Postup : 2014/0228(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0180/2015

Predkladané texty :

A8-0180/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0256

ODPORÚČANIE     ***
PDF 147kWORD 56k
4.6.2015
PE 554.715v02-00 A8-0180/2015

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Faerskými ostrovmi, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Jerzy Buzek

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Faerskými ostrovmi, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05660/2015),

–       so zreteľom na návrh Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Faerskými ostrovmi, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (14014/2014)

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186, článkom 218 ods. 6, druhý pododsek písm. a) a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0057/2015),

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2, článok 108 ods. 7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0180/2015),

1.      udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Faerských ostrovov.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

24.3.2015

Dátum prijatia

28.5.2015

 

 

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia