Eljárás : 2014/2114(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0095/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0095/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.53
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0162

JELENTÉS     
PDF 173kWORD 110k
30.3.2015
PE 539.699v02-00 A8-0095/2015

az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2114(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

A vélemény előadója: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2114(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 14. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0095/2015),

1.      mentesítést ad az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2114(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12), és különösen annak 14. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0095/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai GNSS Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2114(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0095/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai GNSS Ügynökség („az ügynökség”) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 80 449 967 euró volt, ami 2012-höz képest 23,76%-os csökkenést jelent;

B.     mivel pénzügyi kimutatásai szerint az ügynökség 2013-ra szóló költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 13 973 518 euró volt, ami 2012-höz képest 9,69%-os növekedést jelent;

C.     mivel a Számvevőszék az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.      tudomásul veszi a számvevőszéki jelentésből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett egy megjegyzés kapcsán – amely a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepel – megtették a szükséges intézkedéseket, és a megjegyzés már „végrehajtva” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő két megjegyzés közül az egyikkel kapcsolatban már intézkedtek, és az immár „végrehajtva” minősítéssel szerepel, a másik pedig „nem alkalmazandó”;

2.      mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség nem válaszolt a mentesítésért felelős hatóság összeférhetetlenségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos kérdőívére; felhívja az ügynökséget, hogy haladéktalanul fogadjon el az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikát, és 2015. szeptember végéig dolgozzon ki és hajtson végre a függetlenséget biztosító átfogó politikákat és eljárásokat; sürgeti az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az elért előrelépésről és a végrehajtásra kitűzött időkeretről;

3.      aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség még nem tette közzé az ügyvezető igazgató, az igazgatótanács és a vezető tisztviselők önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát, holott erre vonatkozóan a mentesítésért felelős hatóság 2014-ben ajánlást fogalmazott meg; felhívja az ügynökséget, hogy sürgősen, 2015. szeptember végéig orvosolja ezt a helyzetet;

4.      megállapítja, hogy az ügynökség nem tudott megfelelő választ adni a mentesítésért felelős hatóságnak a munkakörnyezet tekintetében költséghatékony és környezetbarát megoldásokkal kapcsolatos kérdésére; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot erről a kérdésről;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

5.      tudomásul veszi, hogy az ügynökség végzi az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) hasznosításának megszervezését és irányítását; megjegyzi, hogy a Bizottsággal kötött hatáskör-átruházási megállapodás alapján az ügynökség 588 000 000 euró értékű szerződést kötött az EGNOS 2014 és 2021 közötti időszakban történő hasznosítására; aggódik amiatt, hogy bár a Számvevőszék nem vonja kétségbe az eljárás versenyjogi szabályszerűségét, a közbeszerzési eljárás első szakaszában alkalmazott egyik, a konzorciumok jelentkezését kizáró jogosultsági kritérium nem állt összhangban a költségvetési rendelet alkalmazási szabályaival(15)(16);

Költségvetési és pénzgazdálkodás

6.      megállapítja, hogy a 2012-es pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a lekötött előirányzatok átfogó szintje közel 100%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 80,53%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

7.      aggodalommal állapítja meg, hogy az átvitt lekötött előirányzatok szintje 1 800 000 euró összeggel (52%) magas volt a II. cím (igazgatási kiadások) alatt; tudomásul veszi, hogy az említett magas szinthez hozzájáruló fő tényezőt az év végén 900 000 euró összegben aláírt külön szerződések képezik, amelyek oka egy költségvetés-módosítás 2013. szeptemberi késői elfogadása; továbbá megjegyzi, hogy mintegy 400 000 euró 2013-ban nyújtott, de ki nem számlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódik;

8.      csalódottságának ad hangot a rossz gazdálkodás miatt, aminek következtében az átvitt előirányzatok aránya rendkívül magas lett; sürgeti az ügynökséget, hogy ezt vegye figyelembe, és javítsa ki az ilyen súlyos hibákhoz vezető gazdálkodási stratégiát;

Átcsoportosítások

9.        megjegyzi, hogy az ügynökség éves tevékenységi jelentése és a számvevőszéki jelentés szerint is a 2013. évi átcsoportosítások szintje és jellege az ügynökség pénzügyi szabályainak keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

10.    megállapítja, hogy 2013 vonatkozásában az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók és egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán sem kerültek bele az ügynökség közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a számvevőszéki jelentésbe;

11.    nyugtázza, hogy az ügynökség mintegy 588 millió euró értékű szerződést kötött az EGNOS 2014 és 2021 közötti időszakban történő hasznosítására; megjegyzi, hogy a közbeszerzési eljárás első szakaszában alkalmazott egyik, a konzorciumok jelentkezését kizáró jogosultsági kritérium nem állt összhangban a költségvetési rendelet alkalmazási szabályaival;

12.    nyugtázza, hogy az ügynökség 65%-os küszöbértéket vezetett be arra vonatkozóan, hogy egy pályázónak hogyan kell teljesítenie annak érdekében, hogy felvételi elbeszélgetésre hívják be; felhívja az ügynökséget annak a helyzetnek a figyelembevételére, amikor több pályázó is ugyanakkora pontszámot ér el, és kéri az ügynökséget, hogy világos politikában határozza meg, hogy objektív és átlátható kritériumok alapján mely pályázók lesznek jogosultak a felvételi elbeszélgetésen való részvételre, és határozza meg e pályázók minimális és maximális számát; sürgeti az ügynökséget, hogy 2015. szeptember vége előtt fogadja el a fent említett belső szabályokat, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a nyomon követés eredményeiről;

13.    aggodalmát fejezi amiatt, hogy a kinevezésre jogosult hatóság a mérlegelési jogkörének megfelelően második elbeszélgetésen való részvételre kötelezhet egy sikeres pályázót; felhívja az ügynökséget, hogy tegye közzé, hogy a kinevezésért felelős hatóság milyen világos és átfogó kritériumok alapján indokolhatja meg, hogy második elbeszélgetést szervez, és hogy hivatalosan kinevezi a tartaléklistán szereplő pályázót egy álláshelyre;

Belső ellenőrzés

14.    tudomásul veszi, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett a 2013–2015-ös időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervével összhangban; továbbá tudomásul veszi, hogy az IAS működési kockázatfelmérést végzett, amelynek eredményeképpen megszületett az ügynökségre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési terve, amely felsorolja a 2014–2016-os időszakra javasolt ellenőrzési témaköröket;

15.    megjegyzi, hogy a kockázatértékelés során a Belső Ellenőrzési Szolgálat magas eredendő kockázatú folyamatokat tárt fel, amelyeket az ellenőrzési terv keretében nem lehetett ellenőrizni, mivel a kontrollok nem, vagy csak elégtelen szinten álltak rendelkezésre;

16.    tudomásul veszi, hogy 2013-ban az IAS dokumentumalapú nyomon követési felülvizsgálatot hajtott végre korábbi ajánlásainak végrehajtásáról; megjegyzi, hogy 2013. december 31-én sem „nagyon fontos”, sem „kritikus” ajánlások nem voltak lezáratlanok;

17.    tudomásul veszi, hogy 2013-ban az IAS elvégezte „az ügynökség humánerőforrás-gazdálkodásának” ellenőrzését; tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés a humánerőforrás-gazdálkodás kulcsfontosságú területeit érintette, és a felvételre, az alkalmazottak értékelésére, készségeik fejlesztésére, a felügyeletre és az ellenőrzésre, valamint a tervezésre és a források felosztására összpontosított; az IAS-től kapott tájékoztatás alapján megállapítja, hogy az ügynökségnél hatályban lévő irányítási és kontrollrendszer ésszerű biztosítékot jelent az alkalmazandó jogi keret és belső eljárások betartására;

Egyéb megjegyzések

18.    üdvözli a láthatóság tekintetében az ügynökség által tett intézkedéseket; buzdítja az ügynökséget, hogy folytassa ezt a helyes gyakorlatot;

o

o   o

19. a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására(17).

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 318. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 318. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(5)

HL L 276., 2010.10.20., 11. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 318. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 318. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(12)

HL L 276., 2010.10.20., 11. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

A 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (HL L 357., 2002.12.31., 1. o.) 116. cikkének (6) bekezdése.

(16)

Az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) 121. cikkének (5) bekezdése.

(17)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat