Postupak : 2010/0361(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0071/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0071/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/05/2015 - 5.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0190

PREPORUKA     ***
PDF 148kWORD 60k
30.3.2015
PE 549.107v02-00 A8-0071/2015

o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup

(07597/1/2014 – C8‑0286/2014 – 2010/0361(NLE))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Pavel Svoboda

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup

(07597/1/2014 – C8‑0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (07597/1/2014),

–       uzimajući u obzir Direktivu 98/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 1998. o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup(1),

–       uzimajući u obzir Europsku konvenciju o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup od 24. siječnja 2001.(2),

–       uzimajući u obzir Odluke Vijeća 2014/243/EU od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup(3),

–       uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. podstavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8‑0286/2014),

–       uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 22. listopada 2013.(4),

–       uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir preporuku Odbora za pravna pitanja (A8-0071/2015),

1.      daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Vijeću Europe.

(1)

SL L 320, 28.11.1998., str. 54.

(2)

SL L 336, 20.12.2011., str. 2.

(3)

SL L 128, 30.4.2014., str. 61.

(4)

Presuda Suda od 22. listopada 2013., Komisija protiv Vijeća, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

24.3.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Victor Negrescu

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti