ДОКЛАД
относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти
(COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Кристиан Силвиу Бушой

11.6.2015


Процедура : 2015/0028(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0186/2015
Внесени текстове :
A8-0186/2015
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: