Eljárás : 2014/2088(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0092/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0092/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.48
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0157

JELENTÉS     
PDF 181kWORD 102k
30.3.2015
PE 539.731v02-00 A8-0092/2015

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2088(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2088(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 16. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6) ,

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0092/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatója számára az alapítvány 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2014/2088(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(12) és különösen annak 16. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13) ,

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0092/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért végleges éves beszámolója megfelel a Számvevőszék jelentéséhez mellékelt táblázatoknak;

2.      jóváhagyja az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2088(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0092/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (az „alapítvány”) 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 20 624 300 euró volt, ami 2012-höz képest 3,76%-os csökkenést jelent;

B.     mivel a Számvevőszék az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.      az alapítvány tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az alapítvány tevékenységeinek az uniós polgárokra gyakorolt hatásáról tájékoztatás érhető el az alapítvány honlapján, főként olyan stratégiai dokumentumok évenkénti közzététele révén, mint az alapítvány éves tevékenységi jelentése, valamint számos, az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos uniós szakpolitikai dokumentum;

Megjegyzések a beszámoló megbízhatóságáról

2.      a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az alapítvány 2013 végén és 2014 elején átfogó fizikai leltárt készített, és hogy a fizikai leltárról szóló jelentés véglegesítése nem történt meg 2014 februárjáig, amikor a Számvevőszék az ellenőrzést végrehajtotta; aggodalommal állapítja meg, hogy Számvevőszék által végzett tesztek alapján nem minden befektetett eszköz volt vonalkóddal ellátva, valamint a nyilvántartásban és az elszámolásokban feltüntetve, hogy aktiválás helyett kiadásként számoltak el berendezéseket, és hogy bizonyos eszközök esetében nem lehetett megállapítani az értékcsökkenési számítások megfelelő kezdőnapját;

3.      az alapítvány tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a fizikai leltárról szóló jelentés a számvevőszéki ellenőrzést követően véglegesítésre és közzétételre került, és hogy a vonalkódozással és nyilvántartással kapcsolatos hibákat javították; megállapítja továbbá, hogy az alapítvány immár nyilvántartásba veszi a szükséges dokumentációt annak biztosítása érdekében, hogy egy eszköz értékcsökkenésének kiszámításához megfelelőn be lehessen azonosítani a kezdőnapot;

4.      az alapítvány tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a befektetett eszközök nyilvántartása és elszámolása terén feltárt hiányosságokat főként egy új eszköz-elszámolási rendszerre való áttérés magyarázza; nyugtázza, hogy a feltárt hiányosságokat az új rendszer teljes körű megvalósítása és a belső munkafolyamatok módosítása révén kijavították;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

5.      az alapítvány tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,50%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 78,10%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

6.      aggodalommal állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok 2014-re való átvitele magas volt, és elérte a 35,60%-ot a II. cím (igazgatási kiadások) esetében, valamint a 48,6%-ot a III. cím (operatív kiadások) esetében;

7.      az alapítvány tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az átviteleket a II. cím esetében főként hardver- és szoftverbeszerzések, valamint már leszerződtetett és 2014 elejére betervezett sürgős és váratlan javítási és felújítási munkálatok magyarázzák, a III. cím esetében pedig olyan többéves projektek, amelyekhez kapcsolódóan már megvalósításra kerültek fellépések, valamint nem tervezett átvitelek, például több, kiszélesített hatókörű és javított minőségű projekt költségvetésének növekedése, az év végén megrendelt fordítói szolgáltatások vagy a szolgáltatók általi kései számlázás;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.      megállapítja, hogy 2013 vonatkozásában az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók és egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán sem kerültek bele az alapítvány közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a számvevőszéki jelentésbe, amely a munkaerő-felvétellel kapcsolatos észrevételeket sem tartalmaz;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

9.      az alapítvány tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az alapítvány 2014-ben elfogadta az összeférhetetlenségi politikáját; üdvözli, hogy az igazgató és a vezető tisztviselők önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát közzétették az alapítvány honlapján; megállapítja, hogy bár az alapítvány az irányító testülete tagjai és azok helyettesei önéletrajzának honlapján való közzétételét is kérte, azok továbbra sem hozzáférhetőek nyilvánosan; felhívja az alapítványt, hogy sürgősen pótolja ezt a hiányosságot;

Belső ellenőrzés

10.    az alapítvány tájékoztatása alapján megállapítja, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrizte az alapítvány és partnerei illetve érdekelt felei közötti kétirányú kommunikációt, hogy megállapítsa, hogy annak célkitűzései hatékonyan és eredményesen megvalósulnak-e; elismeri, hogy az ellenőrzés megmutatta: az alapítvány irányítási és kontrollrendszerei hatékonyan és eredményesen működnek; megállapítja, hogy az ellenőrzés során az IAS három ajánlást tett az alapítványnak, melyek közül egyet minősített nagyon fontosnak;

11.    az alapítvány tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az IAS által 2012-ben és azt megelőzően tett ajánlások mindegyike megvalósításra került, és azokat az IAS 2014 januárjában lezárta;

Egyéb megjegyzések

12.    aggodalommal állapítja meg, hogy bár az alapítvány 1975-ben megkezdte működését, az alapítvány és a fogadó tagállam között még nem jött létre átfogó székhely-megállapodás;

13.    az alapítvány tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a fogadó tagállammal 2014 februárjában megkezdődtek a tárgyalások; nyugtázza, hogy az alapítványhoz benyújtásra került egy megállapodástervezet, amely lezárja a korábbi vitás kérdések többségét, és várakozással tekint a tárgyalások utolsó fordulójára és a megállapodás azt követő aláírására, amely előmozdítaná az alapítvány és személyzete működési körülményeinek átláthatóságát; felkéri az alapítványt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a tárgyalások eredményéről;

14. megállapítja, hogy 2013 volt az alapítvány 2013–2016 közötti négyéves programjának első éve; nagyra értékeli az alapítvány ezzel kapcsolatos tevékenységét, amely kellő időben magas szintű és lényeges ismereteket nyújt a szakpolitikai döntéshozatal támogatása érdekében, amelyeket például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is felhasznált; továbbá megjegyzi, hogy a legtöbb fő teljesítménymutató javult 2012-höz képest;

15. üdvözli, hogy az alapítvány egyre tevékenyebben hozzájárul a szakpolitika-fejlesztéshez, hogy a kulcsfontosságú uniós szakpolitikai dokumentumok készítésekor fokozottabban igénybe veszik szakértelmét, és hogy kutatási tevékenységének tudományos jelentőségét egyre jobban elismerik;

o

o         o

16.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására.(15)

30.1.2015

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2088(DEC))

A vélemény előadója: Marian Harkin

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az Eurofound 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2013. december 31-i pénzügyi helyzet egyértelműen bemutatásra került;

2.  megállapítja, hogy 2013 volt az Eurofound 2013–2016 közötti négyéves programjának első éve; nagyra értékeli az Eurofound ezzel kapcsolatos tevékenységét, amely kellő időben magas szintű és lényeges ismereteket nyújt a szakpolitikai döntéshozatal támogatása érdekében, amelyeket például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is felhasznált; továbbá megjegyzi, hogy a legtöbb fő teljesítménymutató javult 2012-höz képest;

3.  üdvözli, hogy az Eurofound egyre tevékenyebben hozzájárul a szakpolitika-fejlesztéshez, hogy a kulcsfontosságú uniós szakpolitikai dokumentumok készítésekor fokozottabban igénybe veszik szakértelmét, és hogy kutatási tevékenységének tudományos jelentőségét egyre jobban elismerik;

4.  elismeri a költségvetés magas végrehajtási arányát (99,5%) 2013-ban, ami azt mutatja, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek; megállapítja, hogy az átvitelek aránya magas a II. (35,6%) és a III. cím (48,6%) alatt; elégedett azonban a költségvetési gazdálkodásról szóló jelentésben e kérdésekkel kapcsolatban tett megjegyzésekkel;

5.  tudomásul veszi az Eurofound által a fizikai leltározással és a tárgyi eszközök nyilvántartásával kapcsolatban felvetett számvevőszéki aggályokra adott választ; reméli, hogy az új eszköznyilvántartó rendszerrel az ilyen hibák elkerülhetők lesznek a jövőben;

6.  egyetért a Számvevőszék azon megjegyzésével, amely szerint az alapítvány és a fogadó tagállam közötti, a székhelyre vonatkozó átfogó megállapodás előmozdítaná az Eurofound működési körülményeinek átláthatóságát.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

29.1.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

8

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Tania González Peñas, Richard Howitt, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Helga Stevens, Monika Vana

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 275. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 275. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(5)

HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 275. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 275. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(12)

HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat