Postupak : 2012/0360(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0155/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0155/2015

Rasprave :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0203

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 154kWORD 69k
11.5.2015
PE 554.838v02-00 A8-0155/2015

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stečajnom postupku (preinaka)

(16636/5/2014 – C8‑0090/2015 – 2012/0360(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća         o stečajnom postupku (preinaka)

(16636/5/2014 – C8‑0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (16636/5/2014 – C8‑0090/2015 ),

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 22. svibnja 2013.(1),

–       uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(2) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0744),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za pravna pitanja (A8-0155/2015),

1.      prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.      utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.      nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.      nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 271, 19.9.2013., str. 55.

(2)

Usvojeni tekstovi od 5.2.2014., P7_TA(2014)0093.


POSTUPAK

Naslov

Stečajni postupci (preinaka)

Referentni dokumenti

16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

5.2.2014                     T7-0093/2014

Prijedlog Komisije

COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

15.4.2015

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

15.4.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

18.12.2012

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Klaus-Heiner Lehne

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.9.2014

 

 

 

Datum usvajanja

7.5.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Datum podnošenja

11.5.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti