Eljárás : 2014/2087(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0079/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0079/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.25
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0134

JELENTÉS     
PDF 179kWORD 104k
30.3.2015
PE 539.730v02-00 A8-0079/2015

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2087(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2087(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a központ válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05034/2015 – C8 0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12a. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0079/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatója számára a központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2087(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a központ válaszaival együtt(7),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8 0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(9),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 12a. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(12),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0079/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Szakképzésfejlesztési Központ végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2087(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0079/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (a központ) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 17 925 075 EUR volt, ami 2012-höz képest 6,72%-os csökkenést jelent;

B.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint a központ 2013-ra szóló költségvetéséhez való kezdeti uniós hozzájárulás összesen 17 133 900 EUR volt, ami 2012-höz képest 1,18%-os növekedést jelent;

C.     mivel a Számvevőszék az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.      tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepelnek – megtették a kiigazító intézkedéseket, és a számvevőszéki jelentésben mindkét ajánlás „végrehajtva” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő három megjegyzéssel kapcsolatban két kiigazító intézkedésre került sor az előző évi megjegyzések nyomán, amelyek immár „végrehajtva” minősítéssel szerepelnek, egy pedig „nem alkalmazandó” minősítéssel;

2.      a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

-     a Számvevőszék ajánlását követően, melynek célja annak biztosítása volt, hogy az előzetes kiválasztást végző bizottság érdekeltségi nyilatkozatot írjon alá az összeférhetetlenség elkerülése érdekében, a magas beosztású tisztviselők munkaerő-felvételi folyamata sikeresen lezajlott,

-     felülvizsgálta és kiigazította összeférhetetlenséggel kapcsolatos politikáját; sürgeti a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a politika felülvizsgálatának eredményeiről és a központban fennálló helyzethez történt hozzáigazításáról;

-     lépéseket tesz az irányítótestület tagjai önéletrajzainak és az összeférhetetlenség hiányával kapcsolatos nyilatkozatainak közzététele érdekében; aggasztónak tartja, hogy a központ nem rendezte teljes körűen a kérdést, valamint felhívja a központot, hogy tegyen kiigazító intézkedéseket és haladéktalanul tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az eredményekről,

-     a központ tevékenységeivel kapcsolatos tájékoztatásokat elsősorban a Bizottság, a tagállamok és a szociális partnerek kapják meg, így rövid távon az uniós polgárokra gyakorolt közvetlen hatásai korlátozottak; megjegyzi továbbá, hogy a központ éves jelentését annak honlapján közzéteszik,

-     a működési keret tekintetében a szinergiák és tudásmegosztás maximalizálása érdekében egyeztet az Európai Képzési Alapítvánnyal és az Európai Alapítvánnyal az Élet- és Munkakörülmények Javításáért;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.      megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 98,95%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 92,39%-os volt;

4.      a központ tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a megtakarítások és a személyzeti felvétel elhalasztása miatt az I. cím alatt tervezett alulköltekezés fedezte a II. és III. cím alatt a munkaprogramban meghatározott szolgáltatásokra és megvalósítandó eredményekre vonatkozó követelményekhez kapcsolódó kiadásokat; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék 2012-es megjegyzései nyomán a II. cím alatti kötelezettségvállalási előirányzatok átvitele 2013-ban a 20%-os küszöbérték alá, 17%-ra csökkent a 2012-es 37%-hoz képest;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.      megállapítja, hogy a 2013-as év vonatkozásában sem az ellenőrzési mintában szereplő ügyletek, sem egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán nem kerültek a központ közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a Számvevőszék jelentésébe;

6.      a központ éves jelentése alapján megállapítja, hogy a 2013-as évre vonatkozó létszámtervében 100 álláshely szerepelt, amelyből 51 AD és 49 AST álláshely volt; megjegyzi továbbá, hogy mindkét besorolási csoportban több volt az ideiglenes, mint az állandó álláshely;

7.      megjegyzi, hogy a központnak az év végén 96 alkalmazottja volt a létszámterv alapján, az üres AD álláshelyekre pedig 2 állásajánlatot hirdettek meg; elismeri tovább, hogy két álláshelyet üresen tartottak annak érdekében, hogy a Bizottság elkövetkező évekre vonatkozó 5%-os állománycsökkentési felhívásának eleget téve azokat 2014-ben meg lehessen szüntetni;

Belső kontrollrendszerek

8.      tudomásul veszi a központ tájékoztatása alapján, hogy a Számvevőszék 2012-es aggályaira válaszul új előzetes és utólagos ellenőrzési intézkedések kerültek végrehajtásra; megjegyzi továbbá, hogy az utólagos ellenőrzési intézkedések három véletlenszerűen kiválasztott kedvezményezett személyzeti költségeinek részletes ellenőrzését foglalják magukban az összes igazoló dokumentum, többek között munkaidő-kimutatási ívek, fizetési jegyzékek, a napidíjak kiszámítása, szerződések, számlák és bankkivonatok alapján;

9.      megjegyzi, hogy a központ végre kidolgozta a folyamatokat a jogszerűség és szabályszerűség figyelemmel kísérésére és az azzal kapcsolatos jelentéstételre, és jelenleg vezeti be saját csalás elleni stratégiáját;

Belső ellenőrzés

10.    megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) teljes kockázatértékelést végzett a következő három év ellenőrzési prioritásainak megállapítása érdekében, amelynek eredményeként megszületett a 2013–2015-ös időszakra vonatkozó javasolt ellenőrzési témaköröket tartalmazó végleges stratégiai ellenőrzési terv; a központ tájékoztatása alapján megjegyzi, hogy a végleges stratégiai ellenőrzési tervet a központ iránytó testülete 2013 júniusában fogadta el;

11.    megjegyzi, hogy a kockázatelemzés során a Belső Ellenőrzési Szolgálat magas eredendő kockázatú folyamatokat tárt fel, amelyeket az ellenőrzési terv keretében nem lehetett ellenőrizni, mivel a kontrollok nem, vagy csak elégtelen szinten álltak rendelkezésre; tudomásul veszi a központ tájékoztatása alapján, hogy annak vezetősége cselekvési tervet nyújtott be az említett hiányosságok kezelésére, amit a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata a következő mélyreható kockázatfelmérés során fog nyomon követni;

12.    megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2013-ban nyomon követte korábbi ajánlásainak végrehajtását a központ által a „nagyon fontos”, „fontos” és „kívánatos” ajánlásokkal kapcsolatban nyújtott információk dokumentumalapú ellenőrzése révén; megjegyzi, hogy 2013. december 31-én sem kritikus, sem nagyon fontos ajánlások nem voltak lezáratlanok;

További megjegyzések

13.    üdvözli a központ által a költséghatékony és környezetbarát megoldások tekintetében hozott példaértékű intézkedéseket; buzdítja a központot, hogy folytassa ezt a helyes gyakorlatot;

14.    sajnálattal veszi tudomásul, hogy a központ épületében végzett javítási munkálatok továbbra is késedelmet szenvednek és csak 2014-ben zárulnak le;

15.    hangsúlyozza, hogy a központ tevékenysége rendkívül fontos a szakképzésre és a készségekre irányuló uniós szakpolitikai menetrend szempontjából; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy hacsak nem áll be fordulat a magas munkanélküliséghez vezető alacsony gazdasági kereslet terén, ez a kereslet a túlképzettség és a munkanélküliség révén fokozni fogja és tartóssá fogja tenni a készségek és a munkaerő-piaci igények közötti eltérést és a szakismeretek elavulását; elismeri a központ által 2013-ban a tevékenységi területén elért legfőbb eredményeket; megjegyzi továbbá, hogy a központ első ízben páneurópai készségfelmérést (eu-SKILL) végez;

16.    kiemeli, hogy egyes tagállamok jó tapasztalatokkal rendelkeznek a duális képzési rendszerrel kapcsolatban; utal ugyanakkor arra, hogy ez nem lehet csodaszer a fiatalok körében tapasztalható nagyarányú munkanélküliség ellen;

17.    gratulál a központnak a Bizottság által végzett 2013. évi értékelés eredményeihez, amelyek elismerték azt, mint világviszonylatban vezető szakértői központot a képesítési keretrendszerek és a készségek területén, valamint azt, hogy fontos szerepet játszik az európai szakképzési politikában érintett szereplők közötti együttműködés erősítésében;

o

o   o

18.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i(13) állásfoglalására.

10.2.2015

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2087(DEC))

A vélemény előadója: Marian Harkin

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte a központ 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló ügyleteket, és hogy a 2013. december 31-i pénzügyi helyzet valósághűen bemutatásra került;

2.  üdvözli a központ által a Számvevőszék előző évi megjegyzései és a Parlament ajánlásai nyomán végrehajtott kiigazító intézkedéseket;

3.  hangsúlyozza, hogy a központ tevékenysége rendkívül fontos a szakképzésre és a készségekre irányuló uniós szakpolitikai menetrend szempontjából; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy hacsak nem áll be fordulat a magas munkanélküliséghez vezető alacsony gazdasági kereslet terén, az a túlképzettség és a munkanélküliség révén fokozni fogja és tartóssá fogja tenni a készségek és a munkaerő-piaci igények közötti eltérést és a szakismeretek elavulását; elismeri a központ által 2013-ban a tevékenységi területén elért legfőbb eredményeket; nyugtázza továbbá, hogy a Cedefop első ízben páneurópai készségfelmérést (eu-SKILL) végez;

4.  kiemeli, hogy egyes országok jó tapasztalatokkal rendelkeznek a duális képzési rendszerrel kapcsolatban; utal ugyanakkor arra, hogy ez nem lehet csodaszer a fiatalok körében tapasztalható nagyarányú munkanélküliség ellen;

5.  üdvözli a költségvetés továbbra is magas végrehajtási arányát (99,71%); értékeli, hogy a II. cím alatti átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok aránya (2013-ban 17%) a 2013-as 37%-hoz képest a 20%-os küszöb alá csökkent;

6.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy a központ épületében végzett javítási munkálatok továbbra is késedelmet szenvednek és csak 2014-ben zárulnak le;

7.  gratulál a központnak a Bizottság által végzett 2013. évi értékelés eredményeihez, amelyek elismerték, hogy a Cedefop világviszonylatban vezető szakértői központ a képesítési keretrendszerek és a készségek területén, és fontos szerepet játszik az európai szakképzési politikában érintett szereplők közötti együttműködés erősítésében.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

29.1.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

6

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 42.o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 42.o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(5)

HL L 39., 1975.2.13., 1.o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72.o.

(7)

HL C 442., 2014.12.10., 42.o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 42.o.

(9)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(10)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(11)

HL L 39., 1975.2.13., 1.o.

(12)

HL L 357., 2002.12.31., 72.o.

(13)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat