Eljárás : 2014/2118(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0080/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0080/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.50
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0159

JELENTÉS     
PDF 180kWORD 104k
30.3.2015
PE 539.721v03-00 A8-0080/2015

az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2118(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2118(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(5), és különösen annak 43. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0080/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatója számára az Europol 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2014/2118(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(12), és különösen annak 43. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(14) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0080/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Rendőrségi Hivatal végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2118(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0080/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Rendőrségi Hivatal („a hivatal”) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 82 520 500 euró volt, ami 2012-höz képest 1,94%-os növekedést jelent;

B.     mivel a Számvevőszék az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolóiról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.      tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett hét megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” vagy „végrehajtandó” megjegyzéssel szerepelnek – kiigazító intézkedéseket tettek, és a számvevőszéki jelentésben négy megjegyzés „végrehajtva”, egy „részben végrehajtva” és „részben folyamatban”, kettő pedig „nem aktuális” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő hat megjegyzéssel kapcsolatban kiigazító intézkedésekre került sor, és öt esetében immár „végrehajtva”, egy esetében pedig „nem aktuális” minősítés szerepel;

2.      a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

a.      a számvevőszéki jelentés a számviteli rendszer érvényesítését lezártnak tekinti; aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék továbbra is folyamatban levőnek találja az engedélyezett kivételekre vonatkozó korrekciós intézkedéseket, és felszólítja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a korrekciós intézkedések végrehajtásának eredményéről;

b.      az egyes feldogozott minősített dokumentumok közzétételére vonatkozó, a mentesítésért felelős hatóság által tett ajánlás folyamatban van, mivel a hivatal kikérte biztonsági bizottsága véleményét, illetve konzultál a minősített háttéradatok közlőivel arról, hogy hogyan tegyék közzé az információkat; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért eredményekről, valamint a tervezett időkeretekről;

c.      a hivatal főként honlapján tesz közzé nyilvános információkat, ahol a polgárok az operatív tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatást nyújtó automatikus levelezési szolgáltatásra iratkozhatnak fel;

Megjegyzések a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

3.      aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2013. évi közbeszerzési eljárások hatékonyságát befolyásolta az, hogy egyes döntések nem kellően konkrét kiválasztási kritériumokon vagy reális árajánlatokon alapultak, továbbá nem voltak összhangban az előírt szakmai követelményekkel, bár az évek során a hivatal javított közbeszerzési eljárásainak előkészítésén, végrehajtásán és dokumentálásán; a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Számvevőszék észrevételei nyomán a hivatal 2014-ben teljes szervezetét átfogó, teljes körű felülvizsgálatot indított a közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan azzal a céllal, hogy kiigazítsa a jelenlegi belső szervezeti mechanizmusokat és a mögöttes eljárásokat; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felülvizsgálat kimeneteléről és a közbeszerzési eljárások javítására irányuló intézkedésekről;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.      megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 98,60%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 87,20%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.      tudomásul veszi, hogy az átvitt lekötött előirányzatok aránya a 2012. évi 19,64%-ról 11,60%-ra csökkent 2013-ban; aggodalommal állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében még mindig jelentős, 41% volt; tudomásul veszi, hogy ezek az átvitelek elsősorban az épületnek az év végére tervezett módosításaira, valamint egyéb olyan adminisztratív költségekre vonatkoztak, amelyekről a számlák még nem érkeztek meg év végéig; felhívja a hivatalt, hogy tegyen fokozott erőfeszítéseket az átvitelek jövőbeli csökkentése érdekében;

6.      tudomásul veszi, hogy a törölt kötelezettségvállalások átviteli szintje 2013-ban az összes átvitel 8,9%-át tette ki, ami a 2012. évi összeggel összehasonlítva 8,4%-os csökkenést jelent; tudomást vesz a hivatal által a probléma orvoslása érdekében tett korrekciós intézkedésekről, és megállapítja, hogy a Számvevőszék lezártnak tekinti a kérdést;

7.      a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az automatikus átvitelek technikai követelményeinek kidolgozására és értékelésére vonatkozó intézkedéseket követően a Számvevőszék a 2013. évi éves ellenőrzés során nem talált problémás területet;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.      tudomásul veszi, hogy a hivatal naprakésszé tette munkaerő-felvételi iránymutatásait és kiválasztási eljárásainak leírását, valamint a 2014-ben hatályba lépett módosított személyzeti szabályzatnak(15) megfelelően kiigazította a kapcsolódó formanyomtatványokat; tudomásul veszi, hogy a hivatal új magatartási kódexet vezetett be tevékenysége átláthatóságának és függetlenségének erősítése érdekében;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

9.      megjegyzi, hogy az igazgatótanácsi tagok és a vezető tisztviselők önéletrajzai és érdekeltségi nyilatkozatai, valamint az igazgató érdekeltségi nyilatkozata nem érhetők el a nyilvánosság számára; felhívja a hivatalt, hogy sürgősen orvosolja ezt a problémát;

Belső ellenőrzés

10.    megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata a hivatal belső ellenőrzési részlegével együtt 2013-ban átfogó kockázatértékelést végzett a hivatal eljárásaival kapcsolatban, ideértve az igazgatási, pénzügyi, számítástechnikai és operatív vetületeket is; tudomásul veszi, hogy a kockázatellenőrzést követően az arról szóló jelentést a 2014 és 2016 közötti időszakra vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervvel együtt benyújtották a hivatal igazgatótanácsának; a jelentés a személyzeti felvételi eljárásokat, az érdekelt felek kezelését, a közbeszerzést és az informatikai biztonságot is magában foglaló adatkezelést jelölte meg a következő ellenőrzési területként;

11.    a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat dokumentumalapú vizsgálattal nyomon követte korábbi ajánlásainak végrehajtását, és megállapította, hogy 2013. december 31-ével sem kritikus, sem nagyon fontos ajánlás nem volt lezáratlan;

Egyéb megjegyzések

12.    megállapítja, hogy a Számvevőszék és a hivatal igazgatótanácsának iránymutatásaival összhangban az Europol nyugdíjalapját 2016. január 1-jei hatállyal konszolidálják a hivatal éves beszámolójával; a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy egy erre vonatkozó jogi eszköz kidolgozás alatt van annak érdekében, hogy a változtatásokat időben végre lehessen hajtani;

13.    emlékeztet a Számvevőszék azon megállapítására, hogy a hivatal pénzügyi szabályzata a végrehajtási szabályaiban megállapított olyan részletes szabályokra és eljárásokra utal, amelyek még nem kerültek elfogadásra; sürgeti a hivatalt, hogy e tekintetben hozzon kiigazító intézkedéseket;

o

o       o

14.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására(16).

6.2.2015

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2118(DEC))

A vélemény előadója: Sylvie Guillaume

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  örömmel fogadja a Számvevőszék megállapítását, mely szerint az éves beszámoló minden lényeges pontban híven tükrözi az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2013. december 31-i pénzügyi helyzetét, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét, valamint hogy az Europol 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló tranzakciók minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

2.  tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit a műveletek jogszerűsége és szabályszerűsége, valamint a gazdálkodás javításának szükségessége tekintetében;

3.  ezzel összefüggésben úgy véli, hogy bár az évek során az Europolnak sikerült előrelépést elérnie a közbeszerzési eljárások kidolgozása, végrehajtása és dokumentálása terén, azok hatékonyságán javítani kell, mivel a kiválasztási szempontok nem voltak minden esetben kellőképpen konkrétak, az ajánlati díjak pedig reálisak, illetve nem feleltek meg a meghatározott szakmai követelményeknek; üdvözli az Europol azon erőfeszítéseit, hogy központi beszerzési egységet hozzon létre, amelynek feladata a szigorú standardok fenntartásának a beszerzési folyamat minden lényeges szakasza során való biztosítása lenne; ezáltal a versenykiírási folyamatok során jobb lesz a minőségellenőrzés, biztosítva a benyújtott ajánlatok életképességét, illetve a követelményeknek való megfelelést; az Europol válaszai alapján tudomásul veszi a személyzetfelvétellel és a pályázatokkal kapcsolatos eljárások összességére vonatkozó, jelenleg zajló folyamatot, melynek célja a jelenlegi belső szervezeti struktúra javítása;

4.  üdvözli a költségvetés végrehajtási arányának javítása érdekében tett erőfeszítéseket, melyek eredményeképpen a kötelezettségvállalási előirányzatok átvitelének mértéke a 2012-es 19,6%-ról 2013-ban 11,6%-ra csökkent; mindazonáltal sajnálatosnak tartja, hogy a II. cím (igazgatási kiadások) alatt lekötött előirányzatok átviteli aránya továbbra is magas (41%) az előző évhez képest történt javulás (2012-ben 49%) ellenére;

5 . üdvözli továbbá, hogy az Europol új magatartási kódexet fogadott el, amely az érdekellentétek megelőzésére fekteti a hangsúlyt – erre a lényeges kérdésre a Parlament a korábbi mentesítési eljárások során felhívta a figyelmet;

6.  általánosságban úgy véli, hogy az Europolnak nagyobb figyelmet kell fordítania a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére az évenkéntiség költségvetési elve szempontjából, különös tekintettel arra, hogy hatáskörének ellátásához mennyire gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használja fel az előirányzatokat.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

5.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 290. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 290. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(5)

HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 290. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 290. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(12)

HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom rendelete (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.)

(16)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat