Eljárás : 2015/0801(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0065/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0065/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/04/2015 - 16.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0092

JELENTÉS     *
PDF 154kWORD 227k
26.3.2015
PE 549.109v02-00 A8-0065/2015

a Foglalkoztatási Bizottság létrehozásáról és a 2000/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Marita Ulvskog

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Foglalkoztatási Bizottság létrehozásáról és a 2000/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(05125/2015 – C8‑0026/2015 – 2015/0801(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanács tervezetére (05125/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 150. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8‑0026/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A8-0065/2015),

1.      jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.      felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.      felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja saját tervezetét;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


ELJÁRÁS

Cím

Határozat a Foglalkoztatási Bizottság létrehozásáról és a 2000/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Hivatkozások

05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

30.1.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

9.2.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

9.2.2015

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

11.2.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Marita Ulvskog

22.1.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Amjad Bashir, António Marinho e Pinto, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Ivo Vajgl

Benyújtás dátuma

26.3.2015

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat