Menettely : 2014/0334(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0026/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0026/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0111

MIETINTÖ     ***I
PDF 300kWORD 57k
26.2.2015
PE 549.408v01-00 A8-0026/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoamisesta

(COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Bernd Lange

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoamisesta

(COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0707),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0271/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0026/2015),

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

21.11.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

27.11.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Bernd Lange

3.12.2014

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

3.12.2014

Valiokuntakäsittely

24.2.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.2.2015

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.2.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö