Eljárás : 2014/2089(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0093/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0093/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.51
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0160

JELENTÉS     
PDF 179kWORD 99k
30.3.2015
PE 539.733v02-00 A8-0093/2015

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2089(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2089(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 21. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2089(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre(12) és különösen annak 21. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének végleges éves beszámolója megfelel a Számvevőszék jelentéséhez mellékelt táblázatoknak;

2.      jóváhagyja az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2089(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8–0093/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (a továbbiakban: „az ügynökség”) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 21 348 510 euró volt, ami 2012-höz képest 4,77%-os növekedést jelent;

B.     mivel a Számvevőszék az Európai Unió Alapjogi Ügynökségéről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.      tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2012-es számvevőszéki jelentésben tett három megjegyzés vonatkozásában korrekciós intézkedéseket hoztak, és a három ajánlásból kettő „végrehajtva”, egy pedig „nem alkalmazandó (n.a.)” minősítéssel szerepel;

2.      az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

-  amikor az ügynökség 2012-ben a takarítási szolgáltatásokra irányuló közbeszerzés során lépcsőzetes keretszerződést kötött két szolgáltatóval, az ajánlatok értékelésénél vétett elírási hiba miatt a vállalkozókat rosszul rangsorolták; elismeri, hogy a Számvevőszéknek tett jelentéssel összhangban a szerződést törölték, a rangsort kijavították, és új szerződést írtak alá a nyertes beszállítóval;

-  a tevékenységei által az Unió polgáraira gyakorolt hatásokra vonatkozó információk az ügynökség honlapján érhetők el többféle eszköz révén, továbbá az éves tevékenységi jelentéshez hasonló stratégiai dokumentumokon keresztül;

-  az ügynökség igazgatótanácsának határozata nyomán továbbra is alkalmazza a Bizottság visszaélések nyilvánosságra hozatalára vonatkozó iránymutatásait; megjegyzi, hogy ezek az iránymutatások addig maradnak érvényben, amíg az ügynökség el nem fogadja a szabályozó ügynökségek esetében alkalmazandó minta-iránymutatásokat a visszaélések bejelentésére vonatkozóan;

-  szorosabb koordinációra vonatkozó együttműködési megállapodást alakítottak ki az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvánnyal, az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel, az Európai Egyetemi Intézettel, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével és az Európa Tanáccsal;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.      megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 100%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 70,27%-os volt, ami 2012-höz képest 11%-os csökkenést jelent; a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy 2013-ban a lekötött előirányzatok általános magas szintje azt jelezte, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.      aggodalommal állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok 2014-re való átvitele magas volt, és elérte a 27%-ot a II. cím (igazgatási kiadások) esetében, valamint a 69%-ot a III. cím (operatív kiadások) esetében; megjegyzi, hogy a II. cím alatt szereplő átvitelek főként informatikai eszközök és szolgáltatások tervezett beszerzéséhez kapcsolódnak; megjegyzi továbbá, hogy a III. cím alatti átvitelek főként az ügynökség által végzett tevékenységek operatív, többéves jellegének tudhatók be, mivel a kifizetéseket az előre megállapított ütemezés szerint teljesítik; az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az, hogy a törlési arány nem éri el a 2%-ot, a megfelelő tervezés és az átvitelek megfelelő kezelésének jele;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.      megállapítja, hogy a 2013-as év vonatkozásában sem az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók, sem egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán nem kerültek bele az ügynökség közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a Számvevőszék jelentésébe; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék jelentésében nem tett észrevételeket az ügynökség munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatban;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

6.      az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az ügynökség ideiglenes szabályokat fogadott el, mielőtt a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatások alapján elfogadta az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló felülvizsgált politikáját; megjegyzi, hogy az ügynökségnél folyamatban van az igazgatótanácsára vonatkozó szabályok harmonizációja, és el kell fogadnia a személyzetére vonatkozó szabályokat; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felülvizsgálat és a harmonizáció eredményeiről, amint azok rendelkezésre állnak;

7.      megismétli azon kérést, hogy minden ügynökség és közös vállalkozás módszeresen mellékeljen egy szabványosított táblázatot végleges éves beszámolójuk közzétételével kapcsolatban, amely tartalmazza a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentéseikben és a költségvetési és pénzgazdálkodásukról szóló jelentéseikben bemutatott adatokat; sürgeti az ügynökséget, hogy hozza összhangba éves beszámolójának formátumát a többi uniós ügynökségével;

8.      tudomásul veszi, hogy a felvételi eljárásokban részt vevő valamennyi felvételi bizottsági tagnak nyilatkozatot kell aláírnia arról, hogy esetében összeférhetetlenség nem áll fenn, és hogy titoktartási kötelezettséget vállal;

Belső ellenőrzés

9.      megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) kockázatfelmérést végzett a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2013–2015-ös újstratégiai ellenőrzési tervének megállapítása érdekében; elismeri, hogy a kockázatértékelést követően a Belső Ellenőrzési Szolgálat az összes folyamatot megfelelően ellenőrzöttnek értékelte, és hogy egy folyamatot sem minősített magas kockázatot jelentő területté; az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az ügynökség igazgatótanácsa 2013 májusában jóváhagyta az IAS stratégiai ellenőrzési tervét;

10.    tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2013 szeptemberében elvégezte az emberierőforrás-menedzsment ellenőrzését, annak érdekében, hogy értékelést végezzen és független bizonyosságot nyújtson az emberi erőforrások kezelésére vonatkozó belső ellenőrzési rendszer megfelelőségéről és hatékonyságáról; tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést követően a Belső Ellenőrzési Szolgálat hat ajánlást tett, ebből kettőt „nagyon fontosnak”, négyet pedig „fontosnak” minősített; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség benyújtott egy átfogó cselekvési tervet, amelyet a Belső Ellenőrzési Szolgálat elfogadott, és amelynek célja a felmerült problémák mérséklése, továbbá az ügynökség intézkedéseket foganatosít valamennyi ajánlás vonatkozásában;

11.    megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2013 októberében elvégezte a szerződések kezelésének korlátozott felülvizsgálat, amely során három ajánlást fogalmazott meg, melyek egyikét „rendkívül fontosnak”, kettőt pedig „fontosnak” minősítette; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség benyújtott egy átfogó cselekvési tervet, amelyet a Belső Ellenőrzési Szolgálat elfogadott, és amelynek célja a szerződések kezelésével kapcsolatosan felmerült problémák mérséklése, továbbá az ügynökség intézkedéseket foganatosít valamennyi ajánlás vonatkozásában;

12.    elismeri, hogy 2013-ban a Belső Ellenőrzési Szolgálat nyomon követte korábbi ajánlásainak végrehajtását a vonatkozó dokumentumok áttekintésével, és az év végén nem talált lezáratlan ajánlásokat;

o

o o

13.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására(15).

6.2.2015

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2089(DEC))

A vélemény előadója: Sylvie Guillaume

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  örömmel fogadja a Számvevőszék megállapítását, mely szerint az éves beszámoló minden lényeges pontban híven tükrözi az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013. december 31-i pénzügyi helyzetét, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét, valamint hogy a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

2.  megállapítja, hogy a II. cím (igazgatási költségek) és a III. cím (működési kiadások) vonatkozásában 2014-re átvitt lekötött előirányzatok szintje magas volt, és ennek oka a III. cím esetében az ügynökség operatív projektjeinek többéves jellege volt;

3.  üdvözli, hogy a 2014-re átvitt előirányzatok szintje alaposan indokolt volt, és összhangban állt az ügynökség éves munkaprogramjának végrehajtásával; a Számvevőszékkel egyeztetettek szerint az ügynökség 2013 elején megtervezte a következő évre történő átviteleket, azok alakulását szorosan figyelemmel kísérte, és a 2013. évi átvitelek szintje is összhangban volt az ügynökség kezdeti becslésével; üdvözli, hogy a Számvevőszék megállapításai szerint az ügynökség példás módon hajtotta végre költségvetését;

4.  általánosságban úgy véli, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének nagyobb figyelmet kellene fordítania a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére az évenkéntiség költségvetési elve tekintetében, különös tekintettel arra, hogy hatáskörének ellátásához mennyire gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használja fel az előirányzatokat.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

5.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

7

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laura Agea, Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 301. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 301. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(5)

HL L 53., 2007.2.22., 1. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 301. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 301. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(12)

HL L 53., 2007.2.22., 1. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

       E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat