Eljárás : 2014/0304(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0181/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0181/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 08/07/2015 - 4.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0260

AJÁNLÁSTERVEZET     ***
PDF 145kWORD 57k
4.6.2015
PE 552.029v02-00 A8-0181/2015

a Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(05662/2015 – C8‑0056/2015 – 2014/0304(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Jerzy Buzek

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács határozattervezetére (05662/2015),

–       tekintettel a Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való társulásáról, valamint Svájcnak a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodástervezetre (15369/2014),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 186. cikkével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával, 218. cikkének (7) bekezdésével és 218. cikke (8) bekezdésének első albekezdésével összhangban benyújtott egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0056/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, 108. cikkének (7) bekezdésére és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–       tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlására (A8‑0181/2015),

1.      egyetért a megállapodás megkötésével;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Svájci Államszövetség kormányainak és parlamentjeinek.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Egyszerűsített eljárás – a határozat dátuma

24.3.2015

Az elfogadás dátuma

28.5.2015

 

 

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat