Procedūra : 2015/2014(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0152/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0152/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 19/05/2015 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0192

ZIŅOJUMS     
PDF 163kWORD 73k
11.5.2015
PE 552.088v02-00 A8-0152/2015

par pieprasījumu atcelt Jérôme Lavrilleux imunitāti

(2015/2014(IMM))

Juridiskā komiteja

Referente: Heidi Hautala

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Jérôme Lavrilleux imunitāti

(2015/2014(IMM))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā pieprasījumu atcelt Jérôme Lavrilleux imunitāti, kuru Francijas Republikas tieslietu ministrs nosūtījis 2014. gada 23. decembrī saistībā ar Parīzes Apelācijas tiesas virsprokurora pieprasījumu un par kuru paziņots 2015. gada 15. janvāra plenārsēdē,

–       pēc Jérôme Lavrilleux uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

–       ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumus(1),

–       ņemot vērā Francijas Republikas Konstitūcijas 26. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0152/2015),

A.     tā kā Parīzes Apelācijas tiesas virsprokurors ir pieprasījis Eiropas Parlamenta deputāta Jérôme Lavrilleux imunitātes atcelšanu, jo patlaban notiek tiesu izmeklēšana par apsūdzībām viltošanā, viltotu dokumentu izmantošanā, uzticības laušanā, krāpšanas mēģinājumā un līdzdalībā šo pārkāpumu izdarīšanā un šo pārkāpumu slēpšanā, vēlēšanu kampaņas nelegālā finansēšanā un šā pārkāpuma slēpšanā un līdzdalībā tā izdarīšanā; un tā kā Francijas tiesneši šajā sakarībā gribētu noteikt Jérôme Lavrilleux brīvību atņemošu vai brīvību ierobežojošu pasākumu;

B.     tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savas valsts teritorijā ir tāda pati imunitāte, kāda ir piešķirta šīs valsts parlamenta deputātiem;

C.     tā kā Francijas konstitūcijas 26. panta 2. un 3. punktā ir noteikts, ka nevienu parlamenta deputātu nedrīkst nedz aizturēt par noziedzīgiem nodarījumiem un kriminālpārkāpumiem, nedz arī viņam noteikt brīvību atņemošu vai brīvību ierobežojošu pasākumu, ja nav saņemta tās palātas prezidija piekrišana, kuras deputāts viņš ir; tā kā šāda atļauja nav nepieciešama, ja parlamenta deputātu aiztur noziedzīga nodarījuma vai kriminālpārkāpuma izdarīšanas brīdī vai ja spēkā ir stājies notiesājošs spriedums; tā kā Asambleja var pieprasīt apcietinājuma, brīvību atņemoša vai brīvību daļēji ierobežojoša pasākuma vai pret viena no tās deputātiem ierosināta juridiska procesa atlikšanu;

D.     tā kā Jérôme Lavrilleux tiek turēts aizdomās par dalību viltotu rēķinu izgatavošanā attiecībā uz vēlēšanu kampaņas izdevumiem;

E.     tā kā uz Jérôme Lavrilleux imunitātes atcelšanu būtu jāattiecina Reglamenta 9. panta 6. punkta nosacījumi;

F.     tā kā pieprasījumā atcelt imunitāti minētās apsūdzības nav saistītas ar Jérôme Lavrilleux darbību Eiropas Parlamentā un attiecas uz agrāku laiku, kad viņš ieņēma kampaņas direktora vietnieka amatu pēdējās Francijas prezidenta vēlēšanās;

G.     tā kā izmeklēšana neattiecas uz Jérôme Lavrilleux viedokļiem, kurus viņš ir paudis, vai balsojumiem, kurus ir veicis, pildot Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. panta nozīmē;

H.     tā kā šajā lietā Parlaments nav guvis nav pierādījumus par fumus persecutionis, proti, nav pietiekami pamatotu un precīzu aizdomu par to, ka juridiskais process ir sākts, lai kaitētu deputāta politiskajai darbībai,

1.      nolemj atcelt deputāta Jérôme Lavrilleux imunitāti;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Francijas Republikas kompetentajai iestādei un Jérôme Lavrilleux.

(1)

Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure un citiem, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/kParlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Vispārējās tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/kParlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patricello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch/kParlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


PASKAIDROJUMS

1. Fakti

Pēc Francijas Prezidenta vēlēšanām 2012. gadā (kad François Hollande tika ievēlēts par Francijas Republikas prezidentu, izrādījās, ka Nicolas Sarkozy vēlēšanu kampaņas konti pārsniedza likumā noteikto prezidenta amata kandidātu vēlēšanas kampaņas izdevumu maksimālo robežu. Tā rezultātā Francijas Nacionālā komisija kampaņu kontu un politiskā finansējuma jautājumos 2012. gada 19. decembrī nolēma viņa kampaņas kontus atzīt par pretlikumīgiem.

Dažiem medijiem 2014. gadā radās aizdomas par rēķinu viltošanu, kas ir notikusi, lai finansētu partiju, kas atbalstīja Nicolas Sarkozy (Tautas kustības savienība — UMP), attiecībā uz summām, kuras kandidātam vajadzēja būt maksājušam un deklarējušam savos kampaņas kontos, ņemot vērā tieši iepriekš minētos faktus.

Tiesu izmeklēšana sākās 2014. gada martā un jo īpaši paredzēja dokumentu meklēšanu un konfiskāciju, kā arī pratināšanu. Pret dažām personām tika arī sākta kriminālvajāšana. Jérôme Lavrilleux, kurš 2012. gada vēlēšanu kampaņā bija Nicolas Sarkozy kampaņas direktora vietnieks, tika pratināts divreiz: 20124. gada 17. jūnijā un 2014. gada 24. oktobrī.

Jautājumi tika galvenokārt uzdoti par viltotiem rēķiniem, kurus sastādīja Event & Cie (Bygmalion grupas filiāle, kas rīko pasākumus un publiskas kampaņas) un UMP biedri un N. Sarkozy kampaņas finanšu apvienība. Event & Cie it kā esot sūtījusi rēķinus UMP par summu EUR 18,556,175 par nenotikušu pasākumu, kamēr faktiskais pakalpojums tika sniegts par Nicolas Sarkozy kampaņas mītiņu organizāciju. Šādas sistēmas mērķis esot bijis noteikumu par vēlēšanu izdevumu ierobežojumiem apiešana, jo kampaņas reālās izmaksas pārsniedza likumā noteikto maksimālo līmeni.

Ņemot vērā Jérôme Lavrilleux pienākumus Nicolas Sarkozy kampaņas komandas kampaņas direktora vietnieka amatā, Francijas tiesneši vēlas viņu arestēt nopratināšanas nolūkā, lai konstatētu ikvienu kandidāta komandas locekļa kompetenci un kampaņas komandas apvienības ikvienu kompetenci attiecībā uz apsūdzībām viltotu rēķinu izgatavošanas organizēšanā.

2. Juridiskais process

Parīzes Apelācijas tiesas virsprokurors ir pieņēmis lēmumu pieprasīt deputāta Jérôme Lavrilleux imunitātes atcelšanu, kuru Eiropas Parlamentam Francijas tieslietu ministrs nosūtīja 2014. gada 23. decembrī.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs par šo pieprasījumu paziņoja 2015. gada 15. janvāra plenārsēdē un nodeva to skatīšanai Juridiskajā komitejā.

Jérôme Lavrilleux Juridiskā komiteja uzklausīja 2015. gada 24. martā.

3. Lēmuma priekšlikuma pamatojums

Eiropas Parlamenta deputātu imunitāte ir aizsargāta ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu.

Lai varētu atsaukties uz 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā noteikto imunitāti, tiesvedībai ir jābūt ierosinātai par viedokli, kuru Eiropas Parlamenta deputāts paudis, vai balsojumu, kuru viņš izdarījis, pildot savus deputāta pienākumus. No iepriekš minētajiem faktiem var secināt, ka 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā paredzētā imunitāte nav piemērojama šajā lietā.

Tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savas valsts teritorijā ir tāda pati imunitāte, kāda ir piešķirta šīs valsts parlamenta deputātiem.

Savukārt Francijas konstitūcijā (26. panta 2. un 3. punkts) ir noteikts, ka Parlamenta deputātu aizturēt vai viņam var piemērot kādus citus brīvību atņemošus vai brīvību ierobežojošus pasākumus tikai ar Asamblejas Prezidija atļauju, izņemot gadījumus, kad deputāts ir aizturēts nozieguma izdarīšanas brīdī vai arī spēkā stājas notiesājošs spriedums. Turklāt Asambleja var pieprasīt apcietinājuma, brīvību atņemoša vai brīvību ierobežojoša pasākuma vai pret viena no tās deputātiem ierosināta juridiska procesa atlikšanu.

Tā kā Lavrilleux kunga imunitātes atcelšana ir pieprasīta, lai noteiktu viņa brīvību atņemoša vai brīvību ierobežojošu pasākumu, tādēļ ir nepieciešams Eiropas Parlamenta lēmums.

Personīgās imunitātes nolūks ir nodrošināt deputātu neatkarību savu pienākumu veikšanā un jo īpaši aizsargātu viņus pilnvaru termiņa laikā pret spiedienu, kas izpaužas kā draudi apcietināt vai ierosināt juridisku procesu.

Iepriekš aprakstītā viltoto rēķinu izgatavošanas sistēma un pieprasījumā par imunitātes atcelšanu minētās apsūdzības nav saistītas ar Lavrilleux kunga darbību Eiropas Parlamenta deputāta statusā, bet gan attiecas uz agrāk ieņemto amatu prezidenta vēlēšanu kampaņas komandā, ko izveidoja tāda balsojuma nolūkā, kas notika divus gadus pirms Lavrilleux kungs tika ievēlēts par Eiropas Parlamenta deputātu. Turklāt, tā kā šajā lietā nav gūti pierādījumi par fumus persecutionis, proti, nav pietiekami pamatotu aizdomu par to, ka juridiskais process ir sākts, lai kaitētu deputāta politiskajai darbībai.

4. Secinājums

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos argumentus un Reglamenta 9. panta 3. punktu, Juridiskā komiteja iesaka, lai Eiropas Parlaments atceltu Jérôme Lavrilleux imunitāti.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

6.5.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Juridisks paziņojums - Privātuma politika