Postupak : 2014/0158(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0145/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0145/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/05/2015 - 5.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0189

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 397kWORD 82k
28.4.2015
PE 539.632v02-00 A8-0145/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije (kodifikacija)

(COM(2014)0305 – C8‑0009/2014 – 2014/0158(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Andrzej Duda

(Kodifikacija – članak 103. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije (kodifikacija)

(COM(2014)0305 – C8‑0009/2014 – 2014/0158(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – kodifikacija)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0305),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0009/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova(1),

–       uzimajući u obzir članke 103. i 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0145/2015),

A.     budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena;

1.      usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući prijedlog Komisije prilagođen prema preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 102, 4.4.1996., str. 2.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 17. rujna 2014.

MIŠLJENJE

                                                        ZA EUROPSKI PARLAMENT

                                                              VIJEĆE

                                                              KOMISIJU

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća    o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije

COM(2014)0305 završna verzija od 27. 5. 2014. – 2014/0158(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, a posebno njegovu točku 4., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 10. srpnja 2014. kako bi razmotrila navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Tijekom razmatranja(1) prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kodifikaciji Uredbe (EEZ) br. 2841/72 od 19. prosinca 1972. o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije savjetodavna skupina suglasno je zaključila da prijedlog predstavlja izravnu kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

F. DREXLER                                       H. LEGAL                           L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik                                 Pravni savjetnik                      Glavni direktor

(1)

             Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske jezične verzije prijedloga koja je bila izvorna jezična verzija razmatranog teksta.


POSTUPAK

Naslov

Zaštitne mjere predviđene u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije (kodifikacija)

Referentni dokumenti

COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.5.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

28.1.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Andrzej Duda

3.9.2014

 

 

 

Datum usvajanja

11.11.2014

 

 

 

Datum podnošenja

28.4.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti