ДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно временната правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правната помощ при производствата по европейска заповед за арест
(COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Денис де Йонг

18.5.2015


Процедура : 2013/0409(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0165/2015
Внесени текстове :
A8-0165/2015
Разисквания :
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: