Διαδικασία : 2013/0403(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0140/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0140/2015

Συζήτηση :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2015 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0338

23.4.2015
A8-0140/2015
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
(COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD))
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 853kWORD 379k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου