Proċedura : 2014/2228(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0175/2015

Testi mressqa :

A8-0175/2015

Dibattiti :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Votazzjonijiet :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0252

RAPPORT     
PDF 476kWORD 618k
1.6.2015
PE 549.135v04-00 A8-0175/2015

li tinkludi r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Rapporteur: Bernd Lange

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra d-direttivi tal-UE għan-negozjar dwar is-Sħubija Trans-Atlantika għall-Kummerċ u l-Investiment (TTIP) bejn l-UE u l-Istati Uniti adottati b'mod unanimu mill-Kunsill fl-14 ta' Ġunju 2013(1) u li ġew iddeklassifikati u tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mill-Kunsill fid-9 ta' Ottubru 2014,

–       wara li kkunsidra l-Artikoli 168 sa 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-prinċipju ta' prekawzjoni mnaqqax fl-Artikolu 191(2),

–       wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tas-Summit bejn l-UE u l-Istati Uniti tas-26 ta' Marzu 2014(2),

–       wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-20 ta' Marzu mill-Kummissarju Cecilia Malmström u r-Rappreżentant tal-Istati Uniti fil-qasam tal-Kummerċ, Michael Froman, fir-rigward tal-esklużjoni tas-servizzi pubbliċi fil-ftehimiet kummerċjali bejn l-UE u l-Istati Uniti;

–       wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-TTIP tal-20 ta' Marzu 2015,

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-TTIP tal-21 ta' Novembru 2014(3),

–       wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tas-16 ta' Novembru 2014 mill-President tal-Istati Uniti Barack Obama, il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker, il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy, il-Prim Ministru tar-Renju Unit David Cameron, il-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel, il-President Franċiż François Hollande, il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi u l-Prim Ministru Spanjol Mariano Rajoy, b'segwitu għal-laqgħa tagħhom fil-marġini tas-Summit tal-G20 fi Brisbane, l-Awstralja(4),

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-26 u s-27 ta' Ġunju 2014(5),

–       wara li kkunsidra l-linji gwida politiċi tal-President Juncker tal-15 ta' Lulju 2014 indirizzati lill-Kummissjoni li jmiss u intitolati "Bidu ġdid għall-Ewropa: L-Aġenda Tiegħi għall-Impjiegi, it-Tkabbir, il-Ġustizzja u t-Tibdil Demokratiku(6)",

–       wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kulleġġ tal-Kummissjoni tal-25 ta' Novembru 2014 dwar it-trasparenza fin-negozjati tat-TTIP (C(2014)9052)(7), u d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni tal-25 ta' Novembru 2014 dwar il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar laqgħat li saru bejn Membri tal-Kummissjoni u organizzazzjonijiet jew individwi li jaħdmu għal rashom (C(2014)9051) u dwar il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar laqgħat li jsiru bejn id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni u organizzazzjonijiet jew persuni li jaħdmu għal rashom (C(2014)9048), is-sentenzi u l-opinjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (C-350/12 P, 2/13 (2), 1/09 (3))) dwar aċċess għal dokumenti tal-istituzzjonijiet u d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tas-6 ta' Jannar 2015 li tagħlaq l-inkjesta fuq inizjattiva proprja tagħha (OI/10/2014/RA) fir-rigward tal-Kummissjoni Ewropea dwar kif għandha tittratta t-talbiet għal informazzjoni u aċċess għal dokumenti (Trasparenza),

–       wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tat-3 ta' Diċembru 2014 mill-Kunsill tal-Enerġija bejn l-UE u l-Istati Uniti(8),

–       wara li kkunsidra l-approċċ integrat tal-UE fir-rigward tas-sikurezza fl-ikel ("mill-farm sal-furketta"), stabbilit fl-2004(9),

–       wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-13 ta' Jannar 2015 dwar il-konsultazzjoni pubblika fuq l-internet rigward il-protezzjoni tal-investiment u s-soluzzjoni ta' tilwim bejn investituri u stati (ISDS) fit-TTIP (SWD(2015)0003),

–       wara li kkunsidra l-proposti testwali tal-UE mqiegħda fuq il-mejda għal diskussjoni mal-Istati Uniti fiċ-ċikli tan-negozjati dwar it-TTIP, b'mod partikolari dawk li ġew deklassifikati u mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mill-Kummissjoni, inter alia d-dokumenti ta' pożizzjoni tal-UE intitolati "Kwistjonijiet regolatorji tat-TTIP - l-industriji tal-inġinerija"(10), "Każ li jservi ta' test rigward l-ekwivalenza funzjonali: metodoloġija proposta għal ekwivalenza regolatorja awtomobilistika"(11), u "Kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli/xogħol u ambjent: dokument tal-UE li jiddeskrivi l-kwistjonijiet u l-elementi ewlenin għad-dispożizzjonijiet fit-TTIP"(12), u l-proposti testwali dwar l-ostakli tekniċi għall-kummerċ (OTK)(13), il-miżuri sanitarji u fitosanitarji (SPS)(14), id-dwani u l-faċilitazzjoni kummerċjali(15), l-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs)(16), id-dispożizzjonijiet possibbli rigward il-kompetizzjoni(17), id-dispożizzjonijiet possibbli rigward l-impriżi statali u l-impriżi li jingħataw drittijiet jew privileġġi speċjali jew esklużivi(18), id-dispożizzjonijiet possibbli rigward is-sussidji(19), is-soluzzjoni ta' tilwim(20), u d-dispożizzjonijiet inizjali rigward il-kooperazzjoni regolatorja(21),

–       wara li kkunsidra l-opinjoni dwar "Is-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)" tal-Kumitat tar-Reġjuni (ECOS-V-063) adottata matul il-110 sessjoni plenarja (11-13 ta' Frar 2015), u l-opinjoni tal-4 ta' Ġunju 2014 tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar "Ir-relazzjonijiet trans-Atlantiċi kummerċjali u l-fehma tal-KESE dwar kooperazzjoni mtejba u ftehim ta' kummerċ ħieles eventwali bejn l-UE u l-Istati Uniti",

–       wara li kkunsidra r-Rapport Inizjali Finali tat-28 ta' April 2014 minn ECORYS għall-Kummissjoni, intitolat "Valutazzjoni tal-Impatt fuq is-Sostenibilità tal-Kummerċ (VIS Kummerċ) b'appoġġ għan-negozjati rigward ftehim komprensiv dwar il-kummerċ u l-investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika"(22),

–       wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-2015 dwar l-Ostakli għall-Kummerċ u l-Investiment(23),

–       wara li kkunsidra l-"Evalwazzjoni Dettaljata tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment" ippubblikata f'April 2014 minn CEPS għall-Parlament,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b'mod partikolari dik tat-23 ta' Ottubru 2012 dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mal-Istati Uniti(24), dik tat-23 ta' Mejju 2013 dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment(25), u dik tal-15 ta' Jannar 2015 dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2013(26),

–       wara li kkunsidra l-Artikoli 108(4) u 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–       wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8-0175/2015),

A.     billi l-esportazzjonijiet permezz tal-kummerċ u t-tkabbir permezz ta' investimenti huma muturi kruċjali għall-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku li ma jirrikjedux investimenti min-naħa tal-gvern;

B.     billi l-PDG tal-UE hu dipendenti ħafna mill-kummerċ u mill-esportazzjonijiet u jibbenefika minn kummerċ u investiment ibbażati fuq ir-regoli u billi ftehim ambizzjuż u bbilanċjat mal-Istati Uniti għandu jkun ta' appoġġ għall-industrijalizzazzjoni mill-ġdid tal-Ewropa u jgħin biex jintlaħaq l-objettiv għall-2020 ta' żieda fil-PDG tal-UE ġġenerat mill-industrija minn 15 % għal 20 % billi jsaħħaħ il-kummerċ trans-Atlantiku kemm fil-prodotti, kif ukoll fis-servizzi; billi dan għandu l-potenzjal li joħloq opportunitajiet, speċjalment għall-SMEs, il-mikroimpriżi (bi qbil mad-definizzjoni tar-Rakkomandazzjoni COM 2003/361/KE), ir-raggruppamenti u n-netwerks ta' impriżi li jsofru sproporzjonalment aktar minn ostakli nontariffarji (ONT) minn kumpaniji li jkunu akbar, peress li dawn tal-aħħar ikollhom ekonomiji ta' skala li jippermettulhom aċċess aktar faċli għas-swieq fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku; billi ftehim bejn l-akbar żewġ blokok ekonomiċi fid-dinja għandu l-potenzjal li joħloq standards, normi u regoli li se jiġu adottati fuq livell globali, li kieku jservu wkoll bħala vantaġġ għall-pajjiżi terzi u li kieku jipprevjenu frammentazzjoni ulterjuri tal-kummerċ dinji; billi, jekk ifallu n-negozjati għal ftehim, pajjiżi terzi oħra bi standards u valuri differenti minflok ikunu jistgħu jassumu dan ir-rwol;

C.     billi disa' Stati Membri tal-Unjoni Ewropea diġà ffirmaw ftehim bilaterali mal-Istati Uniti, u minħabba f'hekk it-TTIP tista' tiġi ispirata minn prattika tajba u tippermetti li jiġu megħluba l-ostakli li ltaqgħu magħhom dawn l-Istati Membri;

D.     billi l-kriżijiet reċenti fil-fruntieri tal-UE u l-iżviluppi madwar id-dinja juru l-ħtieġa li jsir investiment fil-governanza globali u sistema bbażata fuq regoli u valuri;

E.     billi, minħabba ż-żieda fl-interkonnettività tas-swieq globali - massimu ta' 40 % tal-prodotti industrijali Ewropej jiġi mmanifatturat minn prodotti upstream importati - huwa ta' importanza kruċjali li dawk li jfasslu l-politika jsawru u jippromwovu l-interazzjoni tas-swieq; billi, peress li l-produzzjoni industrijali se sseħħ dejjem iżjed f'katini ta' valur globali u billi regoli kummerċjali xierqa u t-tneħħija tal-ostakli mhux meħtieġa huma fundamentali biex jinħoloq valur miżjud waqt li tinżamm u tiġi żviluppata bażi industrijali b'saħħitha, kompetittiva u diversifikata fl-Ewropa;

F.     billi t-tentattivi tal-UE li tindirizza l-isfidi tat-tibdil fil-klima, il-ħarsien tal-ambjent u s-sikurezza tal-konsumatur rriżultaw fi spejjeż regolatorji għoljin għall-impriżi tal-UE, flimkien ma' prezzijiet għoljin tal-materja prima għall-enerġija u tal-elettriku, li - jekk jibqgħu mhux indirizzati fit-TTIP - jistgħu jħaffu l-proċessi ta' delokalizzazzjoni, deindustrijalizzazzjoni u telf ta' impjiegi u b'hekk jheddu ir-riindustrijalizzazzjoni tal-UE u l-objettivi tagħha fil-qasam tal-impjiegi, u dan se jegħleb ukoll dawk l-objettivi politiki li r-regolamenti tal-UE qed ifittxu speċifikament li jilħqu;

G.     billi ftehim kummerċjali ddisinjat tajjeb jista' jikkontribwixxi biex jiġu utilizzati l-opportunitajiet tal-globalizzazzjoni;billi ftehim kummerċjali b'saħħtu u ambizzjuż m'għandux jiffoka biss fuq it-tnaqqis tat-tariffi u l-ONT, iżda għandu jkun ukoll għodda għall-protezzjoni tal-ħaddiema, tal-konsumaturi u tal-ambjent; billi ftehim kummerċjali b'saħħtu u ambizzjuż jikkostitwixxi opportunità għall-ħolqien ta' qafas billi jsaħħaħ ir-regolamentazzjoni biex tilħaq l-ogħla standards, bi qbil mal-valuri kondiviżi tagħna, biex b'hekk jipprevjeni d-dumping soċjali u ambjentali u jiżgura livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur fid-dawl tal-objettiv kondiviż ta' kompetizzjoni miftuħa fejn il-kundizzjonijiet ikunu l-istess għal kulħadd;

H.     billi, minkejja l-fatt li standards għolja komuni huma fl-interess tal-konsumaturi, għandu jiġi rikonoxxut li l-konverġenza tagħmel sens ukoll għall-impriżi, peress li l-ispejjeż ogħla li joriġinaw minn standards ogħla jistgħu jiġu kkumpensati aħjar minn żieda fl-ekonomiji ta' skala f'suq potenzjali ta' 850 miljun konsumatur;

I.      billi l-ftehimiet kummerċjali preċedenti wrew benefiċċji sinifikanti għall-ekonomija Ewropea, huwa diffiċli li jiġi vvalutat l-impatt reali tat-TTIP kemm fuq l-ekonomija tal-UE kif ukoll fuq dik tal-Istati Uniti u li jsiru previżjonijiet waqt li n-negozjati jkunu għadhom għaddejjin u l-istudji juru riżultati kontradittorji; billi t-TTIP waħedha mhux se ssolvi l-problemi ekonomiċi strutturali li ilhom jeżistu u l-kawżi sottostanti tagħhom fl-UE, iżda għandha titqies bħala element fi strateġija Ewropea aktar estensiva għall-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir, u l-aspettattivi għat-TTIP għandhom ikunu proporzjonati għal-livell ta' ambizzjoni li se jintlaħaq fin-negozjati;

J.      billi l-konsegwenzi tal-embargo Russu wrew b'mod ċar ir-rilevanza ġeopolitika kontinwa tal-agrikoltura, l-importanza li jkun hemm aċċess għal firxa ta' swieq agrikoli differenti u l-ħtieġa għal sħubiji kummerċjali b'saħħithom u strateġiċi ma' sħab kummerċjali affidabbli;

K      billi huwa importanti għall-agrikoltura Ewropea li jiġi żgurat ftehim kummerċjali ta' benefiċċju reċiproku mal-Istati Uniti b'mod li jsir progress fir-rigward tal-pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur fundamentali fis-suq globali mingħajr ma jiġu pperikolati l-istandards ta' kwalità attwali tal-prodotti agrikoli Ewropej u t-titjib ta' dawk l-istandards fil-ġejjieni, filwaqt li jiġi ppreżervat il-mudell agrikolu Ewropew u tiġi żgurata l-vijabbiltà ekonomika u soċjali tiegħu;

L.     billi l-flussi tal-kummerċ u tal-investiment mhumiex fini fihom infushom u l-benessri taċ-ċittadini ordinarji, tal-ħaddiema u tal-konsumaturi, kif ukoll aktar opportunitajiet għall-impriżi bħala l-muturi tat-tkabbir u l-impjiegi, huma l-parametri referenzjarji għal ftehim kummerċjali; billi t-TTIP għandu jiġi kkunsidrat bħala mudell għal ftehim kummerċjali tajjeb li jwieġeb għal dawn ir-rekwiżiti sabiex iservi bħala eżempju għan-negozjati tagħna fil-ġejjieni ma' sħab kummerċjali oħra;

M.    billi ċertu grad ta' kunfidenzjalità hu rikjest fin-negozjati sabiex jinkiseb eżitu ta' kwalità għolja, u l-livell limitat ta' trasparenza li fih twettqu in-negozjati fil-passat wassal għal nuqqasijiet f'termini ta' kontroll demokratiku tal-proċess ta' negozjar;

N.     billi l-President Juncker tenna b'mod ċar fil-Linji Gwida politiċi tiegħu li huwa jixtieq ftehim kummerċjali bbilanċjat u raġonevoli mal-Istati Uniti u li - waqt li l-UE u l-Istati Uniti jistgħu jagħmlu pass 'il quddiem sinifikanti fir-rikonoxximent reċiproku tal-istandards tal-prodotti ta' xulxin u fil-ħidma lejn standards trans-Atlantiċi - l-UE mhux se tissagrifika l-istandards tagħha fl-oqsma tas-sigurtà (alimentari), tas-saħħa, tas-saħħa tal-annimali, soċjali, ambjentali u tal-protezzjoni tad-data u d-diversità kulturali tagħha; filwaqt li jfakkar li s-sigurtà tal-ikel li nieklu u l-protezzjoni tad-data personali tal-Ewropej u s-servizzi tagħha ta' interess ġenerali ma jistgħux jiġu nnegozjati sakemm l-għan ma jkunx il-ksib ta' livell ogħla ta' protezzjoni;

O.     billi hu importanti li tiġi żgurata konklużjoni sodisfaċenti tan-negozjati dwar il-Ftehim dwar Safe Harbour u l-Ftehim Qafas dwar il-Protezzjoni tad-Data;

P.     billi l-President Juncker diġà ddikjara b'mod ċar fil-linji gwida politiċi tiegħu li mhux se jaċċetta li l-ġurisdizzjoni tal-qrati fl-Istati Membri tiġi limitata minn reġimi speċjali għal tilwim rigward investimenti; billi issa li r-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika dwar il-protezzjoni tal-investimenti u l-ISDS fit-TTIP huma disponibbli, attwalment għaddej proċess ta' riflessjoni - waqt li jitqiesu l-kontribuzzjonijiet - fi ħdan u bejn it-tliet istituzzjonijiet, waqt li jsiru skambji mas-soċjetà ċivili u s-settur kummerċjali, dwar l-aħjar mod kif għandhom jintlaħqu l-protezzjoni tal-investimenti u t-trattament ugwali tal-investituri waqt li jiġi żgurat id-dritt tal-istati li jirregolamentaw;

Q.     billi l-Parlament jappoġġa bis-sħiħ kemm id-deċiżjoni tal-Kunsill li jiddeklassifika d-direttivi għan-negozjar kif ukoll l-inizjattiva ta' trasparenza tal-Kummissjoni; billi d-dibattitu pubbliku mqanqal li sar fl-Ewropa kollha fir-rigward tat-TTIP wera l-ħtieġa biex in-negozjati għat-TTIP jiġu konklużi b'mod aktar trasparenti u inklużiv waqt li jqisu t-tħassib espress miċ-ċittadini Ewropej u jikkomunikaw ir-riżultati tan-negozjati lill-pubbliku ġenerali;

R.     billi t-taħditiet bejn l-Istati Uniti u l-UE ilhom għaddejjin minn Lulju 2013, iżda s'issa ma ntlaħaq l-ebda ftehim dwar test komuni;

S.     billi hu mistenni li t-TTIP ikun ftehim imħallat li jirrikjedi r-ratifika mill-Parlament Ewropew u t-28 Stat Membru tal-UE kollha kemm huma;

1.      Jindirizza, fil-kuntest tan-negozjati dwar it-TTIP li għaddejjin attwalment, dawn ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni:

(a)    rigward il-kamp ta' applikazzjoni u l-kuntest fuq livell usa':

(i)          li tiżgura li n-negozjati trasparenti dwar it-TTIP iwasslu għal ftehim dwar il-kummerċ u l-investiment ambizzjuż, komprensiv, ibbilanċjat u ta' standard għoli li kieku jippromwovi t-tkabbir sostenibbli, b'benefiċċji kondiviżi bejn l-Istati Membri, b'benefiċċji għal xulxin u reċiproċi bejn is-sħab, iżid il-kompetittività internazzjonali, u jiftaħ opportunitajiet ġodda għall-kumpaniji tal-UE, b' mod partikolari l-SMEs, jappoġġa l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità għolja għaċ-ċittadini Ewropej, ikun ta' benefiċċju dirett għall-konsumaturi Ewropej; il-kontenut u l-implimentazzjoni tal-ftehim huma aktar importanti mill-ħeffa li biha jitwettqu n-negozjati; li tisħaq fuq il-fatt li s-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP) hija l-aktar proġett sinifikanti ta' dan l-aħħar bejn l-UE u l-Istati Uniti u għandha tagħti enerġija ġdida lis-sħubija trans-Atlantika kollha kemm hi, lil hinn mill-aspetti kummerċjali tagħha; li tenfasizza li l-konklużjoni b'suċċess tagħha tkun ta' importanza ġeopolitika kbira;

(ii)          li tenfasizza li waqt li n-negozjati dwar it-TTIP jikkonsistu minn negozjati dwar tliet oqsma ewlenin - it-titjib ambizzjuż tal-aċċess reċiproku għas-suq (għall-prodotti, is-servizzi, l-investiment u l-akkwist pubbliku fil-livelli kollha tal-gvern), it-tnaqqis tal-ONT u t-titjib tal-kompatibbiltà tar-reġimi regolatorji, u l-iżvilupp ta' regoli komuni biex jiġu indirizzati l-isfidi u l-opportunitajiet kondiviżi dwar il-kummerċ globali – dawn l-oqsma kollha għandhom l-istess importanza u jeħtieġ li jiġu inklużi f'pakkett komprensiv; it-TTIP għandha tkun ambizzjuża u vinkolanti fil-livelli kollha tal-gvern fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, il-ftehim għandu jwassal għal aċċess miftuħ ġenwin u dejjiemi tas-suq fuq bażi reċiproka u l-faċilitazzjoni kummerċjali fuq il-post, u għandu jagħti attenzjoni partikolari lill-miżuri strutturali biex tinkiseb kooperazzjoni trans-Atlantika akbar waqt li jitħarsu l-istandards regolatorji u l-protezzjoni tal-konsumatur u jiġi pprevenut id-dumping soċjali, fiskali u ambjentali;

(iii)         li tibqa' tikkunsidra l-importanza strateġika tar-relazzjoni ekonomika bejn l-UE u l-Istati Uniti b'mod ġenerali u tat-TTIP b'mod partikolari, fost oħrajn bħala opportunità biex jiġu promossi l-prinċipji u l-valuri, b'għeruq f'qafas ibbażat fuq regoli, li l-UE u l-Istati Uniti jikkondividu u jħaddnu u li tfassal approċċ u viżjoni komuni għall-kummerċ globali, l-investiment u l-kwistjonijiet marbuta mal-kummerċ bħal standards għoljin, normi u regolamenti, sabiex tiġi żviluppata viżjoni trans-Atlantika aktar estensiva u grupp komuni ta' għanijiet strateġiċi; li żżomm f'moħħha l-fatt li minħabba d-daqs tas-suq trans-Atlantiku, it-TTIP hija opportunità biex jissawwar u jiġi regolat l-ordni tal-kummerċ internazzjonali bil-għan li jiġi żgurat li ż-żewġ blokok jiffjorixxu f'dinja interkonnessa;

(iv)         li tiżgura, b'mod speċjali minħabba l-iżviluppi pożittivi reċenti fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), li ftehim mal-Istati Uniti se jservi bħala tarġa għal negozjati kummerċjali aktar estensivi u mhux b'mod preventiv jew b'oppożizzjoni għall-proċess fid-WTO; il-ftehimiet kummerċjali bilaterali u plurilaterali għandhom ġeneralment jiġu kkunsidrati bħala t-tieni l-aqwa għażla u m'għandhomx jipprevjenu li jsiru sforzi b'mod li jintlaħaq titjib sinifikanti fuq il-livell multilaterali; it-TTIP trid tiżgura sinerġiji mal-ftehimiet kummerċjali l-oħra li attwalment qed jiġu negozjati;

(v)         li żżomm f'moħħha li t-TFUE jiddefinixxi l-politika kummerċjali tal-UE bħala parti integrali mill-azzjoni esterna kumplessiva tal-Unjoni u li, għalhekk, tevalwa l-implikazzjonijiet tal-ftehim finali, filwaqt li tirrikonoxxi l-opportunitajiet, bħal aċċess għas-suq aktar faċli dovut għal standards trans-Atlantiċi komuni, u r-riskji, bħal pereżempju devjazzjoni tat-traffiku kummerċjali mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw minħabba l-erożjoni tal-preferenzi tariffarji;

(vi)         li tiżgura li l-ftehim jiggarantixxi rispett sħiħ tal-istandards tal-UE fil-qasam tad-drittijiet fundamentali permezz tal-inklużjoni ta' klawsola legalment vinkolanti u sospensiva dwar id-drittijiet tal-bniedem bħala parti standard mill-ftehimiet kummerċjali tal-UE ma' pajjiżi terzi;

(b)    rigward l-aċċess għas-suq:

(i)          li tiżgura li l-offerti ta' aċċess għas-suq fl-oqsma differenti jkunu reċiproċi, ambizzjużi bl-istess mod u jirriflettu l-aspettattivi taż-żewġ partijiet, jissottolinja li l-proposti differenti għal dawn l-oqsma jridu jkunu bbilanċjati;

(ii)          li jkollha l-għan li telimina d-dazji tariffarji kollha, waqt li tirrispetta l-fatt li hemm għadd ta' prodotti industrijali u agrikoli sensittivi fuq iż-żewġ naħat li se jkollu jintlaħaq ftehim fir-rigward ta' listi eżawrjenti tagħhom matul il-proċess tan-negozjar; waqt li jinnota li s-CETA jista' jkun punt ta' riferiment tajjeb f'dan ir-rigward biex jiġu previsti perjodi ta' tranżizzjoni u kwoti xierqa għall-aktar prodotti sensittivi u, fi ftit każijiet, l-esklużjoni tagħhom;

(iii)         li tagħmel kull sforz sabiex klawżola ta' salvagwardja tiġi inkorporata fil-ftehim, kif inhu stabbilit b'mod ċar fil-mandat ta' negozjar, li kieku tiġi invokata fejn żieda fl-importazzjonijiet ta’ prodott partikolari thedded li tikkawża ħsara serja għall-produzzjoni domestika tal-ikel;

(iv)         li tibqa' tikkunsidra li, peress li l-UE hija l-akbar blokk kummerċjali fid-dinja, jeżistu interessi offensivi importanti għall-UE fis-settur tas-servizzi speċjalizzati ħafna, pereżempju fl-oqsma tal-inġinerija u servizzi professjonali oħra, tat-telekomunikazzjonijiet u tas-servizzi finanzjarji jew tat-trasport;

(v)         li żżid l-aċċess għas-suq għas-servizzi skont approċċ ibbażat fuq "lista ibrida", li fir-rigward tal-aċċess għas-suq juża "listi pożittivi", li permezz tagħhom is-servizzi li għandhom jinfetħu għall-kumpaniji barranin jissemmew b'mod espliċitu u s-servizzi ġodda jiġu esklużi waqt li jiġi żgurat li l-klawżoli possibbli ta' sospensjoni ("stand-still") u ta' aġġustament predefinit ("ratchet") japplikaw biss għad-dispożizzjonijiet nondiskriminatorji u jippermettu biżżejjed flessibbiltà sabiex is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali jitqiegħdu mill-ġdid fil-kontroll pubbliku kif ukoll sabiex jitqies il-feġġien ta' servizzi ġodda u innovattivi, u li fir-rigward tat-trattament nazzjonali juża approċċ ibbażat fuq "listi negattivi";

(vi)         in-negozjati għandhom jindirizzaw b'mod sinifikanti u jneħħu r-restrizzjonijiet attwali tal-Istati Uniti fuq is-servizzi tat-trasport marittimu u bl-ajru li huma l-proprjetà ta' negozji Ewropej bħala riżultat tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Uniti, bħal pereżempju l-Jones Act, il-Foreign Dredging Act, il-Federal Aviation Act u l-Air Cabotage law tal-Istati Uniti, u fir-rigward tar-restrizzjonijiet ta' kapital fuq is-sjieda tal-linji tal-ajru minn barranin, li jxekklu serjament l-aċċess għas-suq għall-kumpaniji tal-UE kif ukoll l-innovazzjoni fl-Istati Uniti nnifisha;

(vii)        li tibni fuq id-dikjarazzjoni konġunta li tirrifletti l-impenn ċar tan-negozjaturi li jeskludu lis-Servizzi ta' Interess Ġenerali attwali u futuri, kif ukoll lis-Servizzi ta' Interess Ekonomiku Ġenerali mill-kamp ta' applikazzjoni tat-TTIP, (inklużi, iżda mhux biss, l-ilma, is-saħħa, is-servizzi soċjali, is-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-edukazzjoni), biex tiżgura li l-awtoritajiet nazzjonali u, jekk ikun applikabbli, dawk lokali jżommu d-dritt sħiħ li jintroduċu, jadottaw, iżommu jew jirrevokaw kwalunkwe miżura fir-rigward tal-ikkummissjonar, l-organizzazzjoni, il-finanzjament u l-provvista ta' servizzi pubbliċi kif dispost fit-Trattati kif ukoll fil-mandat ta' negozjar tal-UE; din l-esklużjoni għandha tapplika irrispettivament minn kif jiġu pprovduti u ffinanzjati s-servizzi;

(viii)       li tirsisti ħafna biex tiżgura r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali, b'mod speċifiku permezz tal-ħolqien ta' qafas ġuridiku mal-istati federali li jkollhom setgħat regolatorji f'dan il-qasam, b'mod li l-professjonisti mill-UE u l-Istati Uniti jitħallew jipprattikaw fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u li tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tal-investituri, il-professjonisti, il-ħaddiema b'kapaċitajiet għoljin ħafna u t-tekniċi bejn l-UE u l-Istati Uniti fis-setturi koperti mit-TTIP;

(ix)         li żżomm f'moħħha li l-faċilitazzjoni tal-viżi għall-fornituri ta' servizzi u prodotti Ewropej hija element kruċjali biex jiġi sfruttat il-ftehim u biex tiżdied, fil-kuntest tan-negozjati, il-pressjoni politika fuq l-Istati Uniti biex tiggarantixxi reċiproċità sħiħa tal-viżi u trattament ugwali għaċ-ċittadini kollha tal-Istati Membri tal-UE mingħajr diskriminazzjoni fir-rigward tal-aċċess tagħhom għall-Istati Uniti;

(x)         li tikkombina negozjati dwar l-aċċess għas-suq fir-rigward tas-servizzi finanzjarji mal-konverġenza fir-regolamentazzjoni finanzjarja fl-ogħla livell, sabiex tappoġġa l-introduzzjoni u l-kompatibbiltà ta' regolamentazzjoni meħtieġa b'mod li tissaħħaħ l-istabbiltà finanzjarja, tiġi żgurata protezzjoni xierqa għall-konsumaturi ta' prodotti u servizzi finanzjarji u jiġu appoġġati l-isforzi ta' kooperazzjoni kontinwa f'forums internazzjonali oħrajn, bħall-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja u l-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja; li tiżgura li dawn l-isforzi ta' kooperazzjoni ma jillimitawx is-sovranità regolatorja u superviżorja tal-UE u l-Istati Membri, inkluża l-kapaċità tagħhom li jipprojbixxu ċerti prodotti u attivitajiet finanzjarji;

(xi)         li tistabbilixxi kooperazzjoni msaħħa bejn l-UE, l-Istati Membri u l-Istati Uniti, inklużi mekkaniżmi għal kooperazzjoni internazzjonali aktar effiċjenti bil-għan li jiġu stabbiliti standards globali ta' livell ogħla kontra l-kriminalità u l-korruzzjoni finanzjarji u fiskali;

(xii)        li tiżgura li l-acquis tal-UE dwar il-privatezza tad-data ma jiġix kompromess permezz tal-liberalizzazzjoni tal-flussi ta' data, b'mod partikolari fil-qasam tal-kummerċ elettroniku u s-servizzi finanzjarji, filwaqt li tirrikonoxxi r-rilevanza tal-flussi ta' data bħala s-sinsla tal-kummerċ trans-Atlantiku u tal-ekonomija diġitali; li tinkorpora, bħala punt fundamentali, dispożizzjoni orizzontali komprensiva, mhux ambigwa u awtonoma, ibbażata fuq l-Artikolu XIV tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS), li teżenta għalkollox il-qafas ġuridiku eżistenti u futur tal-UE għall-protezzjoni tad-data personali mill-ftehim, mingħajr ebda kondizzjoni li jrid ikun konsistenti ma' partijiet oħra tat-TTIP; li tinnegozja dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-fluss ta' data personali biss jekk tkun garantita u rispettata l-applikazzjoni sħiħa tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, u li tikkoopera mal-Istati Uniti b'mod li l-pajjiżi terzi jitħeġġu jadottaw standards dwar il-protezzjoni tad-data ta' livell għoli simili madwar id-dinja;

(xiii)       li tibqa' tikkunsidra li l-approvazzjoni mogħtija mill-Parlament Ewropew għall-Ftehim TTIP finali tista' tiġi pperikolata sakemm l-attivitajiet ta' sorveljanza tal-massa ġenerali tal-Istati Uniti ma jiġux abbandunati għalkollox u tinstab soluzzjoni adegwata għad-drittijiet għall-privatezza tad-data, inklużi r-rimedju amministrattiv u r-rimedju ġudizzjarju, kif stabbilit fil-paragrafu 74 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta' Marzu 2014;

(xiv)       li tiżgura li l-fiduċja bejn l-UE u l-Istati Uniti, li saritilha ħsara mill-iskandli ta' sorveljanza tal-massa, titreġġa' lura għal li kienet malajr u kompletament;   

(xv)        li tinkludi kapitolu ambizzjuż rigward il-kompetizzjoni biex tiżgura li l-liġi dwar il-kompetizzjoni Ewropea tiġi rrispettata kif xieraq, b'mod partikolari fid-dinja diġitali; li tiżgura li l-kumpaniji privati jkunu jistgħu jikkompetu b'mod ġust mal-kumpaniji taħt sjieda jew kontroll tal-istat; li tiżgura li s-sussidji mill-istat lill-kumpaniji privati għandhom ikunu regolati u soġġetti għal sistema ta' kontroll trasparenti;

(xvi)        li tappella għal kompetizzjoni miftuħa fl-ekonomija diġitali u għall-iżvilupp ta' din l-ekonomija, li min-natura tagħha hi globali imma li għandha l-bażijiet ewlenin tagħha fl-UE u fl-Istati Uniti; li tenfasizza fin-negozjati li l-ekonomija diġitali trid tkun ċentrali għas-suq trans-Atlantiku, b'influwenza fl-ekonomija globali u fit-tiftiħ ulterjuri tas-swieq globali;

(xvii)      li tibqa' tikkunsidra, fir-rigward tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni u s-servizzi tat-telekomunikazzjoni, li hu ta' importanza partikolari li t-TTIP tiżgura kundizzjonijiet ekwivalenti flimkien ma' aċċess ugwali u trasparenti bbażat fuq ir-reċiproċità għall-kumpaniji ta' servizzi tal-UE fir-rigward tas-suq tal-Istati Uniti u b'obbligu fuq il-fornituri ta' servizzi tal-Istati Uniti biex jirrispettaw u jikkonformaw mal-istandards tal-industrija u fil-qasam tas-sikurezza tal-prodotti u mad-drittijiet tal-konsumaturi rilevanti kollha, meta jkunu qed jipprovdu servizzi fl-Ewropa jew lil klijenti Ewropej;

(xviii)     li tiżgura fil-ftehim, f'konformità sħiħa mal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali, li l-partijiet jirriżervaw id-dritt tagħhom li jadottaw jew iżommu kwalunkwe miżura (b'mod partikolari dawk ta' natura regolatorja u/jew finanzjarja) fir-rigward tal-protezzjoni jew il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika, bi qbil mal-Artikoli rilevanti kif stabbiliti fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-libertà u l-pluraliżmu medjatiċi, irrispettivament mit-teknoloġija jew il-pjattaforma ta' distribuzzjoni użati u waqt li jibqa' jiġi kkunsidrat il-fatt li l-mandat mogħti lill-Kummissjoni Ewropea mill-Istati Membri jeskludi b'mod espliċitu s-servizzi awdjoviżivi;

(xix)       li tispeċifika li fil-ftehim m'hemm xejn li jaffettwa l-ħila tal-UE jew tal-Istati Membri tagħha li jissussidjaw u jipprovdu appoġġ finanzjarju lill-industriji kulturali, kif ukoll lis-servizzi kulturali, edukattivi, awdjoviżivi u tal-istampa;

(xx)        li tikkonferma li s-sistemi ta' prezzijiet fissi għall-kotba u l-iffissar tal-prezzijiet għall-gazzetti u r-rivisti mhumiex se jiġu kkontestati mill-obbligi taħt il-ftehim dwar it-TTIP;

(xxi)       li, minħabba l-interess enormi min-naħa tal-kumpaniji Ewropej, b'mod speċifiku l-SMEs, fil-ksib ta' aċċess mhux diskriminatorju għall-kuntratti pubbliċi fl-Istati Uniti, kemm fil-livell federali kif ukoll fil-livell subfederali, pereżempju għas-servizzi tal-bini, l-inġinerija ċivili, l-infrastruttura tat-trasport u l-enerġija, u l-prodotti u s-servizzi, ikollha approċċ ambizzjuż għall-kapitolu rigward l-akkwist pubbliku, filwaqt li tirrispetta l-konformità tal-kapitolu mad-direttivi l-ġodda tal-UE dwar l-akkwist pubbliku u dwar il-konċessjonijiet, bl-intenzjoni li titranġa, bi qbil mal-prinċipju ta' reċiproċità, id-diskrepanza kbira li teżisti attwalment fil-grad ta' ftuħ taż-żewġt iswieq tal-akkwist pubbliku fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, billi jinfetaħ b'mod sinifikanti s-suq tal-Istati Uniti (li għadu regolat mill-Buy American Act tal-1933) kemm fil-livell federali u kemm f'dak subfederali, abbażi tal-impenji li saru fil-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi u billi jitneħħew ir-restrizzjonijiet li japplikaw attwalment bl-istess mod fil-livelli federali, statali u lokali fl-Istati Uniti; u li tistabbilixxi l-mekkaniżmi li jiggarantixxu li l-impenji li saru mill-awtoritajiet federali tal-Istati Uniti se jiġu onorati f'kull livell politiku u amministrattiv;

(xxii)      li tiżgura, bil-għan li toħloq rekwiżiti proċedurali miftuħin, mhux diskriminatorji u prevedibbli li jiżguraw aċċess ugwali għall-kumpaniji tal-UE u tal-Istati Uniti, speċjalment l-SMEs, meta jkunu qed iressqu offerti għal kuntratti pubbliċi, li l-Istati Uniti żżid it-trasparenza fil-proċess ta' aġġudikazzjoni fis-seħħ fit-territorju tagħha;

(xxiii)     li tippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti fil-livell internazzjonali sabiex jiġu promossi l-istandards ta' sostenibbiltà komuni għall-akkwist pubbliku fil-livell federali u subfederali kollha tal-gvern, fost oħrajn fl-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi li ġie rivedut dan l-aħħar; u fl-adozzjoni u fir-rispett tal-istandards fil-qasam tar-responsabbiltà soċjali mill-impriżi abbażi tal-Linji Gwida għal Impriżi Multinazzjonali tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD);

(xxiv)     li tiżgura li l-istati tal-Istati Uniti jiġu inklużi fil-proċess ta' negozjar b'mod li jinkisbu riżultati sinifikanti fit-tiftiħ tal-kuntratti għal akkwist pubbliku fl-Istati Uniti għall-kumpaniji tal-UE;

(xxv)      li tkun konxja, fir-rigward tal-akkwist pubbliku, tan-natura sensittiva tal-oqsma tad-difiża u s-sigurtà u li tqis l-objettivi stabbiliti mill-Kapijiet ta' Stati u Gvernijiet matul il-Kunsill dwar id-Difiża tal-2013 biex jiġi promoss l-istabbiliment ta' suq Ewropew fl-oqsma tas-sigurtà u d-difiża u ta' bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża Ewropea (EDTIB);

(xxvi)     li tiżgura li n-negozjati dwar ir-regoli tal-oriġini jkollhom l-għan li jirrikonċiljaw l-approċċi tal-UE u tal-Istati Uniti u li jistabbilixxu regoli tal-oriġini effikaċi, biex b'hekk jiġi evitat li r-regoli tal-oriġini jiddgħajfu minn ftehimiet oħrajn u li tikkunsidra lin-negozjati bħala opportunità biex isir progress lejn standards komuni għal immarkar obbligatorju tal-oriġini ta' prodotti; minħabba l-konklużjoni tan-negozjati tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada u l-ammeljorament potenzjali tal-ftehim ta' kummerċ ħieles UE-Messiku, se jkun hemm bżonn li jiġu kkunsidrati l-possibbiltà u l-ambitu ta' akkumulazzjoni; li tibqa' tikkunsidra madankollu li l-għan tat-TTIP hu li tiffaċilita l-kummerċ fil-prodotti li jkunu ġew immanifatturati ġenwinament fl-Istati Uniti u fl-UE b’mod ġenwin u li ma tippermettix l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, u għalhekk se jkun hemm bżonn li l-esklużjonijiet ta' ċerti prodotti jiġu kkunsidrati speċifikament għal kull każ individwali u għandhom jingħataw esklużjonijiet minn kull tip ta' akkumulazzjoni għas-setturi sensittivi;

(xxvii)    li tiżgura li t-TTIP ikun ftehim miftuħ, u li tfittex modi kif is-sħab importanti, li jkollhom interess fin-negozjati dwar it-TTIP minħabba ftehimiet dwar Unjoni Doganali mal-UE jew mal-Istati Uniti, jistgħu jinżammu informati b'mod aktar attiv rigward l-iżviluppi;

(c) rigward il-kooperazzjoni regolatorja u l-pilastru għall-koerenza u l-ONT:

(i)          li tiżgura li l-kapitolu tal-kooperazzjoni regolatorja jippromwovi ambjent ekonomiku trasparenti, effikaċi u prokompetittiv permezz tal-identifikazzjoni u l-prevenzjoni tal-ostakli nontariffarji potenzjali għall-kummerċ fil-ġejjieni, li jolqtu lill-SMEs b'mod sproporzjonat, u tal-faċilitazzjoni tal-kummerċ u l-investiment waqt li jiġu żviluppati u garantiti l-ogħla livelli ta' protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà bi qbil mal-prinċipju ta' prekawzjoni stabbilit fl-Artikolu 191 TFUE, u tal-leġiżlazzjoni tal-konsumatur, tax-xogħol, ambjentali u tal-benessri tal-annimali u tad-diversità kulturali li teżisti fi ħdan l-UE; li tappoġġa, filwaqt li tirrispetta kompletament l-awtonomija regolatorja, l-istabbiliment ta' djalogu strutturat u kooperazzjoni bejn ir-regolaturi bl-iktar mod trasparenti possibbli u bl-involviment tal-partijiet interessati; li tinkludi dixxiplini trasversali dwar il-koerenza u t-trasparenza regolatorji għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' regolamenti effiċjenti, kosteffettivi, u aktar kompatibbli għall-prodotti u s-servizzi; jeħtieġ li n-negozjaturi fuq iż-żewġ naħat jidentifikaw u jkunu ċari ħafna dwar liema proċeduri u standards tekniċi huma fundamentali u ma jistgħux jiġu kompromessi, liema jistgħu jkunu s-suġġett ta' approċċ komuni, liema huma l-oqsma fejn ir-rikonoxximent reċiproku bbażat fuq standard għoli komuni u sistema b'saħħitha ta' sorveljanza tas-suq huma mixtieqa u liema huma dawk fejn sempliċiment huwa possibbli titjib fl-iskambju ta' informazzjoni, abbażi tal-esperjenza ta' diversi snin ta' diskussjonijiet f'diversi fora fosthom il-Kunsill Ekonomiku Trans-Atlantiku u l-Forum ta' Kooperazzjoni Regolatorja ta' Livell Għoli biex jiġi żgurat bl-istess mod li mhux se jaffettwa l-istandards li għad iridu jiġu stabbiliti f'oqsma fejn il-leġiżlazzjoni jew l-istandards huma differenti ħafna fl-Istati Uniti meta mqabbla mal-UE, bħal, pereżempju, fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni (qafas) eżistenti (pereżempju, REACH), jew l-adozzjoni ta' liġijiet ġodda (pereżempju, il-klonazzjoni), jew definizzjonijiet futuri li jaffettwaw il-livell ta' protezzjoni (pereżempju, il-kimiċi li jinterferixxu mas-sistema endokrinali); li tiżgura li kwalunkwe dispożizzjoni dwar kooperazzjoni regolatorja fit-TTIP ma tistabbilixxix rekwiżit proċedurali għall-adozzjoni tal-atti tal-Unjoni kkonċernati minnha u lanqas ma tagħti lok għal drittijiet infurzabbli f'dak ir-rigward;

(ii)          li tibbaża n-negozjati dwar il-miżuri tal-SPS u l-OTK fuq il-prinċipji ewlenin tal-ftehimiet multilaterali SPS u OTK u li tipproteġi l-istandards u l-proċeduri SPS Ewropej; li, l-ewwel nett, timmira lejn l-eliminazzjoni jew it-tnaqqis sinifikanti tal-miżuri SPS eċċessivament iebsa, inklużi l-proċeduri ta' importazzjoni relatati; li tiżgura b'mod partikolari li l-approvazzjonijiet minn qabel, il-protokolli obbligatorji jew l-ispezzjonijiet ta' qabel l-approvazzjoni doganali ma jiġux applikati bħala miżura ta' importazzjoni permanenti; li tikseb aktar trasparenza u ftuħ, rikonoxximent reċiproku ta' standards ekwivalenti, skambji tal-aħjar prattiki, it-tisħiħ tad-djalogu bejn ir-regolaturi u l-partijiet interessati u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn il-korpi li jistabbilixxu l-istandards internazzjonali; li tiżgura fin-negozjati dwar il-miżuri tal-SPS u l-OTK, li l-istandards għoljin li jkunu ġew implimentati sabiex jiżguraw is-sikurezza tal-ikel, il-ħajja jew is-saħħa tal-bnedmin, l-annimali jew il-pjanti fl-UE ma jiġu kompromessi bl-ebda mod;

(iii)         li tinkoraġġixxi lill-Istati Uniti tneħħi l-projbizzjoni fuq l-importazzjonijiet taċ-ċanga mill-UE;

(iv)         rigward il-kapitolu dwar il-kooperazzjoni regolatorja orizzontali, li trawwem il-kooperazzjoni regolatorja bilaterali sabiex tevita d-diverġenza mhux meħtieġa, b'mod partikolari fir-rigward tat-teknoloġiji u s-servizzi ġodda, għall-benefiċċju tal-kompetittività u l-għażla tal-konsumatur tal-Ewropa u l-Istati Uniti; li dan tiksbu permezz ta' titjib tal-iskambju tal-informazzjoni u li tippromwovi l-adozzjoni, u l-implimentazzjoni tal-istrumenti internazzjonali, waqt li tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà, abbażi ta' preċedenti ta' suċċess bħal, pereżempju, l-istandards ISO jew taħt il-Forum Dinji għall-Armonizzazzjoni tar-Regolamenti dwar il-Vetturi (WP.29) tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE); li tiftakar li r-rikonoxximent tal-ekwivalenza tal-akbar numru possibbli ta' regolamenti dwar is-sikurezza tal-vetturi abbażi ta' livell ekwivalenti vverifikat ta' protezzjoni jkun wieħed mis-suċċessi l-aktar importanti tal-ftehim; li tiżgura li l-valutazzjoni tal-impatt preċedenti għal kull att regolatorju għandha tkejjel l-impatt tiegħu fuq il-konsumaturi u l-ambjent flimkien mal-impatt tiegħu fuq il-kummerċ u l-investiment; li tippromwovi l-kompatibbiltà regolatorja mingħajr ma tikkomprometti l-objettivi regolatorji u tal-politika leġittimi u l-kompetenzi tal-leġiżlaturi tal-UE u tal-Istati Uniti;

(v)         li timmira li tkompli tiggarantixxi livell għoli ta' sikurezza tal-prodotti fi ħdan l-Unjoni filwaqt li tiġi eliminata d-duplikazzjoni żejda tal-ittestjar li tikkawża ħela ta' riżorsi, b'mod partikolari fir-rigward tal-prodotti b'riskju baxx;

(vi)         li tindirizza kwistjonijiet doganali li jmorru lil hinn mir-regoli tal-Ftehim tal-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ tad-WTO u tenfasizza li, sabiex tinkiseb it-tneħħija reali tal-piż amministrattiv, hemm bżonn li ssir ħidma lejn livell massimu ta' allinjament regolatorju fir-rigward tal-politiki u l-prattiki doganali u dawk relatati mal-fruntieri;

(vii)        li tiddefinixxi b'mod ċar, fil-kuntest tal-kooperazzjoni regolatorja futura, liema miżuri jikkonċernaw l-OTK u l-piżijiet u l-formalitajiet amministrattivi duplikati jew obsoleti u liema huma marbuta ma' standards u regolamenti fundamentali, jew ma' proċeduri li jaqdu objettiv ta' politika pubblika;

(viii)       li tirrispetta bis-sħiħ is-sistemi regolatorji stabbiliti fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, kif ukoll ir-rwol tal-Parlament Ewropew fi ħdan il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE u l-iskrutinju demokratiku tiegħu fuq il-proċessi regolatorji tal-UE fil-ħolqien tal-qafas għal kooperazzjoni futura waqt li, fl-istess ħin, tiżgura l-ogħla trasparenza u tibqa' tissorvelja l-involviment ibbilanċjat tal-partijiet interessati fi ħdan il-konsultazzjonijiet inklużi fl-iżvilupp ta' proposta regolatorja u mhux li jiddewwem il-proċess leġiżlattiv Ewropew; li tispeċifika r-rwol, il-kompożizzjoni u l-istatus ġuridiku tal-Korp ta' Kooperazzjoni Regolatorja, waqt li tqis il-fatt li kwalunkwe applikazzjoni diretta u mandatorja tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu tkun timplika ksur tal-proċeduri ta' leġiferazzjoni stabbiliti fit-Trattati; li timmonitorja wkoll li tinżamm kompletament preżervata l-kapaċità tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali li jilleġiżlaw il-politiki tagħhom stess, b'mod partikolari l-politiki soċjali u ambjentali;

(d)    rigward ir-regoli:

(i)          li tgħaqqad in-negozjati dwar l-aċċess għas-suq u l-kooperazzjoni regolatorja mal-istabbiliment ta' regoli u prinċipji ambizzjużi, waqt li tibqa' tikkunsidra li kull pilastru għandu sensittivitajiet speċifiċi, rigward kwistjonijiet bħal, iżda mhux biss, l-iżvilupp sostenibbli, l-enerġija, l-SMEs, l-investiment u l-impriżi b'sjieda statali;

(ii)          li tiżgura li l-kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli jkun vinkolanti u infurzabbli u jkollu l-għan li jilħaq ir-ratifika, l-implimentazzjoni u l-infurzar sħaħ u effettivi tat-tmien konvenzjonijiet fundamentali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u l-kontenut tagħhom, l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti tal-ILO kif ukoll il-ftehimiet ambjentali internazzjonali ewlenin; id-dispożizzjonijiet iridu jkunu mmirati biex itejbu ulterjorment il-livelli ta' protezzjoni tal-istandards fil-qasam tax-xogħol u f'dak ambjentali; kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli ambizzjuż jeħtieġ jinkludi wkoll regoli dwar ir-responsabbiltà soċjali korporattiva abbażi tal-Linji Gwida tal-OECD għall-Impriżi Multinazzjonali u djalogu mas-soċjetà ċivili strutturat b'mod ċar;

(iii)         li tiżgura li l-istandards fil-qasam tax-xogħol u f'dak ambjentali ma jkunux limitati għall-kapitolu rigward il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli iżda bl-istess mod jiġu inklużi f'oqsma oħra tal-ftehim, bħall-investiment, in-negozju fis-servizzi, il-kooperazzjoni regolatorja u l-akkwist pubbliku;

(iv)         li tiżgura li l-istandards fil-qasam tax-xogħol u f'dak ambjentali jkunu infurzabbli, billi tibni fuq l-esperjenza tajba tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles eżistenti mill-UE u l-Istati Uniti u tal-leġiżlazzjoni nazzjonali; li tiżgura li l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar ix-xogħol u l-konformità magħhom ikunu suġġetti għal proċess effikaċi ta' monitoraġġ, li jinvolvi lis-sħab soċjali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u għas-soluzzjoni ġenerali ta' tilwim li tapplika għall-ftehim kollu;

(v)         li tiżgura, b'rispett sħiħ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali, li l-impjegati tal-kumpaniji trans-Atlantiċi, reġistrati taħt il-liġi tal-Istati Membri tal-UE, ikollhom aċċess għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni f'konformità mad-direttiva Ewropea dwar il-kunsill tax-xogħlijiet;

(vi)         li tiżgura li l-impatt fuq l-ekonomija, l-impjiegi, is-soċjetà u l-ambjent tat-TTIP jiġi eżaminat ukoll permezz ta' valutazzjoni tal-impatt fuq is-sostenibbiltà (VIS) ex-ante komprensiva u oġġettiva b'rispett sħiħ tad-Direttiva tal-UE dwar il-VIS, b'involviment ċar u strutturat mill-partijiet interessati rilevanti kollha, inkluża s-soċjetà ċivili; jitlob lill-Kummissjoni twettaq studji tal-impatt fil-fond komparattivi għal kull Stat Membru u evalwazzjoni tal-kompetittività tas-setturi tal-UE u l-kontropartijiet tagħhom fl-Istati Uniti bil-għan li tagħmel previżjonijiet dwar telf ta' impjiegi u qligħ fis-setturi milquta f'kull Stat Membru, fejn l-ispejjeż ta' aġġustament jistgħu jiġu koperti parzjalment permezz ta' finanzjament tal-UE u tal-Istati Membri;

(vii)        li żżomm l-objettiv li tiddedika kapitolu speċifiku għall-enerġija, inkluża l-materja prima industrijali; li tiżgura li matul in-negozjati, iż-żewġ naħat jeżaminaw modi biex jiffaċilitaw l-esportazzjonijiet tal-enerġija, biex b'hekk it-TTIP tkun tista' tabolixxi kwalunkwe restrizzjoni jew impediment eżistenti ta' esportazzjoni fuq il-fjuwils, inkluż l-LNG u ż-żejt mhux raffinat, bejn iż-żewġ sħab kummerċjali, bil-għan li joħolqu suq tal-enerġija kompetittiv, trasparenti u nondiskriminatorju u b'hekk jappoġġaw id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija, li tikkontribwixxi għas-sigurtà ta' provvista u twassal għal prezzijiet tal-enerġija aktar baxxi; jenfasizza li jeħtieġ li dan il-kapitolu għall-enerġija jintegra garanziji ċari li l-istandards ambjentali tal-UE u l-miri tagħha fil-qasam tal-azzjoni klimatika m'għandhomx jiddgħajfu;  li tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti biex jintemmu l-eżenzjonijiet mit-taxxa fuq il-fjuwil għall-avjazzjoni kummerċjali skont l-impenji tal-G20 biex is-sussidji għall-fjuwils fossili jitneħħew gradwalment;

(viii)       li tiżgura li d-dritt ta' kull sieħeb li jirregola l-esplorazzjoni, l-isfruttament u l-produzzjoni tas-sorsi ta' enerġija għandu jibqa' mhux mimsus minn kwalunkwe ftehim, iżda għandu jiġi applikat il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni ladarba jiġi deċiż l-isfruttament; li tibqa' tikkunsidra li xejn fil-ftehim m'għandu jdgħajjef deċiżjonijiet demokratiċi leġittimi nondiskriminatorji fir-rigward tal-produzzjoni tal-enerġija, f'konformità mal-prinċipju ta' prekawzjoni; li tiżgura li l-aċċess għall-materja prima kif ukoll għall-enerġija għandu jingħata wkoll fuq bażi nondiskriminatorja għall-kumpaniji mill-UE jew mill-Istati Uniti u l-istandards tal-kwalità għall-prodotti tal-enerġija jridu jiġu rrispettati, inklużi dawk għal prodotti tal-enerġija relatati mal-impatt tagħhom fuq l-emissjonijiet ta' CO2 bħal dak stabbilit fid-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Fjuwil;

(ix)         li tiżgura li t-TTIP tappoġġa l-użu u l-promozzjoni ta' prodotti u servizzi ekoloġiċi, inkluż billi jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tagħhom, u tissimplifika l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet tagħhom biex b'hekk tisfrutta l-potenzjal konsiderevoli għal kisbiet ambjentali u ekonomiċi li toffri l-ekonomija trans-Atlantika u tikkomplementa n-negozjati plurilaterali li għaddejjin fuq il-Ftehim dwar il-Prodotti Ekoloġiċi bil-għan li tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra t-tisħin globali u għall-ħolqien ta' impjiegi ġodda fl-"ekonomija ekoloġika";

(x)         li tiżgura li t-TTIP sservi bħala forum għall-iżvilupp ta' standards ta' sostenibbiltà komuni ambizzjużi u vinkolanti għall-produzzjoni tal-enerġija u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, filwaqt li dejjem jitqiesu l-istandards eżistenti u jiġu applikati fuq iż-żewġ naħat, standards bħad-direttivi tal-UE dwar it-tikkettar tal-enerġija u l-ekodisinn u li tesplora modi biex issaħħaħ il-kooperazzjoni dwar ir-riċerka rigward l-enerġija, l-iżvilupp u l-innovazzjoni u l-promozzjoni ta' teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u li jirrispettaw l-ambjent;

(xi)         li tiżgura li t-TTIP tikkontribwixxi għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd, b'mod partikolari permezz ta' kooperazzjoni bejn il-partijiet fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat (IUU);

(xii)        li tiżgura li t-TTIP tinkludi kapitolu speċifiku dwar l-SMEs abbażi tal-impenn konġunt taż-żewġ partijiet fin-negozjati u li jkollha l-għan li toħloq opportunitajiet ġodda fl-Istati Uniti għall-SMEs Ewropej (inklużi l-mikroimpriżi), fuq il-bażi tal-esperjenza reali rrappurtata mill-esportaturi SMEs, pereżempju bl-eliminazzjoni tar-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni doppja, bl-istabbiliment ta' sistema ta' informazzjoni bbażata fuq l-internet dwar ir-regolamenti differenti u l-aħjar prattiki, bl-iffaċilitar tal-aċċess għal skemi ta' appoġġ għall-SMEs, bl-introduzzjoni ta' proċeduri "preferenzjali" fil-fruntieri jew bl-eliminazzjoni tat-tariffi speċifiċi li, għal raġunijiet ta' protezzjoni, ikunu relattivament għoljin meta mqabbla ma' tariffi oħra ('tariff peaks') u li għadhom jeżistu; għandha tistabbilixxi mekkaniżmi għaż-żewġ naħat biex jaħdmu flimkien sabiex tiġi faċilitata l-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-kummerċ u l-investiment trans-Atlantiċi, pereżempju permezz ta' "punt uniku ta' servizz" komuni għall-SMEs bil-partijiet interessati fil-qasam tal-SMEs jiżvolġu rwol ewlieni fl-istabbiliment tiegħu, li kieku jkun jipprovdi l-informazzjoni speċifika li jeħtieġu biex jesportaw lejn, jimportaw minn u jinvestu fl-Istati Uniti, inkluż dwar dazji doganali, taxxi, regolamenti, proċeduri doganali u opportunitajiet tas-suq;

(xiii)       li tiżgura li t-TTIP tinkludi kapitolu komprensiv dwar l-investiment li jinkludi dispożizzjonijiet kemm dwar l-aċċess għas-suq kif ukoll dwar il-protezzjoni tal-investiment, filwaqt li tirrikonoxxi li l-aċċess għall-kapital jista' jistimula l-impjiegi u t-tkabbir; il-kapitolu dwar l-investiment għandu jkollu l-għan li jiżgura trattament nondiskriminatorju għall-kumpaniji mill-Ewropa u mill-Istati Uniti li jkunu jridu jistabbilixxu ruħhom fit-territorji ta' xulxin, waqt li titqies in-natura sensittiva ta' xi setturi speċifiċi; dawn għandhom ifittxu li jsaħħu l-Ewropa bħala destinazzjoni għall-investiment, iżidu l-fiduċja għall-investiment mill-UE fl-Istati Uniti u jindirizzaw ukoll l-obbligi u r-responsabbiltajiet tal-investituri billi jirreferu, inter alia, għall-prinċipji tal-OECD għall-impriżi multinazzjonali u l-prinċipji tan-NU dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem bħala l-parametri referenzjarji;

(xiv)       li tiżgura li d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-investiment ikunu limitati għad-dispożizzjonijiet ta' wara l-istabbiliment u jiffukaw fuq it-trattament nazzjonali, l-aktar nazzjon favorit, it-trattament ġust u ekwu u l-protezzjoni kontra l-esproprjazzjoni diretta u indiretta, inkluż id-dritt għal kumpens fil-pront, adegwat u effikaċi; l-istandards ta' protezzjoni u d-definizzjonijiet ta' investitur u ta' investiment għandhom jitfasslu b'mod ġuridiku preċiż biex jipproteġu d-dritt għal regolamentazzjoni fl-interess pubbliku, jiċċaraw it-tifsira ta' esproprjazzjoni indiretta u jipprevjenu t-talbiet bla bażi u frivoli; it-trasferiment liberu tal-kapital għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tat-trattati tal-UE u għandu jinkludi konċessjoni prudenzjali mhux limitata biż-żmien fil-każ ta' kriżijiet finanzjarji;

(xv)        li tiżgura l-applikabbiltà tal-ftehimiet internazzjonali, biex jintemm it-trattament mhux ugwali tal-investituri Ewropej fl-Istati Uniti minħabba l-ftehimiet eżistenti tal-Istati Membri; li tiżgura li l-investituri barranin jiġu trattati b'mod nondiskriminatorju u jkollhom opportunità ġusta li jfittxu u jiksbu rimedju għall-ilmenti filwaqt li ma jibbenefikawx minn aktar drittijiet mill-investituri domestiċi;

–         li tibni fuq id-dokument kunċettwali ippreżentat reċentement mill-Kummissarju Malmström lill-Kumitat INTA, fis-7 ta' Mejju u d-diskussjonijiet li għaddejjin fi ħdan il-Kunsill tal-Ministri tal-Kummerċ u tużahom bħala bażi għal negozjati dwar sistema ġdida u effikaċi għall-protezzjoni tal-investiment, peress li dawn jipprovdu proposti mistennija ħafna għal riforma u titjib,

–         li, filwaqt li tqis is-sistemi ġuridiċi żviluppati tal-UE u tal-Istati Uniti, tafda lill-qrati tal-UE u tal-Istati Membri kif ukoll dawk tal-Istati Uniti biex jipprovdu protezzjoni legali effikaċi abbażi tal-prinċipju ta' leġittimità demokratika, b'mod effiċjenti u kosteffettiv,

–         li tipproponi soluzzjoni permanenti għar-riżoluzzjoni ta' tilwim bejn investituri u stati, li tkun soġġetta għall-prinċipji u l-iskrutinju demokratiċi, fejn il-każijiet potenzjali jiġu trattati b'mod trasparenti minn imħallfin professjonali indipendenti maħtura pubblikament f'seduti pubbliċi u li tkun tinkludi mekkaniżmu ta' appell, fejn il-konsistenza tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji tkun żgurata u l-ġurisdizzjoni tal-qrati tal-UE u tal-Istati Membri tiġi rispettata,

–         f'terminu medju, Qorti Internazzjonali tal-Investiment pubblika tista' tkun l-aktar mod xieraq biex jiġi indirizzat tilwim dwar investimenti;

(xvi)       li tiżgura li t-TTIP tinkludi kapitolu ambizzjuż, bilanċjat u modern dwar oqsma definiti b'mod preċiż tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, inklużi r-rikonoxximent u l-protezzjoni mtejba tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, u tirrifletti livell ta' protezzjoni ġust u effiċjenti, mingħajr ma tfixkel il-ħtieġa tal-UE li tirriforma s-sistema tagħha tad-drittijiet tal-awtur u filwaqt li tiżgura bilanċ ġust bejn id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-interess pubbliku, b'mod partikolari l-ħtieġa li tippreżerva l-aċċess għal mediċini bi prezz raġonevoli billi tkompli tappoġġa l-flessibilitajiet tat-TRIPS;

(xvii)      li tqis li huwa importanti ħafna li l-UE u l-Istati Uniti jibqgħu impenjati u involuti fid-diskussjonijiet globali u multilaterali dwar l-armonizzazzjoni tal-privattivi permezz tal-entitajiet internazzjonali eżistenti, u għaldaqstant iwissi kontra t-tentattivi biex jiġu introdotti dispożizzjonijiet fir-rigward tad-dritt sostantiv dwar il-privattivi, b'mod partikolari b'rabta ma' kwistjonijiet relatati mal-ammissibilità għar-reġistrazzjoni ta' privattiva u l-perjodi ta' grazzja, fit-TTIP;

(xviii)     li tiżgura li l-kapitolu dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ma jinkludix dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà ta' intermedjarji fuq l-internet jew dwar sanzjonijiet kriminali bħala għodda għall-infurzar, billi dawn ġew miċħuda preċedentement mill-Parlament, inkluż it-trattat propost tal-ACTA;

(xix)       li tiżgura rikonoxximent sħiħ u protezzjoni ġuridika b'saħħitha tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-UE u miżuri li jindirizzaw l-użu mhux xieraq u informazzjoni u prattiċi qarrieqa; li tiggarantixxi t-tikkettar, it-traċċabbiltà u l-oriġini ġenwina ta' dawn il-prodotti għall-konsumaturi u l-protezzjoni tal-għarfien tal-produtturi bħala parti essenzjali minn ftehim ibbilanċjat;

(e) rigward it-trasparenza, l-involviment tas-soċjetà ċivili, il-komunikazzjoni fil-livell pubbliku u dak politiku:

(i)     li tissokta fl-isforzi li għaddejjin biex tiżdied it-trasparenza fin-negozjati billi tagħmel aktar proposti ta' negozjati disponibbli għall-pubbliku ġenerali, li timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew, b'mod partikolari fir-rigward tar-regoli dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti;

(ii)          li tittraduċi dawn l-isforzi għal trasparenza f'riżultati prattiċi sinifikanti, inter alia billi tilħaq arranġamenti man-naħa tal-Istati Uniti biex tittejjeb it-trasparenza, inkluż l-aċċess għad-dokumenti kollha tan-negozjati għall-Membri tal-Parlament Ewropew, inklużi t-testi konsolidati, filwaqt li fl-istess ħin tinżamm il-kunfidenzjalità xierqa, sabiex il-Membri tal-Parlament u l-Istati Membri jkunu jistgħu jiżviluppaw diskussjonijiet kostruttivi mal-partijiet interessati u l-pubbliku; li tiżgura li ż-żewġ partijiet fin-negozjati għandhom jiġġustifikaw kull rifjut li jiżvelaw proposta ta' negozjar;

(iii)         li tippromwovi involviment dejjem eqreb mal-Istati Membri, li kienu responsabbli għall-mandat ta' negozjar li wassal biex il-Kummissjoni Ewropea tiftaħ negozjati mal-Istati Uniti, bl-għan li jitrawwem l-involviment attiv tagħhom fit-titjib tal-komunikazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u l-benefiċċji possibbli tal-ftehim għaċ-ċittadini Ewropej, skont l-impenn li ttieħed fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill adottati fl-20 ta' Marzu 2015, sabiex jiġi żgurat dibattitu pubbliku wiesa' u bbażat fuq il-fatti dwar it-TTIP fl-Ewropa bl-għan li jiġi esplorat it-tħassib ġenwin madwar il-ftehim;

(iv)         li ssaħħaħ l-involviment kontinwu u trasparenti tagħha ma' firxa wiesgħa ta' partijiet interessati matul il-proċess tan-negozjati; jinkoraġġixxi lill-partijiet interessati kollha jipparteċipaw b'mod attiv u jressqu inizjattivi u informazzjoni rilevanti għan-negozjati;

(v)         li tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jinvolvu lill-parlamenti nazzjonali b'konformità mal-obbligi kostituzzjonali rispettivi tagħhom, li tipprovdi l-appoġġ kollu meħtieġ għall-Istati Membri biex iwettqu dan il-kompitu u li ssaħħaħ l-komunikazzjoni lill-parlamenti nazzjonali, bil-għan li l-parlamenti nazzjonali jinżammu infurmati b'mod adegwat dwar in-negozjati li għaddejjin;

(vi)         li tibni fuq l-involviment mill-qrib mal-Parlament u tfittex djalogu strutturat u saħansitra eqreb, li se jkompli jissorvelja mill-qrib il-proċess ta' negozjati u se jinvolvi ruħu flimkien mal-Kummissjoni, l-Istati Membri, il-Kungress u l-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti, kif ukoll mal-partijiet interessati fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku sabiex jiżgura eżitu li jkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini fl-UE, fl-Istati Uniti u lil hinn minnhom;

(vii)        li tiżgura li t-TTIP u l-implimentazzjoni futura tagħha jkunu akkumpanjati minn approfondiment tal-kooperazzjoni parlamentari trans-Atlantika, fuq il-bażi u bl-użu tal-esperjenza tad-Djalogu Trans-Atlantiku tal-Leġiżlaturi, biex fil-futur ikun hemm qafas politiku usa' u mtejjeb sabiex jiġu żviluppati approċċi komuni, tissaħħaħ is-sħubija strateġika u titjieb il-kooperazzjoni globali bejn l-UE u l-Istati Uniti;

2.      Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni li tinkludi r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni u, għall-informazzjoni, lill-Kunsill, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, u lill-Amministrazzjoni u l-Kungress tal-Istati Uniti.

NOTA SPJEGATTIVA

Meta l-UE tinnegozja ftehim internazzjonali, bħat-TTIP, il-Parlament Ewropew huwa intitolat li jesprimi l-pożizzjoni tiegħu dwar il-ftehim fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, abbażi tal-Artikolu 108 (4) tar-Regoli ta' Proċedura. Ir-Rapporteur jixtieq juża din l-opportunità biex jivvaluta r-riżultati ewlenin tan-negozjati wara aktar minn sena u nofs ta' diskussjonijiet u biex jesprimi l-fehmiet tal-Parlament dwar l-oqsma ewlenin ta' ftehim potenzjali għal TTIP. Ir-rapport tal-Parlament għandu jikkontribwixxi għal bidu ġdid tan-negozjati, issa li l-Kummissjoni l-ġdida hija stabbilita u wara l-elezzjonijiet ta' nofs il-leġiżlatura fl-Istati Uniti.

Dan ir-rapport huwa segwitu għar-riżoluzzjonijiet adottati fil-leġiżlatura preċedenti dwar in-negozjati marbuta mal-kummerċ u l-investiment mal-Istati Uniti f'Ottubru 2012 u Mejju 2013. L-għan tar-Rapporteur kien li jkun komprensiv kemm jista' jkun possibbli u li jippermetti li l-Membri ta' kumitati differenti fi ħdan il-Parlament jagħmlu kontribut maħsub għall-proċess. Il-Parlament għandu l-aħħar kelma fir-ratifika tal-ftehimiet kummerċjali bejn l-UE u pajjiżi terzi: Ftehim jista' jidħol fis-seħħ bil-kunsens tal-Parlament biss. Iċ-ċaħda tal-ftehim ACTA (il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, fost oħrajn fil-qasam diġitali) uriet li l-Parlament jieħu r-rwol tiegħu fil-politika kummerċjali b'serjetà kbira.

Minħabba l-għadd kbir ta' ilħna kritiċi min-naħa tal-pubbliku Ewropew u fid-dawl tal-aċċettazzjoni pubblika fqira tal-ftehim li qed jiġi nnegozjat, il-Parlament se jkompli jinsisti għall-ogħla livell possibbli ta' trasparenza u se jiggarantixxi li jgħaddi biss ftehim tajjeb, ftehim li jirrispetta l-valuri Ewropej, jistimula t-tkabbir sostenibbli u jikkontribwixxi għall-benessri taċ-ċittadini kollha.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

28.5.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

28

13

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Gabriel Mato, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Cecilia Wikström

1.4.2015

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Francisco José Millán Mon

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jemmen li l-UE u l-Istati Uniti huma sħab strateġiċi ewlenin; jisħaq fuq il-fatt li s-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP) hija l-aktar proġett sinifikanti ta' dan l-aħħar bejn l-UE u l-Istati Uniti u għandha terġa' tqawwi s-sħubija trans-Atlantika kollha, lil hinn mill-aspetti kummerċjali tagħha; jenfasizza li l-konklużjoni tagħha b'suċċess hija ta' importanza ġeopolitika għolja f'mument meta l-Istati Uniti qegħdin idawru ħarsithom lejn l-Asja u jikkonkludu s-Sħubija Trans-Paċifika; jissottolinja li t-TTIP mistennija tħalli impatt pożittiv fuq l-impjiegi, it-tkabbir u l-kompetittività għaż-żewġ ekonomiji, li t-tnejn li huma ntlaqtu mill-kriżi; jissottolinja li dawn in-negozjati għandhom isiru bl-aktar mod trasparenti u miftuħa possibbli;

2.  Jenfasizza li l-politika kummerċjali hija parti essenzjali mill-azzjoni esterna tal-UE u bħala tali għandha tkun ifformulata b'mod li jkun konformi ma' politiki barranin u strumenti ta' politika oħra; iħeġġeġ għaldaqstant interazzjoni mill-qrib bejn Kummissarji rilevanti, Direttorati Ġenerali, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-Istati Membri;

3.  Jinnota l-importanza strateġika tat-TTIP fit-tisħiħ u t-tiswir tal-kummerċ globali bbażat fuq ir-regoli u tal-governanza ekonomika msejsa fuq il-valuri kondiviżi mill-UE u mill-Istati Uniti, partikolarment f'dinja li qed issir aktar multipolari; jinnota li l-impatt tagħha jmur lil hinn mill-implikazzjonijiet bilaterali billi jiffaċilita l-istabbiliment ta' regolamenti, regoli u standards komuni li jistgħu jiġu adottati aktar tard f'livell globali; jenfasizza f'dan ir-rigward li n-negozjati bilaterali li l-UE tmexxi m'għandhomx ikunu sostituti iżda pjuttost xprun għal aktar liberalizzazzjoni tal-kummerċ fi ħdan id-WTO;

4.  Jenfasizza li t-TTIP m'għandhiex tbaxxi l-istandards, speċjalment dwar kwistjonijiet importanti bħall-protezzjoni tal-konsumatur, is-saħħa, id-drittijiet tax-xogħol jew l-ambjent, iżda pjuttost tqis id-differenzi bejn is-sistemi regolatorji tal-UE u tal-Istati Uniti u tfittex li tilħaq standards komuni ogħla bħala mudell għad-dinja, peress li dan isaħħaħ il-pożizzjoni ekonomika globali tal-UE, filwaqt li jġib 'il quddiem il-valuri tagħna; jenfasizza li l-ebda dispożizzjoni fil-kapitolu dwar il-protezzjoni tal-investiment m'għandu jinftiehem li jimmina d-dritt tal-UE u tal-Istati Membri li jirregolaw, b'konformità mal-kompetenzi rispettivi tagħhom, huma u jaħdmu biex jilħqu objettivi leġittimi ta' politika pubblika;

5.  Jenfasizza li ż-żewġ partijiet tat-TTIP jeħtiġilhom jimpenjaw ruħhom sabiex jinkoraġġixxu lill-kumpaniji jirrispettaw il-linji gwida tal-OECD dwar l-Impriżi Multinazzjonali (MNEs); jinnota li l-partijiet għandhom jaħdmu ma' unions biex jimmonitorjaw l-aderenza tal-impriżi multinazzjonali ma' dawn il-linji gwida;

6.  Jitlob lill-Kummissjoni, fir-rigward tal-akkwist pubbliku, tkun konxja tan-natura sensittiva tal-oqsma tad-difiża u s-sigurtà u tqis l-objettivi stabbiliti mill-Kapijiet ta' Stati u Gvernijiet matul il-Kunsill tad-Difiża għall-2013 li jippromwovu l-istabbiliment ta' suq Ewropew tas-sigurtà u d-difiża u ta' bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża Ewropea (EDTIB);

7.  Jenfasizza li l-konklużjoni tat-TTIP toħloq il-prospettiva ta' spazju ekonomiku wiesa', li jkun jinkludi pajjiżi terzi li magħhom l-UE u l-Istati Uniti għandhom relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi stretti; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe ftehim finali jista' jiġi estiż biex jippermetti kooperazzjoni mill-qrib ma' pajjiżi li magħhom l-UE u l-Istati Uniti jkollhom ftehimiet ta' kummerċ ħieles, u li tikkonsulta fil-proċess, b'mod partikolari ma' dawk li se jintlaqtu mit-TTIP, bħall-Messiku u l-Kanada, minħabba l-Ftehim Nord-Amerikan għall-Kummerċ Ħieles, it-Turkija, minħabba l-Unjoni Doganali tagħha mal-UE, u l-pajjiżi taż-ŻEE; jinnota li studji juru li t-TTIP se jkollha impatt pożittiv fuq l-ekonomiji ta' pajjiżi terzi, inklużi opportunitajiet ġodda għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

8.  Jenfasizza li l-provvista tal-enerġija tal-UE tiddependi ħafna minn sorsi barranin, u għalhekk jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li jiġi inkluż fit-TTIP kapitolu qawwi dwar l-enerġija; jenfasizza l-potenzjal tat-TTIP li tiddiversifika l-provvista tal-idrokarburi tal-UE u li tikkontribwixxi għas-sigurtà tal-enerġija tagħha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tesplora modi li bihom dan il-potenzjal jista' jiġi sfruttat b'konformità ma' standards ambjentali għoljin, it-tranżizzjoni lejn ekonomiji b'emissjonijiet baxxi u l-miri ambizzjużi tal-UE dwar il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; jissottolinja li l-ftehim m'għandux ikollu impatt fuq id-drittijiet ta' kull parti li tikkontrolla l-esplorazzjoni u l-isfruttament tar-riżorsi tal-enerġija tagħha;

9.  Jemmen li dan il-ftehim għandu jkun akkumpanjat minn kooperazzjoni parlamentari trans-Atlantika aktar profonda u li t-tisħiħ tar-rabtiet tal-kummerċ u tal-investiment permezz tat-TTIP għandu jwassal għal qafas politiku usa' u msaħħaħ fil-ġejjieni biex jiġu żviluppati approċċi komuni, tissaħħaħ is-sħubija strateġika, u titjieb il-kooperazzjoni globali bejn l-UE u l-Istati Uniti; jenfasizza li kwalunkwe strumenti maħluqa biex isaħħu l-kooperazzjoni regolatorja m'għandhomx jaffettwaw il-proċeduri leġiżlattivi Ewropej jew tal-Istati Uniti u li jeħteġ li l-leġiżlaturi jkunu dejjem involuti b'mod xieraq, fir-rispett tad-drittijiet parlamentari korrispondenti tagħhom, fi kwalunkwe korp li jista' jinħoloq għall-fini ta' kooperazzjoni regolatorja; jissottolinja l-ħtieġa li jkunu involuti wkoll il-partijiet interessati rilevanti kollha;

10. Ifakkar lill-Kummissjoni li l-abolizzjoni mill-Istati Uniti tar-reġim tal-viża għal ħames Stati Membri tal-UE għadha pendenti;

11. Jieħu nota tal-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tieħu passi bil-għan li ttejjeb it-trasparenza tan-negozjati; jirrikonoxxi li diġà sar progress; jitlob lill-Kummissjoni tkompli tagħmel sforzi, anke fil-konfront tal-awtoritajiet tal-Istati Uniti, favur aktar trasparenza parlamentari tan-negozjati, inkluż aċċess f'waqtu għal aktar dokumenti ta' negozjar; jenfasizza li komunikazzjoni tajba mas-soċjetà ċivili hija essenzjali biex is-suċċess tal-ftehim jiġi żgurat, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkattru l-attivitajiet ta' komunikazzjoni tagħhom; jispera li approċċ aktar trasparenti tal-Kummissjoni se japplika wkoll għal negozjati oħra ta' kummerċ.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

31.3.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

35

20

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Reinhard Bütikofer, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, György Schöpflin, Igor Šoltes, Janusz Zemke

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Dieter-Lebrecht Koch

24.2.2015

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Arne Lietz

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jitlob lill-Kummissjoni biex fir-relazzjonijiet kummerċjali tirrispetta l-Artikolu 208 tat-Trattat ta' Lisbona u tinkludi fis-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) referenza espliċita għall-politika għall-iżvilupp bħala wieħed mill-objettivi leġittimi tal-politika pubblika, kif ukoll għall-prinċipju ta' politika koerenti għall-iżvilupp, li jirrikjedi li l-objettivi tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp jitqiesu fil-politiki li probabbli jaffettwaw il-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni żżomm f'moħħha li, meta jitqiesu d-daqs u l-kamp ta' applikazzjoni tal-ekonomija Trans-Atlantika, l-implikazzjonijiet tat-TTIP se jmorru sew lil hinn mir-relazzjonijiet bilaterali u bla dubju se jħallu impatt fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, billi dan il-ftehim kummerċjali enormi probabbli se jifforma r-regoli kummerċjali globali u jistabbilixxi standards ġodda; jitlob lill-Kummissjoni biex tikkumissjona studju indipendenti dwar l-impatt tat-TTIP fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u dwar l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli futuri, ladarba d-dispożizzjonijiet tat-TTIP ikunu aktar ċari, billi t-test tal-mandat ta' negozjar tant huwa ġenerali li l-effetti konsegwenzjali possibbli fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw għadu diffiċli biex jiġi previst;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tqis li l-effett tat-TTIP fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw se jvarja skont l-istruttura ekonomika u r-relazzjonijiet kummerċjali attwali tagħhom; jitlob ukoll lill-Kummissjoni tqis il-fatt li l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw jibbenefikaw minn xi grad ta’ preferenzi tariffarji mill-UE u mill-Istati Uniti; jistieden lill-Kummissjoni biex tintensifika d-djalogu mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex tivvaluta l-impatt tat-TTIP u tikkunsidra r-riskju probabbli tal-erożjoni preferenzjali u d-devjazzjoni tal-kummerċ u tal-investiment li se ġġib magħha għal xi pajjiżi li qed jiżviluppaw;

4.  Jitlob lill-Kummissjoni biex fid-djalogu tagħha mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw tenfasizza l-potenzjal tat-TTIP biex toħloq opportunitajiet ġodda għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-kummerċ globali, li jirriżulta minn żieda fit-tkabbir u fit-talba għal prodotti ta' esportazzjoni kemm fl-UE kif ukoll fl-Istati Uniti u t-tnaqqis tal-kostijiet kummerċjali li joriġina mill-bżonn li jkun hemm adattament għal sett uniku ta' regoli u standards sabiex ikun hemm aċċess għaż-żewġt iswieq; jirrakkomanda lill-Kummissjoni li topera biex tnaqqas il-kost tal-konformità (speċjalment għall-SMEs) u tappoġġja inizjattivi biex tkattar l-inklużjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw f'katini ta' valur globali permezz ta' strumenti ta' żvilupp xierqa;

5.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tipprovdi lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw b'appoġġ politiku u assistenza teknika fit-tfittxija ta' integrazzjoni reġjonali u żoni kumerċjali aktar b'saħħithom, u biex tqarreb lejn approċċ aktar ġust fin-negozjati tagħha tal-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (FSE) li għandhom l-għan li jistabbilixxu qafas sigur għall-fluss tal-kummerċ u l-investiment bejn l-UE u l-pajjiżi tal-AKP;

6.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura li TTIP ma tnaqqasx l-importanza tad-WTO u tikkontribwixxi għal sistema dinjija tal-kummerċ ekwa u sostenibbli filwaqt li ma twarrabx kwistjonijiet importanti għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw bħas-sigurtà tal-ikel, is-sussidji agrikoli u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, billi żżid l-isforzi sabiex tavvanza fil-fora multilaterali demokratiċi, primarjament id-WTO, bħala l-għażla preferenzjali tal-UE, u biex tikkonkludi b'suċċess in-negozjati tar-Rawnd ta' Doha, peress li dan huwa l-aħjar mod biex tinkiseb sistema ta' kummerċ inklussiva u li topera għall-benefiċċju ta' kulħadd; jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex tiżgura li t-tielet pilastru tat-TTIP jirrispetta r-regoli multilaterali li bihom id-WTO tipprevedi eċċezzjonijiet għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, speċjalment fir-rigward tal-possibbiltà ta' restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni fil-qasam tal-enerġija u l-aċċess għall-materja prima;

7.  Jitlob lill-Kummissjoni biex fi ħdan in-negozjati tippromwovi l-ogħla standards globali dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-istandards tal-ILO, l-impjiegi deċenti, il-protezzjoni ambjentali, l-aċċess universali għal servizzi pubbliċi ta' kwalità, il-protezzjoni soċjali u l-kopertura tas-saħħa universali, l-aċċess universali għall-mediċini u s-sigurtà tal-ikel u tal-prodotti; iħeġġeġ lill-UE biex tpoġġi lilha nnifisha bħala difensur tal-interessi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu t-trasparenza u n-natura demokratika tan-negozjati permezz tat-tisħiħ tad-djalogu mas-soċjetà ċivili u partijiet interessati oħra.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

24.2.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

16

7

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Hans Jansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Marina Albiol Guzmán, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Kosma Złotowski

27.3.2015

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET EKONOMIĊI U MONETARJI

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjatigħas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Rapporteur: Jeppe Kofod

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni:

a.  tiżgura li jintlaħaq ftehim komprensiv u ambizzjuż dwar it-TTIP li jsaħħaħ il-kompetizzjoni ġusta fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, filwaqt li jqis il-valuri tal-ekonomija soċjali tas-suq Ewropea, jiżgura benefiċċji għall-konsumaturi, l-industrija u l-investituri, isaħħaħ it-tkabbir u l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, jiżgura li l-kooperazzjoni regolatorja b'ebda mod ma tfixkel il-kontroll demokratiku fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u jfittex ukoll tranżizzjoni għal soċjetà aktar sostenibbli;

b.  tieħu azzjoni immedjata biex tiżgura li l-kummerċ u l-investiment min-naħa ta' atturi finanzjarji fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, kif ukoll l-aċċess ugwali għas-suq għall-fornituri tas-servizzi kollha fl-Istati Uniti u fl-Ewropa, ikunu regolati abbażi tal-ogħla standards filwaqt li ssir ħidma għal livelli għolja ta' protezzjoni, speċjalment f'oqsma bħas-saħħa u s-sikurezza, il-ħarsien tal-konsumatur, ix-xogħol, id-drittijiet soċjali, ir-regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji, il-leġiżlazzjoni ambjentali, is-sikurezza tal-ikel u l-protezzjoni tad-data; tiżgura li l-ebda dispożizzjoni ma tipprekludi b'xi mod it-tisħiħ ta' tali standards fil-futur, la sostantivament u lanqas permezz ta' effett dissważiv regolatorju; u tiżgura li l-ftehim tat-TTIP jinkludi kapitolu speċifiku dwar l-SMEs;

c.  tadotta l-pożizzjoni li ftehim tajjeb dwar l-istandards regolatorji jista' jaġixxi bħala preċedent globali għall-ftehimiet futuri dwar il-kummerċ u l-investiment, b'inqas spejjeż għall-kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs, mad-dinja kollha;

d.  tirrikonoxxi li l-benefiċjarji ewlenin tat-TTIP jistgħu jkunu l-SMEs, peress li l-korporazzjonijiet il-kbar għandhom ekonomiji ta' skala li jippermettulhom jiksbu aċċess għas-swieq fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku faċilment, u li l-SMEs m'għandhomx ir-riżorsi finanzjarji u legali jew riżorsi oħra biex ilaħħqu ma' differenzi regolatorji u ostakli oħra għall-kummerċ;

e.  tiżgura aktar trasparenza u skambju ta' informazzjoni fil-qafas tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u l-allokazzjoni ta' għajnuna mill-Istat, filwaqt li tiżgura l-forniment ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, kif ukoll kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni fl-oqsma tal-fużjonijiet, l-antitrust, l-intrapriżi tal-Istat u s-sussidji; tieħu azzjoni immedjata biex tiżgura l-inklużjoni ta' kapitolu dwar il-kompetizzjoni f'dan il-ftehim;

f.   tieħu azzjoni immedjata biex tiżgura li n-negozjati dwar l-aċċess għas-suq fil-qasam tas-servizzi finanzjarji jkunu kkombinati ma' rikonoxximent reċiproku u konverġenza 'l fuq fir-regolamentazzjoni finanzjarja, li jimplika l-promozzjoni ta' standards ogħla u l-interess ġenerali bħala objettiv prinċipali; tappoġġa standards internazzjonali dejjem ogħla fl-isforzi ta' kooperazzjoni li għaddejjin f'fora internazzjonali oħrajn, inklużi r-regoli ta' Basel III, mingħajr ħsara għall-abilità tal-UE u tal-awtoritajiet tal-Istati Membri li jirregolaw u jissorveljaw il-prodotti u l-prattiki finanzjarji fil-qadi tad-dmirijiet regolatorji u superviżorji tagħhom;

g.  tagħmel kull sforz possibbli biex tiġi sfruttata bis-sħiħ l-opportunità mogħtija min-negozjati dwar it-TTIP biex b'mod pożittiv u kostruttiv isiru passi 'l quddiem flimkien fir-rigward tas-servizzi finanzjarji, filwaqt li jiġu kkunsidrati r-riżultati li diġà ntlaħqu miż-żewġ naħat dwar il-kwistjoni; is-suġġetti tad-diskussjoni jistgħu jinkludu konsultazzjonijiet bilaterali qabel l-introduzzjoni ta' liġijiet ġodda, it-trasparenza fil-konfront tal-partijiet ikkonċernati fil-mument tad-diskussjonijiet bilaterali dwar kwistjonijiet finanzjarji, u aktar responsabbiltà għall-korpi eletti;

h.  toqgħod lura minn impenji addizzjonali rigward l-aċċess għas-suq għas-servizzi finanzjarji billi l-interkonnettività, il-kumplessità u l-kobor eċċessiv tal-entitajiet jiġġeneraw u jifirxu r-riskji sistemiċi u jirrappreżentaw theddida għall-istabbiltà finanzjarja;

i.   tressaq direttiva b'miżuri kontra l-BEPS (l-erożjoni tal-bażi u t-trasferiment tal-profitt), sabiex tintemm il-kompetizzjoni dannuża min-naħa ta' impriżi, b'mod partikolari multinazzjonali, li jorganizzaw il-qagħda tat-taxxa globali tagħhom, ħafna drabi minn naħa għal oħra tal-Atlantiku, b'mod li jippermetti t-trasferiment tal-profitti lejn ġurisdizzjonijiet fejn iħallsu inqas taxxa, filwaqt li titqies il-ħidma tal-OECD; tiżgura li l-fondi offshore li l-maniġers tagħhom joperaw fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku jkunu obbligati jistabbilixxu l-kwartieri ġenerali tagħhom fuq l-art; tieħu azzjoni immedjata sabiex tiżgura l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni u rapportar pajjiż b'pajjiż dwar kwistjonijiet ta' taxxa, bl-esklużjoni tal-SMEs; tistabbilixxi definizzjoni u lista ta' rifuġji fiskali fil-livell tal-UE, filwaqt li titqies il-ħidma tal-OECD;

j.   tieħu azzjoni immedjata biex fi ħdan it-TTIP jiddaħħlu miżuri legali kontra l-ippjanar aggressiv tat-taxxa permezz tal-moviment sistematiku ta' kapital minn naħa għal oħra tal-Atlantiku, u tiżgura li, minflok, dan tal-aħħar ikun ibbażat fuq l-attività ekonomika u ma jfittixx l-evitar tal-ħlas tat-taxxa fil-pajjiż tal-produzzjoni; tiżgura trasparenza u granularità akbar fir-rigward tal-istatistika dwar il-bilanċ tal-pagamenti minn naħa għal oħra tal-Atlantiku;

k.  tieħu azzjoni immedjata biex tiżgura kompetizzjoni ġusta u aċċess ugwali għas-suq għall-kumpaniji Ewropej, inklużi l-SMEs, għall-kuntratti pubbliċi u l-akkwist pubbliku fl-Istati Uniti u tiggarantixxi li dawn tal-aħħar jinkludu l-obbligu tar-rispett tal-kriterji ambjentali, soċjali u etiċi; tirrikonoxxi li l-iżbilanċ attwali fl-aċċess għas-suq tal-kuntratti pubbliċi u l-akkwist pubbliku fl-Istati Uniti, meta mqabbel ma' dak fl-UE, jikkostitwixxi kompetizzjoni inġusta; tirrikonoxxi li 85 % tal-offerti tal-akkwist pubbliku fl-UE diġà huma miftuħa għall-fornituri Amerikani, filwaqt li 32 % biss tal-offerti tal-Istati Uniti huma miftuħa għall-fornituri Ewropej; tiżgura li r-regoli tal-UE adottati dan l-aħħar fir-rigward tal-akkwist pubbliku jkomplu jiġu rispettati;

l.   tiżgura li r-regoli tal-UE li ġew adottati dan l-aħħar fil-qasam tal-akkwist pubbliku jiġu protetti u appoġġati fil-qafas tan-negozjati, b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess tal-SMEs għall-kuntratti ta' akkwist pubbliku, il-kriterji ta' eliġibbiltà bbażati fuq l-aħjar proporzjon bejn il-prezz u l-kwalità minflok l-aktar prezz baxx, swieq riżervati allokati lill-impriżi tal-ekonomija soċjali, il-possibbiltà li l-awtoritajiet kuntrattwali jrawmu kooperazzjoni interkomunitarja, u l-preservazzjoni tal-limiti massimi għall-esklużjoni mill-proċess ta' offerti mill-UE u r-regoli internazzjonali; tiggarantixxi li ma ssirx diskriminazzjoni kontra l-impriżi tal-UE meta japplikaw għal kuntratti ta' akkwist pubbliku fl-Istati Uniti u li jibbenefikaw minn aċċess trasparenti ekwivalenti għal dak applikat għall-impriżi tal-Istati Uniti fl-Ewropa skont ir-regoli dwar l-akkwist pubbliku fl-UE;

m. tieħu miżuri proattivi immedjati kontra l-protezzjoniżmu, u tindirizza l-leġiżlazzjoni li xxekkel l-aċċess tas-suq Ewropew għall-Istati Uniti;

n.  tiżgura li kwalunkwe u kull mekkaniżmu għas-soluzzjoni ta' tilwim stabbilit fi ħdan il-qafas tat-TTIP jirrispetta t-trasparenza sħiħa, ikun soġġett għall-prinċipji u l-iskrutinju ta' natura demokratika, u ma jfixkilx id-dritt tal-gvernijiet li jirregolaw;

o.  tieħu azzjoni immedjata biex tiżgura li jintgħażel "approċċ ta' lista pożittiva", biex is-servizzi pubbliċi kollha koperti mit-TTIP jkunu elenkati espliċitament b'mod pożittiv fil-ftehim, u li fil-ftehim ma jkunu inklużi ebda klawżoli ta' sospensjoni jew ta' ratchet;

p.  tirrikonoxxi u tenfasizza l-importanza li l-intrapriżi tal-istat u forom oħra ta' sjieda pubblika għad għandhom fir-rigward ta' servizzi pubbliċi importanti u servizzi ta' interess ġenerali u titlob l-esklużjoni tagħhom mill-ftehim; tiżgura li l-ġestjoni tas-servizzi pubbliċi ma tkunx affettwata mit-TTIP, f'konformità mal-mandat mogħti lill-Kummissjoni mill-Istati Membri;

q.  tirrikonoxxi li t-TTIP se jkun aktar ta' benefiċċju għall-SMEs milli għan-negozji l-kbar; tieħu nota tal-fatt li t-tneħħija ta' tariffi, is-simplifikazzjoni tal-proċeduri doganali u l-konverġenza tal-istandards tal-prodotti se jiffaċilitaw b'mod partikolari l-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-kummerċ transatlantiku u li t-TTIP se jkun l-ewwel ftehim ta' kummerċ ħieles li se jkollu kapitolu apposta dwar l-SMEs; taħdem lejn il-konsolidazzjoni tal-kooperazzjoni eżistenti bejn l-Istati Uniti u l-UE dwar l-SMEs; taħdem għall-ħolqien ta' siti elettroniċi fejn l-SMEs fl-Ewropa u fl-Istati Uniti jistgħu jiksbu tagħrif dwar it-tariffi, il-proċeduri doganali u r-regolamenti applikabbli kollha tal-prodotti f'livell federali u statali fl-Istati Uniti, u fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri fl-UE;

r.   tiżgura li l-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-kompetizzjoni tiġi rispettata kif xieraq fl-oqsma kollha, b'attenzjoni partikolari għas-swieq diġitali;

s.   tiżgura li d-drittijiet u l-protezzjoni tal-ħaddiema jkunu rispettati bis-sħiħ fil-ftehim u ma jiddgħajfux b'aċċess akbar għas-suq u b'aktar kompetizzjoni;

t.   tkun konxja tal-fatt li dan il-ftehim għandu sinifikat politiku, minbarra ekonomiku, peress li huwa sottoskritt bejn iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, żona kkaratterizzata mill-kondiviżjoni tas-sigurtà kif ukoll tal-valuri tal-libertà, l-ugwaljanza, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-ekonomija soċjali tas-suq;

u.  tkun konxja tal-inċertezzi li jeżistu fir-rigward tan-negozjati dwar it-TTIP, u, sabiex teliminahom, tagħmel in-negozjati trasparenti kemm jista' jkun u tniedi kampanja ta' informazzjoni fil-livell Ewropew;

v.  tieħu azzjoni addizzjonali biex tiżdied it-trasparenza tan-negozjati, b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess dirett għall-informazzjoni fil-livelli reġjonali u lokali;

w. tiżgura trasparenza fin-negozjati tul il-proċess kollu skont l-obbligu tal-Kummissjoni, skont l-Artikolu 218(10) tat-TFUE, li n-natura statutorja tiegħu ġiet ikkonfermata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'sentenza reċenti, li żżomm lill-Parlament infurmat b'mod sħiħ fuq bażi immedjata fl-istadji kollha tan-negozjati; taħdem lejn ftehim mal-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti rigward l-aċċess tal-Membri Parlamentari kollha għat-testi konsolidati tan-negozjati; tiżgura l-aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti rilevanti tan-negozjati mill-partijiet kollha, bl-eċċezzjoni ta' dawk li għandhom jiġu kklassifikati b'ġustifikazzjoni ċara abbażi ta' każ b'każ, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

x.  tipproponi inizjattivi lill-SMEs dwar kif jiksbu aċċess għas-suq u jagħtu bidu għal investimenti minn naħa għal oħra tal-Atlantiku;

y.  tiżgura li l-Parlament Ewropew ikollu rwol xieraq fid-deċiżjonijiet dwar il-konverġenza regolatorja li għandhom jittieħdu wara r-ratifika tal-ftehim.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

24.3.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

34

13

9

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Matt Carthy, Philippe De Backer, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Michel Reimon, Miguel Urbán Crespo

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Jussi Halla-aho

1.4.2015

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjatigħas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Marian Harkin

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–   wara li kkunsidra r-rapport dwar il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni dwar il-futur tar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u l-Istati Uniti, ippubblikat fit-12 ta’ Marzu 2013,

1.  Jindirizza, fil-kuntest tan-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar it-TTIP, ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni:

     (i)         li jiġi żgurat li t-TTIP tissalvagwardja l-impjiegi eżistenti kif ukoll tagħmel kontribuzzjoni tanġibbli u pożittiva għas-salvagwardjar u l-ġenerazzjoni ta’ tkabbir b’saħħtu u sostenibbli ħalli jiġi massimizzat il-potenzjal tal-ħolqien ta’ impjiegi b’ħiliet ta’ livell ogħla biex jintlaħqu l-bżonnijiet ġodda tas-suq tax-xogħol flimkien ma’ impjiegi aħjar u sostenibbli fl-UE ħalli jgħinu tintlaħaq il-mira tal-2020 ta’ 75 % tal-impjiegi, bil-ħsieb li l-kummerċ mhuwiex għan fih innifsu imma mezz ta’ kif jitjieb il-benessri; li jiġu rispettati u protetti bis-sħiħ l-istandards globali tax-xogħol; li jiġi garantit li standards, b’mod partikolari l-istandards soċjali, ambjentali, u tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, huma protetti u li tali standards jistgħu jitjiebu;

     (ii)        li l-Parlament jiġi pprovdut bi stimi aġġornati tal-impatt tat-TTIP dwar l-impjiegi u t-tkabbir fl-UE, b’referenza partikolari għall-konsegwenzi għall-Istati Membri mill-Ewropa Ċentrali u tax-Xlokk;

     (iii)       li jiġi żgurat li jittieħdu passi għall-immodenizzar tas-sistemi ta’ taħriġ ħalli jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta’ ħiliet ġodda u ħaddiema aktar kwalifikati, fejn għaldaqstant jitjieb l-aċċess għas-suq tax-xogħol;

     (iv)       li jiġi żgurat li l-impatti soċjali u ambjentali ta’ ftehim potenzjali jiġu vvalutati bir-reqqa permezz ta’ dibattitu miftuħ;

     (v)        li jitkejjel ir-riskju li d-definizzjoni tal-istandards ta’ protezzjoni soċjali u ambjentali komuni mal-Istati Uniti se ddgħajjef il-preferenzi kollettivi Ewropej u taggrava d-diverġenzi ekonomiċi u soċjali bejn l-Istati Membri tal-UE;

     (vi)       li jiġi żgurat, matul il-kapitoli kollha tal-ftehim TTIP, li taħt l-ebda ċirkustanza ma jwassal għad-dgħjufija, iċ-ċirkomvenzjoni jew l-invalidazzjoni tal-istandards tal-Istati Membri u l-UE fl-oqsma li ġejjin: id-drittijiet tal-ħaddiema, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-sigurtà soċjali, l-inklużjoni soċjali u l-protezzjoni soċjali, is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, it-taħriġ professjonali, il-kwalifiki professjonali, il-moviment liberu tal-ħaddiema u l-pensjonanti, id-djalogu soċjali, in-nondiskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u fis-suq tax-xogħol; barra minn hekk, li jiġi garantit li t-TTIP tinkludi dispożizzjonijiet komprensivi u vinkolanti dwar il-liġijiet u l-politiki tax-xogħol fil-livelli kollha ta’ gvern li huma konformi mal-Konvenzjonijiet Ewlenin tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti; li jiġi żgurat li l-kummerċ jew l-investiment ma jiġux imħeġġa billi jiddgħajfu l-liġijiet dwar ix-xogħol; meta jinqala’ tilwim, id-dispożizzjonijiet tax-xogħol iridu jkunu soġġetti għal mekkaniżmu ta’ soluzzjoni tat-tilwim, inkluża l-possibbiltà ta’ sanzjonijiet; f’dan ir-rigward, il-korpi superviżorji tal-ILO jistgħu jieħdu dan ir-rwol;

     (vii)      jekk elementi finali tal-ftehim tat-TTIP jipperikolaw jew ixekklu l-istandards f’dawn l-oqsma, il-kumitat responsabbli fil-Parlament, jiġifieri l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, jiġi infurmat dwar dan b’mod immedjat ħalli tkun tista’ ssir konsultazzjoni u jittieħdu deċiżjonijiet;

     (viii)      li jiġi miċħud kwalunkwe ftehim li jista’ joħloq theddida għall-istandards tax-xogħol fl-Ewropa u jwassal għad-dumping soċjali;

     (ix)       li jiġi żgurat li d-dimensjonijiet tad-dispożizzjonijiet tax-xogħol u soċjali jkunu rikonoxxuti, difiżi u integrati kompletament fil-partijiet operazzjonali kollha tal-ftehim biex jiġi żgurat approċċ koerenti u komprensiv għall-iżvilupp sostenibbli fil-ftehimiet kummerċjali;

     (x)        li jiġi żgurat li fil-marġni tan-negozjati dwar it-TTIP, jintlaħaq l-arranġament tal-pakkett tal-mobilità li huwa ta’ benefiċċju b’mod reċiproku, b’kunsiderazzjoni li l-faċilitazzjoni tal-viża għall-fornituri Ewropej tas-servizzi u l-prodotti, kif ukoll li l-professjonisti jitħallew jaħdmu fl-Istati Uniti tal-Amerika billi l-kwalifiki tagħhom jiġu rikonoxxuti, hi waħda mill-elementi ewlenin meta jittieħed vantaġġ sħiħ mill-ftehim TTIP;

     (xi)       li jiġi żgurat li s-soċjetà ċivili tkun tista’ tagħti kontribut sinifikanti għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-TTIP rilevanti; f’dan il-kuntest, l-implimentazzjoni u l-konformità mad-dispożizzjonijiet tax-xogħol għandhom ikunu soġġetti ma’ proċess ta’ monitoraġġ li jinvolvi s-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili fi proċess ta’ djalogu soċjali li jinvolvi l-kumitati konsultattivi, filwaqt li tittieħed kunsiderazzjoni tad-dimensjoni usa’ tal-Artikolu 17(1) tat-TUE; li jiġi żgurat li s-soċjetà ċivili u l-pubbliku kkonċernat huma infurmati u għandhom aċċess għat-testi tan-negozjati kollha rilevanti u li l-Parlament u l-Kunsill għandhom aċċess għal test tan-negozjati kkonsolidat immedjatament wara li dawn it-testi jkunu ġew diskussi fiċ-ċiklu tan-negozjati;

     (xii)      li jittieħdu passi immedjati biex jiġi garantit id-dritt tal-Istati Membri li jilleġiżlaw, jiffinanzjaw, jorganizzaw, jistabbilixxu standards ta’ kwalità u sikurezza, jimmaniġġjaw u jirregolaw is-servizzi pubbliċi kollha, inklużi l-edukazzjoni, is-sigurtà soċjali, is-servizzi tas-saħħa, il-provvista tal-ilma, ir-rimi tad-dranaġġ, ir-rimi tal-iskart, is-sigurtà soċjali, il-ferroviji u t-trasport pubbliku, l-enerġija, is-servizzi kulturali u awdjoviżivi, eċċ. u li tiġi żgurata l-esklużjoni tas-servizzi pubbliċi (inklużi l-ilma, is-saħħa, is-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-edukazzjoni) mill-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat;

     (xiii)      li tiġi żgurata esklużjoni espliċita tas-servizzi pubbliċi kif imsemmi fl-Artikolu 14 tat-TFUE mill-kamp ta’ applikazzjoni tat-TTIP, sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet nazzjonali u lokali jkollhom il-libertà li jintroduċu, jadottaw, iżommu jew iħassru kwalunkwe miżura rigward il-kummissjonar, l-organizzazzjoni, il-finanzjament u l-għoti ta’ servizzi pubbliċi, kif previst fl-Artikolu 168 tat-TFUE (is-saħħa pubblika) u fil-Protokoll 26 (Servizzi ta’ Interess Ġenerali) għalih; din l-esklużjoni għandha tapplika jekk is-servizzi inkwistjoni huma organizzati bħala monopolju, joperaw taħt drittijiet esklużivi jew mod ieħor, u jekk ikunu ffinanzjati u/jew ipprovduti b’mod pubbliku jew privat; tali servizzi jinkludu s-servizzi tal-kura tas-saħħa u soċjali, is-sistemi tas-sigurtà soċjali, l-edukazzjoni ffinanzjata b’mod pubbliku, it-trasport ferrovjarju u pubbliku, u s-servizzi tal-ilma, tal-gass, u tal-elettriku;

     (xiv)     li jiġi żgurat li l-klawżoli ta’ lieva u ta’ sospensjoni ma japplikaw għall-ebda servizz pubbliku u soċjali; il-kamp ta’ applikazzjoni sħiħ tan-nazzjonalizzazzjoni u l-muniċipalizzazzjoni mill-ġdid tas-servizzi jrid jiġi ssalvagwardjat.

     (xv)      li jiġi żgurat li l-isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw l-SMEs u mikrokumpaniji, bħalma huma l-effetti tal-ostakoli kummerċjali mhux tariffarji, il-burokrazija u d-devjazzjoni tat-traffiku jiġu kkunsidrati bis-sħiħ; li jiġi żgurat li l-SMEs jibbenefikaw b’mod sħiħ minn suq miftuħ billi joħolqu qafas ekonomiku li jinkoraġġixxi l-esportazzjonijiet u ambjent ta’ negozju favorevoli, kompetittiv u sostenibbli; li jiġi żgurat li l-isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw 87 % tal-SMEs kollha fl-UE li mhumiex involuti fl-esportazzjoni iżda jiddependu fuq id-domanda domestika, jiġu kkunsidrati bis-sħiħ;

     (xvi)     li jiġu ssimplifikati l-proċeduri u jiġu kkunsidrati mekkaniżmi ġodda biex jgħinu lill-SMEs jibbenefikaw mit-TTIP;

     (xvii)     li jinħolqu inċentivi u jiġi promoss it-teħid tar-responsabbiltà soċjali korporattiva (CSR), li trid tikkumplimenta u fl-ebda ċirkostanza ma tissostitwixxi l-liġijiet tax-xogħol u dawk ambjentali;

     (xviii)    li jiġi garantit li ftehim dwar kwalunkwe mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim li jirrigwardja l-protezzjoni tal-investiment jrid jieħu kont tar-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika dwar soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investituri u l-Istat (ISDS), jkun kompletament trasparenti u responsabbli demokratikament, li b’mod espliċitu jiddikjara d-dritt tal-Istati Membri li jirregolaw u taħt l-ebda ċirkostanza jirrestrinġu jew ixekklu l-leġiżlaturi milli jgħaddu liġijiet kemm fil-qasam tal-impjiegi u fil-qasam tal-politika soċjali għall-pajjiżi tagħhom; sistema għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn stat u ieħor bejn l-UE u l-Istati Uniti - fejn it-tnejn li huma għandhom sistemi legali funzjonali b’mod sħiħ u livell suffiċjenti ta’ protezzjoni tal-investiment biex jiggarantixxi s-sigurtà legali - hi għodda oħra xierqa għall-indirizzar tat-tilwim dwar investiment; l-inklużjoni ta’ kwalunkwe forma ta’ qrati ta’ arbitraġġ privat fit-TTIP għandhom jiġu esklużi;

     (xix)     li jittieħdu passi biex jinżamm approċċ ta’ “elenkar pożittiv” fil-ftehim fir-rigward tal-kapitolu dwar il-kummerċ fis-servizzi u t-twaqqif fejn is-servizzi li se jinfetħu għall-kumpaniji barranin huma speċifikati b’mod espliċitu;

     (xx)      minħabba fil-konferma tal-Kummissjoni fir-rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatt tagħha li jista’ jkun hemm spejjeż ta’ aġġustament imtawwla u sostanzjali fis-suq tax-xogħol tal-UE, li jiġi żgurat li hemm projezzjonijiet statistiċi reali dwar it-telf/ħolqien ta’ impjiegi fis-setturi affettwati u f’kull Stat Membru u li dawn huma kostantament aġġornati u ppubblikati ħalli jkun jista’ jsir intervent f’waqtu mill-Kummissjoni biex tappoġġja s-setturi affettwati, ir-reġjuni jew l-Istati Membri; li jittieħed kont tal-impatti esterni u jiġu antiċipati x-xenarji ta’ kriżi fil-projezzjonijiet tagħha; dan l-appoġġ jista’ jinkiseb permezz tal-fondi tal-UE, inkluż Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni adattat b’baġit adegwat;

     (xi)       li jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet ta’ skambju huma soġġetti għar-reċiproċità stretta sabiex tissaħħaħ in-nisġa industrijali tal-UE, jiġu protetti l-SMEs, jinħolqu impjiegi u tiġi evitata l-kompetizzjoni inġusta kollha, b’mod partikolari fir-rigward tal-istandards soċjali;

     (xxii)     li jittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-kooperazzjoni regolatorja ma tirrestrinġix id-dritt tal-gvernijiet u tal-Parlament Ewropew li jilleġiżlaw fl-interess tal-pubbliku; iridu jittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-kooperazzjoni regolatorja ma twassalx biex jiddgħajfu l-istandards tax-xogħol, inklużi l-istandards dwar is-saħħa u s-sikurezza; irid jiġi żgurat li l-istandards tax-xogħol u dawk soċjali ma jiġux trattati bħala ostakli nontariffarji jew ostakli tekniċi għall-kummerċ; il-partijiet interessati, inklużi s-sħab soċjali, għandhom jiġu inklużi fil-proċess tal-kooperazzjoni regolatorja f’rappreżentazzjoni bbilanċjata;

     (xxiii)    li jiġi żgurat li r-regoli ġodda tal-UE adottati permezz tar-reviżjoni tad-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku jibqgħu ppreservati u jiġu promossi fil-qafas tan-negozjati għaddejja bħalissa, b’mod partikolari f’termini tal-aċċess għas-suq pubbliku għall-SMEs, il-kriterji tal-għotja bbażati fuq l-aqwa valur pjuttost milli fuq il-prezz l-aktar baxx, is-swieq għall-atturi fl-ekonomija soċjali, il-possibbiltà li jiġu kkuntrattati awtoritajiet biex jikkooperaw u jiffurmaw interkomunalitajiet, u l-limiti li taħthom l-akkwist ma jkunx soġġett għal regoli tal-UE jew internazzjonali;

     (xxiv)    li jiġi żgurat, biex jiġi ssalvagwardjat il-mudell soċjali Ewropew minn kompetizzjoni mill-kapitaliżmu Anglo-Sassonu Amerikan, u li s-servizzi pubblici ffinanzjati b’mod kollettivi u s-sistemi ta’ sigurtà soċjali ma jiġux issagrifikati; it-TTIP ma tistax iżżid il-pressjoni fuq l-Istati Membri biex inaqqsu l-infiq pubbliku bħala mod faċli biex isiru ekonomikament kompetittivi u jipprovdu lill-investituri bi klima ta’ negozju attraenti;

     (xxv)    li jiġi żgurat li l-gvernijiet għandhom l-opportunità li jadottaw politiki dwar l-akkwist responsabbli mil-lat soċjali u ambjentali; id-dispożizzjonijiet dwar l-akkwist ma għandhomx iżommu lill-gvernijiet milli jindirizzaw il-bżonnijiet tas-soċjetà u dawk ambjentali u l-ftehim ma għandux jillimita l-abbiltà li jsiru talbiet soċjali, kif iddikjarat fid-Direttivi l-ġodda tal-UE dwar l-akkwist pubbliku; barra minn dan, il-politiki dwar l-akkwist pubbliku għandhom ikunu konformi mal-Konvenzjoni 94 tal-ILO dwar il-klawżoli tax-xogħol fil-kuntratti pubbliċi;

     (xxvi)    li jittieħdu passi immedjati li jiżguraw li l-kwistjoni tal-ippjanar aggressiv tat-taxxa hi regolata, bħaċ-ċaqliq tal-uffiċċji prinċipali tal-kumpaniji min-naħa l-oħra tal-Atlantiku biex jittieħed benefiċċju mill-kundizzjonijiet li jaffettwaw il-kompetizzjoni u li għandhom impatt ħażin fuq ix-xogħol.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

1.4.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

30

18

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Karima Delli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miapetra Kumpula-Natri, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

16.4.2015

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-SIKUREZZA TAL-IKEL

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Bart Staes

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tad-13 ta’ Frar 2013 mill-President tal-Istati Uniti Barack Obama, il-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso u l-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy(27),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment tat-23 ta’ Mejju 2013(28),

–   wara li kkunsidra d-direttivi għan-negozjar dwar is-Sħubija Transatlantika għall-Kummerċ u l-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika tal-14 ta’ Ġunju 2013(29),

–   wara li kkunsidra r-Rapporti 2013 u 2014 dwar Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji mir-Rappreżentant tal-Kummerċ tal-Istati Uniti(30),

–   wara li kkunsidra r-Rapporti 2013 u 2014 dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ mir-Rappreżentant tal-Kummerċ tal-Istati Uniti(31),

–   wara li kkunsidra l-istudji mwettqa mid-Direttorat Ġenerali għall-politiki interni tiegħu intitolati "Legal implications of the EU-US trade and investment partnership (TTIP) for the Acquis Communautaire and the ENVI relevant sectors that could be addressed during negotiations" ta' Ottubru 2013(32) u "ENVI relevant legislative Areas of the EU-US Trade and Investment Partnership Negotiations (TTIP)" ta' Novembru 2014(33),

–   wara li kkunsidra n-nota ta' informazzjoni dwar riżoluzzjoni ta' tilwim bejn l-investituri u l-istati (ISDS) fl-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea ta' Ġunju 2014 mill-Konferenza tan-NU dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD)(34),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 168 u 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-prinċipju ta' prekawzjoni fl-Artikolu 191(2),

–   wara li kkunsidra l-approċċ integrat tal-UE fir-rigward tas-sikurezza fl-ikel (approċċ li japplika għall-katina kollha) stabbilit fl-2004(35),

–   wara li kkunsidra r-riżultati tal-Ewrobarometru ta' Novembru 2014 dwar il-ftehim ta' kummerċ transatlantiku u ta' investiment,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/81/KE dwar il-Livelli Nazzjonali Massimi tal-Emissjonijiet bħala parti mill-implimentazzjoni tal-Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis tal-Arja, u wara li qies il-leġiżlazzjoni għall-kategoriji ta' sorsi speċifiċi bħall-Euro 5/6 u l-EURO VI, li għandhom l-għan li jnaqqsu t-tniġġis fl-arja li jikkawża 400 000 mewt prematura fl-Ewropa,

A. billi l-kummerċ kien ġeneratur għat-tkabbir, l-impjieg u l-prosperità għal ġenerazzjonijiet fl-Ewropa; billi, madankollu, il-kummerċ u l-investiment mhumiex miri fihom infushom iżda għandhom jikkostitwixxu mod biex jgħollu l-istandards tal-għajxien, itejbu l-benessri, jipproteġu u jippromwovu s-saħħa pubblika u jikkontribwixxu biex jiġi żgurat impjieg sħiħ u użu sostenibbli tar-riżorsi tad-dinja bl-objettiv tal-iżvilupp sostenibbli, li jfittxu kemm li jipproteġu kif ukoll jikkonservaw l-ambjent;

B.  billi, skont l-istħarriġ tal-Ewrobarometru ta' Novembru 2014, f'25 Stat Membru minn 28, il-maġġoranza taċ-ċittadini Ewropej huma favur ftehim ta' kummerċ transatlantiku u ta' investiment;

C. billi l-Ewropa, bħala kontinent b'popolazzjoni li qed tixjieħ, materja prima skarsa, rati tat-twelid baxxi u mudell soċjali bbażat fuq infiq soċjali kbir bħala proporzjon tal-PDG, se tiġi tiddependi dejjem iktar fuq it-tkabbir barra mill-UE, sabiex tgħin biex tiġġenera domestikament il-prosperità ħalli tappoġġja s-sistemi soċjali tagħha li se jkunu taħt pressjoni severa, prinċipalment bħala riżultat ta' żieda fl-istennija tal-għomor akkoppjata ma' popolazzjoni li qed tonqsilha l-età tax-xogħol;

D. billi skont id-Direttivi tal-Kunsill għan-negozjar tat-TTIP(36), l-objettiv tal-Ftehim hu li jiżdied il-kummerċ u l-investiment bejn l-UE u l-Istati Uniti biex jiġġeneraw opportunitajiet ekonomiċi ġodda għall-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir permezz ta' iktar aċċess għas-suq u iktar kompatibbiltà regolatorja, billi jeliminaw ostakli regolatorji bla bżonn għall-kummerċ u jistabbilixxu l-perkors għal standards globali, filwaqt li jirrikonoxxu li l-iżvilupp sostenibbli hu objettiv predominanti tal-Partijiet, u li l-Partijiet mhumiex se jinkoraġġixxu kummerċ jew investiment dirett barrani billi jbaxxu l-istandards u l-leġiżlazzjoni domestiċi ambjentali, tas-saħħa u tas-sikurezza; billi l-Kummissjoni Ewropea(37) u l-President Obama(38) fil-pubbliku u f'diversi okkażjonijiet iddikjaraw li l-istandards mhux se jitbaxxew fuq l-ebda naħa tal-Atlantiku;

E.  billi l-Istati Uniti diġà kkonkludew diversi ftehimiet ta' sħubija ta' kummerċ u ta' investiment oħrajn ma' atturi globali oħrajn;

F.  billi n-negozjati tat-TTIP jinkludu tliet pilastri prinċipali, li jkopru a) l-aċċess għas-suq, b) kwistjonijiet regolatorji u ostakli nontariffarji (ONT) u c) regoli;

G. billi t-TTIP jipprovdi opportunità biex jiġi stabbilit perkors għal standards għolja f'ċerti oqsma tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali u l-ambjent f'livell globali;

H. billi madankollu hemm tħassib li l-għan tat-TTIP li jnaqqas u jelimina ostakli nontarriffarji eżistenti(39) jista' jwassal għall-ftehim li jista' jitfa f'periklu l-livell ta' protezzjoni tal-UE dwar is-saħħa pubblika, inkluż is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u l-ambjent;

I.   billi hemm differenzi bejn is-sistemi regolatorji tal-UE u l-Istati Uniti, anke f'termini ta' protezzjoni għas-saħħa pubblika u l-ambjent, inkluża s-sikurezza alimentari, l-informazzjoni tal-konsumatur u s-saħħa tal-annimali, minħabba kulturi legali u politiċi differenti li jirriflettu tħassib u approċċi differenti, bħal prinċipji differenti (eż. il-prinċipju ta' prekawzjoni), il-valur tal-ġudizzji, l-objettivi u l-metodi tal-politika tal-analiżi tar-riskju;

J.   billi l-UE u l-Istati Uniti jikkunsidraw ċerti standards f'dawn l-oqsma bħala ostakli għall-kummerċ(40);

K. billi hemm tħassib li l-intenzjoni li jiġi adottat it-TTIP u ftehimiet ta' kummerċ simili diġà affettwaw proposti tal-Kummissjoni u azzjonijiet relatati, pereżempju, mas-sikurezza alimentari u l-protezzjoni tal-klima (eż. it-trattament għat-tnaqqis ta' patoġenu, it-tikkettar ta' laħam minn annimali kklonati u d-dixxendenti tagħhom, u l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-kwalità tal-fjuwil);

L.  billi hemm tħassib li l-abbozz tad-dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni regolatorja dwar atti li għandhom jew li possibbilment ikollhom impatt sinifikanti fuq il-kummerċ u l-investiment bejn l-UE u l-Istati Uniti: 

     - jagħtu d-drittijiet formali lill-Istati Uniti fir-rigward tal-atti tal-implimentazzjoni li għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 291 tat-TFUE, filwaqt li l-Parlament Ewropew ma għandu l-ebda dritt għal xi skrutinju fir-rigward ta' atti ta' implimentazzjoni,

     - jagħtu d-dritt lill-Istati Uniti li jidħlu fi skambji regolatorji dwar l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali mill-Istati Membri, inkluż l-eżami konġunt tal-mezzi possibbli biex jippromwovu kompatibbiltà regolatorja,

     - jistgħu de facto jagħmluwha iktar diffiċli għall-UE biex tmur lil hinn mill-iktar denominatur komuni baxx tal-istrumenti internazzjonali minħabba l-impenji li għamlet dwar il-kooperazzjoni regolatorja internazzjonali u l-implimentazzjoni tal-istrumenti internazzjonali;

M. billi prerekwiżit biex tinkiseb aktar kompatibilità regolatorja mingħajr ma jitpoġġew f'periklu l-istandards eżistenti u futuri tas-saħħa u ambjentali tal-UE hu li ssir distinzjoni ċara bejn dawn l-oqsma fejn l-objettivi u l-livelli ta' protezzjoni huma simili u dawk fejn huma diverġenti; billi f'oqsma fejn l-objettivi u l-livelli ta' protezzjoni huma simili, approċċi komuni jew rikonoxximent reċiproku jistgħu jiġu eżerċitati; billi f'oqsma fejn il-livelli ta' protezzjoni huma diverġenti b'mod ċar, il-kooperazzjoni għandha tiffoka fuq l-iskambju ta' informazzjoni jew l-armonizzazzjoni 'l fuq;

N. billi l-leġiżlaturi tal-UE u l-Istati Uniti ħadu approċċi differenti ħafna fir-rigward ta' regolamentazzjoni dwar is-sikurezza alimentari u tal-għalf, speċifikament fir-rigward tal-awtorizzazzjoni, it-tikkettar u l-kontrolli fil-katina alimentari u tal-għalf għall-OĠM, it-traċċabilità tal-laħam, it-trattamenti patoġeni, il-pestiċidi u l-annimali kklonati; billi r-Regolamenti tal-UE dwar is-sikurezza ambjentali u alimentari huma bbażati fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u l-approċċ "mir-razzett sal-furketta" li jistabbilixxu aktar regoli stretti tal-UE u għandhom, għaldaqstant, jinżammu;

O. billi l-impatt ta' TTIP futura fuq l-acquis ambjentali, tas-saħħa u s-sikurezza alimentari tal-UE, se jiddependi bis-sħiħ fuq id-dispożizzjonijiet preċiżi tal-ftehim; billi, taħt l-ebda ċirkostanza, ftehim ta' kummerċ ma jista' jimmodifika leġiżlazzjoni eżistenti fil-pajjiżi kontraenti; billi l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti kif ukoll l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni futura trid tibqa' f'idejn il-korpi eletti demokratikament fejn jiġu rispettati l-proċeduri stabbiliti;

P.  billi l-UE bħalissa għandha aċċess limitat għas-suq tal-Istati Uniti fis-settur marittimu, u, jekk jitwettaq kif suppost, it-TTIP jista' jwassal għal kooperazzjoni aħjar, konverġenza ikbar u benefiċċju ekonomiku għan-negozji Ewropej;

Q. billi, għall-kuntrarju ta' iktar minn 150 pajjiż madwar id-dinja, l-Istati Uniti għadhom ma rratifikax konvenzjonijiet internazzjonali ewlenin dwar is-sustanzi kimiċi (eż. il-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar is-Sustanzi Niġġiesa Organiċi Persistenti u l-Konvenzjoni ta' Rotterdam dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti sustanzi kimiċi perikolużi), li turi li l-Istati Uniti huma iżolati fil-politika internazzjonali tal-kimiċi; billi, barra minn hekk, l-Istati Uniti jirrifjutaw li jimplimentaw il-parti ambjentali tas-sistema armonizzata globalment tan-NU għall-klassifikazzjoni u t-tikkettar tal-kimiċi, li juri li fejn jirrigwardja l-kimiċi, hemm nuqqas ta' ftehim bejn l-Istati Uniti u l-UE fl-iktar livell bażiku;

R.  billi skont ir-rapport tal-Istati Uniti dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ tal-2014, l-Istati Uniti qajmu tħassib dwar ir-REACH f'kull Laqgħa tal-Kumitat tal-Ftehim dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ (OTK) tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) sa mill-2003, fejn intervjenew "bi tħassib li aspetti tar-REACH huma diskriminatorji, jonqoshom raġuni leġittima u joħolqu ostakli mhux meħtieġa għall-kummerċ", li jindika oppożizzjoni pjuttost fundamentali għar-REACH mill-Istati Uniti;

S.  billi n-natura fundamentalment differenti tal-Att tal-Istati Uniti dwar il-Kontroll tas-Sustanzi Tossiċi (TSCA), adottat fl-1976, meta mqabbel mar-REACH, adottat fl-2006, huwa aċċettat b'mod komuni; billi għal dik ir-raġuni, in-negozjati dwar it-TTIP ma għandhomx l-intenzjoni li jarmonizzaw iż-żewġ sistemi; billi, madankollu, in-negozjati jikkonċernaw kooperazzjoni futura dwar l-implimentazzjoni tar-REACH; billi, minħabba l-opinjonijiet wisq diverġenti dwar il-governanza tar-riskju tal-kimiċi u l-oppożizzjoni fundamentali u sostnuta tal-Istati Uniti għar-REACH, ma jeżistu l-ebda benefiċċji fil-kooperazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dawn il-liġijiet diverġenti, iktar u iktar peress li l-implimentazzjoni hija 'l bogħod milli tkun eżerċizzju sempliċiment tekniku jew mhux kontroversjali;

T.  billi hemm differenzi kbar fis-sistemi regolatorji tal-Istati Uniti u l-UE rigward il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti:

     - 82 sustanza attiva hija pprojbita fl-UE, iżda permessa fl-Istati Uniti,

     - l-UE deliberatament adottat kriterji tat-tneħħija bbażati fuq il-periklu biex tneħħi l-użu ta' sustanzi attivi li huma karċinoġeniċi, mutaġeniċi, tossiċi għar-riproduzzjoni, persistenti u tossiċi u bijoakkumulattivi, jew interferenti endokrinali fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009; l-Istati Uniti jinsistu fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskju, abbażi ta' diversi suppożizzjonijiet u estrapolazzjonijiet, fejn b'hekk jiġi tollerat l-użu ta' dawn is-sustanzi ta' tħassib serju ħafna,

     - hemm mudell ġenerali ta' ammonti iktar baxxi ta' residwi ta' pestiċidi permessi fl-ikel fl-UE meta mqabbel mal-Istati Uniti;

U. billi l-abbozz tat-test tan-negozjati tal-UE dwar il-Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji mressaq għar-rawnd tad-29 ta' Settembru - 3 ta' Ottubru 2014 jissuġġerixxi jobbliga lill-Partijiet japplikaw livelli ta' residwi massimi u tolleranzi stabbiliti mill-Kummissjoni tal-Codex Alimentarius fi żmien 12-il xahar wara l-adozzjoni tagħhom, sakemm il-Parti importatriċi tkun issenjalat riżerva fil-laqgħa tal-Kummissjoni tal-Codex Alimentarius; billi hemm mudell ġenerali ta' ammonti iktar baxxi ta' residwi ta' pestiċidi permessi fl-ikel fl-UE, kif imqabbel mal-Kummissjoni tal-Codex Alimentarius; billi tul dawn l-aħħar erba' snin, l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) ressqet riżerva f'31-57 % tal-każijiet kollha, li tenfasizza l-grad għoli ta' nuqqas ta' ftehim mill-EFSA mal-istandards tal-Codex; billi bħalissa l-EFSA tħossha libera li tesprimi r-riżervi tagħha, fil-limiti possibbli; billi ladarba tiġi adottata t-TTIP, madankollu, huwa ferm dubjuż jekk l-EFSA se tkunx politikament permessa biex tkompli tagħmel hekk, peress li l-abbozz tat-test għandu l-intenzjoni jikkommetti lill-UE u lill-Istati Membri biex jikkollaboraw fil-korpi tal-istabbiliment tal-istandards internazzjonali "bi ħsieb li jintlaħqu riżultati reċiprokament sodisfaċenti", li jista' jiskoraġġixxi l-EFSA milli tressaq riżervi lill-Kummissjoni tal-Codex Alimentarius fil-futur u għalhekk twassal għal standards iktar dgħajfa fl-UE;

V. billi l-importazzjoni fl-UE tal-laħam tat-tjur trattat b'soluzzjonijiet antimikrobiċi li fih ipoklorit tas-sodju għandha titwaqqaf;

W. billi l-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA), li jinsab kważi rratifikat, diġà wera l-opportunitajiet għall-kummerċ f'oqsma agrikoli sensittivi bħal-laħam taċ-ċanga, filwaqt li jaderixxi b'mod strett mal-istandards u l-metodi sanitarji u fitosanitarji (SPS) Ewropej(41);

X. billi r-rapport tal-OTK tal-Istati Uniti tal-2014 jirreferi għat-tħassib tal-industrija tal-protezzjoni tal-kimiċi u l-għelejjel tal-Istati Uniti fir-rigward tal-kriterji tat-tneħħija bbażati fuq il-periklu biex jiġu żviluppati għall-interferenti endokrinali, u ddikjara li l-Istati Uniti qajmu tħassib bilaterlament dwar il-proposta tad-DĠ Ambjent kif ukoll waqt il-laqgħat tal-Kumitati tal-OTK tad-WTO u tal-SPS; billi l-Kummissjoni ddeċidiet li tagħti bidu għall-valutazzjoni tal-impatt fuq l-iżvilupp tal-kriterji għall-interferenti endokrinali f'Lulju 2013; billi din id-deċiżjoni hija r-raġuni prinċipali għan-nuqqas tal-Kummissjoni li tadotta kriterji sal-iskadenza ta' erba' snin ta' Diċembru 2013; billi, filwaqt li l-Istati Uniti laqgħu d-deċiżjoni tal-Kummissjoni, kemm il-Kunsill u l-Parlament Ewropew iddeċidew li jappoġġjaw lill-Isvezja fl-azzjoni tal-qorti tagħha biex tikkontesta n-nuqqas tal-Kummissjoni, billi turi opinjonijiet fundamentalment differenti bħat-tip ta' dispożizzjonijiet regolatorji fid-dritt tal-UE;

Y. billi hemm rabtiet bejn ikel ħażin għas-saħħa u mard li ma jitteħidx li għandu x'jaqsam mad-dieta (NCDs); billi skont ir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-dritt ta' kulħadd għat-tgawdija tal-ogħla standard possibbli ta' saħħa fiżika u mentali, kummerċ globali, żieda fl-investiment dirett barrani (IDB) fis-settur alimentari u l-kummerċjalizzazzjoni mifruxa tal-ikel ħażin għas-saħħa żiedu l-konsum tal-ikel ħażin għas-saħħa(42); billi r-Rapporteur Speċjali kkonkluda r-rapport tiegħu b'sett ta' rakkomandazzjonijiet, immirati għall-Istati Uniti u l-industrija tal-ikel, biex jieħdu passi konkreti ħalli jnaqqsu l-produzzjoni u l-konsum tal-ikel ħażin għas-saħħa u jżidu d-disponibbiltà u l-affordabbiltà ta' alternattivi ta' ikel iktar tajjeb għas-saħħa;

Z.  billi skont il-pjan ta' azzjoni globali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard li ma jitteħidx 2013-2020(43), it-telf tal-ħruġ kumulattiv minħabba l-ikbar erba' mardiet li ma jitteħdux flimkien mad-disturbi mentali hu stmat li li jlaħħaq USD 47 triljun; billi skont id-WHO, dan it-telf jirrappreżenta 75 % tal-PDG globali fl-2010 (USD 63 triljun); billi skont id-WHO, li kollox jibqa' għaddej bħas-soltu fir-rigward ta' mard li ma jitteħidx se jirriżulta fi tnaqqis ta' produttività u żieda fl-ispejjeż għall-kura tas-saħħa fil-pajjiżi kollha;

AA.     billi d-Direttur Ġenerali tad-WHO fit-8 Konferenza Globali dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa f'Ġunju tal-2013 qal li "l-isforzi biex jiġi evitat mard li ma jitteħidx imorru kontra l-interessi tan-negozju ta' operaturi ekonomiċi b'saħħithom"(44);

AB.     billi t-TTIP, bħall-Ftehim ta' Sħubija Trans-Paċifika, jista' jirrestrinġi l-abbiltà tal-UE u l-Istati Membri biex jipproteġu l-politika tan-nutrizzjoni mill-influwenza ta' interessi personali, inaqqas il-firxa ta' interventi disponibbli biex jiskoraġġixxi b'mod attiv il-konsum ta' ikel inqas tajjeb għas-saħħa (u jippromwovi ikel tajjeb għas-saħħa), inkluż permezz ta' politiki pubbliċi ta' akkwist, u jillimita l-kapaċità tal-UE u l-Istati Membri biex jimplimentaw dawn l-interventi(45);

AC.     billi l-liġi federali tal-Istati Uniti dwar il-benessri tal-annimali hija ferm taħt il-livell tar-Regolament tal-UE, inkluż in-nuqqas ta' leġiżlazzjoni dwar l-istandards tal-benessri għall-annimali mrobbija qabel jiġu maqtula; billi, sfortunatament, il-benessri tal-annimali mhux ikkunsidrat mill-Kummissjoni bħala tħassib għall-kummerċ, bl-istess mod bħas-sikurezza alimentari jew is-saħħa tal-annimali għall-iskopijiet tar-rekwiżiti tal-importazzjoni;

AD.     billi l-UE u l-Istati Uniti għandhom differenzi kbar fl-approċċ regolatorju, il-punt tat-tluq tal-emissjoni medja u l-livell ta' ambizzjoni rigward it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra medji ta' vetturi tax-xogħol ħafif; billi dan il-qasam għalhekk ma għandux ikun soġġett għar-rikonoxximent reċiproku;

AE.     billi l-leġiżlaturi u r-regolaturi tal-UE u tal-Istati Uniti ħadu approċċ differenti ħafna biex jindirizzaw l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra u jindirizzaw il-bidla fil-klima; billi l-ġlieda kontra t-theddid sinifikanti maħluq mill-bidla fil-klima u ż-żamma tal-integrità ta’ politika tal-klima adottata għandhom jieħdu prijorità fuq il-promozzjoni tal-kummerċ;

AF.     billi huwa essenzjali għat-TTIP li jinternalizza l-klima esterna, l-ispejjeż tas-saħħa u ambjentali tal-avjazzjoni, it-trasport tal-merkanzija bil-baħar u fuq l-art sabiex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-kummerċ globali tal-oġġetti; billi fin-nuqqas ta' azzjoni internazzjonali effikaċi biex jiġu internalizzati dawn l-ispejjeż, l-UE għandha tintroduċi u timplimenta miżuri reġjonali mhux diskriminatorji biex tindirizza dawn l-esternalitajiet;

AG.     billi l-għan tad-dispożizzjonijiet tal-iżvilupp sostenibbli fit-TTIP għandhom ikunu biex jiżguraw li l-politiki tal-kummerċ u ambjentali jkunu ta' appoġġ reċiproku, biex jippromwovu l-użu ottimali tar-riżorsi f'konformità mal-objettiv tal-iżvilupp sostenibbli, u biex isaħħu l-kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni ambjentali;

AH.     billi f'ħafna oqsma, bħall-politiki ta' kontroll tal-klima u l-emissjonijiet, l-Istati Uniti għandhom standards regolatorji iktar baxxi milli fl-UE, li jirriżultaw fi spejjeż ogħla ta' produzzjoni u ta' konformità regolatorja fl-UE milli fl-Istati Uniti u għalhekk ir-riskju ta' rilokazzjoni tal-karbonju u l-emissjonijiet;

AI. billi tnaqqis tat-tariffi fuq dawk il-prodotti sensittivi għall-enerġija fejn l-ispiża tal-konformità regolatorja, ambjentali u tal-klima tal-UE hija ogħla minn dik fl-Istati Uniti jista' jirriżulta fi tnaqqis tal-kompetittività tal-produzzjoni tal-UE meta mqabbel mal-importazzjonijiet tal-Istati Uniti li ma jġarrbux dawn l-ispejjeż;

AJ. billi s-sistemi tas-saħħa universali huma parti mill-mudell soċjali Ewropew u l-Istati Membri għandhom il-kompetenza għall-ġestjoni u l-organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa u l-kura medika;

AK.    billi r-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem jeħtieġ sommarju tar-riżultati tal-provi kliniċi kollha li għandu jiġi ppubblikat f'database aċċessibbli pubblikament sena wara li tkun tlestiet il-prova u meta rapport sħiħ ta' studju kliniku biex jiġi ppubblikat ladarba jkun tlesta l-proċess ta' awtorizzazzjoni jew l-applikant ikun irtira t-talba għall-awtorizzazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni; billi l-liġi tal-Istati Uniti ma teħtiġx l-istess livell ta' trasparenza;

AL.     billi huwa stmat li l-ispejjeż farmaċewtiċi jirrappreżentaw 1.5 % tal-PDG Ewropew, għalhekk kwalunkwe żieda fil-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali li tirriżulta mit-TTIP jista' jkollha impatt negattiv fuq l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa;

AM.    billi, skont il-UNCTAD, il-miżuri ambjentali u tas-saħħa huma fost il-miżuri governattivi li ġew ikkontestati l-aktar fil-każijiet tal-ISDS;

AN.    billi l-Kummissjoni, fil-25 ta' Novembru 2014, iddeċiedet li żżid it-trasparenza tan-negozjati tat-TTIP(46); billi l-Parlament jilqa' din id-deċiżjoni; billi fis-7 ta' Jannar 2015, l-Ombudsman Ewropew laqgħet ukoll il-progress li sar mill-Kummissjoni dwar il-fatt li n-negozjati tat-TTIP jkunu aktar trasparenti - madankollu, hija għamlet ukoll diversi rakkomandazzjonijiet għal titjib ulterjuri(47); billi l-aċċess għat-test tal-proposti tal-Istati Uniti se jżid ukoll it-trasparenza;

1.  Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi l-prinċipji u l-objettivi ġenerali tad-Direttivi tal-Kunsill għan-negozjati dwar it-TTIP;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-politiki u l-prinċipji tal-UE dwar il-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tas-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali u l-ambjent jinżammu tul in-negozjati, kemm de jure u kemm de facto, u jiġu riflessi bis-sħiħ fil-ftehim finali tat-TTIP;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi li t-TTIP jkun mingħajr ħsara għad-dritt, l-abbiltajiet u l-proċeduri leġiżlattivi tal-UE u l-Istati Membri biex jadottaw, jimplimentaw u jinfurzaw, skont il-kompetenza rispettiva tagħhom, miżuri eżistenti u futuri meħtieġa biex isegwu objettivi leġittimi ta' politika pubblika bħas-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali u l-protezzjoni ambjentali b'mod mhux diskriminatorju;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe ftehim, kemm permezz tal-Kapitolu orizzontali dwar il-kooperazzjoni regolatorja jew kwalunkwe dispożizzjoni settorjali, ma jwassalx għal tnaqqis fl-istandards eżistenti ambjentali, tas-saħħa u tas-sikurezza alimentari, u jiżgura b'mod simili li ma jaffettwax standards li għad irid jiġu stabbiliti f'oqsma fejn il-leġiżlazzjoni jew l-istandards huma differenti ħafna fl-Istati Uniti meta mqabbla ma' tal-UE, bħal, pereżempju, l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni (qafas) eżistenti (eż. ir-REACH), jew l-adozzjoni ta' liġijiet ġodda (eż. l-ikklonjar), jew definizzjonijiet futuri li jaffetwaw il-livell ta' protezzjoni (eż. kimiċi li jinterferixxu mal-endokrinali);

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tillimita l-kooperazzjoni regolatorja għall-żoni settorjali speċifikati b'mod ċar fejn l-Istati Uniti u l-UE għandhom livelli simili ta' protezzjoni, jew fejn hemm bażi raġonevoli li, minkejja livelli diverġenti ta' protezzjoni, l-armonizzazzjoni 'il fuq tista' tinkiseb, jew li għall-inqas jistħoqqilha tentattiv; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe dispożizzjoni dwar kooperazzjoni regolatorja fit-TTIP ma tistabbilixxix rekwiżiti proċedurali għall-adozzjoni tal-atti tal-Unjoni li jikkonċernawha u lanqas ma tagħti lok għall-drittijiet infurzabbli f'dak ir-rigward;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-leġiżlaturi u l-partijiet interessati kollha kkonċernati bil-kooperazzjoni regolatorja jkunu involuti fi kwalunkwe korp li jista' jinħoloq biex jesploraw kooperazzjoni regolatorja futura;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li ma jkunx hemm kompromessi bejn l-għanijiet ekonomiċi u s-saħħa pubblika, is-sikurezza alimentari, il-benessri tal-annimali u l-ambjent(48); jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi li fejn l-UE u l-Istati Uniti għandhom regoli differenti ħafna, ma jsirx ftehim, bħal pereżempju fis-servizzi tal-kura tas-saħħa pubblika, l-OĠM, l-użu ta' ormoni fis-settur bovin, ir-REACH u l-implimentazzjoni tiegħu, u l-ikklonjar ta' annimali għall-iskopijiet ta' trobbija, u għaldaqstant ma tinnegozjax fuq dawn il-kwistjonijiet;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-miżuri jew standards regolatorji li ġejjin bħala fundamentali u li ma għandhomx jiġu kompromessi:

     - in-nonapprovazzjonijiet ta' sustanzi attivi u livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi tal-UE,

     - il-miżuri regolatorji fir-rigward ta' interferenti endokrinali,

     - l-awtonomija organizattiva fil-qasam tal-provvista tal-ilma u s-sanità,

     - l-approċċ integrat tal-UE fir-rigward tas-sikurezza alimentari, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar il-benessri tal-annimali,

     - l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi,

     - l-implementazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u b'mod partikolari l-ħtieġa għal rapporti dwar provi kliniċi sħaħ tal-provi kliniċi kollha li jiġu ppublikati fuq database aċċessibbli pubblikament ladarba l-proċess ta' awtorizzazzjoni jkun tlesta;

     - il-kompetenza tal-Istati Membri fir-rigward tal-organizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa, inkluż l-ipprezzar u r-rimbors tal-prodotti mediċinali kif ukoll l-aċċess għall-mediċini;

     - ir-restrizzjonijiet tal-ingredjenti fi prodotti kosmetiċi u l-projbizzjoni tal-ittestjar fuq l-annimali fir-rigward ta' ingredjenti kosmetiċi u prodotti finali,

     - il-politiki tal-UE fl-enerġija rinnovabbli, fit-teknoloġija ambjentali, u fil-kisba tal-miri klimatiċi u enerġetiċi tal-UE,

     - il-miżuri biex titnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, u proċessi internazzjonali u/jew tal-UE li jwasslu għad-dekarbonizzazzjoni tat-trasport,

     - ir-rekwiżiti ekodisinn għall-prodotti li jużaw l-enerġija;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni teskludi s-servizzi pubbliċi u soċjali mid-dispożizzjonijiet kollha tal-ftehim; jinsisti, barra minn hekk, li ma għandu jkun hemm l-ebda listi negattivi, approċċi mħallta jew "klawżoli ta' aġġustament";

10. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li approċċ komuni, kooperazzjoni regolatorja jew rikonoxximent reċiproku, kif xieraq, jintlaħqu fl-oqsma li ġejjin, sakemm il-livell tal-istandards tal-UE ma jkunx kompromess:

     - ir-rikonoxximent u l-protezzjoni tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti Ewropej kollha (DOP) u l-oriġini ġeografiċi protetti (PGOs) mill-Istati Uniti, u jitwaqqaf l-użu qarrieqi tal-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ) fl-Istati Uniti,

     - l-immaniġġjar integrat tal-organiżmi qerrieda sabiex jiġu evitati organiżmi qerrieda li jaffettwaw l-annimali u l-pjanti,

     - it-tnaqqis fl-użu ta' antibijotiċi fit-trobbija tal-bhejjem, li jiżgura l-effikaċja tal-antibijotiċi kemm għall-bnedmin u l-annimali,

     - is-sistemi ta' identifikazzjoni tal-annimali, u dispożizzjonijiet kompatibbli tat-traċċabilità biex jiġi żgurat li ikel ipproċessat u mhux ipproċessat li fih prodotti li joriġinaw mill-annimali jistgħu jiġu traċatti fil-katina alimentari kollha,

     - il-metodi alternattivi tal-ittestjar tal-annimali,

     - l-ispezzjonijiet relatati mal-produzzjoni tal-prodotti farmaċewtiċi u l-apparati mediċi,

     - il-miżuri biex tiġi miġġielda l-obeżità, b'mod partikolari fit-tfal,

     - l-awkkist pubbliku ekoloġiku,

     - l-implimentazzjoni armonizzata tal-Ftehim UNECE tal-1958 dwar l-Adozzjoni ta' Preskrizzjonijiet Tekniċi Uniformi u l-Ftehim tal-1998 dwar Regolamenti Tekniċi Globali tan-NU;

     - l-introduzzjoni uniformi ta' ċiklu tat-test imtejjeb kemm fl-UE u fl-Istati Uniti, ibbażat fuq il-Proċeduri Armonizzati għall-Ittestjar Dinji għall-Vetturi Ħfief; is-sorveljanza tas-suq, il-konformità taċ-ċertifikazzjoni tal-produzzjoni u t-testijiet ta' konformità fl-użu, u trasparenza tar-riżultati,

     - l-introduzzjoni ta' sistema ta' klassifikazzjoni globali tal-vetturi għall-vetturi tax-xogħol ħafif u heavy duty,

     - is-sostituzzjoni ta' ċjanur fil-qasam tal-minijeri;

11. Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi l-integrazzjoni tas-sistemi eżistenti ta' twissija bikrija tal-UE u l-Istati Uniti fis-settur alimentari u t-titjib tat-traċċabilità tal-prodotti fil-katina tal-kummerċ transatlantiku biex tkun tista' tittieħed azzjoni b'aktar ħeffa għal-protezzjoni tas-saħħa fil-każ ta' theddida fl-ikel;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Kapitolu tal-OTK fit-TTIP ma jirrestrinġix l-għażliet tal-UE u l-Istati Membri tagħha li jadottaw miżuri bil-għan li jnaqqsu l-konsum ta' ċerti prodotti bħat-tabakk, l-ikel b'ħafna xaħam, il-melħ u z-zokkor u l-użu detrimentali tal-alkoħol;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi lin-naħa tal-Istati Uniti tneħħi l-projbizzjoni fuq l-importazzjonijiet taċ-ċanga mill-UE;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi djalogu formali dwar il-benessri tal-annimali mar-regolaturi tal-Istati Uniti; jistieden lill-Kummissjoni tiddefendi d-dispożizzjonijiet dwar il-benessri tal-annimali ħalli tikseb armonizzazzjoni fl-ogħla livell, megħjuna mill-mekkaniżmi meħtieġa ta' infurzar;

15. Jistieden lill-Kummissjoni fil-kuntest tal-Kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli biex titlob mill-Istati Uniti konformità sħiħa mal-ftehimiet ambjentali multilaterali, bħal, inter alia, il-Protokoll ta' Montreal (Ożonu), il-Konvenzjoni ta' Basilea (vjeġġi transkonfinali ta' skart perikoluż), il-Konvenzjoni ta' Stokkolma (sustanzi niġġiesa organiċi persistenti), il-Konvenzjoni ta' Rotterdam (kummerċ ta' kimiċi u pestiċidi perikolużi), il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu, il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, u l-Protokoll ta' Kyoto, qabel ma taqbel dwar kooperazzjoni regolatorja dwar dawn il-kwistjonijiet;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tevita ambigwitajiet biex tipprevjeni interpretazzjoni wiesgħa minn tribunali tal-arbitraġġ, billi jiġi żgurat li t-termini essenzjali użati fil-ftehim ikunu definiti b'mod ċar;

17. Jistieden lill-Kummissjoni topponi l-inklużjoni tal-ISDS fit-TTIP peress li, minn naħa, dan il-mekkaniżmu jista' jdgħajjef fundamentalment id-drittijiet sovrani tal-UE, tal-Istati Membri tagħha u tal-awtoritajiet reġjonali u lokali li jadottaw regolamenti dwar is-saħħa pubblika, is-sikurezza alimentari u l-ambjent, u, min-naħa l-oħra, huma l-qrati tal-UE u/jew tal-Istati Membri li jipprovdu protezzjoni legali effikaċi bbażata fuq leġittimità demokratika biex jiddeċiedu b'mod kompetenti, effiċjenti u b'mod ekonomiku l-każijiet kollha ta' disputi mistennija;

18. Jistieden lill-Kummissjoni, fi ħdan in-negozjati tat-TTIP, ittemm l-eżenzjonijiet tat-taxxi fuq il-fjuwils għall-avjazzjoni kummerċjali skont l-impenji G20 biex b'mod gradwali jitneħħew is-sussidji fuq il-fjuwils fossili;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Parlament jinżamm infurmat bis-sħiħ bil-proċess tan-negozjar;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli żżid it-trasparenza fin-negozjati, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew tas-7 ta' Jannar 2015;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Uniti jirriflettu l-azzjoni tal-UE biex iżid it-trasparenza;

22. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Valutazzjoni tal-Impatt għas-Sostenibbiltà (VIS) tal-Kummerċ dwar l-ftehim tat-TTIP ikun komprensiv, u aġġornat minn meta t-test ikun konsolidat u qabel jiġi finalizzat, b'involviment ċar tal-partijiet interessati u s-soċjetà ċivili; jikkunsidra li l-VIS għandha wkoll tagħmel eżami u tivvaluta bir-reqqa kwalunkwe dispożizzjoni proposta bil-ħsieb tal-impatt potenzjali tagħhom fuq l-acquis regolatorju u l-libertà tal-UE li tfittex objettivi leġittimi ta' politika pubblika fil-futur, u jekk l-għan maħsub jistax jinkiseb b'mod tajjeb ugwalment permezz ta' modi oħrajn.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

14.4.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

59

8

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Paul Brannen, Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Eleonora Forenza, Esther Herranz García, Peter Jahr, Joëlle Mélin, József Nagy, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Kay Swinburne, Tom Vandenkendelaere

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Ignazio Corrao

25.3.2015

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-INDUSTRIJA, IR-RIĊERKA U L-ENERĠIJA

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Jerzy Buzek

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jenfasizza l-importanza ta' suq transatlantiku għaċ-ċittadini u l-industriji tal-UE u tal-Istati Uniti tal-Amerika; jenfasizza li r-riżultat ewlieni tan-negozjati għandu jwassal għal ftehim profond, komprensiv, ambizzjuż, bi standard għoli ta’ kummerċ ħieles u ta' investiment, li jirrispetta u jippromwovi l-valuri Ewropej, jistimola t-tkabbir sostenibbli, il-kooperazzjoni xjentifika, l-innovazzjoni u l-ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità għolja u jikkontribwixxi għall-benesseri taċ-ċittadini Ewropej billi jqiegħed l-interessi tagħhom fil-qalba tan-negozjati kummerċjali tat-TTIP; jinnota li t-TTIP għandha l-għan li telimina t-tariffi, id-dazji u l-kwoti, iżda wkoll li toħloq kooperazzjoni regolatorja u twaqqaf standards għolja konġunti fis-suq globali; jinnota li l-isforzi dwar l-eliminazzjoni tat-tariffi u l-armonizzazzjoni regolatorja jridu jkunu bilanċjati; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-proċess li bih tikkomunika maċ-ċittadini u mal-partijiet interessati kollha bl-għan li takkomoda l-opinjonijiet tagħhom fejn possibbli, biex tmexxi n-negozjati bl-iktar mod trasparenti possibbli u biex tippubblika t-testi u d-dokumenti kollha possibli dwar in-negozjati, inkluż dokumenti relatati ma' kapitlu possibbli dwar l-enerġija u l-SMEs, b'hekk tipprovdi livelli massimi ta' trasparenza għaċ-ċittadini Ewropej;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex iżżomm l-objettiv li tiddedika kapitlu speċifiku għall-enerġija li jinkludi l-materja prima industrijali fit-TTIP bl-għan li toħloq suq kompetittiv, trasparenti u nondiskriminatorju, li jista' jżid b'mod sinifikanti s-sigurtà tal-enerġija tal-UE, itejjeb id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija u jwassal biex jonqsu l-prezzijiet tal-enerġija; jenfasizza f’dan ir-rigward l-importanza tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija biex tiżdied is-sigurtà tal-enerġija; jenfasizza li dan il-kapitlu speċifiku jrid jintegra garanziji ċari li l-istandards ambjentali u l-għanijiet ta' azzjoni dwar il-klima tal-UE ma jiddgħajfux u li l-UE żżomm il-libertà li taġixxi b'mod indipendenti fit-twaqqif ta' standards u ta' għanijiet futuri;

3.  Ifakkar li l-Parlament Ewropew jrid jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal ftehim TTIP, li mingħajrha dan ma jkunx jista’ jidħol fis-seħħ;

4.  Jenfasizza l-ħtieġa għall-UE li tistabbilixxi sorsi ta' provvista tal-enerġija differenti u affidabbli; jitlob, f'dan ir-rigward li l-Kummissjoni tiżgura politika ta' kummerċ ħieles u tippromovi investiment fir-rigward tal-fjuwils, inkluż LNG u żejt mhux maħdum, filwaqt li żżomm id-dritt tal-UE li tikkategorizza l-fjuwils skont l-impatt tas-CO2 tagħhom tul iċ-ċiklu tal-ħajja u tibqa' tikkunsidra l-għanijiet tal-UE dwar il-klima;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tħares lil hinn mil-limitazzjonijiet tal-esportazzjoni u taħdem fejn xieraq dwar l-armonizzazzjoni u l-approssimazzjoni transatlantika ta' istandards u regolamenti ta' livell għoli u reċiproċi li jiddefinixxu l-prinċipji ta’ appoġġ pubbliku għal sorsi differenti ta’ enerġija, sabiex jiġu ċirkonskritti r-riskji ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni, bħal pereżempju d-definizzjoni ta' koġenerazzjoni bl-użu tal-bijomassa; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tesplora modi li bihom issaħħaħ il-kooperazzjoni dwar ir-riċerka fl-enerġija, fl-iżvilupp u fl-innovazzjonijiet u sabiex tippromovi teknoloġija aktar nadifa;

6.  Jirreferi għad-differenzi attwali bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-UE mhux biss fuq prezzijiet tal-enerġija u aċċess għall-materja prima, iżda wkoll fl-emissjonijiet tas-CO2 per capita, li jwasslu għal kundizzjonijiet mhux ugwali f'termini ta' kompetittività u protezzjoni tal-ambjent; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tinkludi klawsola ta' salvagwardja bilaterali biex tipprovdi setturi intensivi fl-użu ta’ enerġija u r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta’ karbonju fl-UE, inkluża l-industrija tas-sustanzi kimiċi, tal-materja prima u tal-azzar, b’miżuri xierqa li jżommu r-rati tariffarji doganali attwali matul perjodu ta' tranżizzjoni xieraq stabbilit wara d-dħul fis-seħħ tat-TTIP bi klawsola mandatorja ta' reviżjoni; jemmen li kemm il-kumpaniji tal-Istati Uniti tal-Amerika kif ukoll dawk tal-UE għandhom ikunu nkoraġġiti jżidu l-effiċjenza tar-riżorsi u tal-enerġija tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni biex tqis kif xieraq il-promozzjoni tal-industrija tal-manifattura bħala dik li tagħti spinta lir-riindustrijalizzazzjoni Ewropea;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi l-hekk imsejħa "servizzi ekoloġiċi," bħall-kostruzzjoni, l-installazzjoni, it-tiswija u l-ġestjoni ta’ prodotti ambjentali, fin-negozjati li għaddejjin mas-sħab transatlantiċi tagħna; jinnota li l-Unjoni Ewropea hija mexxej dinji fl-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ prodotti u servizzi ekoloġiċi, minkejja li għadhom jeżistu bosta ostakli għall-fornituri Ewropej tas-servizzi ekoloġiċi; jinnota li s-settur għandu potenzjal ekonomiku konsiderevoli għall-Unjoni Ewropea;

8.  Jenfasizza l-proċess u t-twaqqif tal-istandards skont it-tikkettar enerġetiku tal-UE u d-direttivi dwar l-eko-disinn, li dwarhom m’għandux ikun hemm kompromessi;

9.  Jenfasizza l-benefiċċji potenzjali konsiderevoli tat-TTIP għall-SMEs; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-prijoritajiet u t-tħassib tal-SMEs jiġu kkunsidrati bis-sħiħ fin-negozjati TTIP bi qbil mal-prinċipju 'Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir', pereżempju permezz ta' valutazzjonijiet tal-impatt komprensivi, ta' konsultazzjonijiet pubbliċi mmirati u l-involviment tar-rappreżentanti tal-SMEs Ewropej; jirrakomanda li l-Kummissjoni tfittex it-twaqqif ta' sistemi unika ta' informazzjoni għall-SMEs u tiddedika kapitlu speċifiku għall-SMEs li fih it-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi għandhom ikunu meqjusa f'konformità mal-oqsfa regolatorji relevanti; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi għall-protezzjoni u t-titjib tal-politiki pro-SMEs u skemi ta’ appoġġ;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi għal regoli tal-oriġini faċli għall-utent (RoO) li jkunu jistgħu jiġu applikati b’mod faċli mill-esportaturi tal-UE u timminimizza l-ostakli żejda għall-kummerċ u l-burokrazija maħluqa mir-RoO, b’mod speċjali għall-SMEs;

11. Ifakkar li meta mqabbel mas-suq tal-Akkwist Pubbliku tal-UE, is-suq tal-Istati Uniti jibqa' estremament magħluq għal kumpaniji barranin; jitlob li l-Kummissjoni tiffaċilita r-reċiproċità u l-parteċipazzjoni aktar attiva tal-intrapriżi tal-UE, inklużi l-SMEs, fl-akkwist pubbliku tal-Istati Uniti fil-livelli kollha tal-gvern, billi dan jista’ jikkontribwixxi biex jistimula l-innovazzjoni tas-settur privat u biex jinħolqu kumpaniji innovattivi u setturi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir; jenfasizza li din il-possibbiltà m’għandhiex iddgħajjef il-kapaċità għall-gvernijiet Ewropej li jżommu s-servizzi pubbliċi tagħhom;

12. Jinnota li l-approċċi regolatorji differenti fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jinvolvu spiża għolja għall-industriji fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku; jemmen li jistgħu jiġu sfruttati kisbiet sinifikanti fl-effiċjenza bl-allinjament ta’ dawn l-approċċi waqt li l-awtoritajiet fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Uniti jitħallew iżommu u jiksbu standards ta’ kwalità u sigurtà għolja għaċ-ċittadini tagħhom;

13. Jistenna li fin-negozjati l-Kummissjoni tindirizza l-kwistjoni tal-Att dwar “ixtri prodotti Amerikani”, "Jones" u “kontenut domestiku” li fil-prattika jxekklu sew il-kumpaniji tal-UE biex jaċċessaw is-suq tal-Istati Uniti, b’mod speċjali fis-settur tat-tħammil u l-inġinerija;

14. Ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-importanza li żżomm il-livelli attwali għolja ta' sikurezza, sigurtà, protezzjoni tad-data personali u l-ftuħ tal-internet, in-newtralità u l-indipendenza, filwaqt li tilqa' l-benefiċċji potenzjali ta' aċċess għas-suq, ta' allinjament regolatorju u ta' rikonoxximent reċiproku, inkluż it-twaqqif ta' prinċipji globali komuni fi standards u speċfikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tal-ICT;

15. Jitlob għal kompetizzjoni miftuħa fl-iżvilupp tal-ekonomija diġitali, li min-natura tagħha hi globali imma li għandha l-bażijiet ewlenin tagħha fl-UE u l-Istati Uniti tal-Amerika; jenfasizza li l-ekonomija diġitali trid tkun ċentrali għas-suq transatlantiku, b'lieva fl-ekonomija globali u fil-ftuħ aktar ta' swieq globali;

16. Ifakkar lill-Kummissjoni, fir-rigward ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni u t-telekomunikazzjonijiet, li huwa ta’ importanza partikolari li t-TTIP tiżgura kundizzjonijiet ekwi flimkien ma’ aċċess ugwali u trasparenti abbażi tar-reċiproċità għall-kumpaniji tas-servizzi tal-UE lejn is-suq tal-Istati Uniti u b’obbligu fuq il-fornituri tas-servizzi tal-Istati Uniti biex jirrispettaw u jikkonformaw mal-istandards tal-industrija relevanti kollha u tas-sikurezza tal-prodott u tad-drittijiet tal-konsumaturi, meta jipprovdu servizzi fl-Ewropa jew lill-klijenti Ewropej.

17. Jistieden lill-Kummissjoni, bil-ħsieb li tiġi evitata r-rilokazzjoni bl-ingrossa tas-setturi tal-manifattura tal-UE u t-telf massiv ta’ impjiegi fl-Istati Membri, twettaq analiżi komparattiva tal-kompetittività tas-setturi tal-manifattura tal-UE u tal-kontropartijiet tagħhom fl-Istati Uniti;

18. Jitlob li l-kapitolu rigward id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jiddisponi wkoll għal protezzjoni u rikonoxximent msaħħa tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Ewropej;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi l-validità tal-Indikaturi Ġeografiċi (GI) kollha bħala parti mill-ftehim TTIP, inklużi l-prodotti mhux agrikoli; ifakkar lill-Kummissjoni fil-valur ekonomikament vitali u ogħla li jġib miegħu l-istatus ta’ GI.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

24.3.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

49

14

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Pervenche Berès, Simona Bonafè, Cornelia Ernst, Yannick Jadot, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anne Sander, Paul Tang, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt, Cora van Nieuwenhuizen

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Antanas Guoga

25.3.2015

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAS-SUQ INTERN U L-ĦARSIEN TAL-KONSUMATUR

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Dita Charanzová

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

Jindirizza, fil-kuntest tan-negozjati li għaddejjin dwar it-TTIP, ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni:

(a) rigward il-prijoritajiet ta' politika

i.   biex jiġi żgurat li l-eżitu prinċipali tan-negozjati jkun ftehim ambizzjuż u komprensiv, li joħloq opportunitajiet ġodda sinifikanti ta’ aċċess għas-suq għall-kumpaniji tal-UE, b’mod partikolari l-SMEs, u benefiċċji għaċ-ċittadini, il-konsumaturi u l-ħaddiema filwaqt li jinżamm il-mudell Ewropew ta’ ekonomija tas-suq soċjali kompetittiva ħafna;

ii.   biex jiġi żgurat li l-Ftehim mhux biss ineħħi l-ostakli iżda jkollu wkoll l-għan li jippromwovi u jissalvagwardja l-livell għoli Ewropew ta’ ħarsien tal-konsumatur imħaddan fit-TFUE, b’mod partikolari fir-rigward tal-informazzjoni, u sabiex wieħed iżomm f’moħħu li f’ħafna setturi l-istandards tal-UE u dawk tal-Istati Uniti u l-ambjenti regolatorji tagħhom jiżguraw dan il-livell għoli; biex jitqies, għalhekk, li l-approssimazzjoni tar-regolamenti tagħna għandha sservi biex jiġu stabbiliti liġijiet u standards ta’ kwalità għolja li jistgħu jiffurmaw punt ta’ riferiment globali ġdid u standards internazzjonali de facto;

iii.  biex jinżamm l-ogħla livell possibbli ta’ trasparenza tan-negozjati, inkluż l-aċċess għat-testi tan-negozjati, u konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili tul il-proċess kollu;

(b) rigward aċċess sħiħ u trasparenti għall-fornituri tas-servizzi tal-UE – ebda xkiel għall-mobbiltà tal-professjonisti

i.   sabiex issir insistenza, filwaqt li tiġi rispettata l-libertà tal-Istati Membri li jipprovdu, jikkummissjonaw u jiffinanzjaw is-servizzi pubbliċi b'konformità mat-Trattati, li l-fornituri tas-servizzi tal-UE għandu jkollhom aċċess sħiħ għas-suq għas-servizzi liberalizzati fl-Istati Uniti, skont regoli trasparenti, reċiproċi u ġusti kemm fil-livelli federali kif ukoll f’dawk subfederali u fuq l-istess livell tal-fornituri tas-servizzi lokali;

ii.   biex jiġi żgurat li l-Ftehim ma jipperikolax il-kwalità għolja tas-servizzi pubbliċi tal-UE u biex jintużaw l-istess miżuri ta’ salvagwardja u definizzjonijiet li jinsabu fi ftehimiet ta’ kummerċ ħieles (FTAs) oħrajn, bħas-CETA, biex ikunu protetti, b’mod partikolari fil-każ tas-servizzi tas-saħħa, tal-edukazzjoni u soċjali, il-produzzjoni, id-distribuzzjoni u t-trattament tal-ilma u miżuri ta’ gvernijiet lokali u awdjoviżivi ffinanzjati b’mod pubbliku;

iii.  biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali bejn il-Partijiet, b'mod partikolari permezz tal-ħolqien ta’ qafas ġuridiku bi stati federali li jkollhom setgħat regolatorji f’dan il-qasam, u biex tiġi promossa l-mobbiltà min naħa għall-oħra tal-Atlantiku permezz tal-faċilitazzjoni tal-viża għall-professjonisti mill-Istati Membri kollha tal-UE fis-setturi koperti bil-Ftehim;

iv.  biex jiġi promoss, b’mod parallel man-negozjati, li l-Partijiet jidħlu f’diskussjonijiet lejn ftehim addizzjonali li jneħħi r-rekwiżiti tal-permess tax-xogħol, sabiex tinħoloq il-mobbiltà massima tal-professjonisti bejn il-Partijiet;

(c) rigward l-akkwist ġust u trasparenti fil-livelli kollha

i.   biex jittieħed approċċ ambizzjuż fir-rigward tal-kapitolu dwar l-akkwist pubbliku u biex jiġi żgurat li l-operaturi ekonomiċi Ewropej, b’mod partikolari l-SMEs, ikunu jistgħu jipparteċipaw, fis-suq tal-Istati Uniti fuq bażi mhux diskriminatorja fi kwalunkwe livell tal-gvern; biex jiġi żgurat aċċess reċiproku u trasparenti bi tpattija għas-sitwazzjoni asimmetrika eżistenti u biex tiġi eżaminata l-possibbiltà li l-kumpaniji tal-UE jingħataw eżenzjonijiet minn klawżoli ta’ xiri nazzjonali u lokali fil-liġi federali, u fejn possibbli, f'dik tal-istat;

     biex jiġi żgurat li d-direttivi l-ġodda tal-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet jiġu osservati fin-negozjati, b’mod partikolari rigward id-definizzjoni tal-kooperazzjoni pubblika-pubblika, l-esklużjonijiet, l-aċċess tal-SMEs u l-użu tal-kriterji tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża (MEAT);

iii.  biex jiġi ċċarat li d-dritt tal-għażla dwar il-forma tal-provvista tas-servizzi mhux se jintmess u li l-"klawżola-ratchet" stabbilita fil-kapitolu dwar is-servizzi, għalhekk, ma tistax tiġi applikata għal servizzi mogħtija mill-awtorità kontraenti lil parti terza privata permezz ta’ kuntratt pubbliku u pprovduti wara l-iskadenza tal-kuntratt minn dik l-awtorità bħala tranżazzjonijiet interni jew għan-nom proprju;

iv.  biex isir progress fuq l-eżitu tal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA) f’termini ta’ kopertura, regoli u dixxiplini u li l-proċeduri jiġu ssimplifika filwaqt li jsir provvediment għal aktar trasparenza;

v.  fir-rigward tal-fatt li l-akkwist pubbliku jirrappreżenta parti sostanzjali tal-ekonomiji tal-UE u ta’ sħab kummerċjali oħra u għalhekk huwa interess ekonomiku prinċipali għall-UE, li jiġi enfasizzat li għandu jkun parti minn kwalunkwe ftehim finali komprensiv;

(d) rigward l-istandards transatlantiċi bħala standards globali

i.   biex jiġi enfasizzat li, filwaqt li jissalvagwardja l-protezzjoni miksuba bl-istandards u r-regolamenti tekniċi tal-UE, il-Ftehim għandu jmur lil hinn mill-Ftehim dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ tad-WTO, f’oqsma bħalma huma l-evalwazzjoni tal-konformità, l-istandards jew ir-rekwiżiti tekniċi, u għandu jipprovdi wkoll għal trasparenza ikbar fil-preparazzjoni, l-adozzjoni u l-applikazzjoni tar-regolamenti u l-istandards tekniċi;

ii.   għal dan l-għan, sabiex jiġi żgurat li l-kumpaniji Ewropej ikunu kapaċi jikkonsultaw punt ta’ informazzjoni wieħed tal-Istati Uniti li jkun jista’ jipprovdi informazzjoni dwar l-istandards fis-setturi kollha; biex titħares bis-sħiħ il-ħidma tal-UE fl-istandardizzazzjoni u biex jiġu promossi l-prinċipji tagħha, jiġifieri l-koerenza, it-trasparenza, lil-ftuħ, il-kunsens, l-applikazzjoni volontarja, l-indipendenza minn interessi speċjali u l-effiċjenza;

iii.  biex jitwaqqaf mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni u djalogu ambizzjuż u effikaċi bl-għan li jinħolqu standards komuni fejn ikun possibbli, u biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda diverġenza mhux intenzjonata fi standards futuri f’setturi ewlenin koperti bil-Ftehim bil-fehma li tali standards, speċjalment f'oqsma innovattivi, għandhom jiġu maqbula u promossi fil-fora internazzjonali kollha; biex jitqiesu l-isfidi li jirriżultaw mill-allinjament tas-sistema ta’ standardizzazzjoni, motivata u strutturata diversament, tal-Istati Uniti mal-mekkaniżmu Ewropew;

iv.  biex jiġi enfasizzat li l-istandards tal-ISO u l-IEC maqbula internazzjonalment, meta dawn ikunu jeżistu u jkunu aġġornati, għandhom jiġu adottati mill-Istati Uniti u l-UE, pereżempju fis-settur tat-tagħmir elettroniku;

(e) rigward it-tneħħija darba għal dejjem tal-ostakli tekniċi għall-kummerċ transatlantiku

i.   bl-għan li jkompli jiġi garantit livell għoli ta’ sikurezza tal-prodotti fi ħdan l-Unjoni filwaqt li tiġi eliminata d-duplikazzjoni żejda tal-ittestjar li tikkawża ħela ta’ riżorsi, b’mod partikolari fir-rigward tal-prodotti b’riskju baxx; biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent mill-Istati Uniti tal-awtodikjarazzjoni tal-konformità fuq il-prodotti, fejn dan huwa permess mil-liġi tal-UE;

ii.   biex jiġu appoġġati, b’rispett sħiħ għall-awtonomija regolatorja, l-istabbiliment ta’ djalogu strutturali obbligatorju, il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki regolatorji u l-kooperazzjoni bejn ir-regolaturi fis-setturi koperti bil-Ftehim; biex jiġi enfasizzat li dan għandu jinvolvi mekkaniżmi ta’ twissija bikrija u skambju fiż-żmien ta’ tħejjija tar-regolamenti; biex tiġi mħeġġa l-kooperazzjoni regolatorja aħjar f’setturi oħra u biex tiġi promossa s-sistema ta’ sorveljanza tas-suq tal-UE bil-ħsieb li jiġu żgurati standards għolja ta’ protezzjoni tal-konsumatur;

iii.  biex isir sforz ħalli jiġi żgurat li l-koperazzjoni regolatorja ma żżidx il-piż amministrattiv filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li d-diverġenzi regolatorji huma ostakolu non-tariffarji (ONT) għall-kummerċ, b’mod partikolari fis-settur tal-inġinerija, li jinkludi l-makkinarju elettriku u mekkaniku, apparat u tagħmir, u li r-regolaturi għandhom jesploraw modi biex jippromwovu l-kompatibbiltà u s-simetrija regolatorja, bħar-rikonoxximent reċiproku, l-armonizzazzjoni jew l-allinjament tar-rekwiżiti;

iv.  biex issir insistenza dwar il-fatt li l-Ftehim irid ikun bla preġudizzju għad-dritt li ssir regolamentazzjoni skont il-livell li kull parti tqis li jkun f'loku rigward il-protezzjoni tas-saħħa, is-sikurezza, il-konsumaturi, il-ħaddiema, l-ambjent kif ukoll id-diversità kulturali; f’dan il-kuntest, biex ikun hemm insistenza dwar l-importanza tal-prinċipju ta’ prekawzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 191 tat-TFUE; biex jiġi enfasizzat li l-kooperazzjoni regolatorja għandha tkun trasparenti u li l-Parlament Ewropew għandu jikkontribwixxi għall-ħidma tal-istituzzjonijiet futuri;

v.  biex jitfakkar li r-rikonoxximent tal-ekwivalenza tal-akbar għadd possibbli ta’ regolamenti dwar is-sikurezza tal-vettura huwa waħda mill-kisbiet l-aktar importanti tal-Ftehim u li dan se jirrikjedi li jiġi vverifikat li r-regolamenti tal-UE u tal-Istati Uniti jipprovdu għal livell simili ta’ protezzjoni mingħajr ma jonqos il-livell ta’ protezzjoni fl-UE; biex jiġi enfasizzat li dan għandu jkun pass lejn konverġenza regolatorja sħiħa fis-settur; biex jiġi nnutat li, minkejja dan, speċjalment fil-qasam tas-sikurezza tal-karozzi, hemm ħafna differenzi bejn il-prodotti tal-Istati Uniti u dawk tal-UE, u biex jitħeġġeġ it-tisħiħ tal-koperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti fil-qafas tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE), speċjalment fir-rigward ta' teknoloġiji ġodda, kif ukoll f’fora internazzjonali oħrajn fejn jiġu ffissati l-istandards;

(f) rigward il-faċilitazzjoni doganali u kummerċjali, b’mod partikolari għall-SMEs

i.   minħabba li l-SMEs huma affettwati b’mod sproporzjonat mill-ONT, li l-Ftehim għandu jfittex li jnaqqashom jew jeliminahom kompletament, biex jitħeġġeġ l-istabbiliment ta' qafas koerenti, bl-inklużjoni ta' kapitolu speċifiku li jippermetti li l-SMEs iqajmu l-kwistjonijiet tal-ONT mal-awtoritajiet xierqa;

ii.   biex jiġi żgurat li l-Ftehim jagħmilha aktar faċli biex l-SMEs jipparteċipaw fil-kummerċ transatlantiku u jnaqqsu l-ispejjeż, permezz tal-modernizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri, bl-eliminazzjoni tar-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni doppja u biż-żieda tal-livell limitu de minimis għad-dazji doganali u l-kontrolli mhux aleatorji;

iii.  biex tiġi appoġġata bis-sħiħ l-idea tal-ħolqien, fuq l-istess linji ta' dik li teżisti fl-UE, helpdesk onlajn tal-Istati Uniti għall-SMEs fejn id-ditti ta' daqs iżgħar ikunu jistgħu jsibu l-informazzjoni kollha li jeħtieġu biex jesportaw lejn, jimpurtaw minn jew jinvestu fl-Istati Uniti, inkluż dwar id-dazji doganali, dwar it-taxxi, dwar ir-regolamenti, dwar il-proċeduri doganali u dwar l-opportunitajiet tas-suq;

iv.  biex jiġu indirizzati kwistjonijiet doganali li jmorru lil hinn mir-regoli tal-Ftehim tal-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ (TFA) tal-WTO u jiġi enfasizzat li, sabiex tinkiseb it-tneħħija reali tal-piż amministrattiv, hemm bżonn li ssir ħidma lejn livell minimu ta’ allinjament regolatorju dwar il-politiki u l-prattiki doganali u dawk relatati mal-fruntieri;

(g) rigward regoli ta’ oriġini ċari

i.   biex jiġu stabbliti regoli komuni għad-definizzjoni tal-oriġini tal-prodotti, li għandhom ikunu ċari u faċilment applikabbli għan-negożju, u biex jitqiesu t-tendenzi attwali u futuri fil-produzzjoni, kif ukoll kumulazzjoni possibbli futura ma’ pajjiżi li l-Partijiet għandhom ftehim ta’ kummerċ ħieles magħhom.

ii.   biex jiġi garantit li l-Ftehim jinkludi dispożizzjonijiet li jwaqqfu l-użu illegali tad-denominazzjonijiet tal-UE tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, li jiżgwida lill-konsumaturi, u għas-salvagwardja ta’ dawn l-iskemi, li kkontribwixxew b’mod sostanzjali għall-protezzjoni tal-konsumatur u l-għoti ta’ informazzjoni ċara u konċiża dwar l-oriġini tal-prodott; biex in-negozjat jitqiesu bħala opportunità biex isir progress lejn standards komuni għolja fir-rigward tal-indikazzjoni obbligatorja tal-oriġini tal-prodotti li tagħti garanziji ġenwini lill-konsumaturi u toħloq sitwazzjoni ta’ kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi ekonomiċi fir-rigward tal-aċċess għaż-żewġt iswieq.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

24.3.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

20

18

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrey Novakov

16.4.2015

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar Rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment

(2014/2228(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Paolo De Castro, James Nicholson

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi s-settur agrikolu tal-UE huwa sensittiv ħafna u parti essenzjali min-negozjati tat-TTIP u se jibbenefikaw minn opportunitajiet ta’ aċċess għas-suq ġdid jew miżjud;

B.  billi ostakolu kbir għall-kummerċ agroalimentari bejn l-UE u l-Istati Uniti, u wieħed li jagħmel il-kummerċ f’ċerti oġġetti impossibbli, huwa n-nuqqas ta’ standards komuni f’dan il-qasam;

C. billi l-konsegwenzi tal-embargo Russu wera b’mod ċar ir-relevanza ġeopolitika kontinwa tal-agrikoltura, l-importanza li jingħata aċċess għal firxa ta’ swieq agrikoli differenti u l-ħtieġa ta' sħubiji kummerċjali strateġiċi u b'saħħithom ma’ sħab kummerċjali affidabbli;

D. billi negozjati kummerċjali mal-Istati Uniti huma opportunità kbira biex jitjieb l-aċċess tal-Istati Uniti għal ċerti prodotti ta’ esportazzjoni tal-UE, bħal frott u ħaxix, inbid, u ċerti prodotti b’valur miżjud għoli;

E.  billi t-TTIP hija opportunità biex jittaffew il-piżijiet regolatorji reċiproċi li jxekklu bla bżonn il-kummerċ, billi tipprovdi aktar informazzjoni trasparenti bħad-dettalji li għandhom jiġu inklużi fuq it-tikketta, biex jiġu ċċarati l-proċeduri amministrattivi u doganali u biex tallinja reġimi u tissimplifika reġimi regolatorji fejn dan ikun fattibbli;

F.  billi huwa importanti għall-agrikoltura Ewropea li jiġi żgurat ftehim kummerċjali ta’ benefiċċju reċiproku mal-Istati Uniti sabiex tavvanza l-pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur ewlieni fis-suq globali mingħajr ma jipperikola l-istandards ta’ kwalità attwali tal-prodotti agrikoli Ewropej u t-titjib futur ta’ dawk l-istandards, filwaqt li jippreserva l-mudell agrikolu Ewropew u tiġi żgurata l-vijabbiltà ekonomika u soċjali tiegħu;

G. billi t-TTIP hija opportunità biex jiġu stabbiliti standards globalment għoljin u biex jiġu ssupplimentati standards fiż-żewġ kontinenti, speċjalment fi żminijiet fejn atturi ekonomiċi ġodda li m’għandhomx l-istess impenn tal-UE jew tal-Istati Uniti għal kummerċ ibbażat fuq ir-regoli, livelli għolja ta’ protezzjoni tal-konsumaturi, standards ambjentali u benessri tal-annimali qed jiżdiedu fl-iskala;

H. billi l-Kummissjoni tat assigurazzjonijiet li r-rispett, għas-sigurtà tal-ikel, is-saħħa tal-bnedmin, tal-pjanti u tal-annimali, il-benesseri tal-annimali, u l-istandards ta’ protezzjoni ambjentali u tal-konsumaturi se jkunu prinċipju fundamentali u bla kompromessi tan-negozjati għall-agrikoltura Ewropea u se jikkonfermaw u jsaħħu l-istandards tal-UE fi ħdan sistema politika miftuħa, ġusta, moderna u globali;

I.   billi l-ostakoli ewlenin għall-kummerċ bejn l-UE u l-Istati Uniti fi prodotti agrikoli u tal-ikel huma kwistjonijiet ta’ wara l-fruntieri ta’ regolamentazzjoni interna u ostakoli mhux tariffarji;

J.   billi n-negozjati TTIP għandhom jagħtu prijorità lill-interessi tal-konsumatur;

K. billi l-armonizzazzjoni ta’ regoli tal-UE u l-Istati Uniti m’għandha, taħt l-ebda ċirkustanza, tipperikola s-saħħa tal-konsumatur jew tnaqqas l-istandards ta’ kwalità li għandhom jiġu ssodisfati minn prodotti tal-Istati Uniti mqiegħda fis-suq Ewropew;

L.  billi l-indikazzjonijiet ġeografiċi huma drittijiet ta’ proprjetà intellettwali indipendenti u mhux xi speċi ta’ ditta;

M. billi, grazzi għal avvanzi fir-riċerka, l-iżvilupp ta’ valutazzjonijiet ex-ante ta’ riskji relatati mal-ħsara tal-ikel jista’ jiġi appoġġjat bl-użu ta’ metodi tal-komputazzjoni avvanzati bbażati fuq l-analiżi ta’ volumi kbar ta’ dejta u appoġġjati minn strutturi tal-informatika bi prestazzjoni għolja li jkunu kapaċi jtejbu l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ prekawzjoni;

1.  Jistieden lill-Kummissjoni biex:

a. tiżgura li kull ftehim milħuq ikun globali u bbilanċjat u jkopri s-setturi kollha li jaqgħu taħt it-TTIP, filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li l-agrikoltura m’għandhiex tintuża bħala pedina fin-negozjati għal sforzi biex jiġi żgurat l-aċċess għas-suq tal-Istati Uniti għal setturi oħra u li l-agrikoltura tkun kwistjoni politika li tkun ferm strateġika, li fuqha jiddependu s-sigurtà tal-ikel u l-istil ta’ ħajja tal-Ewropej kollha;

b. tipprijoritizza riżultat ambizzjuż u bbilanċjat tan-negozjati għall-agrikoltura, settur li l-komponenti ewlenin (l-aċċess għas-suq, l-indikazzjonijiet ġeografiċi u l-miżuri sanitarji u fitosanitarji) għandhom jiġu ttrattati kmieni, fuq il-bażi ta’ mappa dettaljata tal-ostakoli rilevanti kollha tal-Istati Uniti, u b’mod parallel fil-proċess tan-negozjati, filwaqt li żżomm standards tas-sikurezza tal-ikel u l-protezzjoni tal-konsumatur, sabiex il-Parlament jingħata biżżejjed żmien u ċarezza biex jiddiskuti u jevalwa dan il-kapitolu mal-partijiet interessati, maċ-ċittadini Ewropej, mas-soċjetà ċivili u mas-sħab soċjali, b'attenzjoni mogħtija b’mod partikolari lill-bdiewa u l-azjendi ż-żgħar ġestiti minn familji;

c. tistabbilixxi mekkaniżmu ta' Soluzzjoni tat-Tilwim bejn l-Investitur u l-Istat (ISDS) moderna u mtejba fit-TTIP, li m’għandhiex iddgħajjef id-drittijiet sovrani tal-UE, l-Istati Membri, u l-awtoritajiet reġjonali u lokali, iżda tipprovdi opportunità ġusta għal investituri barranin biex tfittex u tikseb rimedju għall-ilmenti;

d. timpenja ruħha bis-sod għall-preservazzjoni stretta ta’ standards attwali u futuri dwar is-sikurezza alimentari u s-saħħa tal-bniedem, is-saħħa tal-pjanti u tal-uċuħ tar-raba’ u l-protezzjoni ambjentali, il-protezzjoni tal-konsumatur u s-saħħa u l-benessri tal-annimali, kif definit skont il-leġiżlazzjoni tal-UE; tiżgura li t-titjib ta’ dawn l-istandards ma jkun bl-ebda mod imfixkel fil-futur, li l-valuri fundamentali tal-UE, bħalma hu l-prinċipju ta' prekawzjoni u l-biedja sostenibbli ma jiġux mhedda, u li ċ-ċittadini tal-UE jkunu jistgħu jkomplu b'fiduċja fit-traċċabilità u t-tikkettar ta’ prodotti fis-suq tal-UE; u tiddefinixxi miżuri speċifiċi li jirrispettaw il-prinċipju ta’ prekawzjoni fin-negozjati;

e. tiżgura, għalhekk, li l-awtoritajiet kompetenti tal-UE jkunu involuti fil-kontroll u l-verifika tal-istabbilimenti, faċilitajiet u prodotti eliġibbli għall-esportazzjonijiet lejn l-UE fir-rigward tar-rekwiżiti sanitarji jew fitosanitarji applikabbli fl-Istati Uniti, u jesprimi tħassib dwar il-proposta testwali tal-Kummissjoni lill-Istati Uniti f’dan ir-rigward, filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li, fi ftehimiet kummerċjali preċedenti tal-UE, l-UE żammet il-kapaċità li tawditja u tivverifika l-programm ta’ kontroll ta’ partijiet oħra tal-ftehimiet, u jappella lill-Kummissjoni biex iżżomm dan l-approċċ;

f.  tagħmel kull sforz biex l-importazzjonijiet agrikoli jitħallew jidħlu fl-UE biss jekk dawn ikunu ġew prodotti b'mod konsistenti mal-istandards Ewropej dwar il-ħarsien tal-konsumatur, tal-benessri tal-annimali u tal-ambjent u l-istandards soċjali minimi;

g. iżżomm f’moħħha li n-negozjati tat-TTIP ma jistgħux, fihom infushom, ibiddlu l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni jew il-proposti għaliha fi kwalunkwe qasam, inkluż is-sikurezza tal-ikel Ewropea, l-istandards SPS, miżuri dwar il-benessri tal-annimali u dawk ambjentali;

h. tiżgura eżitu finali pożittiv u ambizzjuż tan-negozjati għall-agrikoltura, b’mod li jirrifletti kemm l-interessi offensivi u difensivi tas-settur agrikolu tal-UE dwar it-tneħħija jew it-tnaqqis tal-ostakli tariffarji u dawk non-tariffarji, inkluż b’mod partikolari l-istandards sanitarji u fitosanitarji u l-proċeduri, l-iżgurar ta’ pożizzjoni b’saħħitha għal prodotti Ewropej ta’ kwalità għolja sabiex il-produtturi tal-UE jagħmlu qligħ reali f’termini ta’ aċċess għas-suq tal-Istati Uniti, u jikkunsidraw li l-miżuri għall-protezzjoni tal-konsumaturi u s-saħħa tagħhom jew għaż-żamma tas-sikurezza tal-ikel m’għandhomx jitqiesu bħala ostakoli mhux tariffarji;

i.  tinkoraġġixxi l-iskambju ta’ għarfien bejn iż-żewġ naħat rigward is-sikurezza u s-sigurtà tal-ikel;

j.  tinnegozja skema flessibbli għal kontrolli tas-saħħa tal-pjanti għall-esportazzjonijiet Ewropej li tkun tirrispetta l-istandards ta’ sikurezza mingħajr ma ssir ħsara lill-esportazzjonijiet Ewropej lejn is-suq tal-Istati Uniti u b’hekk għal żieda fl-esportazzjonijiet għall-Istati Uniti;

k. tiggarantixxi kundizzjonijiet ekwi, billi tħeġġeġ politiki fiskali ġusti u prattiki tal-kummerċ għall-prodotti tal-ikel u billi tittratta bħala sensittivi dawk il-prodotti jew setturi li għalihom il-kompetizzjoni diretta u indiretta tesponi lill-produtturi agrikoli tal-UE, inkluż il-bdiewa fuq skala żgħira, kemm fl-UE kollha kemm hi kif ukoll f’reġjuni individwali tagħha, għal pressjoni eċċessiva jew kompetizzjoni inġusta, pereżempju f’każijiet fejn il-kundizzjonijiet regolatorji u l-ispejjeż relatati ta’ produzzjoni fl-UE, bħal rekwiżiti ta’ akkomodazzjoni tal-annimali, jvarjaw minn dawk fl-Istati Uniti, u jikkunsidraw l-għażliet kollha possibbli għal trattament tal-prodotti sensittivi kollha, inkluż tnaqqis tariffarju u l-kwoti tar-rati tariffarji limitati;

l.  tagħmel kull sforz sabiex ikollhom klawżola ta’ salvagwardja inkorporata fil-ftehim, kif huwa stabbilit b’mod ċar fil-mandat tan-negozjar, li tista' tiġi invokata fejn żieda fl-importazzjonijiet ta’ prodott partikolari thedded li tikkawża ħsara serja għall-produzzjoni tal-ikel domestiku;

m. tippreżenta, kif diġà mitlub minn diversi Stati Membri, sommarju ta’ konċessjonijiet mogħtija fi ftehimiet kummerċjali li diġà ġew konklużi u f’dawk li qed jiġu nnegozjati, b’tali mod li tkun tista' tinkiseb ħarsa ġenerali ta’ dawn il-konċessjonijiet għal kull prodott, li mingħajrhom huwa impossibbli li tinnegozja dwar prodotti sensittivi;

n. tinforma lill-Parlament u lill-pubbliku malajr kemm jista’ jkun dwar lista potenzjali ta’ prodotti sensittivi sabiex il-partijiet interessati kollha jkollhom biżżejjed żmien biex jikkunsidraw u jevalwaw il-proposti mill-aktar fis possibbli u qabel it-tmiem tan-negozjati;

o. tiżgura protezzjoni legali xierqa fis-suq tal-Istati Uniti għal indikazzjonijiet ġeografiċi tal-UE u l-kwalità tal-prodotti agrikoli tal-UE, u miżuri li jittrattaw l-użu mhux xieraq u l-informazzjoni u l-prattiki qarrieqa, u tiżgura protezzjoni fir-rigward tat-tikkettar, it-traċċabbiltà u l-oriġini ġenwina tal-prodotti agrikoli bħala element essenzjali ta’ ftehim ibbilanċjat;

p. tinkludi fit-TTIP il-ftehim dwar prodotti organiċi, estiżi għal dawk li mhumiex diġà koperti (inbid);

q. tinkorpora l-ftehim tal-inbid tal-2006 bejn l-UE u l-Istati Uniti fit-TTIP, filwaqt li tħassar is-17-il isem semi-ġeneriċi li jinsabu f’dak il-ftehim settorjali;

r.  tqis il-fatt li l-appoġġ għad-dħul tal-farms tal-Istati Uniti fi żminijiet ta’ volatilità tal-prezzijiet globali jista’ jpoġġi lill-bdiewa tal-UE fi żvantaġġ kompetittiv u li l-miżuri għall-ġestjoni tal-kriżi tal-UE għandhom jiġu evalwati mill-ġdid sabiex jirriflettu kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu;

s.  toħloq kumitat ta’ ħidma konġunt bilaterali għad-diskussjonijiet dwar il-kummerċ permanenti dwar l-agrikoltura sabiex jantiċipa u jelimina l-ostakoli kummerċjali permezz ta’ sistema ta’ twissija bikrija f’każ ta’ żviluppi regolatorji u jippromwovi konverġenza regolatorja;

t.  timpenja ruħha b’mod kompletament trasparenti, f’waqtu u b’mod komprensiv mal-Parlament Ewropew, il-parlamenti nazzjonali kollha u l-partijiet interessati fl-agrikoltura dwar l-aspetti kollha tan-negozjati, u tiżgura l-konformità mal-leġiżlazzjoni kollha li fuqhom huwa bbażat il-mudell agrikolu u soċjali Ewropew tagħna;

u. tiżgura li titneħħa l-projbizzjoni tal-Istati Uniti fuq l-importazzjonijiet taċ-ċanga mill-UE;

v. tiżgura kundizzjonijiet ekwi billi tintroduċi rekwiżit ta’ tikkettar għal prodotti importati li huma manifatturati b'metodi li ma jikkonformawx mal-istandards tal-UE dwar il-benessri tal-annimali, is-sikurezza tal-ikel, u s-saħħa tal-bnedmin u tal-annimali;

w. tippreżenta mingħajr dewmien studju ċar u oġġettiv dwar l-impatt tat-TTIP fuq l-agrikoltura Ewropea, settur b’settur, b’mod partikolari l-impatt tagħha fuq farms żgħar immexxija mill-familji, u timpenja ruħha b’mod trasparenti u f’waqtu mal-istituzzjonijiet ta’ riċerka, kemm pubbliċi kif ukoll privati, li jaħdmu fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel u li jistgħu jipprovdu input konsiderevoli fl-aspetti kollha tan-negozjati.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

14.4.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

27

18

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Bas Belder, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Manolis Kefalogiannis, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Estefanía Torres Martínez

17.4.2015

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KULTURA U L-EDUKAZZJONI

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Helga Trüpel

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–   wara li kkunsidra d-Direttivi tal-UE għan-negozjar fuq Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment bejn l-UE u l-Istati Uniti adottati mill-Kunsill fl-14 ta’ Ġunju 2013, li saru pubbliċi mill-Kunsill fid-9 ta’ Ottubru 2014,

A. jirrikonoxxi l-impenn legali tal-UE għall-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Ħarsien u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali tal-2005;

B.  filwaqt li jfakkar li, skont l-Artikolu 167 tat-TFUE, l-Unjoni għandha tqis fl-azzjoni tagħha l-aspetti kulturali skont dispożizzjonijiet oħra tat-Trattati, sabiex tiġi rrispettata u promossa d-diversità tal-kulturi; filwaqt li jfakkar li dawn id-dispożizzjonijiet l-oħra jinkludu l-politika kummerċjali komuni kif definita fl-Artikolu 207 tat-TFUE;

C.  filwaqt li jafferma mill-ġdid li d-dispożizzjonijiet u l-politiki eżistenti u futuri b’appoġġ tas-settur kulturali, b’mod partikolari fid-dinja diġitali huma barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tan-negozjati tat-TTIP;

D.  filwaqt li jirrikonoxxi r-rwol speċjali tas-servizzi ta' interess ġenerali – b'mod partikolari fl-edukazzjoni – kif definit fl-Artikolu 14 tat-TFUE u fil-Protokoll Nru.26 mehmuż mat-TFUE;

E.  filwaqt li jirrikonoxxi li d-diversità kulturali hija karatteristika tal-UE minħabba l-istorja tal-Ewropa, il-varjetà rikka tagħha ta’ tradizzjonijiet u industriji kulturali u kreattivi b’saħħithom, u li l-promozzjoni tad-diversità kulturali se tibqa’ prinċipju ta’ gwida, eżatt kif kienet fi ftehimiet ta’ kummerċ oħrajn tal-UE;

F.  filwaqt li jfakkar li l-industriji kulturali u kreattivi jikkontribwixxu madwar 2.6 % tal-PDG tal-UE b’rata ta’ tkabbir ogħla mill-bqija tal-ekonomija; filwaqt li jenfasizza l-fatt li l-iżvilupp tal-kummerċ fil-prodotti u s-servizzi kulturali u kreattivi tal-industrija se jikkostitwixxi mutur importanti tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta’ impjiegi fl-Ewropa;

G. filwaqt li jfakkar li hija prattika standard li jiġu esklużi s-sussidji, b'mod partikolari għas-setturi kulturali u edukattivi, minn ftehimiet tal-kummerċ tal-UE;

1.  Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni:

     (a) jiġi żgurat, permezz ta’ klawżola ġenerali legalment vinkolanti applikabbli għall-Ftehim kollu kemm hu, b'konformità mal-GATS u l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali u filwaqt li jiġu għal kollox irrispettati l-prattiki tal-Istati Membri, li l-partijiet fil-ftehim jirriżervaw id-dritt li jadottaw jew iżommu kwalunkwe miżura (b’mod partikolari ta’ natura regolatorja u/jew finanzjarja) f’dak li għandu x’jaqsam mal-ħarsien jew il-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika, tal-pluraliżmu tal-midja u l-libertà tal-midja, u biex jinżammu jew jiġu żviluppati, f’konformità mal-prinċipju tan-newtralità teknoloġika, sistema għal servizzi awdjoviżivi, kemm onlajn kif ukoll offlajn, skont il-ħtiġijiet demokratiċi, soċjali u kulturali;

     (b) jiġi żgurat li l-eċċezzjoni għas-servizzi awdjoviżivi, inklużi s-servizzi onlajn, titħares għall-futur u ma għandhiex tkun tista’ tiġi ddubitata minn xi dispożizzjoni tal-ftehim futur, bħal dawk dwar l-investiment, lanqas imfixkla minn żviluppi teknoloġiċi, per eżempju l-konverġenza ta’ servizzi awdjoviżivi, tat-telekomunikazzjonijiet u tal-kummerċ elettroniku;

     (c) jitkomplew l-isforzi attwali biex tiżdied it-trasparenza, jitħeġġeġ impenn aktar mill-qrib mal-Parlament, kif ukoll l-involviment sħiħ tas-soċjetà ċivili u s-sħab soċjali minħabba l-impatt potenzjali li jkollha t-TTIP fuq il-ħajja taċ-ċittadini Ewropej;

     (d) jiġi żgurat li s-servizzi b’komponent kulturali b’saħħtu, bħal-libreriji, l-arkivji jew il-mużewijiet, ma jiġux ikkontestati mill-ftehim TTIP lill hinn mill-impenji tal-UE fi ftehimiet eżistenti;

     (e) jiġi kkonfermat li s-sistemi ta’ prezzijiet fissi tal-kotba u l-iffissar ta’ prezzijiet għall-gazzetti u r-rivisti mhux se jiġu kkontestati mill-obbligi fil-Ftehim TTIP;

     (f)  jiġi żgurat, bi klawżola ġenerali, id-dritt tal-Istati Membri tal-UE li tiġi adottata jew tinżamm kwalunkwe miżura fir-rigward tal-forniment tas-servizzi edukattivi u kulturali kollha li jaħdmu mingħajr skop ta’ qligħ u/jew jirċievu finanzjament pubbliku fi kwalunkwe grad jew appoġġ mill-Istat fi kwalunkwe forma u jiġi żgurat li l-fornituri barranin iffinanzjati privatament jilħqu l-istess kwalità u rekwiżiti ta’ akkreditament tal-fornituri domestiċi;

     (g) jiġi speċifikat li fil-Ftehim, ma hemm xejn li jaffettwa l-kapaċità tal-UE jew tal-Istati Membri tal-UE li jissussidjaw u jipprovdu appoġġ finanzjarju lill-industriji kulturali kif ukoll lis-servizzi kulturali, edukattivi, awdjoviżivi u tal-istampa;

     (h) jiġi żgurat li l-artisti tal-plastik tal-UE jirċievu perċentwal tal-prezz tal-bejgħ tax-xogħlijiet ta’ arti tagħhom meta dawn jerġgħu jinbiegħu minn professjonisti tas-suq tal-arti u b’hekk l-artisti Ewropej jiġu mħeġġa jikkummerċjalizzaw ix-xogħlijiet tagħhom fl-Istati Uniti;

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

16.4.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

2

4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Sylvie Guillaume, Mary Honeyball, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Michel Reimon, Hermann Winkler

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano

4.5.2015

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Dietmar Köster

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi, minħabba li s-sistemi ġudizzjarji kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-Istati Uniti tal-Amerika jiffunzjonaw b'mod effikaċi, f'dan il-ftehim mhumiex meħtieġa mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investituri privati u l-istat (ISDS);

B.  billi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għandhom oqfsa legali nazzjonali effiċjenti u huma rregolati mill-istat tad-dritt;

C. billi l-ftehimiet tal-kummerċ u tal-investiment internazzjonali konklużi mill-istituzzjonijiet tal-UE huma soġġetti għad-drittijiet iggarantiti mill-UE u l-prinċipji bażiċi tal-protezzjoni ta' dawk id-drittijiet fl-UE, bħalma hu l-prinċipju ta' prekawzjoni li japplika għall-protezzjoni ambjentali, tas-saħħa u tal-konsumatur;

D. billi disa' Stati Membri tal-UE kkonkludew ftehimiet bilaterali għall-ħarsien tal-investimenti mal-Istati Uniti, li jagħtu d-dritt lill-impriżi tal-Istati Uniti jfittxu bil-qorti lil dawk l-Istati Membri, u billi bosta ftehimiet bilaterali bejn l-Istati Membri tal-UE jinkludu fihom xi klawsoli dwar l-ISDS, iżda r-Regolament Nru 912/2014 jistabbilixxi li l-kuntratti ta' investiment bilaterali eżistenti, li għalihom huma partijiet l-Istati Membri, għandhom ikunu sostitwiti permezz tal-inklużjoni ta' kapitolu dwar l-investiment fit-TTIP, anki mingħajr ISDS;

E.  billi n-negozjati kkonċernati huma maħsuba biex jirriżultaw fi ftehim ambizzjuż li jipproteġi l-mudell Ewropew tal-ekonomija soċjali tas-suq, kif previst mit-Trattati tal-Unjoni Ewropea li se jkun akkumpanjat minn titjib sinifikanti għall-pubbliku, l-impjegati u l-konsumaturi kif ukoll minn ftuħ tas-suq għal impriżi bbażati fl-Unjoni Ewropea, inklużi l-SMEs;

F.  billi l-ftehmiet internazzjonali jikkostitwixxu bażi għaċ-ċertezza ġuridika u l-prevedibbiltà, u billi kien hemm bosta każijiet fejn l-UE u Stati oħra ressqu azzjoni legali kontra l-Istati Uniti taħt l-awspiċju tal-WTO minħabba li kien maħsub li l-Istati Uniti naqsu milli jaderixxu mal-obbligi internazzjonali tagħhom;

G. billi l-Artikolu 1 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li: "deċiżjonijiet jittieħdu b'mod kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadin"; billi l-Artikolu 10(3) tat-TUE jipprevedi li: "Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod kemm jista' jkun miftuħ u qrib iċ-ċittadin"; billi, skont l-Artikolu 218(10) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament għandu d-dritt li "jinżamm informat immedjatament u kompletament fl-istadji kollha tal-proċedura" tul in-negozjati u mal-konklużjoni ta' ftehimiet bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi; u billi, fid-deċiżjoni ta' għeluq tal-inkjesta fuq inizjattiva proprja tal-Ombudsman Ewropew OI/10/2014/RA, dn tal-aħħar enfasizzat il-ħtieġa għat-trasparenza fin-negozjati tat-TTIP u tal-aċċess għall-pubbliku għad-dokumenti tat-TTIP;

1.  Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni:

     a.  Josserva li r-riżervi tal-pubbliku għandhom jiġu riflessi fin-negozjati dwar il-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment;

     b.  Josserva li t-trattament ekwu tal-investituri lokali u barranin mhux possibbli taħt ir-riformi inkorporati fis-CETA għall-mekkaniżmi għar-riżoluzzjoni tat-tilwim bejn l-Istati u l-investituri;

     c.  Josserva li l-garanzija li l-investituri barranin jiġu trattati b'mod nondiskriminatorju u jkollhom opportunità ġusta li jfittxu u jiksbu rimedju għall-ilmenti tista' tinkiseb mingħajr l-inklużjoni fit-TTIP ta' standards dwar il-protezzjoni tal-investimenti u mekkaniżmu ta' ISDS; hu tal-fehma li ebda ftehim tat-TTIP m'għandu jinkludi standards dwar il-protezzjoni tal-investimenti u mekkaniżmu ta' ISDS għax il-livell eżistentita' protezzjoni tal-investimenti fl-UE u fl-Istati Uniti huwa suffiċjenti għalkollox biex jiggarantixxi s-sigurtà ġuridika;

     d.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel aċċessibbli għall-pubbliku l-verżjonijiet tat-test ikkonsolidat li jikkombinaw il-pożizzjonijiet tal-UE u tal-Istati Uniti fir-rigward tal-abbozz ta' kapitoli u b'hekk ikun żgurat l-aċċess ugwali għall-informazzjoni għall-partijiet ikkonċernati matul l-istadji kollha tan-negozjati;

     e.  Jindika li l-mekkaniżmi eżistenti għar-riżoluzzjoni tat-tilwim għandhom lakuni serji kemm mil-lat proċedurali kif ukoll fejn tidħol is-sostanza;

     f.   Jitlob lill-Kummissjoni topponi l-inklużjoni ta' mekkaniżmu ta' ISDS fit-TTIP, fid-dawl tas-sistemi ġuridiċi żviluppati tal-UE u tal-Istati Uniti u tal-fatt li sistema għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn stat u ieħor u l-użu tas-sistemi ġuridiċi u ġudizzjarji nazzjonali huma l-aktar għodod adegwati biex jiġi indirizzat it-tilwim dwar investiment;

     g.  Jisħaq fuq il-fatt li l-leġittimità demokratika tal-politika tal-kummerċ tal-UE jeħtieġ li tissaħħaħ; jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-risposti għall-konsultazzjoni pubblika li wettqet, speċjalment is-97 % tar-risposti li jopponu ISDS;

     h.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-investituri barranin jiġu trattati b'mod nondiskriminatorju u li jkollhom opportunità ġusta li jfittxu u jiksbu rimedju għall-ilmenti, filwaqt li ma jibbenefikawx minn aktar drittijiet mill-investituri domestiċi, u jħeġġiġha wkoll topponi l-inklużjoni ta' ISDS fit-TTIP, peress li jeżistu għażliet oħra għall-infurzar tal-protezzjoni tal-investiment, bħalma huma r-rimedji domestiċi;

     i.   Jistieden lill-Kummissjoni biex, jekk jiġi adottat mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim, tiżgura li d-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu f'każijiet individwali ma jissostitwixxux id-dritt nazzjonali tal-partijiet kontraenti li jkun qiegħed fis-seħħ jew iċaħħduh mill-effikaċja tiegħu, u li l-emendi introdotti mil-leġiżlazzjoni futura - dejjem jekk din ma tkunx retroattiva - ma jkunux jistgħu jsiru kkontestati taħt tali mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim.

     j.   Jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi li s-sistemi regolatorji stabbiliti fiż-żewġ naħat tal-Atlantiku u r-rwol tal-Parlament Ewropew fil-proċedura tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE u d-dritt tiegħu ta' skrutinju tal-proċessi regolatorji tal-UE jiġu rispettati għalkollox fil-ħolqien tal-qafas għall-kooperazzjoni futura;

     k.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel ċar lis-sieħeb fin-negozjati li l-prinċipju ta' prekawzjoni huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-politika Ewropea dwar l-ambjent, is-saħħa u l-protezzjoni tal-konsumaturi u li huwa l-bażi għal negozjati immedjati u proattivi, sabiex ikunu evitati perikli għas-saħħa tal-bniedem, l-annimali u l-pjanti jew ħsarat ambjentali, u sabiex jiġi żgurat li n-negozjati ma jdgħajfux il-prinċipju ta' prekawzjoni li jopera fl-UE, b'mod partikolari fl-oqsma tal-ambjent, is-saħħa, l-ikel u l-protezzjoni tal-konsumaturi;

     l.   Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tkompli titwettaq esklużivament mill-entitajiet leġiżlattivi leġittimi tal-UE, li jippromwovu l-ogħla standards għall-protezzjoni taċ-ċittadini, fosthom fl-oqsma tas-saħħa, is-sikurezza, l-ambjent, id-drittijiet tal-konsumaturi u tal-ħaddiema, u s-servizzi pubbliċi ta' interess ġenerali; iqis li huwa vitali li jitħares id-dritt sovran tal-Istati Membri li jitolbu deroga għas-servizzi pubbliċi u kollettivi, bħalma huma l-ilma, is-saħħa, l-edukazzjoni, is-sigurtà soċjali, l-affarijiet kulturali, il-kwistjonijiet medjatiċi, il-kwalità tal-prodotti u d-dritt għall-awtonomija tal-awtoritajiet muniċipali u kokali, mill-ambitu tan-negozjati tat-TTIP; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe proċedura fil-kuntest tal-kooperazjoni regolatorja tirrispetta għalkollox il-kompetenzi leġiżlattivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'konformità stretta mat-Trattati tal-UE u ma ddewwimx, direttament jew indirettament, il-proċess leġiżlattiv Ewropew;

     m. Jisħaq li, filwaqt li la l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u lanqas l-Unjoni Ewropea ma adottaw deċiżjoni dwar armonizzazzjoni komprensiva tad-dritt għall-proprjetà intellettwali, inklużi d-drittijiet tal-awtur, il-marki kummerċjali u l-privattivi, il-Kummissjoni m'għandhiex tinnegozja dwar dawn il-kwistjonijiet fis-CETA jew it-TTIP;

     n.  Iqis li huwa importanti ħafna li l-UE u l-Istati Uniti jibqgħu impenjati u involuti fid-diskussjonijiet globali u multilaterali dwar l-armonizzazzjoni tal-privattivi permezz tal-entitajiet internazzjonali eżistenti, u għaldaqstant iwissi kontra t-tentattivi biex jiġu introdotti dispożizzjonijiet fir-rigward tad-dritt sostantiv dwar il-privattivi, b'mod partikolari b'rabta ma' kwistjonijiet relatati mal-possibilità ta' privattiva u l-perjodi ta' grazzja, fit-TTIP;

     o.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li n-negozjati TTIP jindirizzaw ukoll il-ħtieġa għal rikonoxximent imtejjeb, u li tkun ippreservata l-protezzjoni ta' ċerti prodotti li l-oriġini tagħhom hija ta' importanza kbira; jindika, għaldaqstant, li garanzija effikaċi tal-applikazzjoni tal-indikaturi ġeografiċi hija essenzjali sabiex ikunu jistgħu jiġu infurzati dawk ir-regoli; jistieden lill-Kummissjoni, b'rabta ma' dan, biex tiżgura li r-regoli ta' eċċezzjoni kulturali jibqgħu jiġu esklużi mill-mandat ta' nnegozjar;

     p.  Jistieden lill-Kummissjoni biex fir-rigward tal-aċċess għas-suq tiżgura li jkun hemm dispożizzjonijiet adegwati biex is-servizzi sensittivi, bħas-servizzi pubbliċi u l-utilitajiet pubbliċi (fost l-oħrajn l-ilma, is-saħħa, is-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-edukazzjoni) jiġu esklużi, biex b'hekk iħallu biżżejjed spazju lill-awtoritajiet nazzjonali u lokali sabiex jadottaw liġijiet fl-interess pubbliku; josserva li, għal dawn is-servizzi, jeħtieġ tiġi inkorporata fil-ftehim eċċezzjoni espliċita, abbażi tal-Artikolu 14 TFUE flimkien mal-Protokoll 26, irrispettivament minn min jipprovdihom, il- forma li jiġu pprovduti fiha u kif huma ffinanzjati; jinnota li dikjarazzjoni konġunta li tirrifletti l-impenn ċar tan-negozjaturi li jeskludu dawn is-setturi min-negozjati tkun utli ħafna f'dan ir-rigward;

     q.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, b'mod partikolari, tiżgura li fir-regoli relatati mal-eċċezzjoni kulturali jiġu inklużi l-kwistjonijiet kollha li jibbenefikaw minnhom l-artisti u l-produtturi Ewropej;

     r.   Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi garanziji dwar l-inklużjoni tas-settur tal-pubblikazzjoni fl-eċċezzjoni kulturali;

     s.   Jindika li fil-qasam tal-akkwist pubbliku, il-kriterji tal-akkwist soċjali u ekoloġiku u l-estensjoni possibbli tagħhom m'għandhomx ikunu kkontestati;

     t.   Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li ż-żewġ partijiet kontraenti jimpenjaw ruħhom biex b'mod partikolari jirrispettaw u jimplimentaw l-istandards fundamentali tax-xogħol tal-ILO u l-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali; iqis li l-konformità mal-istandards tax-xogħol u l-istandards soċjali għandha tiġi ggarantita b'mod effikaċi f'każ ta' kunflitt;

     u.  Jisħaq fuq il-fatt li d-dritt tal-kodeterminazzjoni, il-kostituzzjoni tal-impjiegi, l-awtonomija fin-negozjar kollettiv jew drittijiet oħra li jipproteġu l-ħaddiema, l-ambjent u l-konsumaturi fl-ebda każ m'għandhom jiġu interpretati bħala "ostakoli kummerċjali nontariffarji";

     v.  Josserva, barra minn hekk, li d-definizzjonijiet ambigwi ta' termini legali fis-CETA u t-TTIP bħal "trattament ġust u xieraq" jew "esproprjazzjoni indiretta" iridu jiġu rrifjutati;

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

16.4.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

12

11

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Inês Cristina Zuber

7.4.2015

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAL-LIBERTAJIET ĊIVILI, IL-ĠUSTIZZJA U L-INTERN

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Jan Philipp Albrecht

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–   wara li kkunsidra d-direttivi ta' negozjati tal-Kunsill dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Mejju 2013 dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment(49), b'mod partikolari l-paragrafu 13 tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2014 dwar il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u dwar il-kooperazzjoni transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern(50),

A. billi l-Unjoni hija marbuta mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta), inkluż l-Artikolu 8 tagħha dwar id-dritt tal-protezzjoni ta' data personali, u l-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) dwar l-istess dritt fundamentali, bħala pilastru ewlieni tad-dritt primarju tal-UE li jrid jiġi rrispettat bis-sħiħ mill-ftehimiet internazzjonali kollha;

B.  billi l-Unjoni hija marbuta mill-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), fost oħrajn, li jonoraw il-valuri tad-demokrazija u l-istat tad-dritt;

C. billi l-Unjoni hija marbuta mill-Artikoli 20 u 21 tal-Karta li tonora l-prinċipji ta' ugwaljanza quddiem il-liġi u l-libertà mid-diskriminazzjoni;

D. billi kemm l-Artikolu 1 kif ukoll l-Artikolu 10(3) tat-TUE jistipulaw li "d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod kemm jista' jkun miftuħ u qrib iċ-ċittadin"; billi t-trasparenza u d-djalogu miftuħ bejn is-sħab, inklużi ċ-ċittadini, huma tal-akbar importanza matul in-negozjati kif ukoll waqt il-fażi ta' implimentazzjoni; billi l-Parlament jappoġġa l-appell tal-Ombudsman għal approċċ trasparenti;

E.  billi n-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar ftehimiet kummerċjali internazzjonali, inkluża s-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP), kif ukoll il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA), jirrigwardaw ukoll il-flussi ta' data internazzjonali, filwaqt li jeskludu b'mod sħiħ il-privatezza u l-protezzjoni tad-data, li se jiġu diskussi b'mod parallel fil-kuntest tal-Isfera ta' Sikurezza bejn l-UE u l-Istati Uniti u l-Ftehim Qafas dwar il-Protezzjoni tad-Data bejn l-UE u l-Istati Uniti;

F.  billi, waqt is-seba' ċiklu ta' negozjati għat-TTIP, in-negozjaturi tal-Istati Uniti pproponew abbozz ta' kapitlu dwar il-kummerċ elettroniku; billi dan l-abbozz ma jinsabx disponibbli għall-Membri tal-Parlament Ewropew; billi l-abbozz ta' test imfassal mill-Istati Uniti għat-TiSA jimmina r-regoli u s-salvagwardji tal-UE għat-trasferiment ta' data personali lil pajjiżi terzi; billi l-Parlament jirriserva d-dritt li jesprimi l-opinjoni tiegħu wara li jikkonsulta kwalunke proposta u abbozz ta' testi futuri tal-ftehim TTIP;

G. billi, ċ-ċittadini ta' stat li huwa parti kontraenti f'żona ta' kummerċ ħieles għandhom igawdu minn aċċess faċli għaż-żona kollha;

H. billi l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tal-UE u l-Istati Uniti rratifikaw il-Konvenzjoni tal-OECD dwar il-Ġlieda kontra t-Tixħim ta' Uffiċjali Pubbliċi Barranin fit-Tranżazzjonijiet Kummerċjali Internazzjonli; billi bosta Stati Membri tal-UE u l-Istati Uniti rratifikaw il-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni; billi diversi Stati Membri tal-UE u l-Istati Uniti huma membri tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja kontra l-Ħasil tal-Flus;

1.  Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni:

     (a) li tiżgura li l-ftehim jiggarantixxi rispett sħiħ tal-istandards tad-drittijiet fundamentali tal-UE permezz tal-inklużjoni ta' klawsola legalment vinkolanti u sospensiva dwar id-drittijiet tal-bniedem bħala parti standard mill-ftehimiet kummerċjali tal-UE ma' pajjiżi terzi;

     (b) li żżomm f'moħħha li l-approvazzjoni mogħtija mill-Parlament Ewropew għall-Ftehim TTIP finali tista' tiġi pperikolata sakemm l-attivitajiet ta' sorveljanza tal-massa ġenerali ma jiġux abbandunati għalkollox u tinstab soluzzjoni adegwata għad-drittijiet għall-privatezza tad-data, inklużi r-rimedju amministrattiv u r-rimedju ġudizzjarju, kif stabbilit fil-paragrafu 74 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta' Marzu 2014 li ssemmiet aktar 'il fuq;

     (c)  li tieħu miżuri immedjati sabiex tiżgura, b'mod partikolari, li jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet li saru fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta' Marzu 2014 li ssemmiet aktar 'il fuq dwar l-iżvilupp ta' strateġija Ewropea għall-indipendenza informatika u s-strateġija ċibernetika tal-UE;

     (d) li tinkorpora, bħala prijorità ewlenija, dispożizzjoni indipendenti u orizzonatali li hija wkoll komprensiva u li ma tikkostitwixxi ebda ambigwità, abbażi tal-Artikolu XIV tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS), li teżenta għalkollox il-qafas ġuridiku eżistenti u futur tal-UE għall-protezzjoni tad-data personali mill-ftehim, mingħajr ebda kundizzjoni li dan għandu jkun konsistenti ma' partijiet oħra tat-TTIP, u tiżgura li l-ftehim ma' jipprekludix l-applikazzjoni ta' eċċezzjonijiet għall-forniment ta' servizzi li huma ġustifikabbli skont ir-regoli relevanti tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (l-Artikoli XIV u XIVbis tal-GATS);

     (e) li tiżgura li d-data personali tista' tiġi trasferita 'l barra mill-Unjoni biss jekk jiġu rispettati d-dispożizzjonijiet dwar it-trasferimenti f'pajjiżi terzi li jinsabu fil-liġijiet rigward il-protezzjoni tad-data tal-UE; li tinnegozja dwar dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-fluss ta' data personali, dejjem jekk tkun garantita u osservata l-applikazzjoni sħiħa tar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data;

     (f)  li tiżgura li l-abbozz ta' kapitlu dwar il-kummerċ elettroniku propost min-negozjaturi tal-Istati Uniti matul is-seba' ċiklu ta' negozjar tat-TTIP ma jiġix aċċettat bħala bażi għan-negozjati jekk dan ikun jikkontjeni kundizzjonijiet simili għal dawk stabbiliti fl-abbozz ta' kapitlu dwar il-kummerċ elettroniku għan-negozjati TiSA; li topponi l-abbozz ta' kapitlu TiSA dwar il-kummerċ elettroniku mfassal mill-Istati Uniti fir-rigward tad-data personali; li tiżgura konklużjoni sodisfaċenti tan-negozjati dwar l-Isfera ta' Sikurezza u l-Ftehim Qafas dwar il-Protezzjoni tad-Data;

     (g) li żżomm f'moħħha li r-regoli tal-UE dwar it-trasferiment tad-data personali jistgħu jipprojbixxu l-ipproċessar ta' din id-data f'pajjiżi terzi jekk dawn ma jilħqux l-istandard ta' adegwatezza tal-UE; li tinsisti li kwalunkwe rekwiżit għal-lokalizzazzjoni tat-tagħmir u l-istabbilimenti użati fl-ipproċessar tad-data jkun konformi mar-regoli tal-UE fir-rigward tat-trasferimenti tad-data; li tikkoopera mal-Istati Uniti u pajjiżi terzi oħra fl-ambitu tas-sedi adegwati bil-għan li tadotta standards għoljin f'dak li jikkonċerna l-protezzjoni tad-data fid-dinja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-Isfera ta' Sikurezza u l-Ftehim Qafas dwar il-Protezzjoni tad-Data;

     (h) li tiżgura li d-deċiżjonijiet rigward il-kunflitti legali dwar id-drittijiet fundamentali jsiru biss mill-qrati ordinarji kompetenti; li tiżgura li d-dispożizzjonijiet possibbli rigward is-soluzzjonijiet għat-tilwim bejn l-investitur u l-istat (ISDS) ma jipprevjenux l-aċċess ugwali għall-ġustizzja jew jimminaw id-demokrazija;

     (i)   li turi rispett sħiħ lejn il-ħtieġa għat-trasparenza u r-responsabilità fin-negozjati tul il-proċess sħiħ, u twettaq l-obbligu tagħha skont l-Artikolu 218(10) TFUE, li n-natura statutorja tiegħu ġiet ikkonfermata f'deċiżjoni reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja(51), li żżomm lill-Parlament informat sew fuq bażi immedjata fl-istadji kollha tan-negozjati; li tiżgura l-aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti tan-negozjati relevanti mill-partijiet kollha, bl-eċċezzjoni ta' dawk li għandhom jiġu kklassifikati b'ġustifikazzjoni ċara fuq bażi ta' każ b'każ, b'ġustifikazzjoni pubblika ta' kemm l-aċċess għall-partijiet mhux żvelati tad-dokument ikkonċernat x'aktarx jimmina b'mod speċifiku u reali l-interessi protetti mill-eċċezzjonijiet, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni(52); li tiżgura li l-ftehim bl-ebda mod m'għandu jdgħajjef il-liġijiet tal-UE jew tal-Istati Membri tagħha fir-rigward tal-aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali;

     (j)  li żżid, fil-kuntest tan-negozjati, pressjoni politika fuq l-Istati Uniti biex jiggarantixxu reċiproċità sħiħa tal-viżi u trattament ugwali għaċ-ċittadini kollha tal-Istati Membri tal-UE mingħajr diskriminazzjoni fir-rigward tal-aċċess tagħhom fl-Istati Uniti;

     (k) li tinkludi, fil-ftehim, klawsola dwar il-korruzzjoni, il-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus bil-għan li tistabbillixxi kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri u l-Istati Uniti, inklużi mekkaniżmi għal kooperazzjoni internazzjonali aktar effiċjenti, assistenza legali reċiproka, irkupru ta' assi, assistenza teknika, skambju ta' informazzjoni u implimentazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet u standards internazzjonali.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

31.3.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

41

10

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Laura Agea, Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Edouard Ferrand, Marek Jurek, Jean Lambert, Luigi Morgano, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Dario Tamburrano, Janusz Wojciechowski

16.4.2015

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET KOSTITUZZJONALI

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar Rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Esteban González Pons

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–       wara li kkunsidra l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Kawża(53) C-350/12 u l-Opinjonijiet 2/13(54) u 1/09(55),

A.     billi t-Trattat ta' Lisbona jestendi l-kamp ta' applikazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni biex tinkludi l-investiment barrani dirett, u billi dan iżid b'mod sinifikanti s-setgħat tal-Parlament fil-qasam tal-ftehimiet kummerċjali internazzjonali billi jsaħħaħ id-dritt tiegħu li jiġi informat b'mod regolari, u billi jtejjeb il-kompetenza deċiżjonali tiegħu billi jesiġi l-kunsens tiegħu fi tmiem in-negozjati, u b'hekk jipprovdi rappreżentanza diretta taċ-ċittadini fl-adozzjoni ta' ftehimiet kummerċjali internazzjonali;

B.     billi fl-Opinjoni 2/13 tagħha l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddikjarat li "il-kompetenza tal-UE fil-qasam tar-relazzjonijiet internazzjonali u l-kapaċità tagħha biex tikkonkludi ftehimiet internazzjonali neċessarjament jinvolvu s-setgħa ta' sottomissjoni għad-deċiżjonijiet ta' qorti li tinħoloq jew tinħatar bi ftehim bħal dan fir-rigward tal-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tiegħu". billi, madankollu, il-Qorti ddikjarat ukoll li ftehim internazzjonali jista' jaffettwa s-setgħat tiegħu biss jekk il-kundizzjonijiet indispensabbli għas-salvagwardja tal-karattru essenzjali ta' dawk is-setgħat jiġu sodisfatti u li, bħala konsegwenza, ma jkun hemm l-ebda effett negattiv fuq l-awtonomija tal-ordni legali tal-UE:

1.      Jindirizza, fil-kuntest tan-negozjati attwali għat-TTIP, dawn ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni:

(d)    rigward ir-regoli:

(i)     li tevalwa l-implikazzjonijiet tat-TTIP biex tiżgura l-koerenza politika, jiġifieri fir-rigward tal-konsistenza bejn l-oqsma differenti tal-azzjoni esterna tal-UE u bejn dawn u l-politiki l-oħra tagħha;

(ii)     li tispeċifika r-rwol u s-setgħat tar-Regulatory Cooperation Council (Kunsill ta' Kooperazzjoni fi Kwistjonijiet Regolatorji), kif ukoll il-kwalità legali tal-istudji tagħha, filwaqt li tqis li l-kooperazzjoni fir-regolazzjoni għandha tirrispetta l-qafas kostituzzjonali u istituzzjonali attwali tal-UE kif ukoll il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali u lokali biex jifformulaw il-politiki tagħhom stess, b'mod partikolari il-politiki soċjali u ambjentali, u li kwalunkwe applikazzjoni diretta tar-rakkomandazzjonijiet tagħha għall-każijiet relevanti tal-UE timplika ksur tal-proċeduri stabbiliti fit-Trattati rigward il-leġiżlazzjoni, u għaldaqstant timmina l-proċess demokratiku kif ukoll l-interess pubbliku Ewropew;

(iii)    li tiżgura li l-ebda standard ma jitbaxxa fil-qafas legali Ewropew;

(iv)    peress li t-TTIP huwa mistenni li jkun "ftehim ħaj", li miegħu jistgħu jiżdiedu annessi settorjali addizzjonali fil-futur, li tiżgura li dan il-mekkaniżmu jiggarantixxi l-possibilità ta' sorveljanza parlamentari b'tali mod li l-Parlament u l-Kungress tal-Istati Uniti jinżammu infurmati u jkunu jistgħu jibdew, isawru u jikkontrollaw id-djalogu regolatorju previst mit-TTIP, filwaqt li jirrispettaw id-drittijiet parlamentari leġiżlattivi;

(v)    tqis il-livell għoli ħafna ta' miżuri ta' protezzjoni u standards li jeżistu fl-UE, u li ġew miftiehma permezz ta' proċessi demokratiċi, li jkun kisba denja ta' protezzjoni sal-ogħla grad, u jitlob li l-istandards legali li jeżistu fl-UE u fl-Istati Membri tagħha, bħal pereżempju fir-rigward tas-sikurezza tal-prodotti, tas-saħħa, tal-isfera soċjali, tal-ambjent, tal-klima, tal-oġġetti tal-ikel u tal-ħarsien tal-annimali, u d-drittijiet tal-konsumatur u l-protezzjoni tad-data, bl-ebda mod ma jkunu jistgħu jitbaxxew;

(vi)    topponi l-inklużjoni ta' mekkaniżmu ISDS fit-TTIP, minħabba s-sistemi legali żviluppati tal-UE u l-Istati Uniti, u minħabba l-fatt li s-sistema ta' soluzzjoni tat-tilwim bejn stat u stat u l-użu ta' qrati nazzjonali huma għodod l-aktar adegwati biex jiġi indirizzat it-tilwim dwar l-investiment;

(vii)   meta jitqies il-fatt li l-ġuriżdizzjonijiet tal-Istati Uniti u tal-UE mhumiex f'riskju ta' interferenza politika fil-ġudikatura jew li jiċħdu ġustizzja lil investituri barranin, soluzzjoni ta' tilwim bejn l-investitur u l-istat, ibbażata fuq arbitraġġ privat, tista' timmina d-dritt ta' regolazzjoni fl-interess pubbliku tal-Unjoni Ewropea u tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali tal-Istati Membri, b'mod partikolari fir-rigward ta' politiki soċjali u ambjentali, u għalhekk ma tkunx qed tirrispetta l-qafas kostituzzjonali tal-UE; li tipproponi soluzzjoni permanenti għar-riżoluzzjoni ta' tilwim bejn l-investituri u l-istati, fejn każijiet potenzjali huma ttrattati b'mod trasparenti minn imħallfin professjonali fi proċessi pubbliċi li b'segwitu għalihom jista' jsir appell wieħed;

(e)    rigward it-trasparenza, l-involviment tas-soċjetà ċivili u l-kuntatt mal-pubbliku:

(iii)    filwaqt li ċertu livell ta' kunfidenzjalità huwa ammissibbli u komprensibbli matul in-negozjati għal-ftehim ta' kummerċ ta' tali importanza ekonomika u politika, li tkompli sejra bl-isforzi tagħha u ssaħħaħhom biex tagħmel in-negozjati għat-TTIP aktar trasparenti u aċċessibbli għall-pubbliku, inter alia billi tippubblika t-testi ta' negozjar kollha tal-UE li l-Kummissjoni diġà taqsam mal-Istati Membri u l-Parlament, peress li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu minn ta' quddiem fil-promozzjoni tat-trasparenza;

(iv)    li immedjatament u bis-sħiħ tinforma lill-Parlament bil-passi kollha tal-proċedura, f'konformità mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-kawża C-358/11; li tiżgura li l-MPE kollha jkollhom aċċess għad-dokumenti ristretti kollha u li tinkludi t-testi konsolidati fil-lista ta' dokumenti li jistgħu jiġu kkonsultati mill-MPE;

(v)    li timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew mis-6 ta' Jannar 2015 biex tkompli ssaħħaħ il-leġittimità u t-trasparenza tal-proċess ta' negozjar b'konformità sħiħa, b'mod proattiv u komprensiv, mar-regoli dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE fuq is-sit elettroniku tagħha, u billi tiżgura parteċipazzjoni pubblika bbilanċjata u trasparenti mill-parlamenti tal-Istati Membri;

(vi)    għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja u tkompli n-negozjati mal-Kunsill biex tiżblokka l-emenda għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti;

(vii)   li tikkontrolla l-implikazzjonijiet legali ta' ftehim ta' tip imħallat; li tinvolvi bis-sħiħ il-parlamenti nazzjonali fid-dibattitu dwar l-ispeċifiċitajiet ta' TTIP u żżommhom informati regolarment dwar in-negozjati, filwaqt li tagħti attenzjoni partikolari lill-feedback tagħhom, speċjalment peress li dan il-ftehim x'aktarx li jispiċċa bħala ftehim ta' "tip imħallat", li jkun jeħtieġ ratifika mill-parlamenti nazzjonali;

(viii)  li toħloq mingħajr dewmien reġistru obbligatorju ta' trasparenza li għandu jintuża mill-istituzzjonijiet kollha Ewropej sabiex tiġi żgurata viżjoni wiesgħa fuq l-attivitajiet ta' lobbying assoċjati man-negozjati għat-TTIP.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

16.4.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

13

9

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Petr Mach, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, Gerolf Annemans, Marcus Pretzell, Helmut Scholz

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Rosa Estaràs Ferragut, José Inácio Faria, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso

30.4.2015

OPINJONI KUMITAT GĦALL-PETIZZJONIJIET

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar ir-Rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

(2014/2228(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Jarosław Wałęsa

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–   wara li kkunsidra d-direttivi għan-negozjar dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika tal-14 ta' Ġunju 2013,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 206 u 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet aktar bikrija tiegħu tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi mal-Istati Uniti(56), tat-23 ta’ Mejju 2013 dwar in-negozjati dwar il-kummerċ u l-investiment mal-Istati Uniti tal-Amerika(57), u tat-12 ta’ Marzu 2014 dwar il-programm ta’ sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta’ sorveljanza f’diversi Stati Membri u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u dwar il-kooperazzjoni transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern(58),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Jannar 2015 dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew tal-2013,

–   wara li kkunsidra l-petizzjonijiet 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 0949-14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-14, 2314-14, 2328-14, 264714 u 0033-15,

–   wara li kkunsidra l-investigazzjoni tal-Ombudsman Ewropew dwar it-trasparenza tan-negozjati dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment, u dwar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fin-negozjati (OI/10/2014/RA),

–   wara li kkunsidra l-eżitu tal-konsultazzjoni pubblika varata mill-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-investiment u s-Soluzzjoni tat-Tilwim bejn l-Istati (ISDS) fit-TTIP,

–   wara li kkunsidra l-ittra tal-5 ta’ Ġunju 2014 mingħand il-Kap Negozjatur tan-NU, Ignacio García-Bercero, lill-kontroparti Amerikana tiegħu, Daniel mullany, li fiha huwa ddikjara li “id-dokumenti kollha relatati man-negozjati ser jibqgħu magħluqa għall-pubbliku għal sa 30 sena”,

A. billi l-Kummissjoni attwalment qed tinnegozja f’isem l-Unjoni Ewropea ftehim ta’ sħubija profond, komprensiv u bi standards għolja ta’ kummerċ u investiment mal-Istati Uniti (is-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’Iinvestiment jew TTIP) li għandu l-għan li jrawwem u jiffaċilita l-iskambju kummerċjali ta’ oġġetti u servizzi u t-tisħiħ tal-investiment, inter alia permezz tat-tneħħija tal-ostakoli għall-kummerċ; billi għadd sinifikanti ta’ ċittadini Ewropej esprimew tħassib leġittimu li dan il-ftehim ikun jhedded ir-regolamenti fundamentali tal-UE, b’mod partikolari fl-oqsma tad-drittijiet tax-xogħol, il-protezzjoni ambjentali u l-istandards tal-ikel u tas-sikurezza;

B.  billi l-President Juncker kien stieden lil kull membru tal-Kummissjoni li kienet se tieħu l-kariga biex “nippubblikaw il-kuntatti u l-laqgħat kollha li jkollna mal-organizzazzjonijiet professjonali jew ma’ individwi li jaħdmu għal rashom dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mat-tfassil tal-politika tal-UE u l-implimentazzjoni fir-rigward tal-ftehim ta’ sħubija ta' kummerċ u investiment mal-Istati Uniti li għandu kamp ta' applikazzjoni wiesa' li l-Kummissjoni bħalissa qiegħda tinnegozja f’isem l-UE, filwaqt li l-uniku mod effettiv li bih jistghu jiġu evitati l-konfużjoni u n-nuqqas ta’ fehim hu permezz ta’ aktar trasparenza u sforz akbar biex id-dibattitu pubbliku jiġi infurmat b’mod proattiv;

C. billi l-objettiv tat-TTIP huwa li jiżdiedu l-kummerċ u l-investiment bejn l-UE u l-Istati Uniti mingħajr ma jkollhom effett fuq il-prinċipji stabbiliti fl-acquis communautaire jew fuq it-tkabbir ekonomiku sostenibbli, il-ħolqien ta’ impjiegi diċenti jew il-promozzjoni tal-mudell soċjali Ewropew;

D. billi n-negozjati ġibdu l-interess tal-pubbliku bħal qatt qabel, fid-dawl tal-implikazzjonijiet potenzjali tat-TTIP mil-lat ekonomiku, soċjali u politiku u l-mod sigriet li bih saru n-negozjati;

E.  billi l-eks-President tal-Kummissjoni José Manuel Barroso stieden lis-soċjetà ċivili biex twettaq parti kostruttiva u impenjattiva fin-negozjati tat-TTIP;

F.  billi s-soċjetà ċivili esprimiet tħassib dwar it-TTIP;

G. billi fl-10 ta’ Settembru 2014 il-Kummissjoni rrifjutat li tirreġistra l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej (IĊE) “Stop TTIP” (“Inwaqqfu t-TTIP”), billi qieset li din kienet taqa’ ’l barra mill-qafas tas-setgħat tal-Kummissjoni li tressaq proposta għal att legali tal-Unjoni għall-fini li jiġu implimentati t-Trattati; billi minn dak iż-żmien ’il hawn ġiet varata inizjattiva "Stop TTIP" barra mill-proċedura stabbilita mir-Regolament 211/2011 u diġà ġabret iżjed minn miljun firma; billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva għadd ta’ petizzjonijiet li qajmu tħassib dwar it-TTIP; billi preokkupazzjonijiet ewlenin tal-petizzjonanti huma relatati mar-riskji rigward is-sikurezza u l-kwalità tal-importazzjonijiet tal-ikel, it-trasferiment tad-data mill-UE lill-Istati Uniti, b’mod partikolari l-informazzjoni miġbura mill-Istati Uniti rigward persuni fiżiċi u ġuridiċi (id-dritt taċ-ċittadini tal-UE ta' “awtodeterminazzjoni diġitali”), in-nuqqas ta’ trasparenza tan-negozjati, l-impatt ekonomiku negattiv potenzjali tat-TTIP, b’mod partikolari f’dawk li huma impjiegi u pagi, u t-trasferiment tad-dritt tal-awtoritajiet pubbliċi li jirregolaw lill-korporazzjonijiet permezz tal-mekkaniżmu ISDS;

H. billi d-dritt taċ-ċittadini tal-UE li jgawdu minn aċċess pubbliku għad-dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet tal-UE huwa dritt fundamentali mmirat biex jiżgura li huma jkunu jistgħu jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE u jżommu responsabbli lill-UE u lill-istituzzjonijiet tagħha, u b’hekk tissaħħaħ in-natura demokratika tal-Unjoni;

I.   billi l-petizzjonijiet kollha riċevuti minn ċittadini tal-UE, li jiġbru għaxriet ta’ eluf ta’ firem ta’ ċittadini tal-UE, għandhom pożizzjoni ċarament kritika lejn in-negozjati tat-TTIP u jwissu dwar it-theddida li ftehim bħal dan ikun joħloq għall-istil ta’ ħajja Ewropew, speċjalment fil-qasam soċjali, dak ekonomiċi, dak ambjentali u dak demokratiku;

J.   billi l-investigazzjoni tal-Ombudsman Ewropew ta’ Lulju tal-2014 rigward it-trasparenza tat-TTIP skrutinizzat iż-żamma ta’ dokumenti ewlenin u l-allegat għoti ta’ aċċess privileġġjat lil ċerti partijiet ikkonċernati; billi l-Ombudsman irċieva aktar minn 6 000 email bi tweġiba għall-konsultazzjonijiet pubbliċi tiegħu dwar it-TTIP;

K.  billi fil-qasam soċjali d-diversi petizzjonijiet jesprimu tħassib serju dwar l-impatt negattiv potenzjali tal-ftehim fuq is-saħħa pubblika, is-sistemi tas-saħħa fl-UE u s-servizzi pubbliċi b’mod ġenerali, kif ukoll l-iskemi tal-pensjoni; billi qed jitfaċċaw biżgħat dwar id-deterjorament tal-kondizzjonijiet tax-xogħol, minħabba n-nuqqas ta’ regolamentazzjoni tar-relazzjonijiet tax-xogħol u n-nuqqas għalkollox ta’ kultura ta’ ftehimiet kollettivi fl-Istati Uniti;

L.  billi, wara riċerka, l-Ombudsman Ewropew esprimiet it-tħassib tagħha dwar in-nuqqas ta’ trasparenza u parteċipazzjoni tal-pubbliku f’in-negozjati għat-TTIP;

M. billi l-biċċa l-kbira tal-petizzjonijiet li waslu talbu b’mod espliċitu għall-waqfien tan-negozjati li għandu jiġi determinat mill-Kummissjoni jew għar-rifjut aħħari tal-ftehim mill-Parlament Ewropew;

1.  Jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati relazzjonijiet kummerċjali u ta’ investiment ibbilanċjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika b’salvagwardji adegwati biex jiġu pprovduti l-ogħla standards tax-xogħol, dawk soċjali, dawk tas-saħħa u dawk ambjentali fuq livell globali sabiex jgħinu, u bil-għan li jgħinu, it-tkabbir u l-impjiegi kif ukoll li jiġġeneraw opportunitajiet ekonomiċi ġodda u jirregolaw il-globalizzazzjoni sabiex id-dumping soċjali u ambjentali jiġi eskluż;

2.  Jilqa’ l-objettiv li jitneħħew l-ostakli tekniċi għall-kummerċ u jitnaqqsu l-inkompatibbiltajiet regolatorji mhux meħtieġa bejn l-UE u l-Istati Uniti li mhumiex ġustifikati minn approċċi differenti għall-protezzjoni u l-ġestjoni tar-riskju, bħalma huma d-duplikazzjoni ta’ proċeduri, inkonsistenzi fir-rekwiżiti tal-prodotti u l-ittestjar doppju;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni topponi l-inklużjoni tal-ISDS fit-TTIP jekk ikomplu għaddejjin in-negozjati, peress li hemm disponibbli għażliet oħra għall-infurzar tal-investimenti, bħalma huma r-rimedji domestiċi;

4.  Jinnota li l-kompatibbiltà regolatorja għandha tkun mingħajr preġudizzju għas-servizzi pubbliċi jew għad-dritt sovran ġenerali tar-regolamentazzjoni skont il-prinċipju ta’ prekawzjoni fl-oqsma tas-saħħa, l-aċċess għall-mediċini, is-sikurezza tal-protezzjoni tad-data, id-drittijiet tal-konsumatur, id-drittijiet tal-ħaddiema, il-ħarsien ambjentali, il-benesseri tal-annimali, ² tal-ħarsien ta’ prekawzjoni tal-konsumatur u d-diversità kulturali, kif meqjus xieraq mill-awtoritajiet pubbliċi ta’ kull naħa;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-istandards ambjentali tal-UE jibqgħu fil-livelli attwali;

6.  Jenfasizza li s-servizzi u l-prodotti kulturali għandhom jiġu kkunsidrati, u għalhekk jiġu ttrattati, b’mod differenti minn servizzi u prodotti kummerċjali oħra, kif hemm ipprovdut skont l-hekk imsejħa eċċezzjoni kulturali;

7.  Jenfasizza l-importanza tal-pakkett ta’ mobilità u tal-istabbiliment tar-reċiproċità tal-viża għaċ-ċittadini tal-Istati Membri kollha tal-UE, filwaqt li jfakkar li l-faċilitazzjoni tal-viża għall-fornituri Ewropej ta’ servizzi u oġġetti hija wieħed mill-elementi ewlenin biex jittieħed vantaġġ sħiħ tal-ftehim tat-TTIP;

8.  Jenfasizza li l-Istati Uniti ma rratifikatx il-konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar standards ċentrali tax-xogħol li jkopru tali drittijiet bħalma huma n-negozjar kollettiv, il-libertà ta’ assoċjazzjoni u d-dritt għall-organizzazzjoni;

9.  Jenfasizza li t-teħid demokratiku tad-deċiżjonijiet fil-post tax-xogħol jirriskja li jiddgħajjef jekk il-protezzjoni tal-ħaddiema titqies bħala ostaklu għall-kummerċ;

10. Jinnota l-fatt li l-Kummissjoni għamlet sforzi reali biex tqawwi t-trasparenza tal-proċess tan-negozjar tat-TTIP, speċjalment fid-dawl tal-pubblikazzjoni tad-direttivi Ewropej għan-negozjati dwar it-TTIP (1103/13 CL 1); jiddispjaċih li dan id-dokument essenzjali ġie żvelat biss fid-9 ta’ Ottubru tal-2014 filwaqt li n-negozjati kienu bdew f’Ġunju tal-2013; ifakkar li l-Kummissjoni hija fiċ-ċirkostanzi kollha ġuridikament obbligata li tirrispetta r-regoli dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti stabbiliti fir-Regolament 1049/2001; jiddispjaċih li l-aċċess mogħti lill-Membri tal-Parlament Ewropew għat-testi ta’ negozjar tat-TTIP sal-ġurnata tal-lum kien wieħed estremament limitat; jenfasizza li d-dokumenti disponibbli fil-kamra tal-qari sekurizzata tal-PE ma fihom l-ebda materjal konsolidat jew xi test imressaq mill-Istati Uniti; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata t-trasparenza permezz ta’ djalogu dirett u miftuħ fis-sura ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi mal-partijiet ikkonċernati kollha;

11. Jilqa’ l-inkjesta tal-Ombudsman Ewropew dwar il-ħtieġa ta’ żvelar aktar proattiv tad-dokumenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex b’mod rapidu timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman relatati mal-aċċess tal-pubbliku għat-testi tan-negozjar konsolidati, żvelar aktar proattiva tad-dokumenti tat-TTIP u trasparenza akbar fir-rigward tal-laqgħat li jsiru mill-uffiċjali tal-Kummissjoni dwar it-TTIP ma’ organizzazzjonijiet tan-negozji, gruppi ta’ interess jew l-NGOs; Jemmen li approċċ aktar proattiv lejn it-trasparenza min-naħa tal-Kummissjoni tista’ tagħmel il-proċess tan-negozjar aktar demokratiċi u leġittimi f’għajnejn iċ-ċittadini, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippubblika d-dokumenti tan-negozjar kollha, inklużi l-offerti tal-Istati Uniti lill-UE, skont il-prattika għan-negozjati kummerċjali internazzjonali kollha mwettqa fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, u tippromwovi iktar parteċipazzjoni komprensiva u l-involviment tad-diversi partijiet ikkonċernati fil-proċess ta’ negozjar, u b’mod partikolari tas-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-lista tad-dokumenti tat-TTIP disponibbli fuq il-websajt tagħha ddedikat lill-politika tal-kummerċ hija aċċessibbli, komprensiva, eżawrjenti u bir-reqqa, u jistedinha tiffaċilita l-aċċess għal din l-informazzjoni billi torganizza laqgħat regolari mal-unions, l-NGOs u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; jenfasizza li l-aktar dokumenti importanti, speċjalment dwar il-pożizzjonijiet tal-UE fin-negozjati, għandhom ikunu disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, u b’hekk jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha tal-UE jkollhom aċċess ġenwin għad-dokumenti u jifhmuhom għalkollox;13.  Jitlob lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament immedjatament u b’mod sħiħ bl-istadji kollha tal-proċedura, skont is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-Kawża  C-358/11; jitlob, barra minn hekk, li tiżgura li l-Membri tal-Parlament Ewropew (MPE) kollha jkollhom aċċess għad-dokumenti ristretti kollha u li tinkludi t-testi konsolidati fil-lista tad-dokumenti li jistgħu jiġu kkonsultati mill-MPE;

14. Jiddispjaċih li l-petizzjoni ppreżentata minn aktar minn miljun u nofs Ewropej ma ġietx ikklassifikat mill-Kummissjoni bħala “Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej”, minħabba l-limitazzjonijiet tal-qafas leġiżlattiv tal-IĊE; jiddispjaċih li fil-fatt dawn il-limitazzjonijiet jinvolvu li kwalunkwe IĊE fuq kwistjonijiet kummerċjali tista’ tkun ammissibbli biss wara d-dħul fis-seħħ ta’ ftehim kummerċjali, u li l-IĊE immirati biex jinfluwenzaw negozjati kummerċjali li jkunu għaddejjin mhumiex permessi fil-qafas attwali;

15. Iqis li fl-interess pubbliku, il-protezzjoni tad-data m’għandhiex tintuża bħala ostaklu awtomatiku għall-iskrutinju pubbliku ta’ attivitajiet ta’ lobbying fil-kuntest tat-TTIP u li huwa possibbli li wieħed jittratta l-preokkupazzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data billi jinforma lill-parteċipanti meta jiġu mistiedna għall-laqgħat dwar l-intenzjoni li isimhom jiġi żvelat u filwaqt li jagħmilha ċara li t-TTIP m’għandhiex iddgħajjef la d-dritt taċ-ċittadini tal-UE għall-awtodeterminazzjoni diġitali u l-anqas il-konformità mal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data u, b’mod partikolari, wieħed għandu jqis is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (C-132/12) dwar id- “dritt li jkun minsi” u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data li hu propost; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-protezzjoni tad-data ma tiġix inkluża fin-negozjati, sabiex jiġu rispettati l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

16. Jenfasizza s-sensittività ta’ ċerti oqsma tan-negozjati li fihom ma jistgħu jiġu aċċettati kompromessi, bħalma huma s-settur agrikolu, fejn il-perċezzjonijiet fir-rigward tal-organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM), it-tikkettar tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni, il-klonazzjoni, ir-rekwiżiti ambjentali u l-istandards l-oħra kollha tal-konsumaturi u tas-saħħa tal-annimali huma diverġenti bejn l-UE u l-Istati Uniti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tadotta, f’dan ir-rigward, “approċċ ta’ lista pożittiva”, bħala kundizzjoni meħtieġa minn qabel biex il-kwistjoni tiġi ċċarata għall-partijiet ikkonċernati kollha; għalhekk jitlob li dawn l-oqsma ma jiġux soġġetti għall-kooperazzjoni regolatorja jew għal kwalunkwe regola addizzjonali dwar l-Istandards Sanitarji u Fitosanitarji u Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ; jitlob, fil-każ ta’ oqsma li fihom kummerċ f’setturi sensittivi diġà qed iseħħ, ngħidu aħna l-OĠM, għall-istabbiliment ta’ regoli ċari dwar l-ittikkettar li jkunu jsaħħu l-għażla tal-konsumatur;

17. Jenfasizza l-livelli għolja ta’ skrutinju pubbliku mogħti lill-ftehim permezz tal-petizzjonijiet, li qajmu tħassib qawwi dwar it-trasparenza tan-negozjati u l-effetti avversi fuq id-drittijiet tal-ħaddiema u s-servizzi pubbliċi, inklużi l-kura tas-saħħa, is-servizzi soċjali, l-edukazzjoni, l-ilma u s-sanità;

18. Jistieden lill-Kummissjoni biex timpenja ruħha bis-sħiħ għall-preservazzjoni stretta tal-istandards tas-sikurezza tal-ikel, tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u tal-benessri tal-annimali, kif definiti skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, u tiżgura li l-valuri fundamentali tal-UE bħalma huma l-prinċipju ta’ prekawzjoni, ir-rikonoxximent tal-annimali bħala ħlejjaq sensibbli kif stipulat fl-Artikolu 13 tat-TFUE, u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma jiġux imminati u se jiġu rispettati;

19. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprevjenu l-prodotti li ma jkunux ġew prodotti b’konformità mal-istandards tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-benesseri tal-annimali milli jidħlu fis-suq tal-UE;

20. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiżgura li prodotti bħalma huma l-OĠM jew prodotti ġejjin minn annimali kklonati u d-dixxendenti tagħhom, u b’sustanzi li huma pprojbiti fl-UE, ma jidħlux fis-suq tal-UE jew li jispiċċaw fil-katina alimentari tal-UE;

21. Jenfasizza li l-ħarsien tal-konsumatur u l-konformità ma’ standards Ewropej ta’ kwalità u sikurezza ogħla għall-ikel u l-prodotti, l-ogħla standards ta’ ħarsien ambjentali u kontrolli mill-aktar stretti fuq l-emissjonijiet industrijali fl-UE u l-Istati Uniti, kif ukoll salvagwardji xierqa biex tiġi protetta d-dejta taċ-ċittadini, għandhom ikunu fil-qalba tan-negozjati tat-TTIP, b’mod partikolari billi jirriżultaw fi:

     - trasparenza sħiħa u aċċessibbiltà pubblika tad-data klinika mill-provi kliniċi għall-farmaċewtiċi;

     - trasparenza sħiħa u aċċessibbiltà pubblika tad-data klinika mill-investigazzjonijiet kliniċi għall-apparat mediku;

     - protezzjoni tal-ħajja jew tas-saħħa umana, tal-annimali jew tal-pjanti permezz tar-rispett u l-ħarsien tas-sensittivitajiet u l-valuri fundamentali taż-żewġ naħat, bħalma hu l-prinċipju ta’ prekawzjoni tal-UE;

     u jenfasizza li n-negozjaturi ma għandhom jikkunsidraw l-ebda impenn dwar il-protezzjoni tad-data fil-qafas ta’ TTIP sakemm tiġi konkluża l-ħidma leġislattiva li tkun għaddejja f’dan il-qasam fl-UE u fl-Istati Uniti;

22. Jenfasizza li r-rispett għas-sovranità ta’ kull stat u għas-sovranità tal-Unjoni Ewropea nnifisha biex jgħaddu l-leġiżlazzjoni u jirregolaw l-ekonomija għandha tkun fil-qalba tan-negozjati tat-TTIP;

23. Jistieden lill-Kummissjoni tindika kif u meta se timplimenta kull waħda mill-miżuri li ġew suġġeriti u kif se tagħti segwitu għall-petizzjonijiet imsemmija hawn fuq; iqis li peress li n-negozjati għadhom għaddejjin, ikun ta’ għajnuna jekk il-Kummissjoni tkun tista’ twettaq is-segwitu fi żmien xahrejn, jiġifieri sal-31 ta’ Mejju 2015;

24. Jinnota li l-Kummissjoni Ewropea rċeviet total ta’ kważi 150,000 risposti għall-konsultazzjoni pubblika tagħha dwar il-protezzjoni tal-investiment u s-Soluzzjoni ta’ Tilwim bejn Investitur u Stat fis-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment, li 97 % minnhom ċaħdu l-inklużjoni tal-ISDS fit-TTIP; jenfasizza li l-kompatibbiltà ta’ kwalunkwe ISDS mal-UE fis-sistema ġudizzjarja, u b’mod partikolari l-kwistjoni tar-rispett għall-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u d-dritt tal-gvernijiet għar-regolamentazzjoni, huma preokkupazzjonijiet kondiviżi b’mod mifrux fost dawk li wieġbu; jinnota li, eċċezzjonalment, ħafna sottomissjonijiet ġew minn parteċipanti individwali, ħaġa li tenfasizza l-iskala tal-mobilizzazzjoni pubblika dwar it-TTIP, u li xi wħud minn dawk li wieġbu, bħal trade unions jew organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kbar, jirrappreżentaw għadd kbir ta’ membri individwali ferm akbar mill-għadd totali ta’ tweġibiet li rċeviet il-Kummissjoni; jenfasizza li d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-investiment għandhom jiggarantixxu l-kapaċità tal-Istati biex jirregolaw, u jemmen li f’dan ir-rigward il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha żżomm ġurisdizzjoni esklussiva fuq l-interpretazzjoni definittiva tad-dritt tal-Unjoni Ewropea.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

16.4.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

25

2

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Laurențiu Rebega, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Michela Giuffrida, Jérôme Lavrilleux, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Isabella Adinolfi, José Blanco López, Paul Brannen

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

28.5.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

28

13

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Gabriel Mato, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Cecilia Wikström

(1)

         http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/mt/pdf

(2)

         http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf

(3)

         http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf

(4)

         http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm

(5)

         http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/mt/pdf

(6)

         http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_mt.pdf

(7)

         http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf

(8)

         http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm

(9)

          http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf

(10)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf

(11)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf

(12)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf

(13)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf

(14)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf

(15)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf

(16)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf

(17)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf

(18)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf

(19)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf

(20)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf

(21)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf

(22)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf

(23)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf

(24)

        ĠU C 68E, 7.3.2014, p. 53.

(25)

        Testi adottati, P7_TA(2013)0227.

(26)

        Testi adottati, P8_TA(2015)0009.

(27)

    http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm

(28)

           Testi adottati, P7_TA(2013)0227.

(29)

           http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/mt/pdf

(30)

           http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf

(31)

           http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf

(32)

           http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf

(33)

           http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf

(34)

           http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf

(35)

           http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf

(36)

            http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/mt/pdf

(37)

            http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm

(38)

            http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-council-president-van-rompuy-a

(39)

            Ara r-Rapport 2014 dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ mir-Rappreżentant tal-Kummerċ tal-Istati Uniti, p. 45.

(40)

            Għall-Istati Uniti, ara r-Rapporti tal-2013 u l-2014 dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ mir-Rappreżentant tal-Kummerċ tal-Istati Uniti.

(41)

             http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU

(42)

            http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf

(43)

            http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1

(44)

            http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/

(45)

            http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract

(46)

             C(2014)9052 finali.

(47)

            http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark

(48)

            Ara d-diskors tal-Kummissarju tal-Kummerċ tal-UE Cecilia Malmström tal-11 ta' Diċembru 2014.

(49)

Testi Adottati, P7_TA(2013)0227.

(50)

Testi adottati, P7_TA(2014)0230.

(51)

Kawża C-658/11 il-Parlament v il-Kunsill, sentenza tal-24 ta' Ġunju 2014.

(52)

ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

(53)

il-Kawża C-350/12, Kunsill tal-Unjoni Ewropea vs Sophie In’ t Veld.

(54)

L-Opinjoni 2/13, Adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni Ewropea għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali — kompatibilità tal-abbozz ta' ftehim mat-Trattat tal-UE u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(55)

L-Opinjoni 1/09, abbozz ta' ftehim — il-Ħolqien ta' Sistema Unifikata ta' Litigazzjoni dwar il-Privattivi — Qorti għal Privattivi Ewropej u Komunitarji — kompatibilità tal-abbozz ta' ftehim mat-Trattati.

(56)

ĠU C 68 E, 7.3.2014, p. 53.

(57)

Test adottati, P7_TA(2013)0227.

(58)

Testi adottati, P7_TA(2014)0230.

Avviż legali - Politika tal-privatezza