Procedure : 2014/0228(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0180/2015

Indgivne tekster :

A8-0180/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0256

HENSTILLING     ***
PDF 138kWORD 50k
4.6.2015
PE 554.715v02-00 A8-0180/2015

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Færøerne, hvorved Færøerne associeres til Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Jerzy Buzek

(Forenklet procedure - Forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Færøerne, hvorved Færøerne associeres til Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05660/2015),

–       der henviser til udkastet til aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Færøerne, hvorved Færøerne associeres til Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) (14014/2014),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 8, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0057/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, artikel 99, stk. 2, artikel 108, stk. 7, og artikel 50, stk. 1,

–       der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0180/2015),

1.      godkender indgåelsen af aftalen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Færøernes regering og parlament.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Forenklet procedure - dato for afgørelse

24.3.2015

Dato for vedtagelse

28.5.2015

 

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik