Procedure : 2014/0293(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0179/2015

Indgivne tekster :

A8-0179/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0255

HENSTILLING     ***
PDF 138kWORD 50k
4.6.2015
PE 554.688v02-00 A8-0179/2015

om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Jerzy Buzek

(Forenklet procedure - Forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien (05872/2015),

–       der henviser til Rådets afgørelse 2002/648/EF af 25. juni 2002 om indgåelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien(1),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0074/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, artikel 99, stk. 2, artikel 108, stk. 7, og artikel 50, stk. 1,

–       der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0179/2015),

1.      godkender forlængelsen af aftalen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Indiens regering og parlament.

(1)

EFT L 213 af 9.8.2002, s. 29.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Forenklet procedure - dato for afgørelse

24.3.2015

Dato for vedtagelse

28.5.2015

 

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik