Postupak : 2014/2231(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0177/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0177/2015

Rasprave :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0274

IZVJEŠĆE     
PDF 173kWORD 104k
2.6.2015
PE 544.402v02-00 A8-0177/2015

o novom pristupu EU-a ljudskim pravima i demokraciji: ocjena rada Europske zaklade za demokraciju (EED) od njezina osnivanja

(2014/2231(INI))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj: Andrzej Grzyb

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o novom pristupu EU-a ljudskim pravima i demokraciji: ocjena rada Europske zaklade za demokraciju (EED) od njezina osnivanja

(2014/2231(INI))

The European Parliament,

–       uzimajući u obzir članke 2., 6., 8. i 21. Ugovora o Europskoj uniji,

–       uzimajući u obzir svoju preporuku Vijeću od 29. ožujka 2012. o načinima mogućeg osnivanja Europske zaklade za demokraciju (dalje u tekstu: EED)(1),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. srpnja 2011. o vanjskoj politici EU-a kojom se podržava demokratizacija(2),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2012. o strategiji digitalne slobode u vanjskoj politici EU-a(3),

–       uzimajući u obzir godišnje izvješće EU-a o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2013. koje je Vijeće usvojilo 23. lipnja 2014.,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. ožujka 2015. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2013. godinu i politici Europske unije na tom području(4),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 236/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o utvrđivanju zajedničkih pravila i postupaka za provedbu instrumenata Unije za financiranje vanjskog djelovanja(5),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 235/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta financiranja za demokraciju i ljudska prava širom svijeta(6),

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 18. svibnja 2009. pod naslovom „Podrška demokratskom upravljanju: ususret pojačanom okviru EU-a(7),

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 17. studenog 2009. o potpori demokraciji u vanjskim odnosima EU-a(8),

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 13. prosinca 2010. koji sadržavaju izvješće o napretku za 2010. i popis pilot-država(9),

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 20. lipnja 2011. o europskoj politici susjedstva(10),

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 1. prosinca 2011. o Europskoj zakladi za demokraciju(11),

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 25. lipnja 2012. o ljudskim pravima i demokraciji(12) te strateški okvir i akcijski plan EU-a o ljudskim pravima i demokraciji koji je Vijeće također donijelo 25. lipnja 2012.(13),

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 31. siječnja 2013. o podršci EU-a održivoj promjeni društava u tranziciji(14),

–       uzimajući u obzir zajednički savjetodavni dokument Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije od 4. ožujka 2015 pod naslovom „Ususret novoj europskoj politici susjedstva” (JOIN(2015)0006),

–       uzimajući u obzir pregled Službe za vanjsko djelovanje za 2013.(15),

       uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije od 25. svibnja 2011. pod nazivom „Novi odgovor na promjene u susjedstvu: pregled europske politike susjedstva” (COM(2011)0303),

–       uzimajući u obzir pismo potpore osnivanju EED-a koje je 25. studenog 2011. poslano tadašnjem predsjedniku Europskog parlamenta Jerzyju Buzeku i tadašnjoj potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton,

–       uzimajući u obzir odluku Upravnog vijeća EED-a od 3. prosinca 2014. o ukidanju početnih zemljopisnih ograničenja EED-a,

–       uzimajući u obzir članak 52. i članak 132. stavak 2. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0177/2015),

A.     budući da su promicanje i podupiranje demokracije, vladavina prava te poštovanje univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava i temeljnih sloboda među ključnim ciljevima vanjske politike EU-a, kako je navedeno u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji i u Povelji o temeljnim pravima Europske unije;

B.     budući da EU smatra da je načelo vlasništva nad procesima izgradnje demokracije ključno za promicanje istinske demokratske kulture;

C.     budući da je tijekom proteklih desetljeća veliki broj država članica uspješno okončao proces demokratske preobrazbe i pritom stekao bogato iskustvo u tom području koje bi moglo biti važno za djelovanje EED-a te koje se može i treba upotrijebiti na stručnoj i političkoj razini u radu EED-a;

D.     budući da su događaji povezani s Arapskim proljećem i istočnim susjedstvom potaknuli preoblikovanje instrumenata politike EU-a za promicanje ljudskih prava i potpore demokraciji;

E.     budući da se zbog toga što se autoritarni režimi koriste sve sofisticiranijim sredstvima, među ostalim i zakonodavstvom, za ograničavanje djelovanja nevladinih organizacija i prodemokratskih aktera, kao i korisnika sredstava EED-a, smanjuje prostor za odvijanje legitimnih aktivnosti civilnog društva i vanjsko financiranje organizacija civilnog društva u više zemalja u kojima EED djeluje;

F.     budući da su se zemlje u susjedstvu EU-a tijekom posljednjih godina suočile sa znatnim brojem političkih, sigurnosnih i ekonomskih izazova koji su izvršili ozbiljan pritisak na demokratske napore te poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda;

G.     budući da je potrebno promicati objektivne i neovisne informacije i ojačati medijsko okruženje, uključujući ono na internetu i u društvenim medijima u zemljama unutar zemljopisnog djelokruga rada EED-a, štiteći slobodu tiska i izražavanja te boreći se protiv svih oblika društvene i političke cenzure; budući da je u tim zemljama također potrebno podupirati napore demokratizacije, uključujući jačanje vladavine prava i borbu protiv korupcije;

H.     budući da osnivanje EED-a dopunjuje, zajedno s drugim programima EU-a kao što su Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) i Instrument europske politike susjedstva za poticanje razvoja civilnog društva (ENP Civil Society Facility), tradicionalni pristup usmjeren na državu prijeko potrebnim uravnoteženijim i dugoročnijim pristupom usmjerenim na društvo u čijem je središtu izravna suradnja s pokretima organiziranima na lokalnoj i regionalnoj razini te demokratskim političkim akterima;

I.      budući da procjena učinka aktivnosti promicanja demokracije, kao što je ona koju provodi EED, ostaje samo po sebi težak zadatak, osobito zbog nelinearne i dugoročne naravi političke preobrazbe u dotičnim zemljama i zbog često povjerljive prirode povezanih aktivnosti;

J.      budući da su nove informacijske tehnologije i društveni mediji postali važni instrumenti u borbi za demokraciju te stoga trebaju imati istaknuto mjesto u okviru europskog programa promicanja demokracije;

K.     budući da je do dana 19. svibnja 2015. EED financirao 158 inicijativa u ukupnom iznosu većem od 4,5 milijuna EUR u južnom susjedstvu i iznosu većem od 4,4 milijuna EUR u istočnom susjedstvu;

L.     budući da EED ima koristi od jedinstvenog oblika sufinanciranja prema kojemu administrativni proračun EED-a pruža Komisija, dok se terenske aktivnosti financiraju doprinosima država članica i trećih zemalja;

*****

Opća ocjena

1.      pozdravlja do danas ostvarene rezultate u okviru EED-a s obzirom na trenutačno izazovno međunarodno okruženje te smatra da EED ispunjava svoj glavni cilj „promicanja i poticanja demokratizacije i ostvarenja duboke i održive demokracije u državama u političkoj tranziciji i društvima koja se bore za demokratizaciju”(16), među ostalim pružanjem podrške onima bez nje, što podrazumijeva borbu protiv korupcije, promicanje dijaloga u različitosti i nenasilju, poticanje društvenog i političkog sudjelovanja te zaštitu aktivista i novinara koji na lokalnoj razini ulažu najveće napore kako bi omogućili i ubrzali pokretanje demokratskog procesa, čineći pravdu dostupnijom;

2.      sa zadovoljstvom primjećuje da EED, unatoč kratkom razdoblju djelovanja, ograničenim sredstvima i izazovima svojstvenim za procjenu učinka aktivnosti za potporu demokraciji, provodi preporuke Parlamenta i pruža dodanu vrijednost postojećoj demokratskoj potpori EU-a brzim i fleksibilnim financiranjem koje se temelji na potražnji i pristupu odozdo prema gore te koje se izravno pruža korisnicima na financijski učinkovit način i čime se dopunjuju druga sredstva EU-a, zahvaljujući manjem administrativnom opterećenju i jednostavnim postupcima koje je uspostavilo Upravno vijeće EED-a;

3.      smatra da EED, u svojstvu instrumenta potpore demokraciji, pomaže u smanjenju i političkog i osobnog rizika;

4.      naglašava svoju potpunu i trajnu potporu višestruko razgranatim naporima EU-a u potpori organizacijama civilnog društva, društvenim pokretima i aktivistima diljem svijeta; ponavlja da je važno da se izbjegne udvostručenje napora te da se i dalje jamči da se aktivnostima EED-a dopunjuju postojeći europski instrumenti vanjskog financiranja, posebno EIDHR i Instrument europskog susjedstva, s obzirom na to da se njima želi promicati demokratska načela i poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda u okruženju EU-a;

5.      pozdravlja dosljednu uključenost EED-a u korist slobode izražavanja i udruživanja, slobode medija, izgradnje i jačanja vladavine prava, borbe protiv korupcije, socijalnog i političkog pluralizma u svrhu podupiranja razvoja demokratskih režima i u istočnom i u južnom susjedstvu EU-a;

6.      mišljenja je da su inicijative koje poduzima EED pokazale svoju jedinstvenu sposobnost prevladavanja ili rješavanja nedostataka u slučajevima kada je bilo nemoguće dobiti financijska sredstva od država članica EU-a ili od država koje nisu članice EU-a;

7.      poziva EU i države članice da razviju holistički pristup za potporu političkoj tranziciji i demokratizaciji u trećim zemljama koji obuhvaća poštovanje ljudskih prava, promicanje pravde, transparentnost, odgovornost, pomirenje, vladavinu prava i jačanje demokratskih institucija, uključujući zakonodavna tijela;

Financiranje

8.      poziva osnivače EED-a, posebno sve države članice EU-a i Komisiju, da doprinesu ili povećaju svoje doprinose EED-u, u skladu sa svojim preuzetim obvezama;

9.      podsjeća na to da su se do 26. travnja 2015. sljedeće države svečano obvezale i dale svoj doprinos EED-u: Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Španjolska, Švedska i Švicarska, dok preostalih 12 država članica to još nije učinilo;

10.    naglašava da je radi održanja i daljnjeg poboljšanja učinkovitosti EED-a ključno zajamčiti dugoročno, dostatno, stabilno, transparentno i predvidljivo financiranje;

11.    poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i povjerenika za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju da za trajanja nedavno započete revizije politike europskog susjedstva razmotre dodanu vrijednost EED-a te načine na koje je moguće ostvariti održivo financiranje EED-a;

12.    poziva Belgiju da barem ocijeni mogućnost djelomičnog ili potpunog povrata poreznih prihoda koje je primila od EED-a i njegovih djelatnika u obliku financiranja projekata EED-a; podsjeća da EED po belgijskom pravu djeluje kao privatna zaklada;

13.    pozdravlja financijske doprinose sjevernih, srednjih i nekoliko južnih europskih država članica; poziva preostale južne države članice, među kojima neke održavaju osobito bliske povijesne, gospodarske ili kulturne veze s južnim susjedstvom, da ulože osobit napor u doprinošenju EED-u ili pružanjem sredstava ili upućivanjem nacionalnih stručnjaka;

14.    pozdravlja financijske doprinose koje je EED primio od partnera EU-a kao što su Švicarska i Kanada; potiče druge države, posebno države Europskog udruženja slobodne trgovine, da podupru EED;

15.    poziva sve donatore EED-a da zajamče potpunu autonomiju Izvršnog odbora EED-a pri odabiru korisnika potpore na temelju plana rada koji je odobrilo Upravno vijeće te poziva donatore na okončanje izdvajanja sredstava za pojedine zemlje ili projekte;

Ljudski resursi

16.    poziva na to da se pojačane nadležnosti tajništva EED-a odraze u odgovarajućem osoblju koje bi mu pomoglo u izvršavanju novih zadaća;

17.    potiče države članice da nakon iskazivanja interesa za upućivanje nacionalnih stručnjaka tajništvu EED-a poduzmu sljedeći korak;

Širenje zemljopisnog djelokruga rada EED-a i ravnoteža istoka i juga

18.    pozdravlja ukidanje početnih zemljopisnih ograničenja EED-a koje je donijelo Upravno vijeće na sastanku 3. prosinca 2014.;

19.    pohvaljuje EED za održavanje zemljopisne ravnoteže u financiranju projekata između istočnog i južnog susjedstva EU-a;

Bespovratna sredstva i korisnici

20.    smatra ključnim da se dugoročno zajamči održivo financiranje za primatelje sredstava EED-a boljim usklađivanjem s drugim bilateralnim donatorima i europskim instrumentima za vanjsko financiranje, osobito EIDHR-om, koje bi – gdje je prikladno – moglo preuzeti srednjoročnu financijsku potporu „zrelih” korisnika potpore EED-a i u tu svrhu:

(a) poziva EED i Komisiju da uspostave kontaktnu skupinu u cilju pronalaženja najboljeg načina za prelazak korisnika potpore EED-a na financijsku potporu EIDHR-a te

(b) poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da iznesu konkretne prijedloge mehanizama za programsko sučelje i suradnju s EED-om kako bi se dugoročno zajamčili dosljednost i održivost;

21.    poziva EED da uloži dodatne napore u zemljama u kojima je prostor za vanjsku potporu za civilno društvo ozbiljno ograničen ili u kojima je dodjela državnih sredstava diskriminirajuća te se sredstva dodjeljuju samo određenim organizacijama ili civilnim društvima; podupire nastojanja EED-a da istraži inovativne načine za pružanje potpore zagovaračima promjena u posebno teškim političkim okruženjima;

22.    također snažno potiče Upravno vijeće da nastavi podupirati demokratske političke aktiviste i pružati sredstva za uključive političke procese; smatra da bi se EED trebao uključiti u nastajanje i konsolidaciju političkih stranaka s jasnom predanošću demokratskim načelima i podržati taj proces kad god je to moguće u partnerstvu s postojećim političkim zakladama;

23.    pozdravlja smjernice EED-a za praćenje i ocjenu; naglašava, međutim, da bi te smjernice za provedbu trebale biti razmjerne veličini i obujmu ljudskih resursa EED-a;

24.    potiče EED da nastavi ići korak u korak s novim tehnologijama uvrštavanjem tehnološke potpore u svoja bespovratna sredstva;

25.    pozdravlja dodjeljivanje bespovratnih sredstava EED-a ukrajinskim akterima kao dobar primjer hitre potpore političkim i građanskim aktivistima koji su kasnije postali demokratski izabrani predstavnici; pozdravlja dodjeljivanje potpore EED-a svim prodemokratskim aktivistima uključenima u aktivnosti u susjedstvu EU-a, čime se namjerava održati razvoj konsolidiranih demokratskih režima;

26.    pozdravlja dodjeljivanje bespovratnih sredstava EED-a aktivistima u nekim državama južnog susjedstva jer dokazuju dodanu vrijednost prodemokratskih aktivnosti EED-a u posebno neprijateljskim okruženjima;

27.    snažno potiče EED da se dodatno usredotoči na skupine koje trpe društvenu isključenost ili političku marginalizaciju podupiranjem, među ostalim ženskih pokreta usmjerenih na jačanje ženskih prava i veću javnu uključenost žena, etničkih i jezičnih manjina, aktivista za ljudska prava pripadnika zajednice LGBTI, vjerskih manjina izloženih progonu i građanskih aktivista povezanih s vjerskim zajednicama, kao i pokreta na lokalnoj razini, osjetljivih ili novonastalih političkih pokreta, sindikata, blogera te aktivista novih medija;

28.    poziva EED da razvije, kada i ako je relevantno, suradnju s građanskim aktivističkim skupinama povezanima s vjerskim zajednicama, uključujući vjerske manjine izložene progonu; podsjeća na činjenicu da je Crkva odigrala ključnu ulogu u suprotstavljanju komunističkim režimima i u procesu demokratske transformacije u srednjoj i istočnoj Europi;

29.    potiče EED da pojača svoju potporu mladim vođama u usponu i novoizabranim predstavnicima i predstavnicama žena, mladih i manjina u zemljama u političkoj tranziciji;

30.    poziva države članice da nastave s pružanjem financijske pomoći ruskom civilnom društvu i medijima preko EED-a; ističe da svi nedavni događaji, kao što su ograničenja nametnuta organizacijama civilnog društva, ugnjetavanje političke oporbe te agresivne ciljane kampanje dezinformiranja koje provode mediji koje kontrolira država, odaju dojam da služe svrsi namjernog stvaranja plodnog tla za ekstremnu, nacionalističku političku klimu koju odlikuju antidemokratska retorika, govor mržnje i represija;

Suradnja Parlamenta i EED-a

31.    pozdravlja prvo predstavljanje godišnjeg izvješća o EED-u u Odboru za vanjske poslove, u skladu s člankom 8. stavkom 4. Statuta EED-a; ističe da je važno da se navedeni događaj odvija na godišnjoj osnovi te naglašava da je to dobra prilika za sagledavanje stanja i razvoja novih sinergija;

32.    poziva na učinkovito povezivanje EED-a, Skupine za podršku demokraciji i koordinaciju izbora te mjerodavnih parlamentarnih odbora i stalnih izaslanstava; potiče svoje zastupnike da podrže EED i naglase njegovo djelovanje u relevantnim intervencijama i tijekom posjeta izaslanstava EP-a trećim zemljama, uključujući sastanke s korisnicima;

33.    poziva na razvoj daljnje suradnje između EED-a, njegovih korisnika i mreže nagrade Saharov;

34.    poziva EED da još više poboljša svoju suradnju s parlamentarnim Forumom mladih vođa;

Dosljednost politika i koordinacija

35.    potiče i države članice i institucije EU-a da zajamče istinsku unutarnju i vanjsku dosljednost povezanu s nastojanjima u promicanju demokracije i priznanju uloge EED-a u tom pogledu;

36.    potiče delegacije EU-a i diplomatske misije država članica u državama u kojima je EED aktivan da o potencijalnim korisnicima obavijeste EED te da potencijalne korisnike obavijeste o EED-u; također potiče djelatnike EED-a da blisko surađuju s mjerodavnim diplomatskim osobljem EU-a i država članica u vezi s potencijalnim korisnicima potpore koje EED ne može podupirati te da iskažu uzajamno poštovanje u pogledu osjetljivosti informacija i sigurnosti svih strana;

37.    apelira na delegacije EU-a i diplomatska predstavništva država članica da strukturirano surađuju kako bi olakšali postupak podnošenja zahtjeva za vizu za korisnike sredstava EED-a koji su pozvani u Europsku uniju;

38.    pozdravlja napore ESVD-a i Komisije da šire informacije povezane s EED-om među svojim osobljem, posebno u delegacijama EU-a;

39.    poziva na održavanje trogodišnjeg sastanka Upravnog vijeća EED-a na ministarskoj razini na kojemu bi se raspravljalo o politici EU-a o potpori demokraciji i o budućim strateškim prioritetima EED-a;

Suradnja s drugim akterima u potpori demokracije

40.    poziva EED da u skladu sa svojim statutom nastavi surađivati s organizacijama sa sjedištima u Europi kao što su Vijeće Europe, Međunarodni institut za demokraciju i pomoć pri izborima i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju;

41.    poziva EED da njeguje suradnju s glavnim akterima te međunarodnim, regionalnim i nacionalnim organizacijama koje su aktivne na polju promicanja demokracije i koje imaju sjedište u EU-u ili u zemljama u kojima EED djeluje;

42.    potiče EED da utvrdi moguće načine suradnje s međunarodnim organizacijama civilnog društva, među ostalim, s Forumom civilnog društva Istočnog partnerstva i Zakladom Anna Lindh;

Daljnje preporuke

43.    poziva EED da nastavi razvijati nove inovativne načine i instrumente promicanja demokracije, uključujući pomoć za političke aktere i aktiviste, te da razmjenjuje najbolje prakse kako bi se prilagodio sve prisutnijim ograničenjima u brojnim zemljama s autoritarnim režimima, s posebnim naglaskom na novim medijima i inicijativama na lokalnoj razini u tim zemljama; naglašava važnost razvijanja, u tom kontekstu, strategija svojstvenih pojedinoj zemlji;

44.    poziva EED da u ime svojeg demokratskoga duha ima u sastavu svojeg Upravnog vijeća potpunu zastupljenost svih klubova zastupnika Europskog parlamenta, na temelju sustava D' Hondt, te da zajamči barem jedno mjesto za svaki klub zastupnika;

45.    pozdravlja izvještavanje javnosti o dosadašnjim postignućima EED-a i smatra da bi se daljnjim isticanjem jedinstvenosti i dodane vrijednosti EED-a te opširnim i redovitim komuniciranjem o temi povećala njegova sposobnost prikupljanja sredstava;

***

46.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama i parlamentima država članica i Europskoj zakladi za demokraciju.

(1)

SL C 257 E, 6.9.2013., str. 13.

(2)

SL C 33 E, 5.2.2013., str. 165.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0470.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0076.

(5)

SL L 77, 15.3.2014., str. 95

(6)

SL L 77, 15.3.2014., str. 85

(7)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=HR&f=ST%209908%202009%20INIT

(8)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf (en)

(9)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf (en)

(10)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf (en)

(11)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf (en)

(12)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf (en)

(13)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf (en)

(14)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf (en)

(15)

http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf

(16)

Članak 2. Statuta EED-a dostupan je na: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

26.5.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bodil Ceballos, Ignazio Corrao, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Fernando Maura Barandiarán, Norbert Neuser, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, István Ujhelyi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Maria Grapini, Josef Weidenholzer

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti