Eljárás : 2014/2109(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0069/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0069/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.30
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0139

JELENTÉS     
PDF 182kWORD 104k
30.3.2015
PE 539.711v03-00 A8-0069/2015

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2109(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2109(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 23. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0069/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára a központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2109(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12) és különösen annak 23. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(14) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0069/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2109(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0069/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a központ) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 58 315 000 euró volt, ami 2012-höz képest 0,2%-os növekedést jelent;

B.     mivel az Unió hozzájárulása a központ költségvetéséhez 2013-ban összesen 56 727 000 eurót tett ki, ami a 2012-es évhez képest nem jelent változást; hangsúlyozza, hogy ez az Unió általános költségvetésének 0,039%-át teszi ki;

C.     mivel a Számvevőszék az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.      a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a 2012. évre vonatkozó mentesítési jelentésben megfogalmazott három megjegyzésből kettőt a Számvevőszék jelenleg „nem alkalmazandó”, egyet pedig „folyamatban” minősítéssel látott el; megjegyzi, hogy a „folyamatban” minősítéssel ellátott megjegyzés az előzetes ellenőrzésekre vonatkozik, amelyeket nem támaszt alá a költségtérítési igények támogathatóságára és pontosságára vonatkozó elegendő dokumentum; aggodalommal jegyzi meg, hogy a központ tíz hónapos késéssel fogadta el az utólagos ellenőrzési stratégiát; elvárja, hogy a központ tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot, amint a folyamatban levő ügyet megoldotta;

2.      a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

a.      a központ átfogó függetlenségi politikájának felülvizsgált változatát – amelyet a tervek szerint a központ igazgatótanácsa 2014-ben fogadott volna el – szétválasztották a külső szakértőkre vonatkozó politikára és a személyzet tagjaira vonatkozó politikára; megjegyzi, hogy az említett politikák 2015-ben lesznek készek a központ igazgatótanácsa általi elfogadásra; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a politikák elfogadásáról;

b.      a központ igazgatótanácsa, tanácsadó fóruma és felső vezetése tagjainak önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát a nyilvánosság számára elérhetővé tették a központ honlapján;

c.      a központ honlapján tájékoztatás érhető el tevékenységének az uniós polgárokra gyakorolt hatásáról, különböző típusú dokumentumok – többek között sajtóközlemények, hírlevelek, tudományos kutatások eredményei és különjelentések – közzététele révén;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

3.      a számvevőszéki jelentés alapján aggodalommal állapítja meg, hogy a központ javított ugyan a közbeszerzési eljárásainak irányításán, ám egy 2013-ban indított eljárás kapcsán egymásnak ellentmondó információkat tartalmazott a szerződési hirdetmény és a pályázati dokumentáció, ez pedig befolyásolhatta a verseny folyamatát és az eljárás kimenetelét; tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki ellenőrzés nyomán a központ azonnal helyesbítő intézkedést hozott, és felmondta a keretszerződést;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.      megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések viszonylag alacsony, 92,96%-os költségvetés-végrehajtási arányt eredményeztek, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 74,14%-os volt; aggodalommal állapítja meg, hogy valamennyi költségvetési cím esetében sor került előirányzatok törlésére, és kiemeli, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya az előző évhez képest 2,12%-kal csökkent;

5.      a központ tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a 2013-as költségvetésből a központ forrásokat kötött le a visszamenőleges bérkorrekciókra; tudomásul veszi, hogy az Európai Unió Bíróságának a tárgyév utolsó negyedévében hozott határozata értelmében a központ ezeket a forrásokat más célokra nem használhatja fel;

6.     megjegyzi, hogy 2013-ban a központ pozitív költségvetési eredményt ért el, amely a korábbi évek negatív eredményeivel együtt nézve összességében pozitív egyenleget eredményezett; megjegyzi, hogy ennek következtében 2014-ben 2 012 975 eurót kell visszafizetni a Bizottság részére a 2013-as költségvetés tekintetében;

Kötelezettségvállalások és átvitelek                          

7.      aggasztónak tartja a lekötött előirányzatok 2014-re való átvitelének viszonylag magas szintjét, amely elérte az 1 714 484 eurót (26%) a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében, valamint a 7 907 139 eurót (44%) a III. cím (Operatív kiadások) esetében; tudomásul veszi, hogy a III. cím esetében az átvitelek főként hardver- és szoftverbeszerzésekhez, valamint a központ folyamatban levő külső értékeléséhez kapcsolódtak; nyugtázza, hogy a III. cím esetében az átvitelek főként olyan többéves projektekre és informatikai tételekre vonatkoztak, amelyeket illetően a tevékenységeket és a kifizetéseket az operatív szükségleteknek megfelelően hajtották végre;

8.      sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Számvevőszék hiányosságokat állapított meg az operatív megbeszélésekkel kapcsolatos költségvetés-tervezést és -végrehajtást illetően, főként azért, mert a központ túlbecsülte a részvételi arányt, illetve a szállás- és a repülési költségeket; aggódik amiatt, hogy az érintett költségvetési sort illetően a 2013-as előirányzatok 29%-át és a 2012-es áthozatok 59%-át törölték, ezenkívül pedig az operatív megbeszélésekre 2013-ban lekötött előirányzatok 38%-át átvitték 2014-re; felszólítja a központot, hogy tartsa tiszteletben az évenkéntiség költségvetési elvét, és e tekintetben javítsa pénzgazdálkodását;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

9.      megállapítja, hogy a 2013-as év vonatkozásában sem az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók, sem egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán nem kerültek bele a központ közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a Számvevőszék jelentésébe;

10.    tudomásul veszi a központ arra irányuló kezdeményezését, hogy megerősíti a közbeszerzés területét a közbeszerzési részleg és a jogi szolgáltatások részlegének létrehozása, valamint beszerzési és pénzügyi eljárásainak átszervezése révén;

11.    megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés nem tartalmazott észrevételt a központ munkaerő-felvételi eljárásait illetően;

12.    megjegyzi, hogy 2013 végére a létszámtervben előirányzottaknak megfelelően a 198 álláshelyből 190-et betöltöttek; elismeri, hogy az álláshelyek betöltésének aránya 2012-höz képest javult;

Belső kontrollrendszerek

13.    a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a 2012-re vonatkozó utólagos támogatás-ellenőrzési terv késedelmet szenvedett, és azt összevonták a 2013-ra vonatkozó támogatás-ellenőrzési tervvel; tudomásul veszi, hogy a 2013-ra vonatkozó támogatás-ellenőrzési tervet külső könyvvizsgáló cég segítségével hajtják végre, amellyel az ellenőrzés és kontrollrendszerek terén technikai segítségnyújtási szolgáltatások nyújtására vonatkozó bizottsági keretszerződés alapján kötöttek szerződést; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a 2013-as terv alapján végrehajtandó, kiválasztott ellenőrzések eredményeiről;

Belső ellenőrzés

14.    nyugtázza, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) átfogó kockázatelemzést végzett, amelynek eredményeként elkészítette a központra vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervét, meghatározva a 2014 és 2016 közötti időszakra javasolt ellenőrzési témákat; tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat nem hajtott végre további ellenőrzési megbízatást;

15.    megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat dokumentumalapú felülvizsgálatot hajtott végre korábbi ajánlásainak végrehajtásáról; a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2013. december 31-én nem voltak lezáratlan „nagyon fontos”, illetve „kritikus” minősítésű ajánlások;

o

o   o

16.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására(15).

3.2.2015

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2109(DEC))

A vélemény előadója: Giovanni La Via

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megjegyzi, hogy 2013-ban 58 315 356 euró állt az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a központ) rendelkezésére az Európai Unió általános költségvetésében; hangsúlyozza, hogy ez az Unió általános költségvetésének 0,039%-át teszi ki;

2.  ismételten kéri a központot, hogy a belső és külső kommunikációiban tegye egyértelművé, hogy uniós költségvetésből (uniós támogatásból) gazdálkodik, nem pedig a Bizottság vagy a Közösség támogatásaiból;

3.  megjegyzi, hogy 2013-ban a központ pozitív költségvetési eredményt ért el, amely a korábbi évek negatív eredményeivel együtt nézve összességében pozitív egyenleget eredményezett; megjegyzi, hogy ennek következtében 2014-ben 2 012 975 eurót kell visszafizetni a Bizottság részére a 2013-as költségvetés tekintetében;

4.  megjegyzi, hogy bár tudatában van a központ több évet magában foglaló tevékenységeinek, amelyek az átviteleket eredményezték, az átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok aránya 2013-ban viszonylag magas volt (9 621 623 euró); kéri a központot, hogy törekedjen az évenkéntiség költségvetési elvének tiszteletben tartására;

5.  üdvözli a központ erőfeszítéseit, melyek keretében végrehajtotta a Számvevőszék korábbi megjegyzései nyomán felmerült kiigazító intézkedéseket, és különösen az utólagos ellenőrzési stratégia elfogadását, valamint az operatív ülések kiadásainak szorosabb figyelemmel kísérésére irányuló kötelezettségvállalását a szükségtelen átvitelek és törlések elkerülése érdekében;

6.  megjegyzi, hogy 2013 végére a létszámtervben előirányzottaknak megfelelően a 198 álláshelyből 190-et betöltöttek; elismeri, hogy az álláshelyek betöltésének aránya 2012-hez képest javult;

7.  üdvözli, hogy a Számvevőszék a központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló tranzakciókat minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találja;

8.  a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ügyvezető igazgatója számára a központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

29.1.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

8

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay Swinburne

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 123. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 123. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(5)

HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 123. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 123. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(12)

HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

    E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat