Eljárás : 2014/2135(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0104/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0104/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.56
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0165

JELENTÉS     
PDF 170kWORD 94k
31.3.2015
PE 541.307v02-00 A8-0104/2015

az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2135(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2135(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 209. cikkére,

–       tekintettel a 2008. december 20-i, az ENIAC közös vállalkozás megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 72/2007/EK tanácsi rendeletre(5),

–       tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0104/2015),

1.      elhalasztja a határozathozatalt az ECSEL Közös Vállalkozás igazgatója számára az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan adandó mentesítésről;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2014/2135(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(9),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(10),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(11),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12) és különösen annak 209. cikkére,

–       tekintettel a 2008. december 20-i, az ENIAC közös vállalkozás megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 72/2007/EK tanácsi rendeletre(13),

–       tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre(14) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(15),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(16),

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0104/2015),

1.      elhalasztja az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról szóló határozatát;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2135(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0104/2015),

A. mivel az ENIAC közös vállalkozást (a továbbiakban: „a közös vállalkozást”) 2007. december 20-án hozták létre 10 éves időtartamra, hogy a nanoelektronikai szempontból alapvető kompetenciák különféle alkalmazási területeken történő fejlesztésének érdekében kutatási ütemtervet szabjon meg és hajtson végre,

B.  mivel a közös vállalkozás 2010 júliusában pénzügyi autonómiát kapott,

C.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság, továbbá az Európai Nanoelektronikai Tevékenységeket Összefogó Egyesület (AENEAS).

D. mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a tízéves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 450 000 000 euróval járul hozzá,

E.  mivel az AENEAS legfeljebb 30 000 000 euróval járul hozzá a közös vállalkozás működési költségeihez, továbbá a tagállamok természetbeni hozzájárulásokat nyújtanak a működési költségekhez és az uniós hozzájárulás legalább 1,8-szeresét kitevő pénzügyi hozzájárulást biztosítanak,

F.  mivel az ARTEMIS és az ENIAC Közös Vállalkozások összeolvadásával létrehozták a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezését (ECSEL KTK), amely 2014 júniusában kezdte meg működését, 10 éves időtartamra;

G.  mivel a Számvevőszék 2013-as pénzügyi évre vonatkozó jelentése a folytonosság elve alapján készült;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék (a továbbiakban: „a Számvevőszék”) a közös vállalkozás éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: „a számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2013-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Számvevőszék – immár a harmadik egymást követő évben – korlátozó véleményt adott ki a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről, mivel az éves beszámolók alapján nem tudta megállapítani, hogy az utólagos ellenőrzési stratégia – amely nagymértékben támaszkodik a projektekkel kapcsolatos költségigénylések nemzeti finanszírozó hatóságok általi ellenőrzésére – megfelelő biztosítékot nyújt az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről; úgy véli, hogy a korlátozó vélemény kétséget ébreszt afelől, hogy a közös vállalkozás valóban törekszik-e a hatékony és eredményes működésre, a költséghatékonyság jegyében; ezért sürgeti a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a jelenlegi gyakorlatok gyors átalakításának stratégiájáról;

3.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiájának végrehajtásáról rendelkezésre álló információk nem elégendőek ahhoz, hogy a Számvevőszék meg tudja állapítani, hogy ez a fő kontrollmechanizmus eredményesen működik-e; ismételten felhívja a Számvevőszéket, hogy független ellenőrzései révén tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a közös vállalkozás beszámolójának alapjául szolgáló műveletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről kialakított véleményéről;

4.  emlékeztet arra, hogy a közös vállalkozás 2010-ben utólagos ellenőrzésre vonatkozó stratégiát fogadott el, melynek végrehajtása 2011-ben kezdődött meg; megjegyzi, hogy a projektekkel kapcsolatos költségigénylések ellenőrzésével a tagállamok nemzeti finanszírozó hatóságait bízták meg; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiája a tagállamok nemzeti finanszírozó hatóságaira támaszkodik a projektek költségigényléseinek ellenőrzésében;

5.  megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás 2012-ben elvégezte a költségigénylések korlátozott felülvizsgálatát, és arra a következtetésre jutott, hogy a programon belüli hibaarány 2% alatti; megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a gyakorlat nem foglalt magában könyvvizsgálói ellenőrzéseket, és nem garantálja a felülvizsgált költségigénylések szabályosságát;

6.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján megállapítja, hogy cselekvési tervet nyújtottak be, amelynek célja a Számvevőszék korlátozó véleményében feltárt hiányosságok orvoslása; tudomásul veszi, hogy megkapta a közös vállalkozástól az utólagos ellenőrzések végrehajtására vonatkozó legfrissebb tájékoztatást; várja a Számvevőszék véleményét a közös vállalkozás tranzakciói becsült fennmaradó hibaarányának kiszámítására javasolt új képletről; tudomásul veszi, hogy a cselekvési terv megvalósítása 2014-ben vette kezdetét; várakozással tekint a cselekvési terv teljes egészének végrehajtása, valamint a Számvevőszék annak eredményeiről készített véleménye elébe; rámutat arra, hogy ütközési pontok merülhetnek fel a nemzeti finanszírozó hatóságok szuverén hatáskörei és a közös vállalkozás hatásköre között; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtsa be a cselekvési terv végrehajtására vonatkozó első időközi értékelést;

7.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2013-ra vonatkozó működési költségvetése eredetileg 115 600 000 euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 59 700 000 euró kifizetési előirányzatot tartalmazott, megállapítja, hogy az Igazgatótanács költségvetés-módosítást fogadott el az év végén, a kötelezettségvállalási előirányzatokat 170 000 000 EUR-ra, a kifizetési előirányzatokat pedig 36 100 000 EUR-ra csökkentve, és ennek eredményeként az operatív kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 100%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 95%;

8.  aggódik amiatt, hogy kevés információ áll rendelkezésre a tagállamok és az AENEAS hozzájárulásainak értékeléséről, az Unió tényleges kifizetései szintjéhez viszonyítva; rámutat, hogy a kapott információ alapján a tagállamok hozzájárulása a közös vállalkozás statútuma által előírt 1,8-szoros szorzó alatt van; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére az összes tag hozzájárulásáról, a Bizottság kivételével, beleértve az értékelési szabályok alkalmazását, a Bizottság értékelésével együtt;

9.  felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére a már befejezett projektek társadalmi-gazdasági előnyeiről; kéri, hogy a mentesítésért felelős hatóság a Bizottság értékelésével együtt kapja meg ezt a jelentést;

Belső kontrollrendszerek

10. megállapítja, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrizte a támogatáskezelési folyamat megfelelőségét és eredményességét, és arra a megállapításra jutott, hogy az alkalmazott eljárások kellő bizonyosságot nyújtanak; megjegyzi, hogy a jelentés számos ajánlást tartalmaz, közülük a kettő legfontosabbal a közös vállalkozás már foglalkozott, ezek a szakértők kiválasztására és a hozzáférési jogok feletti ellenőrzésre irányuló dokumentált eljárás kialakítására vonatkoztak;

11. megjegyzi, hogy a közös vállalkozásnál – a Tiszta Égbolt, az Artemis, az FCH és az IMI közös vállalkozással együtt – a Belső Ellenőrzési Szolgálat elvégezte a közös informatikai infrastruktúrára vonatkozó informatikai kockázatértékelést; a jelentés alapján megállapítja, hogy formalizálni kell az informatikai biztonsági szabályokat és az informatikai szolgáltatókkal kötött jövőbeli szerződéseknek részletes eljárásokat kell tartalmazniuk;

12. tudomásul veszi, hogy a hetedik keretprogramról szóló határozat egy a kutatási eredmények védelmére, terjesztésére és átadására vonatkozó monitoring- és beszámolási rendszert hoz létre; megállapítja, hogy a közös vállalkozás e tekintetben eljárásokat dolgozott ki annak érdekében, hogy a projektek különböző szakaszaiban figyelemmel lehessen kísérni a kutatási eredmények védelmét és terjesztését; aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék jelentéséből, hogy az irányelv rendelkezéseinek való maradéktalan megfelelés érdekében további fejlesztésekre van szükség;

13. tudomásul veszi, hogy 2012 szeptembere és 2013 februárja között a Bizottság második időközi értékelést végzett a közös vállalkozás és az ARTEMIS közös vállalkozás vonatkozásában a relevancia, az eredményesség, a hatékonyság és a kutatás minősége tekintetében; tudomásul veszi, hogy a 2013 májusában kiadott jelentés több ajánlást is tartalmazott a közös vállalkozás számára; emlékeztet arra, hogy ezek az ajánlások a projektek felülvizsgálatának hatékonyságára, a projekt-portfolió az európai stratégiai célkitűzésekhez való igazításának javítását célzó intézkedésekre, valamint a projektek hatásának és sikerének mérésére szolgáló mutatók megfelelőségére vonatkoznak;

Pályázati felhívások

14. megállapítja, hogy az utolsó két pályázati felhívást 2013-ban írták ki, ami lehetővé tette a Közös Vállalkozás számára a fennmaradó 170 000 000 euró felhasználását.

Jogi keret

15. figyelembe veszi, hogy az Unió általános költségvetésére alkalmazandó új költségvetési rendeletet 2012. október 25-én fogadták el és az 2013. január 1-jén lépett hatályba, az új költségvetési rendelet 209. cikkében szereplő, a köz- és magánszféra közötti partnerségekre vonatkozó pénzügyiszabályzat-minta azonban csak 2014. február 8-án lépett hatályba; megjegyzi, hogy az ECSEL közös vállalkozásba történő beolvadás miatt a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatát nem módosították úgy, hogy az figyelembe vegye a pénzügyi szabályzati modellt;

16. tudomásul veszi az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát(17), valamint a költségvetési rendelet 209. cikkének megfelelően a közös vállalkozásra vonatkozó külön mentesítésről szóló azt követő politikai megállapodást;

17. megismétli a Számvevőszékhez intézett kérését, hogy készítsen teljes és megfelelő pénzügyi jelentést a közös vállalkozás jogairól és kötelességeiről, addig a dátumig, amikor az ECSEL közös vállalkozás megkezdte tevékenységét;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

18. elismeri, hogy a közös vállalkozás átfogó intézkedéseket tett az összeférhetetlenségek kiküszöbölésére és azokat honlapján közzétette; a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy további fejlesztéseket is fontolóra kell venni, mint például az összeférhetetlenséggel kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázis létrehozását;

19. felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az összeférhetetlenséggel kapcsolatos adatbázis előrehaladásáról;

20. emlékeztet arra, hogy a mentesítésért felelős hatóság korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól – magánpartnereikkel együtt – az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

10

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Fulvio Martusciello, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 452., 2014.12.16., 26. o.

(2)

HL C 452., 2014.12.16., 27. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(5)

HL L 30., 2008.02.04., 21. o.

(6)

HL L 169., 2014.06.07., 152. o.

(7)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(8)

HL L 38., 2014.2.7., 2–15. o.

(9)

HL C 452., 2014.12.16., 26. o.

(10)

HL C 452., 2014.12.16., 27. o.

(11)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(12)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(13)

HL L 30., 2008.2.4.,21. o.

(14)

HL L 169., 2014.06.07., 152. o.

(15)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(16)

HL L 38., 2014.2.7., 2–15. o.

(17)

HL L 163., 2014.29.5., 21. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat