Procedura : 2014/0304(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0181/2015

Teksty złożone :

A8-0181/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/07/2015 - 4.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0260

ZALECENIE     ***
PDF 155kWORD 58k
4.6.2015
PE 552.029v02-00 A8-0181/2015

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską stowarzyszającej Konfederację Szwajcarską z programem „Horyzont 2020” – programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programem badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającym „Horyzont 2020” i regulującej uczestnictwo Szwajcarii w działaniach ITER prowadzonych przez Fusion for Energy

(05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Jerzy Buzek

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską stowarzyszającej Konfederację Szwajcarską z programem „Horyzont 2020” – programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programem badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającym „Horyzont 2020” i regulującej uczestnictwo Szwajcarii w działaniach ITER prowadzonych przez Fusion for Energy

(05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt decyzji Rady (05662/2015),

–       uwzględniając projekt Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską stowarzyszającej Konfederację Szwajcarską z programem „Horyzont 2020” – programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji oraz programem badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniającym „Horyzont 2020” i regulującej uczestnictwo Szwajcarii w działaniach ITER prowadzonych przez Fusion for Energy (15369/2014),

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a), art. 218 ust. 7 i ust. 8 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0056/2015),

–       uwzględniając art. 99 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2, art. 108 ust. 7, a także art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0181/2015),

1.      wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Konfederacji Szwajcarskiej.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Procedura uproszczona – data decyzji

24.3.2015

Data przyjęcia

28.5.2015

 

 

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności