Menettely : 2014/0228(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0180/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0180/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/07/2015 - 4.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0256

SUOSITUS     ***
PDF 131kWORD 52k
4.6.2015
PE 554.715v02-00 A8-0180/2015

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Färsaarten välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020), tekemisestä

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Jerzy Buzek

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Färsaarten välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020), tekemisestä

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05660/2015),

–       ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Färsaarten välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevaksi sopimukseksi, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan sekä 8 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0057/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan, 108 artiklan 7 kohdan sekä 50 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A8-0180/2015),

1.      antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Färsaarten hallituksille ja parlamenteille.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

24.3.2015

Hyväksytty (pvä)

28.5.2015

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö