Procedūra : 2014/0293(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0179/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0179/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 08/07/2015 - 4.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0255

IETEIKUMS     ***
PDF 147kWORD 188k
4.6.2015
PE 554.688v02-00 A8-0179/2015

par projektu Padomes lēmumam par to, lai pagarinātu Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Jerzy Buzek

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 50. panta 1. punkts)

PR_NLE-AP_Agreement

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai pagarinātu Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā projektu Padomes lēmumam par to, lai pagarinātu Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību (05872/2015),

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Lēmumu 2002/648/EK par Zinātniski tehniskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību(1),

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 186. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) daļu (C8-0074/2015),

–       ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 99. panta 2. punktu, 108. panta 7. punktu un 50. panta 1. punktu,

–       ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A8‑0179/2015),

1.      sniedz piekrišanu nolīguma pagarināšanai;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Indijas Republikas valdībai un parlamentam.

(1)

OV L 213, 9.8.2002., 29. lpp.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

24.3.2015

Pieņemšanas datums

28.5.2015

 

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika