Procedură : 2014/0228(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0180/2015

Texte depuse :

A8-0180/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2015 - 4.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0256

RECOMANDARE     ***
PDF 142kWORD 56k
4.6.2015
PE 554.715v01-00 A8-0180/2015

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Jerzy Buzek

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05660/2015),

–       având în vedere proiectul de acord de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 (14014/2014),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (8) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0057/2015),

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2), articolul 108 alineatul (7) și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0180/2015),

1.      aprobă încheierea acordului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Insulelor Feroe.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Procedură simplificată - data deciziei

24.3.2015

Data adoptării

28.5.2015

 

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate