Eljárás : 2014/2231(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0177/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0177/2015

Viták :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0274

JELENTÉS     
PDF 179kWORD 110k
2.6.2015
PE 544.402v02-00 A8-0177/2015

az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó új uniós megközelítésről – a Demokráciáért Európai Alapítvány létrehozása óta végzett tevékenységeinek értékelése

(2014/2231(INI))

Külügyi Bizottság

Előadó: Andrzej Grzyb

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó új uniós megközelítésről – a Demokráciáért Európai Alapítvány létrehozása óta végzett tevékenységeinek értékelése

(2014/2231(INI))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2., 6., 8. és 21. cikkére,

–       tekintettel a Demokráciáért Európai Alapítvány esetleges létrehozásának módozatairól szóló, a Tanácshoz intézett 2012. március 29-i ajánlására(1),

–       tekintettel a demokratizálódást támogató uniós külpolitikákról szóló, 2011. július 7-i állásfoglalására(2),

–       tekintettel az uniós külpolitika digitális szabadságra vonatkozó stratégiájáról szóló, 2012. december 11-i állásfoglalására(3),

–       tekintettel a Tanács által 2014. június 23-án elfogadott, „Az EU éves jelentése az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban 2013-ban” című jelentésre,

–       tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2015. március 12-i állásfoglalására(4),

–       tekintettel a külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 2014. március 11-i 236/2014/EU rendeletre(5),

–       tekintettel a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 2014. március 11-i 235/2014/EU rendeletre(6),

–       tekintettel a Tanács „A demokratikus kormányzás támogatása – A megerősített uniós keret felé” című, 2009. május 18-i következtetéseire(7),

–       tekintettel a demokráciának az EU külkapcsolatai keretében való támogatásáról szóló, 2009. november 17-i tanácsi következtetésekre(8),

–       tekintettel a Tanács 2010. december 13-i következtetéseire, amely tartalmazza a 2010. évi jelentést és a kísérleti országok listáját(9),

–       tekintettel a Tanács európai szomszédságpolitikáról szóló, 2011. június 20-i következtetéseire(10),

–       tekintettel a Tanács a Demokráciáért Európai Alapítványról szóló, 2011. december 1-jei tanácsi következtetéseire(11),

–       tekintettel a Tanács emberi jogokról és demokráciáról szóló 2012. június 25-i következtetéseire(12), valamint a Tanács által szintén 2012. június 25-én elfogadott, az emberi jogokról és a demokráciáról szóló uniós stratégiai keretre és cselekvési tervre(13),

–       tekintettel a Tanács 2013. január 31-i, „A fenntartható változás uniós támogatása az átalakulóban lévő társadalmakban” címmel megfogalmazott következtetéseire(14),

–       tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottságnak az „Új európai szomszédságpolitikai felé” című, 2015. március 4-i közös konzultációs anyagára (JOIN(2015)0006),

–       tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat 2013. évi felülvizsgálatára(15),

       tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottságnak „Az átalakuló szomszédság új megközelítése– Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata” című, 2011. május 25-i közös közleményére (COM(2011)0303),

–       tekintettel a Demokráciáért Európai Alapítvány létrehozását támogató, az Európai Parlament egykori elnökének, Jerzy Buzeknek és a Bizottság egykori alelnökének /az Unió egykori külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Catherine Ashtonnak címzett, 2011. november 25-én kelt levelére,

–       tekintettel a Demokráciáért Európai Alapítvány irányítótanácsának 2014. december 3-i határozatára a Demokráciáért Európai Alapítványra vonatkozó kezdeti földrajzi korlátozások feloldásáról,

–       tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére és 132. cikkének (2) bekezdésére,

–       tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A8-0177/2015),

A.     mivel a demokrácia előmozdítása és támogatása, a jogállamiság, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok egyetemességének és oszthatatlanságának tiszteletben tartása az EU külpolitikájának fő célkitűzései közé tartoznak, ahogyan azt az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke és az Alapjogi Charta is előírja;

B.     mivel az EU a demokráciaépítés folyamata iránti felelősségvállalás elvét kiemelkedő fontosságúnak tartja egy valódi demokratikus kultúra előmozdításához;

C.     mivel számos uniós tagállam társadalma az utóbbi évtizedekben sikeres demokratikus átalakulási folyamaton esett át, és e területen a Demokráciáért Európai Alapítvány tevékenysége szempontjából jelentős tapasztalatot halmozott fel, amelyet szakértői és politikai szinten fel lehet és fel kell használni a Demokráciáért Európai Alapítvány munkájához;

D.     mivel az arab tavasz történései és a keleti szomszédságban történt események nyomán megkezdődött az emberi jogok előmozdítását és a demokrácia támogatását célzó uniós szakpolitikai eszközök átformálása;

E.     mivel a világ számos olyan országában, ahol a Demokráciáért Európai Alapítvány működik, csökken a jogszerű civil társadalmi fellépések mozgástere és a civil társadalmi szervezetek külső finanszírozása amiatt, hogy a tekintélyelvű rendszerek egyre kifinomultabb eszközöket – többek között jogszabályokat – alkalmaznak a nem kormányzati szervezetek és a demokráciapárti szereplők – többek között a Demokráciáért Európai Alapítvány kedvezményezettjei – munkájának korlátok közé szorítására;

F.     mivel az európai szomszédságpolitika országainak az elmúlt években rendkívül sok olyan politikai, biztonsági és gazdasági kihívással kellett szembenézniük, amelyek nagymértékben megterhelték a demokratizálódási erőfeszítéseket és megnehezítették az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását;

G.     mivel támogatni kell azokban az országokban, amelyekben a Demokráciáért Európai Alapítvány működik a tárgyilagos és független tájékoztatás nyújtását és meg kell erősíteni a médiakörnyezetet, többek között az internetet és a közösségi médiát, miközben védeni kell a sajtó és a véleménynyilvánítás szabadságát, és küzdeni kell a társadalmi és politikai cenzúra valamennyi formája ellen; mivel ezekben az országokban ugyanolyan fontos a demokratizálódási erőfeszítések támogatása, ideértve a jogállamiság megszilárdítását és a korrupció elleni küzdelmet;

H.     mivel a Demokráciáért Európai Alapítvány létrehozása – más olyan uniós programokkal együtt, mint a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) és az európai szomszédságpolitika civil társadalmi eszköze – az EU hagyományos államközpontú megközelítését egy kiegyensúlyozottabb, hosszabb távú és társadalomorientált megközelítéssel egészíti ki, amelyre nagyon nagy szükség van, középpontba helyezve az alulról építkező helyi és regionális mozgalmakkal való közvetlen kapcsolatot;

I.      mivel a Demokráciáért Európai Alapítvány által végrehajtottakhoz hasonló demokráciatámogatási intézkedések hatásának értékelése továbbra is alapvetően nehéz feladat, különösen az érintett országok politikai átalakulásának nem lineáris és elhúzódó jellege és az érintett tevékenységek gyakran bizalmas természete miatt;

J.      mivel az információs technológiák és a közösségi média a demokráciáért folytatott küzdelem fontos eszközeivé váltak, és ezért ezeknek kiemelt helyet kell biztosítani a demokrácia támogatására irányuló európai menetrendben;

K.     mivel a Demokráciáért Európai Alapítvány 2015. május 19-ig 158 kezdeményezést támogatott, az EU déli szomszédságában összesen több mint 4,5 millió EUR értékben, az EU keleti szomszédságában pedig több mint 4,4 millió EUR értékben;

L.     mivel a Demokráciáért Európai Alapítvány a társfinanszírozás különleges formájában részesül, amelynek értelmében igazgatási költségvetését a Bizottság biztosítja, ugyanakkor a helyszínen végzett tevékenységeket a tagállamok és harmadik országok hozzájárulásaiból finanszírozzák;

*****

Általános értékelés

1.      üdvözli a Demokráciáért Európai Alapítvány által eddig elért eredményeket, tekintettel a jelenlegi nehéz nemzetközi környezetre, és úgy véli, hogy „a politikai átalakulás alatt álló országokban és a demokratizálódásért küzdő társadalmakban a demokratizálódás és a mélyen gyökerező és fenntartható demokrácia előmozdítására és ösztönzésére”(16) irányuló fő célkitűzéseit teljesíti, többek között a „nem támogatottak támogatásával” is, a korrupció elleni küzdelem révén, a sokféleségen és az erőszakmentességen belüli párbeszéd előmozdításával, a társadalmi és politikai részvétel ösztönzése révén, azon az adott területen dolgozó aktivisták és újságírók támogatásával, akik áldoznak arra, hogy biztosítsák és felgyorsítsák az igazságszolgáltatást hozzáférhetőbbé tévő demokratikus folyamatok elindítását;

2.      elégedettséggel veszi tudomásul, hogy az Alapítvány a rövid működési időszak, a korlátozott pénzeszközök, valamint a demokráciatámogatás hatásának értékelésével kapcsolatos kihívások ellenére teljesítette a Parlament ajánlásait, hozzáadott értéket teremtve a meglévő uniós demokráciatámogatáshoz egy gyors, rugalmas, alulról felfelé építkező és a kereslet által vezérelt finanszírozással, amelyet közvetlenül a kedvezményezettek számára pénzügyileg hatékony módon biztosítottak, az alacsony adminisztratív terheknek, valamint az Alapítvány számára az irányítótanács által létrehozott egyszerű eljárásoknak köszönhetően;

3.      úgy véli, hogy a Demokráciáért Európai Alapítvány mint a demokráciát támogató módszer hozzájárult mind a politikai, mind a személyes kockázat csökkentéséhez;

4.      hangsúlyozza az EU arra vonatkozó többirányú erőfeszítései iránti maradéktalan és folyamatos támogatását, hogy segítséget nyújtson a civil társadalmi szervezeteknek, társadalmi mozgalmaknak és aktivistáknak szerte a világon; megismétli, hogy továbbra is biztosítani kell a Demokráciáért Európai Alapítvány tevékenységének és az EU meglévő külső finanszírozási eszközeinek – elsősorban a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) – egymást kiegészítő jellegét és kerülni kell az ezek közti átfedéseket, mivel azok a demokratikus elvek előmozdítását és az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását tűzték ki célul az EU közelében;

5.      üdvözli, hogy a Demokráciáért Európai Alapítvány következetesen kiáll a véleménynyilvánítás szabadsága és az egyesülési szabadság, a tömegtájékoztatás szabadsága, a jogállamiság építése és megerősítése, a korrupció elleni küzdelem, valamint a társadalmi és politikai pluralizmus mellett, amelynek célja a demokratikus rendszerek fejlődésének támogatása az EU keleti és a déli szomszédságában;

6.      azon a véleményen van, hogy a Demokráciáért Európai Alapítvány által megvalósított kezdeményezések egyedülállónak és hiánypótlónak bizonyultak azokban az esetekben, amikor az uniós tagállamok és a nem uniós országok általi finanszírozás nem valósulhatott meg;

7.      felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki egy holisztikus megközelítést a politikai átmenet és a demokratizálódás támogatására a harmadik országokban, amely magában foglalja az emberi jogok tiszteletben tartását, a jogérvényesülés, az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a megbékélés és a jogállamiság előmozdítását, valamint a demokratikus intézmények – többek között a jogalkotó szervek – megerősítését;

Finanszírozás

8.      felhívja a Demokráciáért Európai Alapítvány alapító feleit, különösen az összes uniós tagállamot és a Bizottságot, hogy járuljanak hozzá az Alapítványhoz vagy növeljék az ilyen hozzájárulásaikat, a Demokráciáért Európai Alapítvány megalapításakor vállalt kötelezettségeikkel összhangban;

9.      emlékeztet arra, hogy 2015. április 26-án a Demokráciáért Európai Alapítványnak a következő országok ajánlották fel támogatásukat és hozzájárulásukat: Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Németország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország és Svájc, míg a többi 12 tagország ezt még nem tette meg;

10.    hangsúlyozza, hogy a Demokráciáért Európai Alapítvány hatékonyságának fenntartása és továbbfejlesztése szempontjából elengedhetetlen a hosszú távú, megfelelő, stabil, átlátható és kiszámítható finanszírozás biztosítása;

11.    felszólítja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, valamint az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztost, hogy kerüljön sor a Demokráciáért Európai Alapítvány hozzáadott értékének mérlegelésére az európai szomszédságpolitika közelmúltban elindított felülvizsgálata során, és hogy vizsgálják meg, milyen módon lehetne a Demokráciáért Európai Alapítvány fenntartható támogatását biztosítani;

12.    felkéri Belgiumot, hogy legalább mérje fel a Demokráciáért Európai Alapítványtól és annak alkalmazottaitól származó adóbevételek egésze vagy egy része visszatérítésének lehetőségét az Alapítvány projektjeinek finanszírozására; emlékeztet arra, hogy a Demokráciáért Európai Alapítvány a belga jog szerinti magánalapítványként működik;

13.    üdvözli az északi, a közép-európai és egyes déli tagállamok által nyújtott hozzájárulásokat; felhívja a többi déli tagállamot, amelyek egy része történelmi, gazdasági és kulturális szempontból különösen erősen kötődik a déli szomszédsághoz, hogy tegyenek külön erőfeszítést a Demokráciáért Európai Alapítványhoz való pénzügyi vagy kirendelés által történő hozzájárulás érdekében;

14.    üdvözli az Alapítvány által az uniós partnerektől, például a Svájctól és Kanadától kapott pénzügyi hozzájárulást; szorgalmazza, hogy más tagállamok, különösen az EFTA-országok is támogassák a Demokráciáért Európai Alapítványt;

15.    felszólítja a Demokráciáért Európai Alapítvány támogatóit, hogy az Alapítvány végrehajtó bizottsága számára biztosítsanak teljes szabadságot a kedvezményezettek kiválasztásában, ami az irányítótanács által jóváhagyott munkaterv alapján történik, továbbá felszólít arra, hogy vessenek véget annak a gyakorlatnak, hogy a támogatók bizonyos országok vagy projektek tekintetében támogatási összegeket különítenek el;

Emberierőforrás-kapacitás

16.    kéri a Demokráciáért Európai Alapítvány titkársága kapacitásainak megerősítését megfelelő emberi erőforrások formájában, lehetővé téve, hogy megbirkózzon új feladatai ellátásával;

17.    arra ösztönzi a tagállamokat, hogy valósítsák meg azon jelzésüket, hogy nemzeti szakértőket rendelnek ki a Demokráciáért Európai Alapítvány titkárságához;

A Demokráciáért Európai Alapítvány földrajzi megbízatása és a kelet és dél közötti egyensúly

18.    üdvözli a Demokráciáért Európai Alapítvány kezdeti földrajzi korlátozásának megszüntetését az irányítótanács 2014. december 3-i ülésén elfogadottak alapján;

19.    üdvözli, hogy a Demokráciáért Európai Alapítvány biztosítja a keleti és déli szomszédság közötti földrajzi egyensúlyt a projektfinanszírozásban;

Támogatás és kedvezményezettek

20.    alapvető fontosságúnak tartja, hogy hosszú távon biztosítsák a Demokráciáért Európai Alapítvány kedvezményezettjei fenntartható finanszírozását a más kétoldalú támogatókkal és az európai külső finanszírozási eszközökkel – különösen a demokrácia és az emberi jogok európai eszközével – kialakított kiegészítő kapcsolatok megerősítése révén, amely – adott esetben – átveheti az Alapítvány régebbi kedvezményezettjeinek középtávú pénzügyi finanszírozását, és e célból:

a) felkéri a Demokráciáért Európai Alapítványt és a Bizottságot egy kapcsolattartó csoport létrehozására annak meghatározása érdekében, hogy az Alapítvány kedvezményezettjei számára mi a legjobb módja a demokrácia és az emberi jogok európai eszközéből nyújtott pénzügyi támogatására való átállásra; valamint

b) felszólítja az Európai Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy terjesszenek elő konkrét javaslatokat egy, a Demokráciáért Európai Alapítvánnyal közös programozási pont létrehozására, illetve az Alapítvánnyal való együttműködésre vonatkozó mechanizmusokra, az összhang és a fenntarthatóság hosszabb távon való biztosítása érdekében;

21.    kéri a Demokráciáért Európai Alapítvány további aktív részvételét azokban az országokban, ahol a civil társadalom számára nyújtott külső támogatás komoly akadályokba ütközik, vagy ahol az állami finanszírozás megkülönböztető, és azt kizárólag csak bizonyos szervezeteknek vagy civil társadalmi szervezeteknek ítélik oda; támogatja a Demokráciáért Európai Alapítvány arra irányuló erőfeszítéseit, hogy innovatív eszközöket találjon olyan szereplők támogatására, akik különösen nehéz politikai környezetben a változásért munkálkodnak;

22.    nyomatékosan kéri az irányítótanácsot, hogy folytassa a demokratikus politikai aktivisták támogatását és az integrált politikai folyamatok finanszírozását; úgy véli, hogy a Demokráciáért Európai Alapítványnak foglalkoznia kell azokkal a politikai pártokkal, illetve támogatnia kell az olyan pártok megjelenését és megerősödését, amelyek egyértelműen elkötelezték magukat a demokratikus elvek mellett, lehetőség szerint a meglévő politikai alapítványokkal partnerségben;

23.    üdvözli a Demokráciáért Európai Alapítványnak a nyomon követésre és értékelésre vonatkozó iránymutatásait; hangsúlyozza azonban, hogy e végrehajtási iránymutatásoknak a Demokráciáért Európai Alapítvány méretével és emberierőforrás-kapacitásával arányosaknak kell lenniük;

24.    ösztönzi a Demokráciáért Európai Alapítványt, hogy továbbra is legyen fogékony az új technológiákra azáltal, hogy támogatásaiba beépíti a technológiai támogatást;

25.    üdvözli a Demokráciáért Európai Alapítvány által az ukrán szereplőknek nyújtott támogatásokat, mivel jó példával szolgált a később demokratikusan képviselőkké megválasztott politikai és civil aktivistáknak nyújtott gyors támogatásra; üdvözli a Demokráciáért Európai Alapítványból az EU szomszédságában tevékenykedő demokráciapárti aktivistáknak kínált támogatást, amelynek célja a szilárd demokratikus rendszerek kialakítása érdekében végzett munka fenntartása;

26.    üdvözli a Demokráciáért Európai Alapítvány által a déli szomszédság néhány országának aktivistái számára nyújtott támogatásokat, hiszen ezek a Demokráciáért Európai Alapítvány különösen ellenséges környezetben végzett demokráciát támogató munkájának hozzáadott értékét tükrözik;

27.    határozottan ösztönzi a Demokráciáért Európai Alapítványt arra, hogy fokozottabb hangsúlyt helyezzen a társadalmilag vagy politikailag kirekesztett csoportokra, többek között a nők jogainak erősítését és a nők közéletben való fokozottabb részvételének megvalósítását célul kitűző női mozgalmak, valamint az alulról építkező mozgalmak támogatásával, továbbá a vallási közösségekhez kapcsolódó etnikai és nyelvi kisebbségek, LMBTI emberi jogi aktivisták, üldözött vallási kisebbségek és civil aktivisták, továbbá alulról építkező mozgalmak, a gyenge vagy kialakulóban lévő politikai mozgalmak, a szakszervezetek, bloggerek és a médiában tevékenykedő aktivisták támogatása révén;

28.    felhívja a Demokráciáért Európai Alapítványt arra, hogy – adott esetben – alakítson ki együttműködést a vallási közösségekhez – köztük az üldözött vallási kisebbségekhez –kapcsolódó civil aktivista csoportokkal; emlékeztet arra, hogy az egyház döntő szerepet játszott a kommunista rezsimek elleni küzdelemben és a közép- és kelet-európai országok demokratikus átalakulásának folyamatában;

29.    ösztönzi a Demokráciáért Európai Alapítványt, hogy fokozza a megjelenő fiatal vezetők és újonnan megválasztott női, ifjúsági vagy kisebbségi képviselők számára nyújtott támogatását a politikai átmenet időszakában lévő országokban;

30.    felszólítja a tagállamokat, hogy a Demokráciáért Európai Alapítványon keresztül továbbra is nyújtsanak pénzügyi támogatást az orosz civil társadalom és média számára; felhívja a figyelmet a közelmúltbeli fejleményekre, így a civil társadalmi szervezeteket sújtó korlátozásokra, a politikai ellenzék elnyomására és az államilag ellenőrzött média által folytatott agresszív, célzott dezinformációs kampányokra, melyek láthatóan mind azt a célt szolgálják, hogy szándékosan olyan, a szélsőségesen nacionalista politikai légkörnek kedvező környezetet hozzanak létre, amelyet antidemokratikus retorika, elnyomás és gyűlöletbeszéd jellemez;

A Parlament és a Demokráciáért Európai Alapítvány közötti együttműködés

31.    üdvözli a Demokráciáért Európai Alapítvány első éves jelentésének a Külügyi Bizottság előtti, az Alapítvány alapszabálya 8. cikkének (4) bekezdésének megfelelő ismertetését; hangsúlyozza, hogy ez az évente ismétlődő esemény jó alkalmat teremt az áttekintésre és új szinergiák kialakítására;

32.    felszólít a Demokráciáért Európai Alapítvány, a Demokráciatámogatási és Választási Koordinációs Csoport, valamint az illetékes parlamenti bizottságok és állandó küldöttségek közötti hatékony kapcsolatra; arra ösztönzi tagjait, hogy támogassák a Demokráciáért Európai Alapítványt, és a figyelmet a kapcsolódó fellépések terén és az Európai Parlament harmadik országokba látogató parlamenti küldöttségeiben – többek között a kedvezményezettekkel való találkozókon – irányítsák az Alapítvány munkájára;

33.    szorgalmazza a Demokráciáért Európai Alapítvány, a kedvezményezettek és a Szaharov-díj hálózat közötti együttműködés elmélyítését;

34.    felkéri a Demokráciáért Európai Alapítványt, hogy fejlessze tovább együttműködését a fiatal vezetők európai parlamenti fórumával;

Politikai koherencia és koordináció

35.    arra ösztönzi a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy biztosítsák a demokratikus erőfeszítések tekintetében a valódi belső és külső koherenciát, és e tekintetben ismerjék el a Demokráciáért Európai Alapítvány szerepét;

36.    szorgalmazza, hogy azokban az országokban, ahol a Demokráciáért Európai Alapítvány aktívan működik, az uniós küldöttségek és a tagállamok diplomáciai képviseletei hívják fel a lehetséges kedvezményezettekre az Alapítvány figyelmét, illetve a potenciális kedvezményezetteket tájékoztassák a Demokráciáért Európai Alapítvány létezéséről; ezzel párhuzamosan arra ösztönzi a Demokráciáért Európai Alapítvány személyzetét, hogy folytasson szoros együttműködést a vonatkozó uniós és tagállami diplomáciai személyzettel azon lehetséges kedvezményezettek kapcsán, akik az Alapítványon keresztül nem támogathatók, kölcsönösen tiszteletben tartva az információk érzékenységét és valamennyi fél biztonságát;

37.    sürgeti az uniós küldöttségeket és a tagállamok diplomáciai képviseleteit, hogy szervezett módon működjenek együtt annak érdekében, hogy megkönnyítsék a Demokráciáért Európai Alapítvány Európai Unióba meghívott támogatottjai számára a vízumkérelmi eljárást;

38.    üdvözli az EKSZ és a Bizottság erőfeszítéseit, hogy a Demokráciáért Európai Alapítványról tájékoztatást nyújt saját személyzete körében, különösen az uniós küldöttségek tagjai között;

39.    felszólít arra, hogy a Demokráciáért Európai Alapítvány irányítótanácsa háromévenként tartson miniszteri szintű ülést, hogy megvitassák az EU demokráciatámogatási politikáját és az Alapítvány jövőbeni stratégiai prioritásait;

A demokráciát támogató egyéb szereplőkkel való együttműködés

40.    kéri, hogy összhangban a Demokráciáért Európai Alapítvány alapszabályával az Alapítvány működjön együtt az Európában működő szervezetekkel, például az Európa Tanáccsal, az IDEA-val (a demokrácia és a választási segítségnyújtás nemzetközi intézete) és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel;

41.    felhívja a Demokráciáért Európai Alapítványt arra, hogy fokozza az együttműködést a demokráciatámogatás terén aktív kulcsfontosságú szereplőkkel és azon nemzetközi, regionális és országos szervezetekkel, amelyek székhelye az Európai Unióban van, vagy amelyek azokban az országokban tevékenykednek, amelyekben a Demokráciáért Európai Alapítványt működik;

42.    ösztönzi, hogy a Demokráciáért Európai Alapítvány határozza meg a nemzetközi civil társadalmi szervezetekkel, többek között a keleti partnerség civil társadalmi fórumával és az Anna Lindh Alapítvánnyal történő együttműködés lehetséges formáit;

További ajánlások

43.    felhívja a Demokráciáért Európai Alapítványt, hogy folytassa a demokráciatámogatás – többek között politikai szereplők és aktivisták számára nyújtott – új és innovatív eszközeinek kidolgozását és a legjobb gyakorlatok megosztását annak érdekében, hogy igazodni tudjon az önkényuralmi rendszerű országokban tapasztalható fokozódó korlátozáshoz, különös tekintettel a médiával és a civil társadalommal kapcsolatos új kezdeményezésekre ezekben az országokban; ebben az összefüggésben hangsúlyozza az országspecifikus stratégiák kidolgozásának fontosságát;

44.    felszólítja a Demokráciáért Európai Alapítványt, hogy – a demokrácia szellemében – irányítótanácsában biztosítson teljes képviseletet valamennyi képviselőcsoportja számára a D'Hondt rendszer alapján, és képviselőcsoportonként biztosítson legalább egy helyet;

45.    üdvözli, hogy tájékoztatást nyújtottak a nyilvánosság számára a Demokráciáért Európai Alapítvány eddigi eredményeiről, és úgy véli, hogy az Alapítvány egyediségének és hozzáadott értékének további hangsúlyozása, valamint a témáról széles körben és rendszeresen folytatott kommunikáció növelné adománygyűjtő kapacitását;

***

46.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Demokráciáért Európai Alapítványnak.

(1)

HL C 257. E, 2013.9.6, 13. o.

(2)

HL C 33. E, 2013.2.5, 165. o.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0470.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0076.

(5)

HL L 77., 2014.3.15., 95. o.

(6)

HL L 77., 2014.3.15., 85. o.

(7)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=HU&f=ST%209908%202009%20INIT

(8)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf

(9)

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf

(10)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf

(11)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf

(12)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/131171.pdf

(13)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/131181.pdf

(14)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf

(15)

http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_hu.pdf

(16)

A Demokráciáért Európai Alapítvány alapszabályának 2. cikke – elérhető az alábbi oldalon: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

26.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Bodil Ceballos, Ignazio Corrao, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Fernando Maura Barandiarán, Norbert Neuser, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, István Ujhelyi

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Maria Grapini, Josef Weidenholzer

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat