Eljárás : 2014/2106(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0074/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0074/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.27
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0136

JELENTÉS     
PDF 186kWORD 109k
30.3.2015
PE 539.702v02-00 A8-0074/2015

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2106(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2106(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8 0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 60. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0074/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      észrevételeit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2106(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, az ügynökség válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8 0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12), és különösen annak 60. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0074/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2106(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0074/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az ügynökség) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 167 023 535 EUR volt, ami 2012-höz képest 5,15%-os növekedést jelent;

B.     mivel pénzügyi kimutatásai szerint az ügynökség 2013-ra szóló költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 35 829 562 EUR volt, ami 2012-höz képest 0,2%-os növekedést jelent;

C.     mivel a Számvevőszék az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.   tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett egyik megjegyzés kapcsán – amely a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” minősítést kapott – megtették a kiigazító intézkedést, és a megjegyzés a 2013-as számvevőszéki jelentésben „végrehajtva” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő négy megjegyzéssel kapcsolatban kiigazító intézkedésekre került sor, és kettő esetében immár „végrehajtva”, kettő esetében pedig „nem alkalmazandó” minősítés szerepel;

2.   az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

–  a 2013. évi éves tevékenységi jelentés információkat és statisztikákat tartalmaz az összeférhetetlenségi helyzetek kezeléséről;

–  az ügyvezető igazgató, az igazgatók és az osztályvezetők önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát 2014. december 1-jén maradéktalanul közzétették az ügynökség honlapján a mentesítésért felelős hatóság által az ügynökség 2012. évi mentesítése alkalmával megfogalmazott kérésnek megfelelően;

–  az ügynökség tevékenységeinek az uniós polgárokra gyakorolt hatásáról szóló tájékoztatást a stratégiai dokumentumok – többek között az éves általános jelentés, az éves biztonsági felülvizsgálat és a munkaprogram – ügynökség honlapján történő évenkénti közzététele révén valósítják meg;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

3.     tudomásul veszi, hogy 2013-ban közbeszerzési eljárás keretében az ügynökség mintegy 22 000 000 eurót költött tanúsítási tevékenységei egy részének a nemzeti légiközlekedési hatóságokhoz és minősített szervezetekhez való kiszervezésére; tudomásul veszi, hogy a szerződő felek meghatározott típusalkalmassági vizsgálati feladatokkal történő megbízásának folyamatát és az alkalmazott kritériumokat a vezetőségének határozata révén meghatározott speciális iránymutatások tartalmazzák;

4.      felhívja az ügynökséget, hogy javítsa a kiszervezés átláthatóságát a feladatátadási folyamatok – beleértve az iránymutatásokban foglalt kritériumokon alapuló értékelések – jobb dokumentálásával; aggodalommal állapítja meg, hogy ez a számos alacsony értékű szerződés ajánlattevők közötti szétosztására is vonatkozik;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.     megjegyzi, hogy a lekötött előirányzatok összességében véve 98%-ot tettek ki, a III. cím (Operatív kiadások) esetében az arány 92% és a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében 98% volt;

6.     tudomásul veszi, hogy 2013-ban csökkent az átvitelek általános aránya, a 2012-es 10 100 000 euróról (11%) 7 200 000 euróra (8%); aggódik amiatt, hogy bár az átvitelek szintje általánosságban csökkent, a III. cím esetében magas maradt, elérve a 3 400 000 eurót (42%); kiemeli, hogy annak ellenére, hogy az ügynökség működésének több évet átfogó jellege részben indokolttá teszi, az ilyen magas szint ellentmond az évenkéntiség költségvetési alapelvének;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.     tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék 2013-as éves ellenőrzési jelentésében nem tett észrevételeket a hatóság munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatban;

8.     az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a jelöltekkel szemben a felvételi folyamat során támasztott követelményeket az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzatnak megfelelően állapították meg, és hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében említett eset lezártnak tekintett;

9.      emlékeztet a Parlament költségvetési eljárás során megfogalmazott álláspontjára, mely szerint az ipar által fizetett díjakból, következésképpen nem az uniós költségvetésből finanszírozott személyzetet nem szabad érintenie az Unió által alkalmazott évi 2%-os csökkenésnek; ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy a Bizottságnak különbséget kell tennie azon ügynökségek között, amelyek finanszírozása elsősorban az uniós költségvetési előirányzatokból történik, és sajátos keretet kell javasolnia azok számára, amelyek főként a piaci szereplők által fizetett, az ügynökség által teljesített szolgáltatások költségeivel arányos díjakból finanszírozzák magukat;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

10. megjegyzi, hogy 2013 során az ügynökség 213 érdekeltségi nyilatkozatot vizsgált felül a 2012-ben elfogadott, az EASA személyzetére vonatkozó magatartási kódex fényében; üdvözli az EASA-rendelet felülvizsgálatát, és hangsúlyozza, hogy a potenciális összeférhetetlenségek elkerülése érdekében a magatartási kódexet felül kell vizsgálni; e tekintetben azt javasolja, hogy rendszeresen ellenőrizzék a magatartási kódex végrehajtását, és hogy a Számvevőszék vizsgálja meg a felmerülő ügyeket; kiemeli, hogy 2013-ban két esetben azonosítottak forgóajtó-jelenséget; megjegyzi, hogy az ügynökség azzal a feltétellel engedélyezte a bejelentett tevékenységeket mindkét esetben, hogy nem léphetnek kapcsolatba az ügynökség személyzetével és nem lobbizhatnak náluk, valamint tartózkodniuk kell az ügynökséggel való közvetlen szerződéskötési tárgyalásoktól a 12-től 24 hónapig terjedő visszavonulási időszak alatt;

11.  aggodalommal állapítja meg, hogy az összeférhetetlenség rendkívül jellemző azon szakértői csoport tagjait illetően, akik a termékek tesztelését és engedélyezését végzik; mély aggodalmának ad hangot az ügynökség által 2013-ban két esetben azonosított forgóajtó-jelenség kapcsán, és javasolja az ügynökségnek, hogy erősítse tovább függetlenségi politikáját, különösen a vezető beosztásban lévők, a tanácsadó testület és a szakértői csoport tagjai önéletrajzának és érdekeltségi nyilatkozatának 2015. szeptember vége előtti közzététele révén; felhívja az ügynökséget, hogy fogadjon el átfogó szakpolitikákat az olyan összeférhetetlenséggel járó helyzetek kezelése érdekében, mint például: a köztisztviselő lemondása az érdekeltségekről, a köztisztviselő visszalépése az érintett döntéshozatali folyamatból, az érintett köztisztviselő bizonyos információkhoz való hozzáférésének korlátozása, a köztisztviselő feladatkörének megváltoztatása, vagy a köztisztviselő lemondása hivataláról;

Belső kontrollrendszerek

12. az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az előzetes és utólagos ellenőrzéseket a Számvevőszékkel folytatott megbeszéléseket követően a mentesítésért felelős hatóság ajánlásai szerint végrehajtották; tudomásul veszi, hogy az ügynökség költségvetési rendelete értelmében az utólagos ellenőrzések nem kötelezőek; megállapítja, hogy kidolgozásra került az utólagos ellenőrzések kockázatalapú és a közbeszerzési eljárásokat is magában foglaló éves terve;

Belső ellenőrzés

13.   tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) közzétette a 2013-ban az informatikai projektek kezelésére vonatkozó korlátozott felülvizsgálatról szóló jelentést, amely két „nagyon fontos” ajánlást fogalmazott meg; megjegyzi továbbá, hogy az IAS kiegészítő ellenőrzést hajtott végre a megbízhatóság építőköveiről, amelynek eredményeképpen az ésszerű bizonyosságról szóló vélemény, valamint két „nagyon fontos” ajánlás született; megjegyzi, hogy a korábbi években az IAS által kiadott 23 „nagyon fontos” ajánlásból 22 esetében az IAS megerősítette, hogy végrehajtásra kerültek;

További megjegyzések

14.    megjegyzi, hogy 2004 óta – amikor az ügynökség megkezdte működését – működésének alapja a fogadó tagállammal folytatott levelezés és véleménycsere; megállapítja azonban, hogy az ügynökség és a fogadó tagállam között mindeddig nem született átfogó székhely-megállapodás; megjegyzi, hogy egy ilyen megállapodás elősegítené az ügynökség és személyzete működési feltételeinek jobb átláthatóságát; felhívja az ügynökséget és a tagállamot, hogy haladéktalanul orvosolják ezt a kérdést, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az elért eredményekről;

15.    emlékeztet rá, hogy az uniós decentralizált ügynökségekre vonatkozó, a Tanács, a Parlament és a Bizottság által megállapított közös megközelítés értelmében „[…]minden ügynökségnek rendelkeznie kell a székhelyre vonatkozó megállapodással, amelyet még azelőtt meg kell kötni, hogy az ügynökség az operatív szakaszba lépne; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2011-ben székhely-megállapodást írt alá a német kormánnyal; sürgeti a fogadó tagállamot, hogy a lehető leggyorsabban kössön olyan megállapodást az ügynökséggel, amely lehetővé teszi a nemzeti igazságügyi hatóságok közötti kapcsolat tisztázását, továbbá biztosítja, hogy az ügynökség bármiféle akadály nélkül végre tudja hajtani megbízatását; felhívja a Bizottságot, hogy használja ki az idei pénzügyi évet arra, hogy módosítsa az ügynökség alapszabályát, hogy az székhely-megállapodást köthessen, amely lehetővé teszi számára a normális működést; ezért tájékoztatást kér az ügynökség székhelyére vonatkozó végleges döntésről;

16.    kiemeli az ügynökségnek a maximális repülésbiztonság Európa-szerte történő biztosítása terén betöltött fontos szerepét; megjegyzi azt is, hogy az egységes európai égboltra vonatkozó szabályozás jelenlegi felülvizsgálata az ügynökség hatásköreinek megerősítéséhez vezethet; hangsúlyozza, hogy ebben az esetben az ügynökségnek meg kell kapnia a feladatainak sikeres végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat;

o

o       o

17.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i(15) állásfoglalására.

26.2.2015

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2106(DEC))

A vélemény előadója: Dominique Riquet

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.      örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék a 2013-as pénzügyi év vonatkozásában szabályszerűnek minősítette az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az ügynökség) elszámolásait;

2.      tudomásul veszi, hogy az ügynökség éves költségvetése 2013-ban 151,2 millió euró volt, amelyből 34,9 millió euró az Uniótól, 116,3 millió euró pedig egyéb forrásokból − köztük díj- és illetékbevételekből (83,8 millió euró) − származott, és hogy a végrehajtás aránya 98%-os volt;

3.      emlékeztet az ügynökségnek a maximális repülésbiztonság Európa-szerte történő biztosítása terén betöltött fontos szerepére; emlékeztet arra is, hogy az egységes európai égboltra vonatkozó szabályozás jelenlegi felülvizsgálata az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség hatásköreinek megerősítéséhez vezethet; az ügynökség hatásköreinek megerősítése esetén ragaszkodik ahhoz, hogy az ügynökség megkapja a feladatainak sikeres végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat;

4.      üdvözli, hogy a Parlament 2012-es mentesítési eljárás során megfogalmazott kérésének megfelelően az EASA honlapján befejezte vezető tisztviselői, igazgatótanácsi tagjai, valamint fellebbezési tanácsa tagjai éves érdekeltségi nyilatkozatainak és életrajzának közzétételét, és ezzel tanúbizonyságot adott az összeférhetetlenségek felszámolása terén elért előrehaladásáról;

5.      üdvözli az EASA-rendelet felülvizsgálatát, és hangsúlyozza, hogy a potenciális összeférhetetlenségek megelőzése érdekében az ügynökség személyzetére vonatkozó magatartási kódexet felül kell vizsgálni; e tekintetben azt javasolja, hogy rendszeresen ellenőrizzék a magatartási kódex végrehajtását, és hogy a Számvevőszék vizsgálja meg a felmerülő ügyeket;

6.      megállapítja, hogy az ügynökség 2013-ban a lekötött előirányzatok átvitelének általános arányát a 2012-es 10,1 millió euróról (11%) 7,2 millió euróra (8%) csökkentette; felkéri az ügynökséget, hogy az évenkéntiség költségvetési elvének való teljes körű megfelelés érdekében folytassa az átvitelek csökkentésére irányuló erőfeszítéseit; megállapítja ugyanakkor, hogy az átvitelek fele a III. címhez (operatív kiadások) kötődik, ami az ügynökség tevékenységeinek többéves jellegével magyarázható;

7.      emlékeztet a Parlament költségvetési eljárás során megfogalmazott álláspontjára, mely szerint az ipar által fizetett díjakból, következésképpen nem az uniós költségvetésből finanszírozott személyzetet nem szabad érintenie az Unió által alkalmazott évi 2%-os csökkenésnek; ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy a Bizottságnak különbséget kell tennie azon ügynökségek között, amelyek finanszírozása elsősorban az uniós költségvetési előirányzatokból történik, és sajátos keretet kell javasolnia azok számára, amelyek főként a piaci szereplők által fizetett, az ügynökség által teljesített szolgáltatások költségeivel arányos díjakból finanszírozzák magukat;

8.      sajnálja, hogy az ügynökség erőfeszítései ellenére a székhely-megállapodás megkötésére még 14 évvel a megalapítása után sem kerülhetett sor; emlékeztet rá, hogy az uniós decentralizált ügynökségekre vonatkozó, a Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság által megállapított közös megközelítés értelmében „[m]inden ügynökségnek rendelkeznie kell a székhelyre vonatkozó megállapodással, amelyet még azelőtt meg kell kötni, hogy az ügynökség az operatív szakaszba lépne;” ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy egy másik ügynökség, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2011-ben székhely-megállapodást írt alá a német kormánnyal; e tekintetben sürgeti a befogadó országot, hogy a lehető leggyorsabban kössön olyan megállapodást az ügynökséggel, amely lehetővé teszi a nemzeti igazságügyi hatóságok közötti kapcsolat tisztázását, továbbá biztosítja, hogy az bármiféle akadály nélkül végre tudja hajtani jogi megbízatását; kéri a Bizottságot, hogy használja ki az idei pénzügyi évet arra, hogy módosítsa az ügynökség alapszabályát, hogy az székhely-megállapodást köthessen, amely lehetővé teszi számára a normális működést; ezért tájékoztatást kér az ügynökség székhelyére vonatkozó végleges döntésről;

9.      javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

24.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 93. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 93.o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)

HL L 298, 2012.10.26, 1. o.

(5)

HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 93. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 93. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(11)

HL L 298, 2012.10.26, 1. o.

(12)

HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat