Postupak : 2013/0165(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0053/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0053/2015

Rasprave :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Glasovanja :

PV 28/04/2015 - 7.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0099

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 154kWORD 68k
19.3.2015
PE 549.389v02-00 A8-0053/2015

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava ePoziva ugrađenog u vozila koji se temelji na službi 112 i izmjeni Direktive 2007/46/EZ

(05130/3/2015 – C8‑0063/2015 – 2013/0165(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica: Olga Sehnalová

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća         o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava ePoziva ugrađenog u vozila koji se temelji na službi 112 i izmjeni Direktive 2007/46/EZ

(05130/3/2015 – C8‑0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05130/3/2015 – C8‑0063/2015),

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2013.(1),

–       uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(2) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0316),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0053/2015),

1.      prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.      utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.      nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.      nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 341, 21.11.2013., str. 47.

(2)

Usvojeni tekstovi od 26.2.2014., P7_TA_PROV(2014)0154.


POSTUPAK

Naslov

Uvođenje sustava ePoziva ugrađenog u vozila

Referentni dokumenti

05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

26.2.2014                     T7-0154/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0316 - C7-0174/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

12.3.2015

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

12.3.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Olga Sehnalová

9.7.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.3.2015

 

 

 

Datum usvajanja

17.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrea Bocskor, Emilian Pavel

Datum podnošenja

19.3.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti