Eljárás : 2014/2125(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0077/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0077/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.37
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0146

JELENTÉS     
PDF 172kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.712v02-00 A8-0077/2015

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2125(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2125(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, az intézet válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 21. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0077/2015),

1.      elhalasztja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatója számára az intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2125(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, az intézet válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12) és különösen annak 21. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13) ,

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0077/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézet végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      elhalasztja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárásáról szóló határozatát;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2125(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8–0077/2015),

A.     mivel pénzügyi kimutatásai szerint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet („az intézet”) végleges költségvetése a 2013. évben 142 197 740 euró kötelezettségvállalási előirányzatot foglalt magában, ami 2012-höz képest 47,05%-os növekedést jelent, továbbá 98 760 073 euró kifizetési előirányzatot tartalmazott;

B.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az intézet 2013-ra szóló költségvetéséhez való kezdeti uniós hozzájárulás 93 462 181 euró volt, ami 2012-höz képest 36%-os növekedést jelent;

C.     mivel a Számvevőszék az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolóiról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az intézet éves beszámolójának megbízhatóságáról, azonban nem tudott elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyítékhoz jutni az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.      tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett egy megjegyzés kapcsán – amely a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepel – megtették a szükséges intézkedéseket, és a megjegyzés a 2013-as számvevőszéki jelentésben „végrehajtva” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő két megjegyzés közül az egyikkel kapcsolatban már intézkedtek, és az immár „végrehajtva” minősítéssel szerepel, a másik pedig „folyamatban” van;

2.      az intézet tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

-  megfelelőbb iránymutatásokat nyújtott az igazoló könyvvizsgálók számára, és 2013 júniusában aktualizált iránymutatásokat tett közzé az intézet által nyújtott támogatásban részesülő „tudományos és innovációs társulások” (TIT-ek) számára; megjegyzi, hogy a jobb iránymutatások eredményeképpen a könyvvizsgálói igazolások megbízhatósági szintje várhatóan emelkedni fog;

-  számszerűsíthető célkitűzéseket határoztak meg a TIT-ek számára kiadott iránymutatásokban, amelyeket 2013-ban és 2014-ben felülvizsgálták annak érdekében, hogy tovább javuljon a tudományos és innovációs társulások tervezési és jelentéstételi tevékenysége;

-  a 2010. évi támogatási megállapodás utólagos ellenőrzése nyomán visszatéríttették az intézet által jogosulatlanul kifizetett összegeket;

-  az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére irányuló politikákat az intézet belső ellenőrzési részlege (IAC) jelenleg vizsgálja, és az intézet személyzetére és az igazgatótanács tagjaira vonatkozó magatartási kódex felülvizsgált változatainak végrehajtása küszöbön áll; megjegyzi, hogy az intézet politikát fog bevezetni az igazgatótanács tagjai és a felső vezetés érdekeltségi nyilatkozatainak közzététele tekintetében; felhívja az intézetet, hogy haladéktalanul rendezze ezt a kérdést, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a korrekciós intézkedések eredményéről;

-  tevékenységének az uniós polgárokra gyakorolt hatásáról az intézet tájékoztatást tett közzé honlapján, és azt a közösségi média felhasználása, valamint éves tevékenységi jelentése és munkája eredményeinek közzététele révén jobban hozzáférhetővé tette;

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló korlátozó vélemény alapja

3.      mélységes aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Számvevőszék immár a második egymást követő évben nem tudott kellően megbizonyosodni az intézet támogatásokkal kapcsolatos tranzakcióinak jogszerűségéről és szabályszerűségéről; rámutat, hogy a kedvezményezettek által igényelt támogatási kiadások mintegy 87%-áról vannak a kedvezményezettekkel és azok partnereivel szerződött független könyvvizsgáló cég által kiadott igazolások; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy bár az intézet további erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy eredményes előzetes ellenőrzéseket hajtson végre és hogy jobb iránymutatásokat adjon a független könyvvizsgáló cégeknek, a Számvevőszék megállapította, hogy azok minősége nem kielégítő, és megjegyezte, hogy további előrelépésekre van szükség e téren; felszólítja az intézetet, hogy orvosolja ezt a helyzetet, és 2015. szeptember 1-jéig számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a megtett lépésekről;

4.      tudomásul veszi, hogy annak érdekében, hogy a támogatásokkal kapcsolatos tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről második szinten is bizonyosságot nyerjen, az intézet egy független könyvvizsgáló céggel végeztetett a támogatási tranzakciókra vonatkozó kiegészítő utólagos ellenőrzéseket; megjegyzi továbbá, hogy az ellenőrzött költségigénylések a 2013-as támogatásokkal kapcsolatos összes tranzakció 29%-át tették ki; sajnálja, hogy az utólagos ellenőrzések megerősítették, hogy az előzetes ellenőrzések nem voltak teljesen hatékonyak; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az utólagos ellenőrzések által feltárt hibák alapján az intézet 2014-ben úgy határozott, hogy a 2012-es ellenőrzött támogatások 3%-át visszaköveteli; felszólítja az intézetet, hogy javítsa előzetes ellenőrzéseinek hatékonyságát, és 2015. szeptember 1-ig tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a meghozandó intézkedésekről;

5.      aggodalommal mutat rá arra, hogy két, 2010 és 2012 során tárgyalásos eljárás alkalmazásával megkötött, 770 000 euró összértékű keretszerződés esetében a kifizetések szabálytalanok voltak, mivel az ellenőrzés azt állapította meg, hogy a tárgyalásos eljárás használata nem volt indokolt; felszólítja az intézetet, hogy javítsa a közbeszerzésre vonatkozó belső eljárásait, és 2015. szeptember 1-jéig számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a megtett lépésekről;

6.      aggodalommal mutat rá arra, hogy a kifizetett támogatások, és a keretszerződésekkel kapcsolatos kifizetések összesített hibaaránya az intézet 2013-as összes kiadásának 2% és 3%-a között van;

Korlátozó vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

7.      tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék szerint a fent leírt problémák kivételével a 2013-as éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek voltak;

Megjegyzések a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

8.      sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a tudományos és innovációs társulásoknak mint az intézet által folyósított pénzügyi hozzájárulások kedvezményezettjei kiegészítő tevékenységeinek ellenőrzésére 2015 előtt nem kerül sor; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ellenőrzés során nem állt a Számvevőszék rendelkezésére megfelelő bizonyíték arra nézve, hogy az intézet által folyósított finanszírozás nem lépte túl a TIT-ek globális kiadásai felső határának 25%-át; felhívja az intézetet, hogy 2015. szeptember 1-ig tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a fent említett ellenőrzés kapcsán fennálló helyzetről;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

9.      az intézet elszámolásából megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 96,97%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 96,86%-os volt;

10.    mindazonáltal aggodalommal állapítja meg, hogy az I. cím (személyzeti kiadások) végrehajtási aránya alacsony, 74%-os volt; a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy ez elsősorban a személyi állomány nagymértékű cserélődésének, illetve a bérkiigazításokra vonatkozó új szabályozás elhúzódó elfogadásának tudható be; ebben a tekintetben felhívja az intézetet, hogy hatékonyan alakítsa személyzeti politikáját a személyi állomány nagymértékű cserélődésének elkerülése érdekében;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

11.    aggodalommal állapítja meg, hogy az intézet 193 420 euró (24%) összegben vitt át lekötött előirányzatokat a II. cím (igazgatási kiadások) alatt; tudomásul veszi, hogy az átvitelek elsősorban még be nem érkezett számlákra és folyamatban lévő informatikai projektekre vonatkoztak; aggodalommal mutat rá, hogy a 2012-ről 2013-ra átvitt lekötött előirányzatokból az intézet 29%-ot nem vett igénybe, túlnyomórészt amiatt, hogy túlbecsülték az igazgatótanács üléseinek költségeit;

12.    aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a III. cím (operatív kiadások) alatt, ahol az intézet költségvetésében 34 078 025 euró szerepel a tudományos és innovációs társulások támogatására, a végrehajtási arány viszonylag alacsony, 82%-os volt; tudomásul veszi, hogy azért alacsony végrehajtási arány, mert a TIT-ek nem képesek teljesen lekötni a 2012. évi tevékenységekre előirányzott finanszírozást; felhívja az intézetet, hogy 2015. szeptember 1-ig tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot arról, hogy milyen további lépéseket kíván tenni a TIT-ek abszorpciós kapacitásának növelése érdekében;

Belső ellenőrzés

13.    az intézet éves tevékenységi jelentéséből megállapítja, hogy belső ellenőrzési részlege 2012. december 31-i hatállyal lemondott, és az intézet új belső ellenőrének felvétele a vártnál hosszabb időt vett igénybe, mivel az álláshirdetést a jelentkezők elégtelen száma miatt újra közzé kellett tenni; tudomásul veszi, hogy az új belső ellenőr 2014. január 1-jén állt munkába, ezért 2013-ban nem került sor belső ellenőrzésre;

14.    az intézet beszámolója alapján tudomásul veszi, a korábbi belső ellenőr távozása és az új belső ellenőr érkezése közötti időszak áthidalása érdekében az intézet úgy döntött, hogy az igazgatótanácson belül belső ellenőrzési bizottságot állít fel, amely támogatást nyújt az igazgatótanácsnak a nyomon követés minőségének fokozásában, valamint az ellenőrzések nyomán született ajánlások végrehajtásában, amelyekért az intézet igazgatója kizárólagos felelősséggel tartozik;

15.    tudomásul veszi, hogy 2014-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrizte „A támogatások kezelésének korlátozott felülvizsgálata – az éves támogatási szerződések készítése” című jelentése alapján elfogadott ajánlások végrehajtásának státuszát; megjegyzi továbbá, hogy e korlátozott felülvizsgálat eredményeként hat ajánlás született, amelyek közül egy „kritikus”, négy pedig „nagyon fontos” minősítést kapott, és hogy az intézet a hat ajánlásra válaszul egy 25 fellépésből álló részletes cselekvési tervet dolgozott ki, amelyek közül 13-nak a végrehajtása 2013. augusztus 31-én vagy azt megelőzően volt esedékes, 10 pedig e dátumig „felülvizsgálatra kész” minősítést kapott;

16.    sajnálja, hogy amikor a Belső Ellenőrzési Szolgálat elvégezte e tíz intézkedés dokumentumalapú felülvizsgálatát, 2013. szeptember 24-én azt állapította meg, hogy a végrehajtás nem volt megfelelő, illetve hogy további helyszíni szemlékre van szükség a gyakorlati végrehajtás ellenőrzése céljából; tudomásul veszi, hogy az intézet ezt követően átdolgozott egyes intézkedéseket, és a Belső Ellenőrzési Szolgálat megállapításai nyomán azokhoz új határidőket rendelt;

17.    aggodalmának ad hangot a Belső Ellenőrzési Szolgálat nyomon követési jelentésében megfogalmazott következtetések miatt, amelyek szerint fennáll a kockázata, hogy az intézet nem lesz képes időben és maradéktalanul végrehajtani az összes, és különösen a 2014 második negyedévére tervezett intézkedéseket; elfogadhatatlannak tartja a késedelmet, mivel a Belső Ellenőrzési Szolgálat szerint a végrehajtás késlekedése fokozott kockázatnak fogja kitenni az intézetet;

18.    nyugtázza az intézet elkötelezettségét az előzetes ellenőrzések nyomon követése mellett annak érdekében, hogy ésszerű bizonyosságot nyerjen a támogatásokkal kapcsolatos tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről;

19.    felhívja az intézetet, hogy részletesen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a Belső Ellenőrzési Szolgálat által megfogalmazott ajánlások, valamint az intézet belső ellenőrzési részlegének 2015. szeptember 1-i ajánlásai tekintetében tett lépésekről;

o

o   o

20.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására(15).

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 184. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 184. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(5)

HL L 97., 2008.4.9., 1. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 184. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 184. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(12)

HL L 97., 2008.4.9., 1. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.17., 42. o.

(15)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat