Eljárás : 2014/2132(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0103/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0103/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.54
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0163

JELENTÉS     
PDF 174kWORD 99k
31.3.2015
PE 541.309v02-00 A8-0103/2015

az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2132(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2132(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 209. cikkére,

–       tekintettel a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító ARTEMIS közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–       tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0103/2015),

1.      elhalasztja az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2014/2132(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(9),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(10),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(11),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12) és különösen annak 209. cikkére,

–       tekintettel a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító ARTEMIS közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendeletre(13),

–       tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre(14) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(15),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(16),

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0103/2015),

1.      elhalasztja az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról szóló határozatát;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2132(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8‑0103/2015),

A.     mivel az ARTEMIS közös vállalkozást (a továbbiakban: „közös vállalkozás”) 2007 decemberében hozták létre tíz évre, hogy meghatározza és végrehajtsa különféle alkalmazási területeken a beágyazott számítástechnikai rendszerek számára kulcsfontosságú technológiák kifejlesztésének kutatási ütemtervét annak érdekében, hogy az uniós versenyképesség és fenntarthatóság erősödjön, valamint új piacok és társadalmi alkalmazások alakulhassanak ki;

B.     mivel a közös vállalkozás 2009 októberében kezdte meg önálló működését;

C.     mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a tízéves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 420 000 000 euróval járul hozzá;

D.     mivel az ARTEMIS tagállamai által fizetett összes hozzájárulás az Unió pénzügyi hozzájárulásának legalább 1,8-szorosára kell, hogy rúgjon, és a projektekben részt vevő kutatás-fejlesztési szervezetek természetbeni hozzájárulásának egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie az állami hatóságokénál a közös vállalkozás időtartama alatt;

E.     mivel az ARTEMIS és az ENIAC Közös Vállalkozások összeolvadásával létrehozták a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezését (ECSEL KTK), amely 2014 júniusában kezdte meg működését, 10 éves időtartamra;

F.     mivel a Számvevőszék 2013-as pénzügyi évre vonatkozó jelentése a folytonosság elve alapján készült;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.      megállapítja, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2013-as éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az év végéig lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.      tudomást vesz a közös vállalkozás 2010. november 25-én elfogadott és 2013. február 20-án módosított utólagos ellenőrzési stratégiájáról; a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a 2013-ban elvégzett módosítások nyomán a stratégia kulcsfontosságú eszközzé vált a mögöttes ügyletek jogszerűségének és szabályszerűségének ellenőrzése szempontjából;

3.      tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a tagállamok nemzeti finanszírozó hatóságai által kiadott költségelfogadási nyilatkozatok alapján 2013-ban végrehajtott kifizetések összege 11 700 000 euró volt, ami az összes operatív kiadás 57%-a;

4.      aggodalommal állapítja meg, hogy noha a projektekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek ellenőrzését a nemzeti finanszírozó hatóságokra ruházták át, az e hatóságokkal kötött adminisztratív megállapodások nem tartalmaznak az utólagos ellenőrzésekre vonatkozó gyakorlati intézkedéseket;

5.      tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás által elfogadott utólagos ellenőrzési stratégia értelmében a közös vállalkozás évente legalább egyszer megvizsgálja, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által szolgáltatott információk kellő bizonyossággal szolgálnak-e a végrehajtott tranzakciók szabályszerűségéről és jogszerűségéről;

6.      nyugtázza, hogy a Számvevőszék ellenőrzése alapján a közös vállalkozás a nemzeti finanszírozó hatóságoktól a befejezett projektek költségeinek nagyjából 46%-áról kapott ellenőrzési jelentéseket; aggodalommal veszi tudomásul, hogy a közös vállalkozás nem értékelte az ellenőrzések minőségét, és hogy 2014. március végéig a 23 nemzeti finanszírozó hatóság közül héttől nem kapott tájékoztatást az ellenőrzési stratégiáról; megjegyzi azt is, hogy emiatt a közös vállalkozásnak nem volt módja annak megítélésére, hogy az utólagos ellenőrzések elegendő bizonyossággal szolgálnak-e a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére nézve;

7.      a közös vállalkozás válasza alapján tudomásul veszi, hogy az utólagos ellenőrzési stratégia javításán túlmenően a közös vállalkozás a Számvevőszék korlátozó véleményében megjelölt hiányosságok orvoslására irányuló cselekvési tervet nyújtott be; tudomásul veszi, hogy megkapta a közös vállalkozástól az utólagos ellenőrzések végrehajtására vonatkozó legfrissebb tájékoztatást; várja a Számvevőszék véleményét a közös vállalkozás becsült fennmaradó hibaarányának kiszámítására javasolt új képletről; tudomásul veszi, hogy a cselekvési terv megvalósítása 2014-ben vette kezdetét; várakozással tekint a cselekvési terv teljes egészének végrehajtása, valamint a Számvevőszék annak eredményeiről készített véleménye elé; rámutat arra, hogy ütközési pontok merülhetnek fel a nemzeti finanszírozó hatóságok szuverén hatáskörei és a közös vállalkozás hatásköre között; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtsa be a cselekvési terv végrehajtására vonatkozó első időközi értékelést;

8.      a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2013. évi eredeti költségvetésében 68,9 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat szerepelt, amelyet az év végén módosítottak, így a kötelezettségvállalási előirányzatok 32,6 millió euróra csökkentek; aggodalommal állapítja meg, hogy a csökkentést követően a kifizetési előirányzatok felhasználási aránya csupán 69%-os volt, míg az operatív kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 99,4%-os volt; az alacsony költségvetés-felhasználási arány főként a projektek pénzügyi lezárásával összefüggő hosszadalmas és összetett eljárásnak tudható be;

9.      tudomásul veszi, hogy az azt létrehozó rendelet értelmében a működési költségek fedezése céljából a közös vállalkozás teljes költségvetése maximum 410 millió euró lehet; rámutat továbbá, hogy a pályázati felhívásokra lekötött előirányzatok jelenlegi összege 201 millió euró, ami a teljes költségvetés 49%-a;

10.    aggódik amiatt, hogy kevés információ áll rendelkezésre a tagállamok és a kutatás-fejlesztési intézmények azon hozzájárulásainak értékeléséről, amelyek megfelelnek az Unió tényleges kifizetései szintjének; rámutat, hogy a kapott információ alapján a tagállamok hozzájárulása a közös vállalkozás statútuma által előírt 1,8-szoros szorzó alatt van; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére az összes tag hozzájárulásáról, a Bizottság kivételével, beleértve az értékelési szabályok alkalmazását, a Bizottság értékelésével együtt;

Jogi keret

11.    figyelembe veszi, hogy az Unió általános költségvetésére alkalmazandó új költségvetési rendeletet 2012. október 25-én fogadták el és az 2013. január 1-jén lépett hatályba, az új költségvetési rendelet 209. cikkében szereplő, a köz- és magánszféra közötti partnerségekre vonatkozó pénzügyiszabályzat-minta azonban csak 2014. február 8-án lépett hatályba; megjegyzi, hogy az ECSEL közös vállalkozásba történő beolvadás miatt a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatát nem módosították ezeknek a változásoknak megfelelően;

12.    tudomásul veszi az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát(17), valamint az azt követő politikai megállapodást a költségvetési rendelet 209. cikkének megfelelően a közös vállalkozásra vonatkozó, a Tanács ajánlására az Európai Parlament által adandó külön mentesítésről;

13.    megismétli a Számvevőszékhez intézett kérését, hogy készítsen teljes és megfelelő pénzügyi jelentést a közös vállalkozás jogairól és kötelességeiről, addig a dátumig, amikor az ECSEL közös vállalkozás megkezdte tevékenységét;

Belső kontrollrendszerek

14.    aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a közös vállalkozás az alapító rendelet 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseivel ellentétben nem alakított ki belső ellenőrzési részleget; megjegyzi továbbá, hogy bár a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának feladatait ismertető szabályzatot az irányító testület 2010. november 25-én elfogadta, a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatát még nem módosították annak érdekében, hogy az magában foglalja Belső Ellenőrzési Szolgálat hatáskörét elismerő pénzügyiszabályzat-mintát;

15.    tudomásul veszi, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrizte, hogy a közös vállalkozás belső kontrollrendszere megfelelő és eredményes-e a szakértők tekintetében; tudomásul veszi azt is, hogy az ellenőrzés megállapításai szerint a jelenlegi belső kontrollrendszer ésszerű bizonyosságot nyújt a közös vállalkozás által a szakértők irányítása tekintetében kitűzött célok eléréséről; tudomásul veszi továbbá, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat számos fontos ajánlást is tett egy a bizalmas kezeléssel kapcsolatos átfogó politika elfogadása, a programigazgató állásának bizalmas jellege, valamint a távértékelők munkaterhének elosztásával kapcsolatos szabályok terén;

16.    tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat informatikai kockázatelemzést végzett a közös vállalkozás, illetve a Tiszta Égbolt, az ENIAC, az FCH és az IMI közös vállalkozások által megosztva használt közös informatikai infrastruktúrákról;

17     a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás közös informatikai infrastruktúrájára vonatkozó katasztrófa-elhárítási tervet nem hagyták jóvá; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás saját szintjén intézkedéseket fogadott el a vészhelyzetek kezelésére vonatkozóan;

Összeférhetetlenség

18.    aggodalommal veszi tudomásul, hogy a közös vállalkozás nem teljesítette a mentesítésért felelős hatóság 2014-es ajánlásait és nem dolgozott ki átfogó politikát az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére; ismételten hangsúlyozza, hogy pontosan meg kell határozni, hogy mely esetek tekintendők összeférhetetlenségnek, beleértve mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi érdekeltségeket;

19.    sürgeti a közös vállalkozást, hogy járjon el az ügyvezető igazgató és az irányító testületi tagok részletes és teljes életrajzának, illetve érdekeltségi nyilatkozatának gyors, 2015 szeptember végéig megtörténő közzététele ügyében; kéri továbbá egy összeférhetetlenségre vonatkozó összes információt tartalmazó, rendszeresen frissített adatbázis, valamint az ezek, illetve a rendelkezések megszegésének kezeléséhez szükséges mechanizmus létrehozását 2015. szeptember végéig;

20.    felszólítja a közös vállalkozást, hogy fogadjon el átfogó szakpolitikákat az olyan érdekellentéttel járó helyzetek kezelése érdekében, mint például a köztisztviselő lemondása az érdekeltségről, a köztisztviselő visszalépése az érintett döntéshozatali folyamatból, az érintett köztisztviselő bizonyos információkhoz való hozzáférésének korlátozása, a köztisztviselő feladatkörének megváltoztatása, vagy a köztisztviselő lemondása hivataláról;

21. mivel a közös vállalkozás 2014-ben beolvadt, a mentesítésért felelős hatóság felkéri az ECSEL közös vállalkozást annak biztosítására, hogy az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozó politikák hiánya ne állandósuljon;

A kutatási eredmények nyomon követése és jelentése

22.    tudomásul veszi, hogy a hetedik keretprogramról szóló határozat(18) egy, a kutatási eredmények védelmére, terjesztésére és átadására vonatkozó monitoring- és beszámolási rendszert hoz létre; megállapítja, hogy a közös vállalkozás e tekintetben eljárásokat dolgozott ki annak érdekében, hogy a projektek különböző szakaszaiban figyelemmel lehessen kísérni a kutatási eredmények védelmét és terjesztését; aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék jelentéséből, hogy az irányelv rendelkezéseinek való maradéktalan megfelelés érdekében további fejlesztésekre van szükség;

23.    tudomásul veszi, hogy 2012 szeptembere és 2013 februárja között az Európai Bizottság egy második időközi értékelést végzett a közös vállalkozás és az ENIAC közös vállalkozás vonatkozásában a relevancia, az eredményesség, a hatékonyság és a kutatás minősége tekintetében; tudomásul veszi, hogy a 2013 májusában kiadott jelentés több ajánlást is tartalmazott a közös vállalkozás számára; megállapítja, hogy ezek az ajánlások a projektek felülvizsgálatának hatékonyságára, a projekt-portfolió az európai stratégiai célkitűzésekhez való igazításának javítására, valamint a projektek hatásának és sikerének mérésére szolgáló mutatók megfelelőségére vonatkoznak;

24     felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére a már befejezett projektek szociális-gazdasági hasznáról; kéri, hogy a mentesítésért felelős hatóság megfelelő időben kapja meg ezt a jelentést a Bizottság értékelésével együtt;

25.    emlékeztet arra, hogy a mentesítésért felelős hatóság korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól – magánpartnereikkel együtt – az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

12

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 452., 2014.12.16., 8. o.

(2)

HL C 452., 2014.12.16., 9. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(5)

HL L 30., 2008.2.4., 52. o.

(6)

HL L 169., 2014.6.7., 152. o.

(7)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(8)

HL L 38., 2014.2.7., 2–15. o.

(9)

HL C 452., 2014.12.16., 8. o.

(10)

HL C 452., 2014.12.16., 9. o.

(11)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(12)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(13)

HL L 30., 2008.2.4., 52. o.

(14)

HL L 169., 2014.6.7., 152. o.

(15)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(16)

HL L 38., 2014.2.7., 2–15. o.

(17)

HL L 163., 2014.5.29., 21. o.

(18)

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 7. cikke (HL L 412., 2006.12.30., 6. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat