Eljárás : 2014/2111(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0078/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0078/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.42
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0151

JELENTÉS     
PDF 185kWORD 110k
30.3.2015
PE 539.728v02-00 A8-0078/2015

az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2111(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2111(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 39. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0078/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2111(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12) és különösen annak 39. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0078/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Vasúti Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2111(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0078/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Vasúti Ügynökség („az ügynökség”) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 25 858 799 euró volt, ami 2012-höz képest 0,23%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik,

B.     mivel a Számvevőszék az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.   tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett három megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” vagy „végrehajtandó” megjegyzéssel szerepelnek – kiigazító intézkedésekre került sor, és az egyik megjegyzés a 2013-as számvevőszéki jelentésben „végrehajtva” minősítéssel, kettő pedig „folyamatban” megjegyzéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő három megjegyzéssel kapcsolatban kiigazító intézkedésekre került sor, és kettő esetében immár „végrehajtva” jelző szerepel, egy esetében pedig a „folyamatban” megjegyzés;

2.   az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

-    az ügynökség a Bizottsággal egyeztetve módosította az „ideiglenes alkalmazottak igénybevételére és felvételére vonatkozó végrehajtási szabályát” annak érdekében, hogy csökkentse a jelenlegi szabályok által az ügynökség tevékenységére gyakorolt negatív hatást, hogy az ügynökség rugalmasabb lehessen az alkalmazottak szerződésének hosszával kapcsolatban, valamint csökkenjen az üzletmenet megszakadásának vagy a tudás elveszítésének kockázata a személyzet váltakozásában tapasztalható csúcsok miatt;

-     az ügynökség úgy határozott, hogy megfelelő intézkedések révén biztosítja az egész tevékenységére kiterjedő informatikai szolgáltatások és rendszerek folyamatos működését; ebben a tekintetben megjegyzi, hogy a biztonsági mentésekhez (back-up) szerverszoba került berendezésre az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjánál Luxembourgban; továbbá megjegyzi, hogy az ügyvezető igazgató elfogadta az üzletmenet-folytonossági tervet; megállapítja, hogy készül a katasztrófaelhárítási eljárás, amelynek tesztelését 2015. júniusra tervezik;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.   megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 97,87%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 88,12%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.   az ügynökség éves beszámolója alapján sajnálattal állapítja meg, hogy a 2013-ra átvitt lekötött előirányzatok szintje 2 398 742 euró volt, míg a 2014-re átvitt lekötött előirányzatok 2 221 816 eurót tettek ki; megjegyzi, hogy az átvitt elhatárolt összeg azért csökkent az elmúlt évhez képest, mert a 2013-as költségvetésben szereplő költségeket alulbecsülték/túlbecsülték; emlékezteti az ügynökséget, hogy köteles tiszteletben tartani az évenkéntiség költségvetési elvét;

Átcsoportosítások

5.   nyugtázza, hogy az éves tevékenységi jelentés és a Számvevőszék megállapításai szerint is a 2013. évi átcsoportosítások szintje és jellege a költségvetési szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

6.   ösztönzi az ügynökséget, hogy az átláthatóság és a pályázókkal való egyenlő bánásmód biztosítása érdekében továbbra is javítsa a munkaerő-felvételi eljárásait, különös tekintettel a külső szakértőkre, egyidejűleg biztosítva az üzletmenet-folytonosságot és megakadályozva a tudás- és tapasztalatvesztést;

7.   aggodalommal állapítja meg a számvevőszéki jelentés alapján, hogy az ügynökségnek pontosítania kellene a közbeszerzési eljárásai során felhasznált információkat és javítania kellene azok dokumentálásán; mély aggodalmának ad hangot az ügynökség személyzeti politikája miatt, mivel az ügynökségnek a 2013–2015-ös időszakban operatív állományának felét le kell cserélnie, ami jelentős fennakadásokat okozhat operatív tevékenységeiben; sürgeti az ügynökséget, hogy dolgozzon ki koherens, átlátható és objektív politikát az ideiglenes alkalmazottak lejáró szerződéseinek kezelésére;

8.   nyugtázza, hogy az ügynökség alapító rendelete szerint az ideiglenes alkalmazottakat legfeljebb ötéves időszakra lehet felvenni, amelyet legfeljebb három évvel meg lehet hosszabbítani, ha erre az ügynökség működésének első tíz évében kerül sor; megállapítja, hogy az ügynökség 2013-ig általános gyakorlatként alkalmazta a nyolcéves időszakot;

9.   aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség alapító rendeletével ellentétesen további nyolcéves időszakra újra felvett négy olyan ideiglenes alkalmazottat, akiknek az ügynökséggel kötött szerződése 2013-ban a maximális nyolc év után lejárt; tudomásul veszi, hogy az ügynökség alapító rendeletének felülvizsgálatára tett, a Parlament és a Tanács által még el nem fogadott javaslat is tartalmaz hasonló rendelkezéseket; elfogadhatatlannak tartja, hogy az ügynökség megszegi saját szabályait, és sürgeti az ügynökséget saját munkaerő-felvételi eljárásainak betartására;

10.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy munkaerő-felvételi eljárásaiban az ügynökség nem biztosít objektív kritériumokat, teljes átláthatóságot és egyenlő bánásmódot; sürgeti az ügynökséget, hogy készítsen átfogó, objektív és átlátható útmutatót a felvételi vizsgáztatás feltételeiről, és ennek keretében többek között határozza meg az interjúkon elérendő megfelelési szintet, rögzítse a tartaléklistán szereplő jelentkezők kiválasztására vonatkozó objektív kritériumokat, és határozza meg a szóbeli és az írásbeli vizsgákon feltett kérdések típusát és számát; felhívja az ügynökséget, hogy 2015 szeptemberének végére az összes betöltendő állásra vonatkozó álláshirdetésben fektesse le e garanciákat; sürgeti továbbá az ügynökséget, hogy fogadjon el fellebbezési eljárást azon jelöltek számára, akiket nem tartottak jogosultnak arra, hogy az ügynökségen belül állást pályázzanak meg;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

11.  mélységes csalódottságának ad hangot amiatt, hogy az ügynökség nem fogadott el az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó, egyértelmű, átfogó és objektív politikát, annak ellenére, hogy ez több egymást követő évben is szerepelt a mentesítésért felelős hatóság és a Számvevőszék különleges ajánlásai között;

12.  nyugtázza, hogy az ügynökség megkezdte az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó felülvizsgált politikájának elfogadását, valamint az igazgatótanácsi tagok önéletrajzainak és érdekeltségi nyilatkozatainak közzétételét 2015 folyamán; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az új politika elfogadásáról és az önéletrajzok és érdekeltségi nyilatkozatok nyilvánosságra hozataláról;

Belső ellenőrzés

13. tudomásul veszi, hogy az ügynökségnek a belső ellenőrzési tisztség belső ellenőrzési standardjának módosításáról szóló, 2013. március 20-i 81/2013. sz. határozata alapján a belső ellenőrzési egység megszűnt, és a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) látja el a belső ellenőrzési tisztséget; nyugtázza, hogy ugyanebben a határozatban az ügynökség belső ellenőrzési koordinátori tisztséget hozott létre; sajnálja, hogy a belső ellenőrzési koordinátor felvétele hosszú időt vett igénybe, és hogy 2014 januárjában a kiválasztott pályázó még nem kezdte meg munkáját az ügynökségnél; nyugtázza, hogy a tisztség 2014-ben be volt töltve;

14. nyugtázza, hogy az IAS 2013 novemberében nyomon követési ellenőrzést hajtott végre három korábbi ellenőrzési megbízatással kapcsolatban;

15. az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az IAS feltárta, hogy 2013. december 31-én a következő ellenőrzések vonatkozásában voltak még végrehajtásra váró ajánlások:

-  „Humánerőforrás-gazdálkodás (2009)” – egy „nagyon fontos” ajánlás,

-  „Tervezés és költségvetési tervezés (2010)” – három „fontos” ajánlás,

-  „A szakértelem irányítása az interoperabilitás terén (2011)” – két „fontos” ajánlás,

-  „A megbízhatóság építőkövei (2012)” – két „nagyon fontos” ajánlás, négy „fontos” ajánlás és egy „kívánatos" ajánlás;

16.  az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az ügynökségen belüli humánerőforrás-gazdálkodás ellenőrzése során tett egy „nagyon fontos” ajánlás kivételével 2014 folyamán az összes többi ajánlás lezárásra került; sürgeti az ügynökséget, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a fennmaradó ajánlások lezárására;

17.  aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék a 2012-es éves ellenőrzési jelentésében jelzi, hogy tevékenységének folyamatossága tekintetében az ügynökség nem felel meg saját belső ellenőrzési standardjainak, és hogy nincsenek jóváhagyott üzletmenet-folytonossági és katasztrófaelhárítási informatikai tervek; nyugtázza, hogy az ügynökség úgy határozott, megfelelő intézkedések révén biztosítja a tevékenységei szempontjából horizontálisan működő informatikai szolgáltatások és rendszerek folyamatos működését; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a megtett lépésekről;

Teljesítmény

18. az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az ügynökség tevékenységeinek az uniós polgárokra és a vasúti üzleti ágazatra gyakorolt hatását különböző európai vasúti kiállításokon és vásárokon való részvétele során, valamint a tagállamokban műhelymegbeszélések, előadások és egyéb események szervezése révén mutatja be; továbbá tudomásul veszi, hogy a tájékoztatás az ügynökség honlapján is megjelenik olyan dokumentumok, mint az éves jelentések vagy hírlevelek közzététele révén;

Két helyszín

19.  sajnálja, hogy tevékenységeinek két helyszínen (Lille és Valenciennes) történő végrehajtása többletköltségeket eredményez az ügynökség számára; elismeri az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a minimálisra csökkentse az ügynökség székhelyére vonatkozó döntés hatásait;

20. a szűkös forrásokkal való takarékoskodás és az ügynökség hatékonyságának növelése érdekében kéri egyetlen, tömegközlekedéssel könnyen megközelítő székhely kialakítását az ügynökség számára;

További megjegyzések

21.  úgy véli, hogy amennyiben az ügynökséget új hatáskörökkel ruházzák fel a vasúti anyagokra vonatkozó hitelesítő ügynökségként betöltött szerepéből adódóan, finanszírozásának egy részét a vasúti ágazatra kirótt adókból és illetékekből kellene biztosítani, melyeknek minden körülmények között meg kell felelniük az ügynökség által viselt költségek szintjének, és nem szabad aránytalanul nagy terhet jelenteniük a vasúti ágazat számára;

o

o o

22.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására(15).

26.2.2015

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2111(DEC))

A vélemény előadója: Dominique Riquet

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.   örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék a 2013-as pénzügyi év vonatkozásában szabályszerűnek minősítette az Európai Vasúti Ügynökség ( az ügynökség) elszámolásait;

2.   tudomásul veszi, hogy az ügynökség éves költségvetése 2013-ban 25,8 millió euró volt a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatokat tekintve, és hogy a végrehajtás aránya a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 97,8%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 88,2% volt;

3.   emlékeztet az ügynökségnek az európai vasúti rendszerek biztonságának és átjárhatóságának biztosítása terén betöltött szerepére; továbbá emlékeztet arra is, hogy az ügynökség szerepe (pl. a járműengedélyre és a biztonsági tanúsítványra vonatkozó egyablakos ügyintézés) és hatáskörei jelenleg felülvizsgálat tárgyát képezik a negyedik vasúti csomag keretében; az ügynökség hatásköreinek megerősítése esetén ragaszkodik ahhoz, hogy az ügynökség megkapja a szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat új feladatainak teljes körű és hatékony végrehajtásához;

4.   úgy véli, hogy amennyiben az ügynökséget új hatáskörökkel ruházzák fel a vasúti anyagokra vonatkozó hitelesítő ügynökségként betöltött szerepéből adódóan, finanszírozásának egy részét a vasúti ágazatra kirótt adókból és illetékekből kellene biztosítani, melyeknek minden körülmények között meg kell felelniük az ügynökség által viselt költségek szintjének, és nem szabad aránytalanul nagy terhet jelenteniük az ágazat számára;

5.   emlékezteti az ügynökséget, hogy az igazgatótanács tagjai érdekeltségi nyilatkozatainak és önéletrajzainak nyilvánosnak kellene lenniük; nyugtázza, hogy az igazgatási tanács 2014. novemberi ülésén megvitattak egy erre irányuló javaslatot, és hogy a tanács vissza fog térni az ügyre 2015. márciusi ülésén, amikor döntés is várható;

6.   ösztönzi az ügynökséget, hogy az átláthatóság és a pályázókkal való egyenlő bánásmód biztosítása érdekében továbbra is javítsa a munkaerő-felvételi eljárásait, különös tekintettel a külső szakértőkre, egyidejűleg biztosítva az üzletmenet-folytonosságot és megakadályozva a tudás-, és tapasztalatvesztést;

7.   emlékeztet rá, hogy az ügynökségnek pontosítania kell a közbeszerzési eljárásai során felhasznált információkat és javítania kell azok dokumentálásán;

8.   megállapítja, hogy az ügynökség határozatban módosította a szerződések eredetileg tervezett időtartamát (öt év, amely három évvel kiegészíthető), annak érdekében, hogy határozatlan időre szóló szerződésekkel rendelkezhessen, és megjegyzi, hogy a gyakorlat szabályokhoz való igazítása céljából az ügynökségről szóló rendeletet – amely hasonló rendelkezéseket tartalmaz – mihamarabb ki kell igazítani;

9. tudomásul veszi a Számvevőszék azzal kapcsolatos észrevételeit, hogy a Valenciennes-ben található központon kívül az ügynökség egy második irodával is rendelkezik (Lille-ben), és hangsúlyozza, hogy szűkös forrásokkal való takarékoskodás és a hatékonyság fokozása érdekében az összes tevékenységet egy helyszínen kell elvégezni;

10. hangsúlyozza, hogy az ügynökségnek az üzletmenet-folytonosság tekintetében meg kell felelnie a belsőkontroll- standardjainak, és informatikai üzletmenet-folytonossági és katasztrófaelhárítási terveket kell létrehoznia;

11. javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Vasúti Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

24.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 232. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 232. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(5)

HL L 164., 2004.4.30, 1. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 232. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 232. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(12)

HL L 164., 2004.4.30, 1. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

       E napon elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2015)0000.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat