Eljárás : 2014/2121(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0096/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0096/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.36
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0145

JELENTÉS     
PDF 182kWORD 105k
30.3.2015
PE 539.717v02-00 A8-0096/2015

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2121(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2121(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló ...-i tanácsi ajánlásra (00000/2015 – C8‑0000/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 64. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0096/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2121(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12), és különösen annak 64. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0096/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2121(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0096/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (a hatóság) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 18 767 470 EUR volt, ami 19,88%-os növekedést jelent 2012-höz képest abból adódóan, hogy a hatóságot nemrég hozták létre;

B.     mivel a Számvevőszék az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.      tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett három megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” minősítést kaptak – megtették a kiigazító intézkedéseket, és azok a 2013-as számvevőszéki jelentésben „végrehajtva” minősítéssel szerepelnek; tudomásul veszi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében tett három megjegyzés alapján kiigazító intézkedésekre került sor, így jelenleg ezek közül egyik „végrehajtva”, egyik „nem alkalmazandó”, egy pedig „folyamatban” minősítéssel szerepel;

2.      a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

-     a hatóság megerősítette a közbeszerzés vállalati szintű támogatási kapacitását, egyértelműen meghatározva a szerepeket és felelősségeket mind a közbeszerzésért felelős tisztviselők, mind az operatív személyzet esetében, valamint változatos közbeszerzési képzéseket tartva valamennyi érintett személyzeti kategória részére;

-     szabályokat fogadott el az összeférhetetlenség kezeléséről, melyeket a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatások alapján felülvizsgált;

-     honlapját az átláthatóság és a feltüntetett információk elérhetőségének javítása érdekében felújította;

-     közzétették a vezetőség tagjainak önéletrajzát, illetve az elnök és az ügyvezető igazgató érdekeltségi nyilatkozatát;

felhívja a hatóságot, hogy a vezetőség és a felügyelőbizottság tagjainak érdekeltségi nyilatkozatát is tegye közzé;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.      aggodalommal jegyzi meg, hogy magas, 28%-os volt a lekötött előirányzatok átviteli aránya – különösen a II. cím esetében (30%) és a III. cím alatt (85%) –, ami növekedést mutat az előző évekhez képest;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.      tudomásul veszi, hogy az átvitelek a többéves informatikai stratégiából és végrehajtási tervből, valamint a 2014-ben nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó speciális szerződésekből adódtak; tudomásul veszi továbbá, hogy a kapcsolódó kötelezettségvállalások jogszerűek, szabályszerűek és megbízható becslésen alapulnak a 2012. évről történő átvitelek alacsony törlési arányának megfelelően;

5.      határozottan egyetért a Számvevőszék azon észrevételével, hogy a 2014-es tevékenységek fedezeteként felhasznált 2013-as kötelezettségvállalások mértéke ellentétben áll az évenkéntiség elvével; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot arról, hogy milyen további lépéseket tesz az átvitelek összegének csökkentése érdekében;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

6.      megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés nem tartalmaz megjegyzést a hatóság felvételi eljárásai tekintetében;

Belső kontrollrendszerek

7.      a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a vezetőség tizenhat belsőkontroll-standardot (ICS) fogadott el 2013 során; megállapítja, hogy az ICS-ek végrehajtása folyamatban lévőnek minősített a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával (IAS) egyeztetett cselekvési terv alapján;

8.      sajnálja,hogy a hatóság jogi kötelezettségvállalásait nem minden esetben hagyta jóvá megfelelően átruházott hatáskörrel rendelkező tisztviselő és azokat nem előzték meg következetesen megfelelően elfogadott költségvetési kötelezettségvállalások; emlékezteti a hatóságot, hogy alapvető fontosságú a költségvetési rendeletben meghatározott pénzügyi folyamatok betartása; tudomásul veszi, hogy kiigazító intézkedéseket hoztak e hiányosságok kezelésére, és felhívja a hatóságot, hogy részletesen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a pénzügyi folyamatok irányítása vonatkozásában tett fellépések eredményeiről;

Belső ellenőrzés

9.      a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2013-ban az IAS a stratégiai ellenőrzési terv és a saját korábbi kockázatértékelése nyomán elvégezte a belsőkontroll-standardok végrehajtásának korlátozott mértékű felülvizsgálatát;

10.    megjegyzi, hogy e felülvizsgálat után a hatóság cselekvési tervet készített az IAS által megfogalmazott húsz ajánlás kezelésére, melyek közül három „nagyon fontos” minősítést kapott; tudomásul veszi, hogy az IAS szerint a cselekvési terv megfelelően kezeli az azonosított kockázatokat és csökkenteni fogja azokat, amennyiben a tervek szerint hajtják végre;

11.    a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az IAS nyomon követte korábbi ajánlásainak végrehajtását, és hogy 2013. december 31-én sem „kritikus”, sem „nagyon fontos” ajánlások nem voltak lezáratlanok;

További megjegyzések

12.    emlékeztet arra, hogy a Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) – és ennek részeként a hatóság 2011-ben történt – létrehozására irányuló törekvések egyik fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

13.    tudomásul veszi a Bizottság európai felügyeleti hatóságokról és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszeréről szóló legutóbbi jelentésében szereplő megjegyzését, mely szerint a nehéz körülmények ellenére az európai felügyeleti hatóságok rövid idő alatt jól működő szervezeteket építettek fel, amelyek általában jól végezték széles körű feladataikat, miközben a növekvő igények mellett csak korlátozott emberi erőforrások álltak rendelkezésükre;

14.    hangsúlyozza, hogy a hatóság által a közös felügyeleti rendszer egységes piacon való előmozdításában játszott szerep létfontosságú az Unión belül összehangoltabb, hatékonyabb és biztonságosabb biztosítási és nyugdíjágazat biztosítása érdekében, és így hozzájárul a gazdasági fellendüléshez, valamint a munkahelyteremtéshez és növekedéshez Európában, továbbá a pénzügyi szektor jövőbeli válságainak megelőzéséhez;

15.    tudatában van annak, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a hatóságra ruházott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében előirányzott jövőbeli feladatok megfelelő személyzetet és költségvetést igényelnek a magas színvonalú felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy mindig körültekintően meg kell fontolni, hogy a további feladatokat további forrásokkal kell-e összekötni; hangsúlyozza azonban, hogy a források esetleges növelését lehetőség szerint megfelelő ésszerűsítési erőfeszítéseknek kell megelőzniük és/vagy kiegészíteniük; kiemeli a hatóság koordináló szerepét, valamint azt, hogy megbízatása teljesítéséhez szorosan együtt kell működnie a nemzeti felügyeleti hatóságokkal;

16.    hangsúlyozza, hogy a korlátozott forrásokra tekintettel a hatóságnak az uniós társjogalkotók által ráruházott feladatok körén belül kell maradnia; hangsúlyozza, hogy ezeket a feladatokat a hatóságnak teljes mértékben végre kell hajtania, azonban nem szabad megbízatásának kiterjesztésére törekednie, és függetlennek kell maradnia; kiemeli, hogy a hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy ki kell-e dolgozni iránymutatásokat és ajánlásokat;

17.    kiemeli, hogy a fogyasztóvédelem területén a hatóságnak teljes mértékben ki kell használnia a megbízatása keretében ráruházott hatásköreit; hangsúlyozza, hogy ezen a területen a hatóságnak szorosabban együtt kell működnie a többi európai felügyeleti hatósággal a vegyes bizottság keretében;

18.    arra a következtetésre jut, hogy a hatóság vegyes finanszírozási rendszere rugalmatlan, nehézkes, és potenciálisan veszélyezteti függetlenségét; ezért felhívja a Bizottságot, hogy – amennyiben a bizottsági értékelés ezt alátámasztja – 2017-ig javasoljon egy finanszírozási rendszert a hatóság számára, amely kizárólag a piaci szereplők által fizetendő díjak bevezetésén alapul, vagy a piaci szereplők díjait ötvözi az Unió általános költségvetésének külön költségvetési sorából származó alapfinanszírozással;

o

o       o

19.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i(15) állásfoglalására.

26.2.2015

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2121(DEC))

A vélemény előadója: Markus Ferber

JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) és ennek részeként az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2011-es létrehozására irányuló törekvések egyik fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

2.  tudomásul veszi a Bizottság európai felügyeleti hatóságokról és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszeréről szóló legutóbbi jelentésében szereplő megjegyzését, mely szerint a nehéz körülmények ellenére az európai felügyeleti hatóságok rövid idő alatt jól működő szervezeteket építettek fel, amelyek általában jól végezték széles körű feladataikat, miközben a növekvő igények mellett csak korlátozott emberi erőforrások álltak rendelkezésükre;

3.  hangsúlyozza, hogy az EIOPA által a közös felügyeleti rendszer egységes piacon való előmozdításában játszott szerep létfontosságú az Unión belül összehangoltabb, hatékonyabb és biztonságosabb biztosítási és nyugdíjágazat biztosítása érdekében, és ezzel hozzájárul a gazdasági fellendüléshez, valamint a munkahelyteremtéshez és növekedéshez Európában, továbbá a pénzügyi szektor jövőbeli válságainak megelőzéséhez;

4.  elismeri, hogy az Európai Számvevőszék véleménye szerint az EIOPA 2013. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

5.  elismeri, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a már az EIOPA-ra bízott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében tervezett jövőbeli feladatok megfelelő számú személyzetet és költségvetést tesznek szükségessé a magas színvonalú felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy mindig körültekintően meg kell fontolni, hogy a további feladatokat további forrásokkal kell-e összekötni; rámutat azonban, hogy a források esetleges növelését lehetőség szerint megfelelő ésszerűsítési erőfeszítéseknek kell megelőzniük, illetve kiegészíteniük; kiemeli az EIOPA koordináló szerepét, valamint azt, hogy megbízatása teljesítéséhez szorosan együtt kell működnie a nemzeti felügyeleti hatóságokkal;

6.  hangsúlyozza, hogy a korlátozott forrásokra tekintettel az EIOPA-nak az uniós társjogalkotók által ráruházott feladatok körén belül kell maradnia; hangsúlyozza, hogy ezeket a feladatokat az EIOPA-nak teljes mértékben végre kell hajtania, azonban nem szabad megbízatásának ezeken túl történő tényleges kiterjesztésére törekednie, és függetlennek kell maradnia; rámutat, hogy az EIOPA-nak meg kell vizsgálnia, hogy ki kell-e dolgozni iránymutatásokat és ajánlásokat;

7.  rámutat, hogy az EIOPA-nak teljes mértékben ki kell használnia a meglévő megbízatása keretében ráruházott hatásköreit a fogyasztóvédelem területén; hangsúlyozza, hogy ezen a területen az EIOPA-nak szorosabban együtt kellene működnie a többi európai felügyeleti hatósággal a vegyes bizottság keretében;

8.  úgy véli, hogy az EIOPA vegyes finanszírozási megállapodása rugalmatlan, nehézkes és fenyegetést jelenthet függetlenségére; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy – amennyiben azt a Bizottság értékelése igazolja – 2017-ig javasoljon olyan finanszírozási rendszert, amely:

-    kizárólag a piaci szereplők által fizetendő díjak bevezetésén alapul, vagy

-    a piaci szereplők díjait ötvözi az Unió általános költségvetésének külön költségvetési sorából származó alapvető finanszírozással.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

24.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

11

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Gesine Meissner

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 174. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 174. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(5)

HL L 331., 2010.12.15., 48. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 174. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 174. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(12)

HL L 331., 2010.12.15., 48. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat