Procedură : 2014/0293(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0179/2015

Texte depuse :

A8-0179/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2015 - 4.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0255

RECOMANDARE     ***
PDF 143kWORD 56k
4.6.2015
PE 554.688v01-00 A8-0179/2015

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Jerzy Buzek

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India (05872/2015),

–       având în vedere Decizia 2002/648/CE a Consiliului din 25 iunie 2002 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India(1),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0074/2015),

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2), articolul 108 alineatul (7) și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0179/2015),

1.      aprobă reînnoirea acordului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii India.

(1)

             JO L 213, 9.8.2002, p. 29.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Procedură simplificată - data deciziei

24.3.2015

Data adoptării

28.5.2015

 

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate