Eljárás : 2014/2103(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0091/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0091/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.49
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0158

JELENTÉS     
PDF 179kWORD 101k
30.3.2015
PE 539.700v02-00 A8-0091/2015

az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2103(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2103(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Eurojust számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8 0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(5) és különösen annak 36. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6) ,

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0091/2015),

1.      mentesítést ad az Eurojust adminisztratív igazgatója számára az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező állásfoglalást az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételükről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2103(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Eurojust számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8 0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(12) és különösen ennek 36. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13) ,

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0091/2015),

1.      megállapítja, hogy az Eurojust végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2103(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8–0091/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint a hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 33 828 256 euró volt,

B.     mivel az Unió hozzájárulása az Eurojust költségvetéséhez 2013-ban 32 358 660 eurót tett ki, ami a 2012-es évhez képest 1,85%-os csökkenést jelent;

C.     mivel a Számvevőszék az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentése („számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az Eurojust 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

D.     mivel az Eurojust létrehozásának célja a súlyos szervezett bűnözés elleni küzdelem fokozása, valamint a határon átnyúló nyomozások és büntetőeljárások koordinációjának javítása volt a tagállamok, illetve a tagállamok és harmadik országok között,

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” vagy „végrehajtandó” megjegyzéssel szerepelnek – kiigazító intézkedéseket tettek, és az egyik megjegyzés a 2013-as számvevőszéki jelentésben „végrehajtva” minősítéssel, a másik „folyamatban” megjegyzéssel szerepel; tudomásul veszi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében tett két megjegyzés alapján javító intézkedésekre került sor, így jelenleg ezek közül egyik „végrehajtva”, a másik „nem alkalmazandó”, minősítéssel szerepel;

2.   az Eurojust tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy számos intézkedést hozott a kötelezettségvállalási előirányzatok automatikus átvitelének csökkentésére, beleértve egy új előrejelző jelentés bevezetését, és a költségvetés végrehajtásában részt vevő valamennyi érintett fél kötelező képzését a kiadások életciklusa tekintetében;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.   megállapítja a Számvevőszék jelentéséből, hogy a különböző címek alatt lekötött előirányzatok az összes előirányzat 98 és 99%-a között mozogtak, ami azt mutatja, hogy a jogi kötelezettségvállalások időben megtörténtek;

4.  tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit a költségvetés-tervezés és -végrehajtás javításának szükségességéről; megállapítja ugyanakkor, hogy az Eurojust támogatásával működő közös nyomozócsoportok költségtérítési kérelmeinek ütemezését az esetek többségében közvetlenül befolyásolja a nyomozati eljárás jellege, amely nem mindig tervezhető előre, és amely sok esetben az adott év végéig eltart;

5.  ugyanakkor e tekintetben tudomásul veszi a Számvevőszék által megnevezett indoklásokat és az Eurojust által e téren tett erőfeszítéseket is, minthogy ez utóbbi már lépéseket tett a Számvevőszék kéréseinek teljesítésére, és a 2014-es pénzügyi évben 26,4%-kal csökkentette a költségvetési sorok számát;

6.  általánosságban úgy véli, hogy az Eurojustnak nagyobb figyelmet kellene fordítania a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére az évenkéntiség költségvetési elve tekintetében, különös tekintettel arra, hogy hatáskörének ellátásához mennyire gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használja fel az előirányzatokat;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

7.   aggodalmának ad hangot a III. cím (operatív kiadások) alatti átvitt lekötött előirányzatok (2 341 825 EUR, vagy 32%) magas szintje miatt; elismeri, hogy az átvitel magas szintjének oka elsősorban az, hogy év végén a belső szoftver kezelését egy új szolgáltató vette át;

Átcsoportosítások

8.      súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 2013-ban az Eurojust 49 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, amelyek 101 költségvetési sort érintettek, mivel ez súlyos hiányosságokat jelez a költségvetés tervezése és végrehajtása terén, továbbá nem megfelelő irányítást; ösztönzi az Eurojustot, hogy teljesítse arra vonatkozó célkitűzését, hogy csökkenti a költségvetési sorok számát, valamint hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren elért előrelépésről;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

9.   az Eurojust tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ajánlásai alapján megváltoztatta munkaerő-felvételi eljárásait; megjegyzi, hogy az eljárások immár biztosítják, hogy a tesztek és interjúk kérdéseit még azelőtt összeállítják, hogy a felvételi bizottság megvizsgálná a jelentkezők anyagait, és az írásbeli teszt és az interjúk közti súlyozást még a jelöltek szűrése előtt meghatározzák;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

10.  sajnálja, hogy a felülvizsgálat folyamata nem került befejezésre, és kétségeinek ad hangot az Eurojust elkötelezettségét illetően aziránt, hogy szigorú politikát léptessen életbe az érdekellentétek kezelése és megelőzése terén, míg az érdekellentéttel szembeni politikák elfogadása híján semmilyen konkrét eredmény nem várható ezen a téren;

11.  az Eurojust tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az ügynökség megerősíti, hogy a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatások alapján felülvizsgálja az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére irányuló rendelkezéseit;

12.  felszólítja az Eurojustot, hogy sürgősen fogadja el az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló, felülvizsgált intézkedéseit, tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot, valamint 2015. október végéig tegye közzé a konkrét eredményeket;

13.  az Eurojust tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az Eurojust igazgatótanácsának és adminisztratív igazgatójának önéletrajzai nyilvánosan elérhetőek az Eurojust honlapján; megjegyzi, hogy az összeférhetetlenségi nyilatkozatok mintájának az Eurojust igazgatótanácsa általi jóváhagyása jelenleg függőben van; kéri az Eurojustot, hogy mihamarabb értesítse a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy még mindig függőben van a jóváhagyás, és felszólít a minták 2015. július végéig történő elfogadására; sürgeti az Eurojustot, hogy 2015. október végéig tegye közzé a személyzete és szakértői által kitöltött érdekeltségi nyilatkozatokat;

14.  sajnálattal állapítja meg, hogy az Eurojust nem tett megfelelő lépéseket az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság biztosítása érdekében;

Belső ellenőrzés

15. megjegyzi, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzést végzett annak ismételt biztosítása érdekében, hogy az Eurojust kontrollmechanizmusai megfelelőek legyenek a lényeges kockázat kezelése szempontjából;

16. aggasztja, hogy a kockázatértékelés során a Belső Ellenőrzési Szolgálat magas eredendő kockázatú folyamatokat tárt fel, amelyeket az ellenőrzési terv keretében nem lehetett ellenőrizni, mivel a vizsgált kontrollmechanizmusok nem, vagy csak elégtelen szinten álltak rendelkezésre; megjegyzi, hogy az Eurojust vezetősége cselekvési tervet nyújtott be a hiányosságok pótlására, amely megfelelőnek bizonyult, és a következő részletes kockázatfelmérés során a Belső Ellenőrzési Szolgálat nyomon fogja követni;

17. megállapítja, hogy 2013-ban a Belső Ellenőrzési Szolgálat nyomon követési, dokumentumalapú felülvizsgálatot is végzett, korábbi ajánlásainak végrehajtásáról; megjegyzi, hogy az év végén nem maradt lezáratlan kritikus ajánlás, és egy „nagyon fontos” besorolású ajánlás végrehajtása késlekedett az eredeti tervhez képest, míg a második „nagyon fontos” ajánlást lezártnak tekintették;

További megjegyzések

18.  rámutat egy, a Számvevőszék által 2011-ben feltárt, még megoldatlan problémára, amely az adminisztratív igazgató és az Eurojust testülete hatásköreinek átfedésére vonatkozik , valamint arra, hogy a testület nem hozott korrekciós intézkedéseket a szerep- és felelősségmegosztás meghatározásának újragondolása érdekében a Számvevőszék 2010-es megjegyzései alapján, továbbá felszólítja az Eurojustot, hogy sürgősen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ügy megoldásáról;

o

o   o

19. a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására(15).

6.2.2015

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2103(DEC))

A vélemény előadója: Sylvie Guillaume

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  örömmel fogadja a Számvevőszék megállapítását, mely szerint az éves beszámoló minden lényeges pontban híven tükrözi az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 2013. december 31-i pénzügyi helyzetét, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét, valamint hogy a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

2.  tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit a költségvetés-tervezés és -végrehajtás javításának szükségességéről; megállapítja ugyanakkor, hogy az Eurojust támogatásával működő közös nyomozócsoportok költségtérítési kérelmeinek ütemezését az esetek többségében közvetlenül befolyásolja a nyomozati eljárás jellege, amely nem mindig tervezhető előre, és amely sok esetben az adott év végéig eltart;

3.  ugyanakkor e tekintetben tudomásul veszi a Számvevőszék által megnevezett indoklásokat és az ilyen értelemben már az Eurojust által vállalt erőfeszítéseket is, minthogy ez utóbbi már elkezdte megfogadni a Számvevőszék tanácsait és ekképpen járt el a költségvetési soroknak a 2014-es pénzügyi évben 26,4%-kal történő csökkentéséért;

4.  általánosságban úgy véli, hogy az Eurojustnak nagyobb figyelmet kellene fordítania a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére az évenkéntiség költségvetési elvének tekintetében, különös tekintettel arra, hogy hatáskörének ellátásához mennyire gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használja fel az előirányzatokat.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

5.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 282. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 282. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(5)

HL L 63., 2002.3.6., 1. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 282. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 282. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(12)

HL L 63., 2002.3.6., 1. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat