Menettely : 2014/0293(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0179/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0179/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/07/2015 - 4.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0255

SUOSITUS     ***
PDF 132kWORD 52k
4.6.2015
PE 554.688v02-00 A8-0179/2015

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

(05872/2015 – C8‑0074/2015 – 2014/0293(NLE))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Jerzy Buzek

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

(05872/2015 – C8‑0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (05872/2015),

–       ottaa huomioon tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välillä 25. kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/648/EY(1),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0074/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A8-0179/2015),

1.      antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Intian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1)

             EYVL L 213, 9.8.2002, s. 29.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

24.3.2015

Hyväksytty (pvä)

28.5.2015

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö