BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter
(COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Cristian-Silviu Bușoi

11.6.2015


Procedure : 2015/0028(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0186/2015
Indgivne tekster :
A8-0186/2015
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: