Eljárás : 2014/2126(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0085/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0085/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.28
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0137

JELENTÉS     
PDF 180kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.719v02-00 A8-0085/2015

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2126(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2126(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Hivatal válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a Hivatal számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló 2010. május 19-i 439/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 35. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0085/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója számára a Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2014/2126(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Hivatal válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a Hivatal számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló 2010. május 19-i 439/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12), és különösen annak 35. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0085/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2126(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0085/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (a továbbiakban „a hivatal”) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 10 500 000 euró volt; mivel a hivatal költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.     mivel a Számvevőszék az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.      a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a Számvevőszék által 2012. évi jelentésében tett 12 észrevételből kettő jelenleg „lezárt” egy pedig „folyamatban van”, nyolc „nem alkalmazható” és egy „kiváló” minősítéssel szerepel;

2.      a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy fizikai leltárt végzett, amely 2013 végén fejeződött be;

3.      a hivatal tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy tevékenységének az uniós polgárokra gyakorolt hatásáról tájékoztatást tett közzé honlapján, különféle dokumentumok – köztük sajtóközlemények, havi hírlevelek, illetve az uniós polgárok közvetlen megkereséseire adott válaszok – évenkénti közzététele révén;

Megjegyzések a beszámoló megbízhatóságáról

4.      a Számvevőszék jelentése alapján aggodalommal állapítja meg, hogy az ellenőrzés során nem tették elérhetővé az arra vonatkozó információt, hogy min alapul a 2013-ban szolgálatba lépett alkalmazottakat megillető költségtérítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos 40 000 eurós összegű elhatárolás; a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az elhatárolás becslés volt, melyet a személyzetnek járó valamennyi jogosultság megerősítése előtt készítettek;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

5.      megállapítja, hogy a számvitelért felelős tisztviselő megfelelően validálta a hivatal számviteli rendszerét;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

6.      megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 87,34%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 87,18%-os volt; hangsúlyozza, hogy a Hivatal az előző évekhez képest jelentősen javította kifizetési előirányzatainak végrehajtási arányát;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

7.      aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék jelentése alapján 13%-kal túlbecsülték a költségvetési igényeket, és hogy az átvitt lekötött előirányzatok az összes lekötött előirányzat 24%-át teszik ki, amelyből 13%-ra nem vonatkozott jogi kötelezettségvállalás;

8.      tudomásul veszi, hogy a lekötött előirányzatok átvitele főként a II. és III. cím költségvetési soraihoz kapcsolódik, és többnyire az év végén még be nem érkezett, illetve ki nem fizetett számlákra, illetve bizonyos nem teljesített szolgáltatásokra vonatkozik;

9.      megjegyzi, hogy a hivatal intézkedéseket hozott az átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének csökkentése, illetve fenntartása érdekében, például a költségvetés végrehajtásáról szóló havi jelentéseket, éves és féléves költségvetési felülvizsgálatokat vezetett be, és új költségvetési szabályzatot fogadott el;

10.    megállapítja, hogy továbbra is jelentős fejlődési potenciál van a költségvetési tervezés terén, bár jelentős javulást értek el a 2012-es pénzügyi évhez képest, amikor is a Hivatal pénzügyi függetlenségre tett szert; felszólítja a hivatalt, hogy a jövőre nézve fokozza pénzügyi ellenőrzési erőfeszítéseit;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

11.    aggodalommal jegyzi meg, hogy a felvételi eljárások nem átláthatók; egyetért a Számvevőszék azon megjegyzésével, hogy az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgák kérdéseinek a beérkezett pályázatok értékelését követően történő meghatározása megnöveli annak kockázatát, hogy a kérdéseket befolyásolják az egyes pályázatok; megjegyzi továbbá, hogy egy konkrét felvételi eljárás esetében eltérés mutatkozott a pályázati kiírásban feltüntetett, illetve a felvételi kritériumként elbírált egyik alkalmassági kritérium között; kéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ilyen helyzetek jövőbeni megismétlődésének elkerülése érdekében tett lépésekről;

12.    a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az eleget tett a Számvevőszék észrevételeinek és módosította az összeférhetetlenségi nyilatkozatot a felvételi bizottságok számára annak érdekében, hogy belefoglalja a szakmai kapcsolatot mint lehetséges összeférhetetlenséget; megjegyzi továbbá, hogy az összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló politikát 2013-ban írták alá;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

13.    a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az igazgatótanács 2013-ban új összeférhetetlenségi politikát fogadott el; megjegyzi, hogy az igazgatótanácsi tagok, valamint a hivatal ügyvezető igazgatója összeférhetetlenségre vonatkozó kérdőíveket írtak alá az új politikának megfelelően; kéri a hivatalt, hogy mind összeférhetetlenségi politikáját mind pedig az igazgatótanácsi tagok, valamint az ügyvezető igazgató által aláírt összeférhetetlenségre vonatkozó kérdőíveket tegye nyilvánosan elérhetővé;

Belső kontrollrendszerek

14.    aggodalommal állapítja meg, hogy az összes kifizetés 18%-ára a költségvetési rendeletben megszabott határidő után került sor; a hivatal tájékoztatása alapján megjegyzi, hogy – noha a késedelmes kifizetések száma 2013 közepére csökkent – 2013 utolsó negyedévében az év végi munkateher jelentős növekedése miatt ismét előfordultak; üdvözli a Hivatal által annak érdekében bevezetett új eljárásokat, hogy csökkentsék a késedelmes kifizetések arányát; kéri a hivatalt, hogy haladéktalanul orvosolja ezt a kérdést, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a meghozott intézkedések hatásairól;

15.    a hivatal tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2013-ban a Bizottság belső ellenőrzési szolgálata (IAS) a Hivatal igazgatótanácsa által elfogadott 16 belső ellenőrzési standard végrehajtására vonatkozóan korlátozott felülvizsgálatot végzett; megállapítja, hogy a felülvizsgálat eredményei alapján, és tekintettel a belső ellenőrzés jelenlegi státuszára a hivatal operatív tevékenységei és az adminisztratív támogató feladatok tekintetében, a belső ellenőrzési szolgálat 18 ajánlást adott ki, melyek közül 6-ot „nagyon fontosnak” és 12-t pedig „fontosnak” értékelt;

16.    tudomásul veszi, hogy a hivatal 2013 márciusában önértékelést végzett a belső ellenőrzési standardok végrehajtásának állásáról, tanúságot téve a hiteles belső ellenőrzési környezet megértése és kialakítása melletti elkötelezettségéről;

17.    a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a 16 belső ellenőrzési standard teljes végrehajtása nem valósult meg; megállapítja, hogy 6 folyamatban lévő belső ellenőrzési standard végrehajtása folyamatban van, és kéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren elért eredményekről;

o

o   o

18.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására(15).

6.2.2015

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2126(DEC))

A vélemény előadója: Sylvie Guillaume

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  örömmel fogadja a Számvevőszék megállapítását, mely szerint az éves beszámoló minden lényeges pontban híven tükrözi az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2013. december 31-i pénzügyi helyzetét, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét, valamint hogy az EASO 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

2.  tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit a beszámoló megbízhatósága, a belső ellenőrzések, valamint a költségvetési gazdálkodás javításának szükségessége tekintetében; hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék különböző észrevételeit azt szem előtt tartva kell értékelni, hogy a 2013-as költségvetési év volt az első olyan teljes év, amikor az EASO pénzügyi függetlenséggel rendelkezett;

3.  úgy véli, hogy a költségvetési tervezést javítani lehetne, ugyanakkor örömmel látja, hogy 2012-höz képest a költségvetési szükségletek túlbecsülése és a lekötött előirányzatok átvitele tekintetében is egyértelműen javulás tapasztalható;

4.  tudomásul veszi a Számvevőszék felvételi eljárások javításának és átláthatóbbá tételének szükségességére irányuló észrevételeit; ezzel összefüggésben tudomásul veszi az EASO válaszait, különös tekintettel a felvételi bizottságok összeférhetetlenségi nyilatkozatának a Számvevőszék észrevételeivel összhangban történő módosítására, valamint az összeférhetetlenségek megelőzését és kezelését célzó, 2013. november 29-én elfogadott politika bevezetésére;

5.  általánosságban úgy véli, hogy az EASO-nak nagyobb figyelmet kellene fordítania a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére az évenkéntiség költségvetési elvének tekintetében, különös tekintettel arra, hogy hatáskörének ellátásához mennyire gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használja fel az előirányzatokat.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

5.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 102. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 102. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(5)

HL L 132., 2010.5.29., 11. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 102. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 102. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(12)

HL L 132., 2010.5.29., 11. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2015)0000.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat