvagwardji meħtieġa għan-nisa u l-bniet, b'mod partikolari d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa, li spiss jinsabu fil-mira tal-vjolenza, u jitlob li jkun hemm protezzjoni mill-istupru u l-prostituzzjoni furzata; jisħaq fuq il-fatt li l-vittmi tal-vjolenza sessista għandhom jiġu assistiti tul il-proċedimenti ġudizzjarji, u jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, f'dan ir-rigward, l-organizzazzjonijiet statutorji u mhux statutorji jistgħu jkunu ta' għajnuna vera għall-vittmi;

13. Itenni li l-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF) hija ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem u suġġett li għandu jingħata attenzjoni partikolari fid-djalogu tal-UE ma' pajjiżi fejn din il-prattika hija prevalenti ħafna; jiġbed l-attenzjoni, barra minn hekk, għall-fatt li l-MĠF għandha effetti serji u li jdumu jinħassu sew fuq is-saħħa ta-nisa, u għaldaqstant fuq il-prospetti tagħhom li jiżviluppaw; iħeġġeġ lis-SEAE u l-Istati Membri biex ikomplu jindirizzaw il-kwistjoni tal-MĠF fid-djalogu politiku u ta' politika tagħhom ma' pajjiżi sħab fejn għadha tiġi pprattikata l-MĠF;

14. Jikkundanna bl-akbar qawwa l-ksur mill-aktar serju tad-drittijiet tal-bniedem li jsir f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt armat fi kriżijiet reċenti u kriżjijiet li għaddejjin, u b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet sommarji, l-istupru u forom oħra ta' vjolenza sesswali, atti ta' tortura u arresti u detenzjonijiet arbitrarji, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mas-sitwazzjoni tan-nisa u t-tfal, li huma partikolarment vulnerabbli; jistieden lill-UE tiġġieled kontra l-impunità f'dawn il-każijiet kollha u tappoġġa l-azzjoni li jieħdu l-imħallfin nazzjonali u l-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) sabiex iressqu l-awtur ta' dan il-ksur quddiem il-ġustizzja;

15. Jisħaq fuq l-importanza li ma jiġix imminat l-acquis tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin rigward l-aċċess għall-edukazzjoni u għas-saħħa bħala dritt fundamentali bażiku, u l-protezzjoni tad-drittijiet sesswali u riproduttivi; jenfasizza fuq il-fatt li r-rispett universali għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, kif ukoll l-aċċess għas-servizzi relevanti jikkontribwixxu għall-kura ta' qabel it-twelid u l-abbiltà ta' prevenzjoni għal twelid b'riskju għoli u t-tnaqqis tal-mortalità fost it-trabi u t-tfal; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-ippjanar tal-familja, is-saħħa tal-omm u s-servizzi ta' abort sikur huma elementi importanti biex jiġu salvati ħajjiet in-nisa, u li ċ-ċaħda minn sevizz ta' abort biex tissalva ħajja tikkostitwixxi ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-UE tkompli tħares is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, u jenfasizza l-ħtieġa li dawn il-politiki jitqiegħdu fil-qalba tal-kooperazzjoni dwar l-iżvilupp ma' pajjiżi terzi, u fil-pjan ta' azzjoni futur dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa fil-qasam tal-iżvilupp għall-perjodu 2015-2020 b'mod partikolari, fosthom permezz ta' djalogu politiku u azzjonijiet speċifiċi li jinvolvu s-soċjetà ċivili lokali;

16. Jenfasizza l-fatt li l-vjolenza sessista, inklużi prattiki konswetudinarji tradizzjonali dannużi, hija ksur tad-drittijiet bażiċi, b'mod speċjali tad-dinjità umana, id-dritt għall-ħajja u d-dritt għall-integrità tal-persuna;

17. Jikkundanna bil-qawwa l-użu li qed jibqa' jsir tal-vjolenza sesswali fuq in-nisa bħala arma tal-gwerra; jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li jsir aktar sabiex jiġi żgurat ir-rispett għad-dritt internazzjonali u l-aċċess għall-appoġġ psikoloġiku għan-nisa u l-bniet fil-kunflitti; jilqa' l-fatt li l-Premju Sakharov 2014 ingħata li s-Sur Denis Mukwege għall-impenn tiegħu fil-ġlieda kontra l-vjolenza sesswali fuq in-nisa, u jistieden lill-UE, l-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet internazzjonali u s-soċjetà ċivili jżidu l-isforzi ta' kooperazzjoni sabiex jissensibilizzaw lill-pubbliku u jiġġieldu konrtra l-impunità;

18. Jisħaq fuq l-importanza li jissaħħaħ ir-rwol tan-nisa fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u r-riforma demokratika, fl-għoti ta' appoġġ għall-prevenzjoni tal-kunflitt u fil-konsolidazzjoni tal-parteċipazzjoni u r-rappreżentanza politika; jinnota wkoll, f'dan ir-rigward, li r-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali tan-nisa fil-proċess elettorali għandhom jitqiesu u għandha tittieħed azzjoni fuqhom;

19. Jitlob li jintemmu b'mod immedjat l-atti kollha ta' vjolenza, attakki sesswali u forom oħra ta' trattament degradanti li jitwettqu fuq in-nisa li jipprotestaw favur id-demokrazija u biex jiddefendu d-drittijiet tagħhom, b'mod partikolari fil-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija, u fuq attivisti favur id-drittijiet tan-nisa; jitlob ukoll li jsiru investigazzjonijiet serji u imparzjali ta' dawn il-każijiet kollha u li dawk responsabbli jkollhom l-obbligu sħiħ ta' rendikont;

20. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika huwa strument internazzjonali importanti u vinkolanti u, għaldaqstant, l-adeżjoni ta' aktar u aktar pajjiżi mal-Konvenzjoni kkonċernata se tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-iżvilupp ta' politika integrata għall-protezzjoni u l-għoti tas-setgħa lill-vittmi u għall-promozzjoni ta' kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam;

21. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi indirizzat it-traffikar tal-bnedmin, li l-biċċa l-kbira tal-vittmi tiegħu huma nisa li jiġu sfruttati għal skopijiet sesswali; jisħaq fuq il-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fir-rigward tal-iskambju ta' prattiki tajba u l-isfrattar ta' netwerks ta' traffikar internazzjonali, li jagħmlu użu wkoll mill-internet sabiex isibu vittmi ġodda;

22. Jisħaq fuq l-importanza li jiġu organizzati kampanji ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni f'komunitajiet li jipprattikaw l-MĠF, l-abbuż sesswali ta' tfajliet, iż-żwiġijiet prekoċi u furzati, il-femminiċidju u ksur ieħor tad-drittijiet tal-bniedem abbażi tal-ġeneru, kif ukoll l-importanza li jiġu involuti difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li diġà qegħdin jiġġieldu sabiex itemmu dawn il-prattiki permezz tat-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' dawn il-kampanji; itenni l-fatt li ż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ prekoċi u furzat u n-nuqqas ta' infurzar ta' età minima legali għaż-żwieġ jikkostitwixxu mhux biss ksur tad-drittijiet tat-tfal, iżda wkoll ostaklu għall-għoti ta' setgħa lin-nisa;

23. Itenni l-fatt li l-komunità internazzjonali identifikat is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilitajiet bħala prijorità; ifakkar il-konklużjonijiet tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, li ddikkjara li l-politiki u l-programmi biex tiġi indirizzata l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet b'diżabilitajiet għandhom jiġu żviluppati f'kooperazzjoni mill-qrib ma' dawk il-persuni li jbatu minn diżabilitajiet, filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-awtonomija tagħhom, kif ukoll ma' organizzazzjonijiet għall-persuni b'diżabilitjiet, inklużi dawk li jipprovdu servizzi għas-superstiti; jisħaq fuq il-ħtieġa li ssir sorveljanza regolari tal-istituzzjonijiet u li jingħata taħriġ adegwat lil dawk li jipprovdu l-kura;

24. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jippromwovu b'mod attiv in-nondiskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-razza u l-oriġini etnika u għal raġunijiet ta' reliġjon jew twemmin, diżabilità, età u orjentament sesswali fil-politika barranija tagħhom, fosthom permezz tal-Inizjattiva Ewropea għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR);

25. Jappella bil-qawwa lill-UE u l-Istati Membri biex jippromwovu u jħarsu t-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem kollha min-naħa ta' persuni leżbjani, omosesswali, bisesswali, transġeneri u intersesswali (LGBTI);

26. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu usa' mill-valutazzjonijiet tal-impatt fir-rigward tas-sessi, hija u tiżvilippa l-politika barranija fir-rigward tal-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali;

27. Jisħaq fuq l-importanza tal-prevenzjoni ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, b'enfażi partikolari fuq is-sitwazzjoni tan-nisa u t-tfal Rom, li spiss huma soġġetti għal diskriminazzjoni multipla; jisħaq fuq l-importanza li tissaħħaħ il-pożizzjoni tan-nisa Rom u li tiġi introdotta politika tad-djar xierqa bħala punt ta' tluq sabiex tittejjeb is-sitwazzjoni tagħhom;

28. Jilqa' u jappoġġa d-Dikjarazzjoni Addis Ababa dwar l-Aċċellerazzjoni tal-Implimentazzjoni tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin, adottata f'Novembru 2014 waqt id-Disa' Konferenza Afrikana dwar in-Nisa, dwar is-saħħa riproduttiva tan-nisa u l-HIV/AIDS, fejn sar l-appell għal investiment fid-drittijiet sesswali u riproduttivi, fosthom billi jiġu adottati u implimentati liġijiet dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva, kampanji ta' sensibilizzazzjoni u servizzi ta' informazzjoni għaż-żgħażagħ u n-nisa, inklużi l-edukazzjoni, l-informazzjoni u servizzi komprensivi b'rabta mas-saħħa sesswali; itenni t-talba tiegħu għall-espansjoni tal-provvista ta' servizzi tal-ippjanar tal-familja u l-kontraċettivi, għall-aċċess għal servizzi ta' abbort sikur u legali f'konformità ma' liġijiet u politiki nazzjonali, u għall-ħarsien tad-drittijiet riproduttivi tan-nisa billi jiġi awtorizzat l-abort mediku f'każijiet ta' attakki sesswali, stupri u inċest, b'mod konformi mal-Protokoll ta' Maputo għall-Karta Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli;

29. Iqis in-nuqqas ta' rappreżentanza tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi bħala kwistjoni ta' drittijiet fundamentali u demokrazija li tissottolinja l-kapaċità tal-gvernijiet li jiddedikaw l-attenzjoni kollha tagħhom għat-tiswir tad-demokrazija u l-proċessi ta' konservazzjoni; jilqa' s-sistemi ta' parità leġiżlati u l-kwoti tas-sessi, u jitlob li f'dan ir-rigward jingħata bidu mill-aktar fis possibbli għall-proċess leġiżlattiv meħtieġ;

30. Jitlob lill-UE u l-Istati Membri jiżguraw approċċ ibbażat fuq id-drittijiet li jħaddan id-drittijiet tal-bniedem kollha, u jkomplu jiddefendu b'mod attiv objettiv awtonomu għall-għoti ta' setgħa lin-nisa u l-bniet, u l-promozzjoni, ir-rispett u t-tgawdija sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom, inkluż l-aċċess għal edukazzjoni sesswali komprensiva u aċċess universali għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, kif ukoll l-ugwaljanza bejn is-sessi, bħala prekondizzjonijiet għall-ġlieda kontra l-ġeneriċidju, fl-aġenda għall-iżvilupp li jmiss għal wara l-2015;

31. Jisħaq fuq l-importanza tal-ġlieda kontra l-istereotipi mhux biss billi jiġu ppreżentati xbihat pożittivi, iżda wkoll billi jiġu ispirati eżempji reali ta' nisa b'diżabilitajiet u jintwera kif il-kapaċitajiet kumpensatorji tagħhom jippermettulhom igawdu ħajja professjonali u privata sodisfaċenti, kif ukoll billi jiġi evitat l-aggravar tal-istereotipi negattivi fil-lingwa użata, fid-diskors li jsir u fil-politiki segwiti fir-rigward tan-nisa b'diżabilitajiet; jitlob lill-UE, flimkien mal-Istati Membri, sabiex jimplimentaw miżuri proattivi bil-għan li fis-suq tax-xogħol jinkludu n-nisa b'diżabilitajiet;

32. Itenni l-oppożizzjoni li ilu jħaddan fir-rigward tal-piena tal mewt fiċ-ċirkostanzi kollha, u jitlob li jitwaqqfu b'mod immedjat l-eżekuzzjonijiet f'dawk il-pajjiżi fejn għadha tiġi applikata l-piena tal-mewt;

33. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex, filwaqt li jirrispettaw is-sistemi edukattivi nazzjonali tagħhom, ikunu konsistenti huma u jimplimentaw il-prinċipji ta' edukazzjoni inklużiva meta jkunu qed jaħdmu fuq każijiet ta' tfal ġejjin minn ambjent żvantaġġat mil-lat soċjali u każijiet ta' tfal b'diżabilitajiet;

34. Jitlob li jitfasslu strateġija politika u pjan ta' ażżjoni ambizzjużi li jkopru medda twila ta' żmien fl-oqsma tas-saħħa pubblika, l-innovazzjoni u l-aċċess għall-mediċini li, fost affarijiet oħra, jesploraw skemi ta' inċentivi ġodda għar-riċerka u l-iżvilupp, bħalma ġie spjegat fir-rapport tal-2012 tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv ta' Esperti dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), bil-għan li jiġi ssalvagwardjat id-dritt għal livell ta' għajxien xieraq għas-saħħa u l-benessri ta' kull bniedem mingħajr distinzjoni minħabba r-razza, ir-reliġjon, it-twemmin politiku jew il-qagħda ekonomika u soċjali; jisħaq fuq il-fatt li n-nisa u l-bniet jibqgħu fiċ-ċentru tal-pandemija HIV u li jieħdu ħsieb jipprovdu l-kura għall-pazjenti fil-komunitajiet tagħhom;

35. Jiddispjaċih għall-fatt li l-ġisem tan-nisa u l-bniet, b'mod speċifiku f'dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa sesswali u riproduttivi tagħhom u d-drittijiet relatati, għadhom s'issa jikkostitwixxu qasam ta' battalja ideoloġika, u jitlob lill-UE u l-Istati Membri jirrikonoxxu d-drittijiet inaljenabbli tan-nisa u l-bniet għall-integrità fiżika u għal teħid ta' deċiżjonijiet awtonomu fir-rigward, fost affarijiet oħra, tad-dritt għall-aċċess għall-ippjanar tal-familja volontarju u servizzi ta' abort sikuri u legali, u li jkunu ħielsa mill-vjolenza, inklużi l-MĠF, iż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ prekoċi jew furzat u l-istupru fiż-żwieġ;

36. Iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri jfasslu rieżami estensiv tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin sabiex ifakkru l-20 anniversarju tagħha fl-2015;

37. Iħeġġeġ lill-Kummisjsoni biex fl-istrateġija tagħha li jmiss dwar is-saħħa fl-UE tinkludi s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati bħala drittijiet bażiċi tal-bniedem, bil-għan li tiżgura koerenza bejn il-politiki interni u esterni tal-UE;

38. Jinsisti li l-bilanċ bejn is-sessi għandu jikkostitwixxi parti integrali tal-missjonijiet extra-Ewropej tas-SEAE, u li għal kull missjoni tiġi stabbilita strateġija ddedikata għad-drittijiet tal-bniet u n-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi, flimkien ma' taqsima speċifikament iddedikata għall-ugwaljanza bejn is-sessi fil-pjan ta' azzjoni li jmiss tas-SEAE dwar id-drittijiet tal-bniedem;

39. Jisħaq fuq il-fatt li l-provvista tal-għajnuna umanitarja min-naħa tal-UE u l-Istati Membri tagħha m'għandhiex tkun soġġetta għal restrizzjonijiet imposti minn donaturi sħab oħra fir-rigward ta' kura medika neċessarja, inkluż dak li għandu x'jaqsam mal-aċċess għal aborti sikuri għal nisa u bniet vittmi ta' stupru f'kunflitti armati.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

20.1.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

20

6

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

(1)

Testi adottati, P7_TA(2014)0062.

(2)

Testi adottati, P8_TA(2014)0059.

(3)

Ara l-paragrafu 7(2) u (3) tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Programm ta' Azzjoni rigward il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp.


ANNEX I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN JANUARY AND DECEMBER 2013

COUNTRY

Individual

BACKGROUND

ACTION TAKEN BY PARLIAMENT

AZERBAIJAN

 

Ilgar Mammadov

 

 

Mr Mammadov is a leader of the opposition REAL movement and director of the Council of Europe’s Baku School of Political Studies. Mr Mammadov and Mr Yaqublu were arrested by Azerbaijani authorities on 4 February 2013 and have been unlawfully detained since then. Mr Mammadov is accused of inciting riots in the town of Ismaili after he visited the town. The initial pre-trial detention has been extended twice in an apparent attempt to keep Mr Mammadov behind bars pending the forthcoming elections. According to recent reports Ilgar Mammadov has been placed in a punishment cell, raising concerns that he is being singled out. Before his arrest Mr Mammadov had been confirmed as the REAL opposition party’s candidate for the Azerbaijani presidential elections scheduled for October 2013. The Council of Europe representative in Baku was not admitted to the initial court hearing in February 2013 and, in addition, a group of Council of Europe ambassadors who visited Azerbaijan were not allowed to see Mr Mammadov.

 

 

 

In its resolution adopted on 13 June 2013, the European Parliament:

 

- Strongly condemns the detention of Mr Mammadov, calls for his immediate and unconditional release and an end to his prosecution, and urges the Azerbaijani authorities to investigate the charges against him in a speedy, fair, transparent and independent manner

 

- Expresses serious concern over reports by human rights defenders and domestic and international NGOs about the alleged use of fabricated charges against politicians, activists and journalists

 

- Condemns any intimidation, arrest, detention or prosecution of opposition party leaders or members, activists, journalists or bloggers solely because they have expressed their views and exercised their fundamental rights and freedoms in accordance with international standards

Tofiq Yaqublu

Mr Yaqublu is a deputy chair of the Musavat opposition party. Mr Yaqublu and Mr Mammadov were arrested by Azerbaijani authorities on 4 February 2013 and have been unlawfully detained since then.

BAHRAIN

 

Mohammed al-Maskati

 

 

Mohammed al-Maskati, a president of the Bahrain Youth Society for Human Rights, was arrested on 16 October 2012 on charges of participating in an ‘illegal gathering’ in Manama a week earlier. Mr al-Maskati was released on bail the next day and no court date has been set.

 

 

 

In its resolution adopted on 17 January 2013, the European Parliament:

 

- Condemns the ongoing human rights violations by the Bahraini authorities and security forces, particularly the use of violence, the excessive use of tear gas, the use of birdshot at short range, the ban on all forms of protest and the arrest and detention of peaceful protesters who choose to exercise their rights to freedom of expression and peaceful assembly, despite the very welcome concrete set of recommendations made by the BICI and the stated commitment by the Bahraini authorities to implementing the BICI reforms Reiterates its demand that the Bahraini security forces and authorities stop the use of violence against peaceful protesters and end the on-going repression of political dissent through prosecution, detention and torture; urges the authorities fully to respect fundamental freedoms, particularly the freedoms of assembly and expression, both online and offline, and immediately to end all restrictions on access to information and communication technologies; calls on the Bahraini authorities to implement the necessary democratic reforms and to encourage inclusive and constructive national dialogue, including direct talks between the government and opposition components, which are currently not involved in dialogue, so as to allow reconciliation and restore collective social consensus in the country

 

- Considers strongly regrettable the latest sentences imposed on opposition activists and medical personnel and calls for the immediate and unconditional release of all Bahraini political prisoners, including teachers, doctors and other medical staff, who have been detained and charged with alleged violations related to the rights of expression, peaceful assembly and association, in particular Sayed Yousif al-Muhafadha, Nabeel Rajab and Abdulhadi al-Khawaja

 

- Calls on the Government of Bahrain to take all necessary steps to guarantee the competence, independence and impartiality of the judiciary in Bahrain and to ensure that it acts in full accordance with international human rights standards, and in particular to ensure that the courts cannot be used for political purposes or to sanction the legitimate exercise of universally guaranteed rights and freedoms; calls on the Bahraini Government to strengthen the rights of defendants, inter alia by ensuring that they enjoy fair trial guarantees, allowing them effectively to challenge the evidence against them, providing for independent judicial oversight of the grounds for detention and ensuring that detainees are protected from abusive treatment during criminal investigations

 

Sayed Yousif al-Muhafdha

Sayed Yousif al-Muhafdha, a Vice-President of the Bahraini Centre for Human Rights (BCHR), who has campaigned tirelessly for the release of many activists, in particular Nabeel Rajab, President of the BCHR, and Jalila al-Salman, former Vice-President of the Bahrain Teachers’ Association, was detained and charged on 18 December 2012 with using social media to disseminate false news. His case has been adjourned until 17 January 2013. He has been detained on several occasions by the Bahraini authorities as part of the ongoing systematic targeting, harassment and detention of human rights defenders in Bahrain.

 

Abdulhadi al-Khawaja

and

Ibrahim Sharif

Abdulhadi al-Khawaja and Ibrahim Sharif were among eight of activists, condemned to life imprisonment, after Bahrain’s Court of Cassation upheld prison terms for 13 prominent activists charged with plotting to overthrow the monarchy on 7 January 2013.This verdict is final and the only avenue left for the defendants is a royal pardon.

BANGLADESH

 

Abdul Kalam Azad

 

 

On 21 January 2013 the International Crimes Tribunal (ICT) announced its verdict against Abdul Kalam Azad for crimes against humanity committed during the war of independence in 1971 and sentenced him to death following his trial in absentia.

 

 

In its resolution adopted on 14 March 2013, the European Parliament:

 

- Is deeply concerned about the recent outbreak of violence in Bangladesh following the ICT verdicts and expresses its sorrow at the recent casualties

 

- Expresses its condolences to relatives and acquaintances of those killed and injured as a result of the violence

 

- Acknowledges the need for reconciliation, justice and accountability for the crimes committed during the 1971 war of independence; stresses the important role of the ICT in this matter

 

- Reiterates its strong opposition to use of the death penalty in all cases and under any circumstances

 

- Calls on the Bangladeshi authorities to commute all death sentences, to build on the positive development of there not having been any executions in 2012, and to introduce an official moratorium on executions as a first step towards the abolition of capital punishment

 

- Deplores the reported irregularities in the functioning of the ICT, such as the alleged intimidation, harassment and forced disappearance of witnesses, as well as evidence of illicit cooperation between judges, prosecutors and the government; insists, in particular, that the law enforcement authorities enhance measures to guarantee effective witness protection

 

- Calls on the Bangladeshi Government to ensure that the ICT adheres strictly to national and international judicial standards; stresses, in this connection, the guarantee of a free, fair and transparent trial as well as the right of victims to protection, truth, justice and reparation

 

- Calls on the Bangladeshi Government to redouble its efforts to enforce the rule of law and order; recalls its obligation to honour its international commitments in the field of human rights

 

 

In its resolution adopted on 21 November 2013, the European Parliament:

 

- Urges the Bangladeshi authorities to carry out prompt, independent and transparent investigations into cases involving violations of the rights of human rights defenders, including threats, attacks, killings, torture and ill-treatment, in order to identify all those responsible and bring them to justice; underlines, in particular, the case of labour leader Aminul Islam, as well as those of journalists Sagar Sarowar and Meherun Runi

 

Abdul Qader Mollah

On 5 February 2013 the ICT sentenced Abdul Qader Mollah to life imprisonment, triggering emotionally charged but largely peaceful protests by mostly young people at the Shahbagh intersection in Dhaka. This so-called ‘Shahbagh Movement’ was calling for the application of the death penalty in the verdict as well as for a society and politics free of religious extremism.

Aminul Islam

Aminul Islam was a Bangladeshi trade unionist, a human rights defender and a leader of the Bangladesh Center of Worker Solidarity, which has advocated for improved working conditions and higher wages. He was murdered in 2012. The authorities have failed to launch effective investigations into torture and extrajudicial killing of Aminul Islam.

BURMA

 

Dr Tun Aung

 

 

Dr Tun Aung is a 65-year-old medical doctor and respected community leader from Rakhine state. He was arrested in June 2012 and sentenced to 17 years in prison on what have widely been denounced by human rights groups, including Amnesty International, as politically motivated charges.

 

 

In its resolution adopted on 13 June 2013, the European Parliament:

 

- Condemns the grave violations of human rights and the violence perpetrated against Rohingya Muslims in Burma/Myanmar and calls on all sides to refrain from the use of violence

 

- Welcomes the announcement by President U Thein Sein on 4 June 2013 that all political prisoners in Burma/Myanmar will be released; reiterates its position that the release of all political prisoners, including Dr Tun Aung, should take place without delay or conditions and with the full restoration of their rights and freedoms

 

CHINA

 

Liu Xiaobo

 

 

Liu Xiaobo is a Chinese literary critic, writer, professor, and human rights activist who called for political reforms and the end of communist single-party rule. During his fourth prison term, he was awarded the 2010 Nobel Peace Prize for "his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China." He is currently incarcerated as a political prisoner in Jinzhou, Liaoning.

 

 

 

In its resolution adopted on 14 March 2013, the European Parliament:

 

- Admires and supports the courage and activism of those Chinese citizens acting in socially responsible ways to promote and defend universally recognised social and human rights, and to challenge and correct well-known social dangers and/or criminal acts such as corruption, abuses of office, environmental damage, AIDS infection, food poisoning, construction fraud in relation to schools, and illegal land and property expropriation, often committed by local party authorities; denounces all instances of official retaliation against these Chinese citizens; urges the Chinese leadership to encourage civil responsibility in terms of observing social human rights and to rehabilitate officially persecuted and punished defenders of these rights; reminds the Chinese leadership to comply strictly with domestic and international human rights law

 

- Strongly endorses the critical comments of Chinese lawyers and jurists that the humiliating detainment of suspects for more than 15 days conflicts with the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which China signed in October 1998; expresses its concern at the unwillingness of the Chinese Government to ratify the ICCPR, a situation which is still pending; deplores the fact that under the new Criminal Procedures Law of 2013 police and state security authorities can even detain a suspect for more than 14 months without any assistance from a lawyer; fully supports the criticism of Chinese jurists that the police retain the option not only of keeping suspects under house arrest, but also of detaining them under the rules on ‘arrest at a determined place’; backs all initiatives by Chinese jurists with a view to real reform of the PRC’s Criminal Procedures Law

 

Hu Jia

Hu Jia is an activist and dissident in the People's Republic of China. His work has focused on the Chinese democracy movement, Chinese environmentalist movement, and HIV/AIDS in the People's Republic of China; he was the 2008 Sakharov Prize laureate. Hu Jia remains under house arrest and is subject to extensive surveillance and restricted communication.

 

DJIBOUTI

 

Mydaneh Abdallah Okieh

 

 

Mydaneh Abdallah Okieh is a journalist responsible for communication by the opposition coalition USN. He is accused of ‘slandering the police’ for having posted on the social network Facebook pictures of demonstrators who were victims of repression. On 26 June 2013 the Court of Appeal increased his sentence from 45 days to five months. Despite being ill-treated in prison, he was refused access to a doctor several times.

 

 

In its resolution adopted on 4 July 2013, the European Parliament:

 

- Expresses its strong concern about the situation in Djibouti since the parliamentary elections of 22 February 2013 and the tense political climate in the country; is particularly concerned about reports of mass arrests of members of the opposition, suppression of demonstrations held to protest about irregularities in the elections, and assaults on the freedom of the media

 

- Calls on the Djibouti authorities to put an end to repression of political adversaries and to release everybody who is being detained on political grounds

 

- Calls on the Djiboutian authorities to guarantee respect for the human rights recognised in the national and international agreements which Djibouti has signed and to safeguard civil and political rights and freedoms, including the right to demonstrate peacefully and freedom of the press

 

EGYPT

 

Mohamed Morsi

 

 

Mohamed Morsi is a politician who served as the fifth president of Egypt, from 30 June 2012 to 3 July 2013, when he was removed by Field Marshal Abdel Fattah el-Sisi after June 2013 Egyptian protests and 2013 Egyptian coup d'état. Mohamed Morsi has been detained since 3 July 2013 in an unknown place and has been referred for trial by the country’s state prosecutor, together with 14 other persons including leading figures of the Muslim Brotherhood, on charges of incitement to murder and violence; whereas many members of the Muslim Brotherhood have been arrested, including most of its leaders awaiting trial.

 

 

 

In its resolution adopted on 12 September 2013, the European Parliament:

 

- Expresses its concerns at the political developments in Egypt; calls on the Egyptian authorities, in order to create the necessary conditions for an inclusive political process, to end the state of emergency as soon as possible, to release all political prisoners, including the ousted former President Morsi, and to treat detainees with full respect for their international obligations

 

JAPAN

 

Hakamada Iwao

 

 

 

Hakamada Iwao is believed to be the world’s longest serving death row prisoner, being on death row since 1968. He has spent the past 43 years in prison in Japan, under threat of execution. In 1968, Hakamada, a former professional boxer from Shizuoka prefecture, was convicted of the murder of the managing director of the factory where he worked, as well as the man's wife and his two children. He was found guilty at an unfair trial, principally on the basis of a confession he made after 20 days of interrogation by police, and without a lawyer present. Hakamada later withdrew the confession, saying that he had been beaten and threatened.

 

 

 

A letter of concern was sent on 23 July 2013

 

INDIA

 

Mohammad Afzal Guru

 

 

Mohammad Afzal Guru was sentenced to death in 2002 after being convicted of conspiracy in relation to the December 2001 attack on the Parliament of India, and was executed by the Indian authorities on 9 February 2013. Despite a curfew imposed in large parts of Indian-administered Kashmir, Afzal Guru’s death was followed by protests.

 

 

In its resolution adopted on 23 May 2013, the European Parliament:

 

- Reiterates its long-standing opposition to the death penalty under all circumstances, and calls once again for an immediate moratorium on executions in those countries where the death penalty is still applied

 

- Condemns the Government of India’s execution in secret of Afzal Guru at New Delhi’s Tihar Jail on 9 February 2013, in opposition to the worldwide trend towards the abolition of capital punishment, and expresses its regret that Afzal Guru’s wife and other family members were not informed of his imminent execution and burial

 

- Calls on the Government of India to return Afzal Guru’s body to his family

 

- Urges the Indian authorities to maintain adherence to the highest national and international judicial standards in all trials and judicial proceedings, and to provide the necessary legal assistance to all prisoners and persons facing trial; Calls on the Government and Parliament of India to adopt legislation introducing a permanent moratorium on executions, with the objective of abolishing the death penalty in the near future

 

ISRAEL

 

Arafat Jaradat

 

 

Arafat Jaradat was arrested on 18 February 2013 on suspicion of throwing stones at Israeli targets, and he died on 23 February 2013 in Megiddo prison. The cause of his death is disputed; the Israeli authorities maintain that he died of a heart attack; the Palestinian authorities maintain that he died as a result of torture.

 

 

 

In its resolution adopted on 14 March 2013, the European Parliament:

 

- Calls once again for the immediate release of all imprisoned members of the PLC, including Marwan Barghouti

 

- Expresses its deepest concern at the death of Palestinian prisoner Arafat Jaradat on 23 February 2013 while in Israeli custody, and extends its condolences to his family

 

- Is deeply concerned by the renewed tensions in the West Bank following Mr Jaradat’s death in Megiddo prison under disputed circumstances; calls on all parties to exercise maximum restraint and to refrain from provocative actions in order to prevent further violence, and to take positive steps to establish the truth and defuse the current tensions

 

- Calls on the Israeli authorities promptly to open independent, impartial and transparent investigations into the circumstances of Mr Jaradat’s death and into all allegations of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of Palestinian prisoners

 

- Reiterates its support for Israel’s legitimate security concerns; believes, however, that the rule of law must be fully respected in the treatment of all prisoners, this being crucial for a democratic country; calls, therefore, on the Israeli Government to respect the rights of Palestinian prisoners and to protect their health and lives.

 

IRAN

 

Saeed Abedini

 

 

Saeed Abedini is an Iranian-American pastor imprisoned in Iran since 26 September 2012. He was sentenced on 27 January 2013 by a revolutionary court in Iran to an eight-year prison term on charges of disturbing national security by creating a network of Christian churches in private homes. It is reported that Saeed Abedini has suffered physical and psychological abuse in prison.

 

 

In its resolution adopted on 10 October 2013, the European Parliament:

 

- Is deeply concerned about the fate of Pastor Saeed Abedini, who has been detained for over a year and was sentenced to eight years of prison in Iran on charges related to his religious beliefs

 

- Calls on the Government of Iran to exonerate and immediately release Saeed Abedini and all other individuals held or charged on account of their religion

 

- Reiterates its call on Iran to take steps to ensure that full respect is shown for the right to freedom of religion or belief, including by ensuring that its legislation and practices fully conform to Article 18 of the ICCPR; points out that this also requires that the right of everyone to change his or her religion, if he or she so chooses, be unconditionally and fully guaranteed

 

KAZAKHSTAN

 

Aliya Turusbekova

 

 

On 21 December 2012, following a lawsuit introduced on 20 November 2012 by Kazakhstan’s Prosecutor-General, the Almaty District Court banned the unregistered opposition party ‘Alga!’ on charges of extremism. The ban makes, Aliya Turusbekova, the wife of Vladimir Kozlov, personally liable.

 

 

In its resolution adopted on 18 April 2013, the European Parliament:

 

- Strongly criticises the court decision to ban opposition parties on charges of extremism, including the unregistered party ‘Alga!’, as well as to ban key independent media actors, given that this violates the principles of freedom of expression and assembly and raises major concerns with regard to future repression of independent media and the opposition

 

- Calls on the authorities to respect the principles and commitments of the OSCE standards on freedom of expression, assembly and association; encourages Kazakhstan to view criticisms not as a threat but as a constructive tool with which to improve policies and inclusiveness

 

- Stresses that Aliya Turusbekova cannot be held responsible for actions of third persons

 

- Calls on the EU and the Member States to seek guarantees that protect journalists, opposition activists and human rights defenders and their families, and in particular those visiting the EU institutions to discuss human rights issues, against any kind of subsequent personal threats, pressures or prosecution;

6. Reiterates its concern over the detentions of opposition leaders, journalists and lawyers on the basis of trials which fall short of international standards, and reaffirms its call for the release of all persons convicted on the basis of vague criminal charges which could be considered to be politically motivated, including among others Vladimir Kozlov, Vadim Kurashim and Roza Tuletaeva; expresses its concern with regard to the fairness of trials, and reiterates its call for the guaranteeing of transparency and international standards in trials, an end to convictions on the basis of the above vague criminal charges, and the upholding of the independence of the judiciary

 

- Calls on the Kazakh authorities to guarantee detention conditions that conform to international standards and to allow adequate medical treatment for all prisoners, including the opposition leader Vladimir Kozlov; calls for the full implementation of improvements included in the recent reform of the prison system and for further improvement to meet international standards

 

- Strongly emphasises that the legitimate fight against terrorism and extremism should not be used as an excuse to ban opposition activity, hinder freedom of expression or hamper the independency of the judiciary

 

- Calls on Kazakhstan to create a climate where opposition activists, journalists and lawyers can freely exercise their activities, including via necessary legal reforms; stresses the EU’s commitment to supporting Kazakhstan in this effort

 

Vladimir Kozlov

Vladimir Kozlov is the leader of the largest opposition party in Kazakhstan; namely 'Alga!' ('Forward!'), who was sentenced to seven and a half years in prison and confiscation of property on charges of ‘inciting social discord’, ‘calling for the forcible overthrow of the constitutional order’ and ‘creating and leading an organised group with the aim of committing crimes’.

Vadim Kuramshin

Vadim Kuramshin is a human rights defender who was sentenced to 12 years in prison for blackmailing the district attorney’s assistant. This sentence was confirmed by the Appeal Court on 14 February 2013. On 7 December 2012 Mr Kurashim’s re-arrest took place on his return from the OSCE conference in September in Warsaw and came after his release following a previous trial in August 2012.

Roza Tuletaeva

On 3 January 2012, Roza Tuletaeva was arrested by members of the Kazakh State Security Committee at her home. In detention she was tortured, and later brought to trial for two separate criminal cases related to her work as a leader of the oil workers’ strike committee at the OzenMunaiGaz oil company.

LAOS

 

Sombath Somphone

 

 

Sombath Somphone is a prominent figure in social development and youth education. He disappeared on 15 December 2012 in the capital of Laos, Vientiane. The CCTV footage obtained by his family shows that Sombath Somphone was last seen with local police at the Thadeau police post around 6 p.m. on the date of his disappearance, and was driven away in a car by men in civilian clothes.

In a statement of 19 December 2012 the Lao Government confirmed the incident as recorded on the security camera. The UN and 65 international human rights organisations have expressed fears that Sombath Somphone may have been subjected to enforced disappearance, possibly related to his work, as well as their grave concern over his safety and the lack of progress and information in the investigations by the Lao authorities into the facts of his disappearance. Sombath Somphone is widely appreciated and well-known for his extensive work in the field of sustainable and fair development, notably through the creation in 1996 of PADETC, the Training Centre for Participative Development. He was awarded the Ramon Magsaysay Award for Community Leadership in 2005. In October 2012 Sombath Somphone, as a member of the Lao National Organising Committee, was one of the organisers of the 9th Asia-Europe People-to-People Forum held in Vientiane ahead of the ASEM 9, and was also one of the keynote speakers.

 

 

In its resolution adopted on 7 February 2013, the European Parliament:

 

- Expresses its deep concern regarding the disappearance, safety and wellbeing of Sombath Somphone

 

- Is concerned at the tardiness and lack of transparency of the investigations into the disappearance of Sombath Somphone; calls on the Lao authorities to undertake prompt, transparent and thorough investigations, in accordance with their obligations under international human rights law, and to ensure the immediate and safe return of Sombath

Somphone to his family

 

- Calls on the VP/HR to closely monitor the Lao Government's investigations into the disappearance of Sombath Somphone

 

- Asks the Lao authorities to reaffirm publicly the legality and legitimacy of the work being done in favour of sustainable development and social justice, in order to counter the intimidation provoked by disappearances such as that of Sombath Somphone

 

- Welcomes the visit of a group of ASEAN parliamentarians to Laos in January 2013 to seek information about Sombath Somphone, and calls on the ASEAN Human Rights

Commission to establish a committee of inquiry to investigate the events surrounding the enforced disappearance of Sombath Somphone

 

A letter of concern was sent on 20 December 2013.

 

RUSSIA

 

Alexei Navalny

 

 

Alexei Navalny is a prominent lawyer, anti-corruption campaigner and social activist. He is on trial in Russia on charges which, he claims, represent a politically motivated attempt to punish him as one of the most prominent opponents of the government. Navalny has consistently exposed massive corruption within the highest levels of the Russian state apparatus.

 

 

In its resolution adopted on 13 June 2013, the European Parliament:

 

- Expresses its serious concerns about the recent repressive laws and their arbitrary enforcement by the Russian authorities, often leading to harassment of NGOs, civil society activists, human rights defenders and minorities

 

- Expresses deep concern at reports of politically motivated trials, unfair procedures and failures to investigate serious crimes such as killings, harassment and other acts of violence, as evidenced in the Magnitsky, Khodorkovsky, Politkovskaya and other cases; urges the Russian judicial and law enforcement authorities to carry out their duties in an effective, impartial and independent manner in order to bring perpetrators to justice

 

- Recalls its recommendation on common visa restrictions for Russian officials involved in the Sergei Magnitsky case and asks the Council and the Commission to implement an EU-wide visa ban and to freeze the financial assets in the EU of all officials involved in the death of Magnitsky, which is being prosecuted posthumously, and of other serious human rights violators in Russia; stresses that those individuals must not benefit from any EU-Russia visa facilitation agreement

 

- Urges the Member States to facilitate and positively assess visa requests from persecuted Russian political activists

 

- Welcomes the recent re-opening of proceedings in the case of the murder of Anna Politkovskaya, more than six years after she was shot, but shares the concern that the question of who ordered the murder is unlikely to emerge from the case

 

- Expresses its deepest concern at the case of Alexei Navalny and deplores the allegedly politically motivated nature of his prosecution; urges the Russian authorities to ensure that he is accorded his full rights and that his trial meets internationally accepted standards of due process; calls, in this connection, on the EU Delegation and Member States’ Missions in Russia to monitor the trials of all human rights defenders, including that of Navalny and others, in particular at regional level.

 

RWANDA

 

Victoire Ingabire

 

 

Victoire Ingabire, who was ultimately barred from standing in the election, was arrested on 14 October 2010. Ms Ingabire’s political activities have focused on, among others issues, the rule of law, freedom of political associations and the empowerment of women in Rwanda. On 30 October 2012 Victoire Ingabire was sentenced to eight years in prison. She was convicted of two updated charges and acquitted of four others, she was found guilty of conspiracy to harm the authorities using terrorism, and of minimising the 1994 genocide, on the basis of her presumed relations with the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), a Hutu rebel group. On 25 March 2013 Victoire Ingabire took the stand in her appeal trial and called for a re-examination of the evidence. In April 2013, in the course of her appeal before the Supreme Court, while she was cleared of the six charges lodged by the prosecution, she was sentenced on new charges that were not based on legal documents and that, according to her defence counsel, had not been presented during the trial. The two new charges include negationism/revisionism and high treason.

 

 

 

In its resolution adopted on 23 May 2013, the European Parliament:

 

- Expresses its deep concern at the initial trial of Victoire Ingabire, which did not meet international standards, not least as regards her right to the presumption of innocence, and which was based on fabricated evidence and confessions from co-accused who had been held in military detention at Camp Kami, where torture is alleged to have been used to coerce their confessions

 

- Strongly condemns the politically motivated nature of the trial, the prosecution of political opponents and the prejudging of the trial outcome; calls on the Rwandan judiciary to ensure a prompt and fair appeal for Ms Victoire Ingabire that meets the standards set by Rwandan and international law

 

- Calls for the principle of equality to be upheld through measures to ensure that each party – prosecution and defence – is given the same procedural means of and opportunity for discovery of material evidence available during the trial, and is given equal opportunity to make its case; encourages better testing of evidence, including means to ensure that it was not obtained by torture

 

- Calls on the EU to send observers to monitor the Victoire Ingabire appeal trial

 

- Stresses its respect for the independence of the judicial system of Rwanda, but reminds the Rwandan authorities that the EU, in the context of the official political dialogue with Rwanda under Article 8 of the Cotonou Agreement, has raised its concerns with regard to the respect due to human rights and the right to a fair trial

 

Bernard Ntaganda

Bernard Ntaganda is a founder of the PS-Imberakuri party, who was sentenced to four years in prison on charges of endangering national security, ‘divisionism’ and attempting to organise demonstrations without authorisation.

SPAIN/

KAZAKHSTAN

 

Aleksandr Pavlov

 

 

 

Alexandr Pavlov is a Kazakh dissident who was in detention in Spain, facing potential extradition to Kazakhstan. In Kazakhstan, Aleksandr Pavlov was charged with "expropriation or embezzlement of trusted property" and "plotting a terrorist attack". He and his lawyer claim these accusations are fabricated. Mr Pavlov is the former head of security of Mukhtar Ablyazov, the main Kazakh opposition figure. There are fears for Mr Pavlov’s health and human rights should he be sent back to Kazakhstan, where, as a result of his previous occupation, there are indeed serious concerns that he might face ill-treatment and not be granted a fair trial.

 

 

 

A letter of concern was sent on 4 November 2013.

USA/CUBA

 

Fernando González Gerardo Hernández Ramón Labañino

 

Antonio Guerrero René González

 

 

 

In 1998 five people were imprisoned in the USA since 1998 on charges related to their activities as intelligence agents for the Cuban government. The men, known as the Cuban Five, are Cuban nationals Fernando González (aka Ruben Campa), Gerardo Hernández and Ramón Labañino (aka Luis Medina), and US nationals Antonio Guerrero and René González. All are serving long prison sentences in US federal prisons.

 

 

 

A letter of concern was sent on 13 May 2013.

UZBEKISTAN

 

Sergei Naumov

 

 

Sergei Naumov was detained in his home city of Urgench on 21 September and has since then been held inommunicado. Naumov has reported on environmental issues and human rights abuses, including the use of forced labour in the cotton industry in Khorezm, an otherwise little-reported part of Uzbekistan.

 

 

A letter of concern was sent on 26 September 2013.

VIETNAM

 

Nguyen Van Hai/Dieu Cay

 

Pan Thanh Hai

 

Ta Phong Tan

 

 

Nguyen Van Hai/Dieu Cay, Ta Phong Tan and Pan Thanh Hai are prominent journalists and bloggers in Vietnam. They were sentenced to prison for posting articles on the website of the Vietnamese Club of Free Journalists. On September 24, 2012, the People’s Court of Ho Chi Minh City convicted blogger Nguyen Van Hai (a.k.a Dieu Cay) and sentenced him to 12 years in prison, followed by 5 years’ probation and restricted movement; blogger Ta Phong Tan was sentenced to 10 years in prison, plus 3 years’ probation with restricted movement; and blogger Phan Thanh Hai (a.k.a Anhbasg) was sentenced to 4 years in prison, plus by 3 years’ probation with restricted movement.

 

 

In its resolution adopted on 18 April 2013, the European Parliament:

 

- Expresses its deep concern about the conviction and harsh sentencing of journalists and bloggers in Vietnam; condemns the continuing violations of human rights, including political intimidation, harassment, assaults, arbitrary arrests, heavy prison sentences and unfair trials, in Vietnam perpetrated against political activists, journalists, bloggers, dissidents and human rights defenders, both on- and offline, in clear violation of Vietnam’s international human rights obligations;

 

- Urges the authorities to immediately and unconditionally release all bloggers, online journalists and human rights defenders; calls upon the government to cease all forms of repression against those who exercise their rights to freedom of expression, freedom of belief and freedom of assembly in accordance with international human rights standards

 

- Calls on the Vietnamese government to amend or repeal legislation that restricts the right to freedom of expression and freedom of the press in order to provide a forum for dialogue and democratic debate; calls also on the government to modify the draft ‘Decree on the Management, Provision, Use of Internet Services and Information Content Online’ to ensure that it protects the right to freedom of expression online

 

- Urges the Vietnamese government to cease forced evictions, to secure freedom of expression for those who denounce abuses on land issues, and to guarantee those who have been forcibly evicted access to legal remedies and adequate compensation in conformity with international standards and obligations under international human rights law

 

ZIMBABWE

 

Okay Machisa

 

 

Okay Machisa, National Executive Director of the Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights) and Chairperson of the Crisis in Zimbabwe Coalition, was arrested on 14 January 2013. Okay Machisa was charged with ‘publishing falsehoods’, ‘forgery’ and ‘fraud’, thus contravening Sections 31, 136 and 137 of the Criminal Law (Codification and Reform) Act and allegedly attempting to defraud the Registrar General’s Office by forging and manufacturing counterfeit copies of certificates of voter registration. Okay Machisa remained in detention in Harare and Rhodesville police stations; he was granted bail by the High Court subject to excessive conditions

 

 

In its resolution adopted on 7 February 2013, the European Parliament:

 

- Condemns the continuing violation of human rights, including the political intimidation, harassment and arbitrary arrest of human rights activists

 

- Calls upon the authorities of Zimbabwe to release all human rights defenders detained for exercising human rights activities, to end judicial harassment and to fully investigate abuses faced by human rights defenders

 

- Calls upon the authorities of Zimbabwe to release Ms Dorcas Shereni and Mr Leo Chamahwinya immediately and unconditionally

 

- Calls upon the authorities of Zimbabwe to guarantee in all circumstances the physical and psychological integrity of Messrs Okay Machisa and Leo Chamahwinya, Ms Dorcas Shereni and Ms Faith Mamutse

Leo Chamahwinya

 

Dorcas Shereni

Leo Chamahwinya, the Education Programmes Officer of ZimRights, and Dorcas Shereni, the Highfields local chapter Chairperson, a member of ZimRights – are facing arbitrary detention and judicial harassment and are remanded until 4 February 2013 under a decision taken by the Magistrate Court on 21 January 2013. The arrest and detention of Machisa, Chamahwinya and Shereni followed a police raid on the ZimRights offices on 13 December 2012. These arrests occurred just a few weeks after ZimRights denounced the trend of increasing police brutality across Zimbabwe and called for urgent action by the competent authorities to address these human rights violations.


ANNEX II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2013, and relating directly or indirectly to human rights violations in the world.

Country

Date of adoption in plenary

Title

Africa

Central African Republic

12.12.2013

Situation in the Central African Republic

Central African Republic

12.09.2013

Situation in the Central African Republic

Central African Republic

17.01.2013

Situation in the Central African Republic

Democratic Republic Of Congo

12.09.2013

Situation in the Democratic Republic of Congo

Djibouti

04.07.2013

Situation in Djibouti

Nigeria

04.07.2013

Situation in Nigeria

Rwanda

23.05.2013

Rwanda: case of Victoire Ingabire

Sudan

10.10.2013

Clashes in Sudan and subsequent media censorship

Zimbabwe

07.02.2013

Detention of human rights activists in Zimbabwe

Americas

Bolivia

21.11.2013

Fair justice in Bolivia, in particular the cases of Előd Tóásó and Mario Tadić

USA

23.05.2013

Guantànamo: hunger strike by prisoners

Asia

Asia

13.06.2013

Asia: Situation of Rohingya Muslims

Azerbaijan

13.06.2013

Azerbaijan: Case of Ilgar Mammadov

Bangladesh

21.11.2013

Bangladesh: human rights and forthcoming elections

Bangladesh

14.03.2013

Situation in Bangladesh

China

12.12.2013

Organ harvesting in China

India

23.05.2013

India: execution of Mohammad Afzal Guru and its implications

India

17.01.2013

Violence against women in India

Kazakhstan

18.04.2013

Human rights situation in Kazakhstan

Laos

07.02.2013

Laos: the case of Sombath Somphone

Pakistan

07.02.2013

Recent attacks on medical aid workers in Pakistan

Sri Lanka

12.12.2013

Situation in Sri Lanka

Vietnam

18.04.2013

Vietnam, in particular freedom of expression

Europe

Russia

13.06.2013

Rule of law in Russia

Middle East

Bahrain

12.09.2013

Human rights situation in Bahrain

Bahrain

17.01.2013

Human rights situation in Bahrain

Iraq

10.10.2013

Recent violence in Iraq

Iraq

14.03.2013

Iraq: plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen

Palestine

14.03.2013

Case of Arafat Jaradat and situation of Palestine prisoners in Israeli jails

Qatar

21.11.2013

Qatar: situation of migrant workers

Cross-cutting

Christian Communities

10.10.2013

Recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria) and Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

9.2.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

49

8

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjud Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Richard Howitt, Pablo Iglesias, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Zigmantas Balčytis, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Fernando Maura Barandiarán, Igor Šoltes

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Mikolášik, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Beatrix von Storch

Avviż legali - Politika tal-privatezza