Procedură : 2014/0304(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0181/2015

Texte depuse :

A8-0181/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2015 - 4.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0260

RECOMANDARE     ***
PDF 148kWORD 59k
4.6.2015
PE 552.029v01-00 A8-0181/2015

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, prin care Confederația Elvețiană se asociază la Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și inovare - și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, și prin care se reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de întreprinderea comună, Fusion for Energy

(05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Jerzy Buzek

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, prin care Confederația Elvețiană se asociază la Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și inovare - și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, și prin care se reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de întreprinderea comună, Fusion for Energy

(05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05662/2015),

–       având în vedere proiectul de acord de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, prin care Confederația Elvețiană se asociază la Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și inovare - și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, și care reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de întreprinderea comună, Fusion for Energy (15369/2014),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu, în conformitate cu articolul 186, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), articolul 218 alineatul (7) și articolul 218 alineatul (8) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0056/2015),

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2), articolul 108 alineatul (7) și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0181/2015),

1.      aprobă încheierea acordului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației Elvețiene.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Procedură simplificată - data deciziei

24.3.2015

Data adoptării

28.5.2015

 

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate