PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije

4.6.2015 - (05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE)) - ***

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalec: Jerzy Buzek
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

Postopek : 2014/0293(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0179/2015
Predložena besedila :
A8-0179/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije (05872//2015),

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/648/ES z dne 25. junija 2002 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije[1],

–       ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 186 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8–0074/2015),

–       ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2), člena 108(7) in člena 50(1) Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0179/2015),

1.      odobri podaljšanje sporazuma;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Indije.

  • [1]               UL L 213, 9.8.2002, str. 29.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

24.3.2015

Datum sprejetja

28.5.2015