ZPRÁVA
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů
(COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodaj: Cristian-Silviu Bușoi

11.6.2015


Postup : 2015/0028(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0186/2015
Předložené texty :
A8-0186/2015
Přijaté texty :

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: