Menettely : 2014/0304(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0181/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0181/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/07/2015 - 4.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0260

SUOSITUS     ***
PDF 133kWORD 53k
4.6.2015
PE 552.029v02-00 A8-0181/2015

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 sekä Horisontti 2020 -ohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, tekemisestä

(05662/2015 – C8‑0056/2015 – 2014/0304(NLE))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Jerzy Buzek

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 sekä Horisontti 2020 -ohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, tekemisestä

(05662/2015 – C8‑0056/2015 – 2014/0304(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05662/2015),

–       ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevaksi sopimukseksi, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 sekä Horisontti 2020 -ohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin,

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 7 kohdan sekä 8 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0056/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan sekä 50 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A8-0181/2015),

1.      antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton hallituksille ja parlamenteille.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

24.3.2015

Hyväksytty (pvä)

28.5.2015

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö